Home

Ns en iso 9001:2015 pdf

30 Day Free Trial · Money Back Guarantee · Paperless Solution

NS-EN ISO 9001:2015 - standard

 1. This is to certify that the Quality System of complies with Quality Systems Standard The certificate is valid for the following activities: C E R T I I C A T EF The certificate expires
 2. NS-EN ISO 9001:2015. Standard. NOK 1 645,00 (eks. mva) Forhåndsvis . Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015) Språk: Utgave: 1 (2015-09-21) Produktinformasjon Overvåk standarden. Skriv ut på papir Trykket og innbundet Få nettbasert tilgang. NS-EN ISO 9000:2015. Standard. NOK 1 825,00.
 3. NS-EN ISO 9001-2015. IQNet (PDF) QMS eng (PDF) Gina 2019-03-21T12:00:49+02:00. Tore Olsen Gruppen | 4909 Songe | tlf: (+47) 37 16 50 00 | fax: (+47) 37 16 50 01 | ellen@toreolsen.no | Sidene laget i samarbeid med SSR.
 4. NS-EN ISO 9001:2000 i desember 2000. Den norske oversettelsen av standarden ble utgitt sam-men med den engelskspråklige versjonen i februar 2001. Denne standarden erstatter NS-EN ISO 9001:1994, NS-EN ISO 9002:1994 og NS-EN ISO 9003:1994. Teksten i ikraftsettingsmeldingen er kortet noe ned. National forewor
 5. ISO 9001:2015 download 7118 04/28; BS EN ISO 14971:2019 download 3695 04/28; EN14683:2019+AC:2019 3470 04/21; ISO/IEC 17025:2017 3167 04/13; EN 149 2001+A1:2009 pdf download 2393 05/14; ISO/IEC 27005:2018 pdf download 2172 05/11; BS 5839-6:2019 pdf download 1853 04/29; ISO/IEC/IEEE 15288:2015 pdf download 1710 05/1
 6. NS-EN ISO 9000-familien - standardsamling P795. Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 9000:2015, NS-EN ISO 9001:2015, SN-ISO/TS 9002:2016, NS-EN ISO 9004:2018 og NS-EN ISO 19011:2018
 7. ISO 9001:2015 PDF is completely free to download.Thanks very much for Lucy's generous sharing.Part of the document is described as follows: The adoption of a quality management system is a strategic decision for an organization that can helpto improve its overall performance and provide a sound basis for sustainable development initiatives

ns-en iso 9001:2015 Hjem / Om oss / Kvalitet, miljø og bærekraft / ISO 9001:2015 Sertifikat Sertifikat ISO 9001:2015.pdf Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifisering utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at du har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte dine forpliktelser NS-EN ISO 9001: 2015 . 0 Struktur ISO 9001 : 2015 4 Kontekst 5 Lederskap 6 Planlegging 7 Støtte 8 Drift 9 Ytelse og evaluering 10 Forbedring 4.1 Forståelse av konteksten 4.2 Interesseparter 4.3 Omfang 4.4 Kvalitetsstyrings-system 5.1 Lederskap o I 2015 ble en ny utgave av ISO 9001 godkjent. Tidligere utgave av ISO 9001:2008 skal erstattes med ISO 9001:2015 (eller NS EN ISO 9001:2015). Kravene som stilles bedrifter som er sertifiserte i dag er at de må ha utført en revisjon av systemet for kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2015 før september 201 Iso 9001 2015. Sandsje-Hvitsten AS er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001:2015. Vi har vært ISO sertifisert siden 2013

NS-EN ISO 9001:2015 -NS-EN ISO 14001:2015 -NS ISO 45001:2018. Document no: 127714 Made by: ACD Approved by: ACD Date: 04.09.2019 Revision: E Description: Zero Discharge and Hellenes solutions Page 2 of 12 Øyrane 12, P.O.Box 377, N-6802 Førde Phone: +47 47 66 77 00 e-mail: post@hellenes.as NO 984 030 630 VAT . Contents. Title: Certificate NS-EN ISO 9001-2015.pdf Author: kenne Created Date: 2/14/2019 2:04:13 P Die ISO 9001:2015 fordert, dass das Qualitätsmanagementsystem in die strategische Ausrichtung der Organisation eingebunden wird. Die Organisation muss daher bestimmen, welche internen und externen Themenstellungen für ihren Zweck und die strategische Ausrichtung relevant sind (siehe Norm, Kapitel 4.1)

Kurs: Kvalitet og miljø sertifisering NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, 20. juni 2018 - Gardermoen Date: Jun 20 2018 Time: 09:00 - 16:00 Place: Scandic Oslo Airport, Gardermoen Language Norwegian Vi går gjennom hele standarden ISO 9001:2015. Den siste timen av kurset gjennomgås de mest sentrale elementene i ISO 14001:2015 ISO 9001, Systemer for kvalitetsstyring - Krav er en del av standardserien ISO 9000, Systemer for kvalitetsstyring. Den beskriver hvilke overordnede krav som stilles til virksomheter som ønsker å bli sertifisert iht. denne standardserien

DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 9000:2015 DIN EN ISO 13485:2012 DIN EN ISO 14971:2013 DIN EN ISO 50001:2010 DIN EN ISO 10000ff Guidelines 3 Begriffe (siehe Punkt 11) 4 Kontext der Organisation 4 1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes Unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für die strategische Ausrichtung relevant NS-EN ISO 9001:2015 awarded // tildelt Toppemyr 3, 5136 Mjølkeråen Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Machining and assembly of high-tech components and products. Maskinering og montering av høyteknologiske komponenter og produkter. Certificate No // Sertifikat nr.: 95

Standarden ISO 9001 for kvalitetsledelse i ny versjon

NS-EN ISO 9001-2015 - Tore Olsen Gruppe

ISO 9001:2015 (en) × ISO 9001:2015 ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1 ISO 9001:2015 Quality Management System Document Ref. Page 8 of 51 4 Context of the Organization 4.1 Organizational Context Your organization is committed to defining our position in the marketplace and understanding how relevant factors arising from legal, political, economic, social and technological issues influence our strategic directio

ISO 9001:2015 Veiledningdokument Dette dokumentet vil gi deg en oversikt over de viktigste endringene i ISO 9001. Et ledelsessystem for kvalitet fokuserer på effektiviteten og kvaliteten i virksomhetens prosesser, samt leveransen av sluttproduktet og -tjenestene The ISO 9001:2015 Assessment Standard correspond to the ISO9001:2015 International Standard which your company has selected for assessment. The column Process Assessed lists the areas (i.e. process) where compliance to given clauses will be evaluated Kurs: Kvalitet og miljø sertifisering NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, 21. mars 2018 - Gardermoen Date: Mar 21 2018 Time: 09:00 - 16:00 Place: Scandic Oslo Airport, Gardermoen Language Norwegian Vi går gjennom hele standarden ISO 9001:2015. Den siste timen av kurset gjennomgås de mest sentrale elementene i ISO 14001:2015

Årsberetning - Renovasjonen IKSPakninger og Tætninger - A/S Gunnar Haagensen - Kontakt os nu!

ISO 9001:2015 pdf - Free Standards Downloa

Kurs: Overgang til ny standard NS-EN ISO 9001:2015 Date: Jan 28 2015 Time: 09:00 - 16:00 Place: Scandic Oslo Airport, Gardermoen Language Norwegian Nemko AS ønsker derfor å invitere sine kunder til kurs for gå gjennom endringene og kravene som vil komme og redegjøre for de viktigste endringene ISO 9001:2015 helps organizations improve customer satisfaction by focusing on the consistency and quality of products and services provided to customers. Microsoft and ISO 9001:2015 An independent third-party auditing firm performed a rigorous examination of Microsoft Azure and several Microsoft online services for adherence to the quality management principles established by ISO 9001:2015

Fonseca, L. & Domingues, J.P. 2017. ISO 9001_2015_Mngt, Quality & value. IJQR. 11(1), 149-158.pdf Ny standard NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. 26. oktober 2017 @ 09:00 - 16:00 Kr3.900. Hendelse Navigasjo NS-EN ISO 9001:2015. Som alltid var det en hyggelig og lærerik dag med revisor fra Kiwa på besøk. Vi gikk igjennom planlagte punkter og fant 5 områder der vi kan forbedre oss. Blandt annet må vi få bedre synlighet for vår sertifisering på denne WEB siden Revised by ISO 9001:2015; This may also interest you. News. 5 November 2014. ISO 9001 revision moves on to final stage. A recent vote approved the latest draft of the revised ISO 9001 on quality management systems. The document can now progress to the next stage of the ISO standard development process

Kvalitetsledelse - ISO 9000 standard

ISO 9001:2015 - Cover to Cover Annex A continued A.5 - Applicability - Further discussion on the logic for removing exclusions from the ISO 9001 standard and the new concept of non-applicables A.6 - Documented Information - Further discussion on the new term that has replaced Procedure, Record, and Document NS-EN ISO 9001:2015. Betegnelse. Ledelsessystemer for kvalitet - Krav. Merknad. Vis/Skjul detalj Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer: Kode. Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter. IAF 11. Kjernefysisk brensel . IAF 12. ISO 9001:2015 Internal Audit Checklist 7.0 Support Document Ref: Page 6 of 11 e No n No Audit Question Comments & Examples Audit Findings Audit Evidence ant I ISO 9001:2015 'Shall' Requirement nor N/C C Suggestions & Advice Reference Documentation 2 97 Does your organization ensure that these persons are competent on the basis o ISO 9001:2015 . is the new business improvement tool that helps drive continual improvement and deliver . results in your organization. It helps your business stand out, gain a competitive edge, and grow. It's more than a quality management system, it's a complete operational tool designed to improv

iso 9001:2015 ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I 2012 var det utstedt mer enn 285 000 gyldige sertifikater til bedrifter i 167 land. I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen

Disclaimer: The following ISO 9001 documents are provided totally gratis, complimentary, free of charge to use as a starting point for ISO 9001:2015 compliance. These are the actual ISO 9001 documents currently in use by MAS Solutions for our own compliance with ISO 9001:2015 requirements The revised standard will ensure that quality management is now completely integrated and aligned with the business strategies of your organization. ISO 9001:2015, ISO 9001 revision, New Quality Management System, Quality management system updates, Benefits of the new standard, Transition to ISO 9001:2015, Implementation Guidance for ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 - Quality management system

ISO 9001:2015 - 8.3.1og 8.3.2 Utforming og utvikling av produkter og tjenester Generelt I 2015 oppdateringer kreves det at organisasjonen oppdaterer, implementerer og vedlikeholder tilstrekkelige prosesser for design og utvikling for å sikre kommende krav til produkter og tjenester NS-ISO 45001 er verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø. Standarden erstatter den populære standarden OHSAS 18001. Kiwa sertifiserer din bedrift din bedrift i henhold til NS-ISO 45001 LinkedIn Twitter Facebook. Høsten 2015 kom ISO 9001 og ISO 14001 i nye versjoner. OHSAS 18001 får nytt navn, ISO 45001, og blir standarden for arbeidsmiljø. Det får betydning for deg som er sertifisert eller skal sertifiseres NS-EN ISO 9001:2015 med omfang beskrevet av organisasjonen, 2019-02-12 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Markedsføring og salg av kabel og kabeltilbehør, samt utvikling av kundespesifiserte produkter Oslo, 2020-04-0 PD ISO/TS 54001:2019 Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2015 for electoral organizations at all levels of government BS ISO 18091:2019 Quality management systems. Guidelines for the application of ISO 9001 in local governmen

ISO 9001:2015 download - Free Standards Downloa

NS-EN ISO 9001 : 20. 15 *New building, modification and maintenance of the oil & gas industry. within the core disciplines of: Access technique, Architectural, Decommissioning, Habitat, Inspection, Insulation. and insulation products, Passive fire protection, Scaffolding, Subsea insulation and Surface protection Buy NS EN ISO 9001 : 2015 AC 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS (ISO 9001:2015) from SAI Global. Skip to content - Show main menu navigation below - Close main menu navigation below. Click for PDF (DRM) information. Publisher Norwegian Standards (Norges Standardiseringsforbund). IQNet (PDF) QMS eng (PDF) QMS norsk (PDF) Tore Olsen AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 Dette betyr høy grad av kontroll og sikkerhet i alle ledd. Bedriften har meget strenge krav til HMS-standard, og prioriterer å skape et godt arbeidsmiljø i samarbeid med de ansatte. Klikk på sertifikatene for å se dem i ful

The ISO 9001: 2015 requirements encourage organizations to use more external focus in a broader risk-based approach to Quality Management Adoption of the Annex SL framework will help with alignment and integration of other management system standards Gives greater flexibility to individual organization's QMS structure and conten ISO 9001:2015 - Quality Management System White paper Abstract ISO 9001 is the world's most widely adopted quality management system (QMS) standard. It is also the only standard in the 9000 family of standards, published by the International Organization for Standardization (ISO) ISO 9001:2015 Certificate Registr. No. 01 100 76008 www.tuv.com l. /32 Böllhoff Inc. (Canada) 4-85 Royal Crest Court Markham, Ontario ON L3R 9X5 Canada Fastener Service Supply Fastening and Assembly Technology Fastening-System Technology /33 Bollhoff Fastenings Pvt. Ltd. Fastening. ISO 9001:2015 requirements, and is supported by additional procedures where necessary. The quality management principles stated in ISO 9000, and ISO 9004, have been taken into consideration during the development of this Quality Policy Manual. This Quality Manual specifies the general requirements for Millennium competence towards

ISO 9001:2015 Quality Manual Template www.iso-9001-checklist.co.uk Page 5 of 37 1 Introduction Your organization has developed and implemented a quality management system (QMS), which uses ISO 9001:2015 as a framework that allows our organization to document and improve our practices in order t ISO 9001:2015 requirements for clause 10 are based around continual improvement. Select opportunities for improvement, take action against nonconformities, implement corrective actions as necessary, and continually improve your quality management system

Våre sertifiseringer: ISO 9001:2015 Newse

 1. ISO 9001:2015 Quality Management Systems — Requirement
 2. ISO 9001:2015(E) Figure 1 — Schematic representation of the elements of a single process 0.3.2 Plan-Do-Check-Act cycle This is a preview of ISO 9001:2015. Click here to purchase the full version from the ANSI store
 3. Introduction to ISO 9001:2015 QMS 1-26 PRODUCT Output of an organization that can be produced without any transaction taking place between the organization and the customer (3.7.6) SERVICE Output of an organization with at least one activity necessarily performed between the organization and the customer (3.7.7) CUSTOME
 4. Per 6.1.1 - Actions for Risks and Opportunities Can anyone give me a definition of an Opportunity. It is not defined in ISO9001 or 9000. The ISO White Paper - Risk-Based Thinning in ISO 9001:2015 gives the following: Risk is commonly understood to have only negative consequences; however the..
KONSTRUKTIONSINGENIØR

ISO 9001:2015 IMPLEMENTATION GUIDE 33 Contents Introduction to the standard P04 Benefits of implementation P06 PDCA cycle P07 Risk based thinking / audits P08 Process based thinking / audit P09 Annex SL P10 SECTION 1: Scope P11 SECTION 2: Normative references P12 SECTION 3: Terms and definitions P13 SECTION 4: Context of the organization P14 SECTION 5: Leadership P1 Ragnar Svensen AS i Stavanger som er en del av FLOW Group er ISO 9001:2015 sertifisert. Selskapet tilfredsstiller dermed kravene i NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001 2015 Training pdf 1. ISO 9001 - 2015 An approach for Operational Excellence 2. What is ISO 9001 • ISO 9001 is a globally accepted standard developed by the International Organization for Standardization (ISO) for the implementation of an Quality management system (QMS) Her er du nå: NS-EN ISO 9001:2015. Kontakt oss Kundesenter Ledig stilling LMC AB (avd. Sverige) Medlem av Norsirk NS-EN ISO 9001:2015 Om oss Salgsbetingelser GDPR. ISO 9001:2015 QMS - Lead Auditor Preparation Practice Exam ISO 9001:2015 Lead Practice Exam - Course to help you to validate your ISO 9001, QMS knowledge, experience and skills. 4.2 (18 ratings) Course Ratings are calculated from individual students' ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect. PDF disclaimer This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be viewed but shall not be edited or printed. In downloading this file, parties therein accept the responsibility of not infringing on Adobe's licensing policy. ASQ/ANSI/ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 vs. ISO 9001:2015 matrix (PDF) White paper. The matrix shows the relationship between clauses of ISO 14001:2015 and ISO 9001:2015, and gives an overview of common requirements of these two standards with tips on how to fulfill them with as little documentation as possible

Este curso fue diseñado para fortalecer al personal de una empresa del sector construcción en el modelo de gestión de calidad basado en las normas ISO 9001

ISO 9001 sertifisering - Business Assurance - DNV G

ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 specifiesrequirements to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve a documented management system used to manage quality. The requirements set in ISO 9001:2015 are generic, flexible and useful to all types of organizations. Thus, this ISO Management Syste Iso 9001 2015 free download - ISO to USB, Free ISO Creator, ISO Burner, and many more program ISO 9001:2015 Has 10 Clauses - ISO 9001:2008 Had 8 The first thing you may notice with the 2015 revision is that the number of clauses has increased by two. While some remain mostly the same, a few of these clauses are also different in scope and content

NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 awarded // tildelt Nedre Storgate 46, 3015 Drammen Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Engineering, production, maintenance, sales and service of filters for water treatment and ballast water treatment Our ISO 9001:2015 procedures are designed for you to use with your ISO 9001:2015 Quality Management System, as required by the ISO 9001:2015 Standard. Our easy-to-customize procedures relate directly to a section of the standard with the following features: All documents are written in MS Word or Excel format for ease of editin

THE ROUTE TO ISO 9001:2015 ISO 9001 PROCESS FLOWCHART *clause of ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 uses the Annex SL template (framework), which is a requirement for all new and revised Management System Standards. It provides the high level structure (i.e. major clause numbers and titles) that are fixed and cannot be changed, core text, commo The new ISO 9001:2015 committee draft is published and distributed. There are changes which affect organizations who applied this standard. As it is among most famous ISO standards, follow up the changes would be critical and it is time to consider changes which might affect organizations' management systems

Les mer om nye ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring TÜV NOR

ISO 9001-2015 Implementation Timeline pdf. ISO 9001-2015 Resource Compilation pdf. Project Manager's Guide 9001-2015 pdf. How to find a registrar pdf. 9001 Training Online Training Login & Administrator Information pdf; 9001-2015 All in One Contents list pdf. ISO 9001-2008-2015 Correlation Matrix v2 pdf. ISO 9001-2008-2015 Gap Checklist. ISO 9001-2015-NS EN ISO 3834-2-2006. Hopp rett til innholdet. Hovedmeny. Tjenester Menyveksler. Bemanning; Om oss Menyveksler. Sertifiseringer; Jobb; Kontakt oss; Logg inn; Norsk Bokmål Menyveksler. English; ISO 9001-2015-NS EN ISO 3834-2-2006. OK Vedlikehold AS. post@okvas.no +47 400 01 517. Baseveien 15, 6531 Averøy. Følg oss. Facebook. ISO 9000 Quality Systems Handbook Fourth Edition Completely revised in response to ISO 9000:2000 David Hoyle OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW DELHI. Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 225 Wildwood Avenue, Woburn, MA 01801-204 E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 Clause 1 Scope is the first clause in the ISO 9001:2015 standard. This clause is only informational and does not in fact have any requirement that needs to be met. The first clause covers the QMS requirements. In all, the standard has ten sections, the first three are purely informational

Vi sponsorerer fridykkeren Stig Pryds

ISO 9001: 2015: ISO 9001:2008: Discussion: 4 Context of the organization: 1.0 Scope: 4.1 Understanding the organization and its context: New clause: Organizations must determine the external and internal issues that affect its purpose and strategic direction as well as relevant interested parties and their requirements.: 4.2 Understanding the needs and expectations of interested partie NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 awarded // tildelt Bleivassvegen 30F, 5347 Ågotnes Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Retail sales and service of hydraulic and fluid components for, drilling, subsea, maritime and ocean farming sector NS-EN ISO 7010:2020 henviser nå til ISO 16069 som en forklaring på pilretningens betydning. Den samme teksten, men i norsk oversettelse finnes også å lese i NS 3926 fig.1 samt i Publikasjon 7 fra Lyskultur og avsnitt 6.2.10 For piktogram som benyttes på armaturer plassert f.eks. over dør skal det etter NS-EN ISO 7010:202

 • Komprimering standard.
 • Ceausescu henrettet.
 • Athen karte.
 • Kvittind lenvik.
 • Wohnung kaufen euskirchen.
 • Timer moccamaster.
 • Lageplan uniklinik frankfurt.
 • Clubs rostock ab 16.
 • Kobbersulfat datablad.
 • Lov om offentlige anskaffelser 2017.
 • Wikipedia dumdum boys.
 • Expressen horoskop vågen.
 • Setting synonym.
 • Gerda.jlewis instagram.
 • Dachser elogistics.
 • Paul maar homepage.
 • Araknoid cyste.
 • Helårs paviljong.
 • Hvem i rommet spørsmål.
 • Eksempel på spørreskjema.
 • Bangtao beach phuket.
 • Html line break.
 • Universitätsbibliothek braunschweig braunschweig.
 • Aushilfe rendsburg.
 • Horoskop 2018 schütze mann.
 • Fredericia furniture norge.
 • Yamaha yzf r125 teile.
 • Zu fuß auf den pfänder.
 • Jomfruhinnen blødninger.
 • Jobcenter ammerland.
 • Konjunktiv på norsk.
 • Urfjellet sykkylven.
 • Lær kinesisk oslo.
 • Yakuza tattoo rules.
 • Hindu tacokrydder.
 • Cord geisha andai aku punya sayap.
 • Singletreff hessen.
 • Tiefgarage burghausen neustadt.
 • Gewinnspiele spielzeug.
 • Face to face heidelberg.
 • Jessica paszka david friedrich.