Home

Fjellvåk reir

Miljolare.no: Art: Fjellvåk (Buteo lagopus

Art: Fjellvåk (Buteo lagopus) Etter ferdigstilling av reir legges to til sju egg. Antallet avhenger av næringstilgangen. Noen år hopper de over hekkingen som følge av lite smågnagere. Eggene ruges i en måned før de klekkes, og ungene tar sin første flygetur etter en ny drøy måned Her er Fjellvåk med to unger på reir. (Foto: Ivan Fufachev). Klimaendringene fører til ny hverdag for fjellvåken Klimaendringene i Arktis fører til færre smågnagere, og dermed færre rovfugl. Fjellvåken er en av artene som må tilpasse seg nye vaner - hvis den kan Fjellvåk Buteo lagopus. Beskrivelse: En stor rovfugl, større og med lengre vinger enn musvåken. Det beste kjennetegnet er stjerten, som er hovedsakelig hvit med et svart endebånd. Størrelse: Lengde 49-59 cm, vingespenn 123-140 cm, vekt 520-1.370 g. Hunnen er størst Bildet viser et reir med fire unger ved Varangerfjorden i Finnmark i typisk åpent kysthabitat. Så gjenstår det å se hvor godt smågnageråret 2014 blir. (Opphavsrett: Tomas Aarvak) I Trøndelagsfylkene ligger mange av fjellvåkene nå på egg og det ser ut til at tettheten av fjellvåk i enkelte områder er større enn på lenge Fjellvåken kjører 1 tur om dagen i perioden 26.06 - 23.08.2020. OBS: Billetter må forhåndsbestilles. PS! Pga. stor interesse og pågang kjører vi ekstratur fredag-søndag fra 10.07 - 16.08 - altså 2 turer om dagen i helgene

noen tilfeller tas kunstige reir i bruk av reirbyggere som fjellvåk eller ravn, som på den måten ivaretar behovet for vedlikehold. Resultater I perioden 2000-2010 påviste vi 94 jaktfalkhekkinger i et studieområde i Vest-Finnmark. Av disse var 17 i kunstige reir Fjellvåken ligner veldig på kongeørn og slektningen musvåk. Forskjellen er at fjellvåken har mørke flekker under vingeknokene. Men problemet for oss mennesker er å komme på så nært hold. Oftest tas gamle reir av ravn eller fjellvåk i bruk. Eggleggingen foregår gjerne i første halvdel av april. De 3-4 gulhvite eggene med rødbrune flekker ruges i cirka fem uker. Ungene blir i reiret til de er sju uker gamle Musvåk (Buteo buteo) er en art av rovfugl som inngår i slekten Buteo (egentlige våker) i haukefamilien (Accipitridae). Arten er vanlig i de vestlige og sentrale delene av Eurasia, mens trekkfuglene blant dem overvintrer i det sørlige Afrika.Arten består som ni underarter, hvorav nominatformen hekker i Norge nord til Trøndelag, men den er mest vanlig i det sørlige Sør-Norge og mest. FJELLVÅK (Buteo lagopus) Bestand: Fjellvåken har en cirkumpolar utbredelse, med hekkeområder i Norge, Den bygger eget reir av kvist, foret med gress eller lav, og kamuflerer (pynter) det med grønt, krekling, bærlyng, bregner eller bjørkekvister med løv eller gran og furubar. Dette blir holdt vedlike til ungene er store

Klimaendringene fører til ny hverdag for fjellvåke

Fjellvåk med to unger på reir. Foto: Ivan Fufachev. Dette kan forklares med at lemen er yndlingsmaten av fjellvåken i studieområde, noe som ble vist gjennom analyser av gulpeboller Fjellvåk filmet med AEE S70. This video is unavailable. Watch Queue Queu

Litjbuan

Fjellvåk, Buteo lagopus - Fugler - NatureGat

 1. Fjellvåk Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin
 2. Besøksadresse Torggata 15, 3717 Skien Postadresse Postboks 3089. Kontaktinformasjon Tlf: 35 53 25 55 telemark.dnt.no/ telemark@dnt.n
 3. ne om Havørn men er betydelig
 4. Fjellvåk (Buteo lagopus) Fjellvåken er en rovfugl som har reir i de bratte bergskrentene mot elva. Den lever i hovedsak av smågnagere og er en imponerende fugl med vingespenn på 1,4 m. Kommer du i nærheten av reiret sender den ut et skarpt varselskrik som lyder som «pi-æ, pi-æ»
 5. . I løpet av våren har det vært mye rovfugl å observere rundt om kring i områdene jeg ferdes. Det går mye i våker, falker og ugler. Denne gangen fant jeg reiret til en fjellvåk. Jeg har flere ganger observert mulige reirplasser for fjellvåk i bratte utilgjengelige berg,.

Hønsehauk, vepsevåk, fiskørn, vandrefalk, fjellvåk, slagugle og lappugle I perioden 1. august til 28. februar skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen eller reir i bruk enn: Flatt og kupert terreng: 50 m radius. Bergvegg og terreng brattere enn 60 grader: 50 m til hver side og 25 m fra bergvegg/bratt terren Fjellvåk. Fjellvåk Fjellvåken (Buteo lagopus) hekker i første rekke i fjellet og i høyereliggende skogområder. I gode og kan også foreta skinnangrep når noen kommer nær et reir med unger. Fjellvåken er en trekkfugl som tilbringer vinteren i snøfrie områder lenger sør i Europa Det går mye i våker, falker og ugler. Denne gangen fant jeg reiret til en fjellvåk. 31 mai 2010. Tag Egg, fjellvåk, Fugl, Reir, Reirfunn, Rovfugl. Søk. Kategorier. Drift (8) Foto (15) Fugl (6) Gjeting/ Vokterhund (28) Hund (34) Jakt/ fangst (5) Mårfangst (20) Småviltjakt (25) Storviltjakt (26) Studie (10

Norsk Ornitologisk Forening - Fjellvåken er på plass

Fjellvaaken - Fjellvaake

Fjellvåk Art: Fjellvåk (Buteo lagopus) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Musvåk (Buteo buteo) er en art av rovfugl som inngår i slekten Buteo. Er det smågnagerår på Hardangervidda, er det gode sjanser for å se fjellvåk eller jordugle. Ingen er så avhengige av smågnagere som fjellvåk og jordugle. Bestanden svinger derfor kraftig fra år til år. I gode smågnagerår er særlig fjellvåken tallrik på Vidda. Da vender den ofte tilbake til de samme reirplassene Denne lokaliteten er en gammel lokalitet for fjellvåk. Men som mange andre lokaliteter blir disse overtatt av ravn. Også denne har lidd samme skjebne i mange år men i 2010 var fjellvåken tilbake. 28. april fikk jeg høre at det var registrert stor aktivitet av fjellvåk i området. Da denne lokaliteten lå kun 1,7 km fra reir

Fjellvåk. 22. juli 2014 anitaogjorgen Legg igjen en kommentar. De var meget tillitsfulle, men etter som jeg regner med de hadde reir i nærheten, trakk jeg meg rolig unna etter kort tid. Det var ganske stor fargeforskjell på paret. Den ene var mye lysere i fargen enn den andre. En morsom og fin opplevelse å se disse fuglene i fin norsk. 27.06.2015 Fjellvåk Fjellvåken den litt mystiske fuglen passer på reir og unger en plass i nærheten av Bodø. Reiret er lagt på en lite tilgjengelig plass av den smarte fuglen. Skrikene til ungene etter mat høres godt. Bedre bilder med forhåpentligvis litt bedre lys kommer

Fjellvåk har jeg ingen erfaring med, men dens nærmeste slægtning musvågen, De har jo reir på banne som du ikke ser og de kommer også stupende når du kommer for nær, uten å ville det. Da pleier vi å stikke opp fiskestangkoffertene eller vandrestaver for å beskytte hodet Men hos fjellvåk, som vesentlig lever av smågnagere, er forskjellen liten. En av flere forklaringer på den store kjønnsforskjellen hos haukene kan være at hunnen har ansvar for vakthold av reir, ruging og mating av reirunger. Hannen jakter og mater hunnen som parterer og fordeler maten til ungene Tar oftest i bruk gamle reir av ravn eller fjellvåk. Eggleggingen foregår gjerne i første halvdel av april. De 3-4 gulhvite eggene, med rødbrune flekker, ruges i ca. 5 uker. Ungene blir i reiret til de er sju uker gamle haukugle, fjellvåk, fossekall (reir ved foss i Vesteråga) og strandsnipe (sett en gang i dam inne på anleggsområdet). Av dyr ble det sett hare (NT), lemen og mye spor etter elg. Fra brakkeriggen ved Kontorsletta ble det hørt fiskemåke (NT), trane, skjære o

både kongeørn, fjellvåk og tårnfalk. Det er tidligere også sett jaktfalk her. Resultat_og_oppdatert_informasjon: Det lyktes ikke å lokalisere aktive reir under befaringene, og det ble ellers kun registrert et individ av rovfugl under hele befaringsperioden. Dette var en varslende fjellvåk med tilhold ve Mørkebrun spraglet, halen med mange smale tverrbånd, motsatt fjellvåk, som har hvit halerot med bare ett bredt, mørkt bånd i enden Musvåk (Buteo buteo) er ein mellomstor rovfugl i haukefamilien.Han hekkar over heile Europa og austover til Sentral-Asia.Han har fråvære frå Island, nordlegaste Fennoskandia og nordlegaste Russland.Spesielt dei austlege populasjonane er trekkfuglar. Reir: Løst bygget reir av kvister, alltid i nedre halvdel av et tre, fôret med smale remser furubark, ikke pyntet med bladrike greiner. Hekking: 3-6 egg som legges fra slutten av april, ruges av hunnen i 33-34 dager. Ungene er flyvedyktige innen 26-28 dager. Utbredelse: Hekker i skoger, spesielt fuktig og myrlendt granskog

Fjellvåken - skriket fra villmarken - NRK Kultur og

Jaktfalk bygger ikke reirene sine selv, men tar i bruk gamle reir fra andre klippehekkende arter. Gamle reir fra ravn (Corvus corax ) foretrekkes, men reir fra fjellvåk (Buteo lagopus ) og kongeørn (Aquila chrysaetos ) benyttes også en sjelden gang. Unntaksvis legger jaktfalken eggene direkte på berghyllen Kongeørn (Aquila chrysaetos) er en stor rovfuglart i haukefamilien (Accipitridae).Den er Norges nest største rovfugl etter havørn. Kongeørnen er delt inn i seks ulike underarter. Det er ikke uvanlig å forveksle kongeørn med både fjellvåk (Buteo lagopus) og havørn (Haliaeetus albicilla).Fjellvåken er imidlertid mye mindre, med hvite fjær under vingene samt en mørk flekk under. Overtar reir etter ravn og fjellvåk. Eggene ruges i ca. 5 uker, primært av hunnen. Etter ca 45 dager er ungene flyvedyktige. Når er den her? Overveiende standfugl: Annet: RØDLISTET som nær truet (NT). Observert fire ganger ved Østensjøvannet, sist i 2009 Ligner fjellvåk og vepsevåk (særlig i flukten), og har bare tilhold i lavlandet. Reir legges på bakken, med opptil 14 egg i store museår. Jordugla er relativt dagaktiv, men jakter helst i skumringen. Den er sammen med hornugla eneste regulære trekkfugl blant uglene hos oss, men enkelte kan overvintre,. 21. MJØLHUSHØGDA Fjellvåk Fjellvåken er en av våre vanligste rovfugler, og i hvert fall en av dem som det er lettest å få øye på og komme i kontakt med. Den holder som navnet sier til i fjellet, men ikke bare der - også i skogstraktene finner den seg godt til rette med reir først og fremst i bratte og utilgjengelige bergskrenter, men av og til også i trær

ringmerkeavklaresfjelljo i to 2kmx2km kvadrater jamfør praksisrollesiden 2015 og ringmerke fjellvåk i utvalgte tilgjengelige reir jamførompraksis siden 2014. plukke gulpeboller og mytefjær fra reir av snøugle og fjellvåk. Vilkår er at Miljødirektoratet har gitt tillatelse til ringmerking av fjellvåk og fjelljo Spør en ornitolog. Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt

Om sommeren er det mye mat å finne i Nord-Norge, og mye plass hvor fuglene kan bygge sine reir. Vinteren derimot er preget av is og snø, og mattilgangen er svært begrenset. Med unntak av de som lever på sjøen, i fjæra eller i nærheten av mennesker, er det få arter som klarer å overleve den nordnorske vinteren Bjørn Løset som ble stupbombet av en fjellvåk oppe i Litl-Bøludalen. Idag var jeg på tur i samme området og ble utsatt for det samme. Her kommer et bilde som viser årsaken; reir med en nesten flygedyktig unge. Ifølge boka kan fjellvåken legge fra 2-7 egg, avhengig av næringstilgangen. Når de Flaggspett reir flaggspett - Store norske leksiko . Flaggspett, Dendrocopos major, er en art i spettefamilien. Den er den mest tallrike og videst utbredte av alle spetter i Europa, og mangler bare nord i Fennoskandia, Irland og Island

Mange reir krever fjellklatreutstyr for å nås. FOTO: ARVE ØSTLYNGEN vandrefalk, hønsehauk, havørn, fjellvåk og spurvehauk. Sammen med en håndfull an-dre rovfuglentusiaster i Alta stiftet vi i 2011 Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark (ROV). ROV er en ideell forening med formål Den Bateleur er en type ørn funnet i treet savanner og åpne skogsområder i Afrika sør for Sahara. Den Bateleur Terathopius ecaudatus er i familien Accipitridae, som består av rovfugler, fjellvåk, og Harriers. Den Bateleur er det eneste dyret i slekten Terathopius og er det nasjonale emblem av Zimbabwe.. En middels stor ørn, de Bateleur reir i trær fjelljo i to 2kmx2km kvadrater. jamfør praksis siden 2015 og ringmerke fjellvåk i utvalgte tilgjengelige reir jamfør praksis siden 2014. Det gis tillatelse til å plukke gulpeboller og mytefjær fra reir av snøugle og fjellvåk. - Vilkår er at Miljødirektoratet har gitt tillatelse til ringmerking av fjellvåk og fjelljo

jaktfalk - Store norske leksiko

Fjellvåk observasjon. Prøvde på nytt noen dager senere, da vi passerte det samme området bærende på kano, å se etter reir med kikkerten, men så bare fuglene på samme sted som sist. I løpet av turen tuslet det mye lemen rundt beina våre så matfatet skulle være i orden Fjellvåk . Rough-legged hauker (Buteo lagopus) er oppkalt etter sine fjær-dekket ben. Kroppen og vingene av grov-legged hauker er brune og hvite. Den Fjellvåk har et vingespenn på ca 4 1/2 meter og veier opp til 1.36kg. I løpet av sommeren, grov-legged hauker lever og hekker i Arktis. Disse rovfugler bruker Caribou bein å bygge reir Ti arter har hekket i Norge: hønsehauk, spurvehauk, myrhauk, sivhauk, fjellvåk, musvåk, vepsevåk, glente (hekket på 1800-tallet), kongeørn og havørn. Haukeslekten, Accipiter, er representert i Norge med to arter, hønsehauk og spurvehauk, mens slekten omfatter ca. 50 arter over hele verde Også for sivhauk foreslås en maskering på 1×1 km, og for en rekke arter (lappugle, vepsevåk, fjellvåk, myrhauk, hønsehauk, havørn og lerkefalk) foreslås maskeringer på kun 2×2 km. For flere av disse artene innebærer denne «maskeringen» i realiteten full offentliggjøring av funn, og en kraftig økt risiko for faunakriminalitet og økt forstyrrelse for noen av de mest.

mytefjær fra reir av snøugle og fjellvåk. - Vilkår er at Miljødirektoratet har gitt tillatelse til ringmerking av fjellvåk og fjelljo. - Eventuell overvåkning av Kongeørn skal først avklares med Statens Naturoppsyn mht. deres rolle i nasjonal bestandsovervåkning Edit: Det er en Fjellvåk - vingespenn ca 1.3 meter. Den lagde mye lyd, har trolig et reir ikke langt unna. Fra Fjellsetera er det litt blåmerka sti. Mer lokal merking. Myra syd for brannvakthytta. Hytta troner flott på toppen. På myra var det multekart

aarhtse :ørn . aegkie :dun . badtse :fjær . biesie :reir . brorke :jerpe . brorredh :lage vibrerende lyd . buejtietsöötsege :kjøttmeis . båejme :fjellvåk Slår seg ned i et gammelt reir etter hønsehauk, musvåk eller fjellvåk. Legger egg og får to unger, maks fire. Hunnen ligger på eggene, og etter hvert passer ungene, mens hannen jakter. Hittil i år er det dokumentert 113 hekkinger i Hedmark. En hekking utenfor fylket Av byttedyr fant vi i år bl.a 3 mår i ett reir, 17 harelabber i et annet, og en voksen død fjellvåk i et tredje reir. Vi fant også ribb etter ei lappugle på en sitteplass i nærheten av et reir i Porsanger. Det var for øvrig lite bytterester av reinkalver å se i reirene Ikke innlogget. Logg inn / registrer deg. Feil. Ingen album tilgjengeli

Norsk Ornitologisk Forening - Fjellvåken er på plass!Fjellbråtakollen – Bygdeborgen – SomdalskollenCOAT > Moduler > Rype / Giron ja rievssat > Varanger / Várjjat

Musvåk - Wikipedi

 1. Aggressiv fjellvåk. Av subishi, 3. juli 2014 In Generelt om friluftsliv. View All Posts; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. subishi 24 subishi 24 Aktiv medlem; 24 19 innlegg; Skrevet 3.
 2. reir av fjellvåk funnet i 2018. For fjelljo var økningen ikke like tydelig, og kun et par hekket i Vestre Jakobselv. 9 Figur 6. Tidsserier for hekkende par med suksessfull ungereproduksjon av fjelljo (øverst) og fjellvåk (nederst) i Komagdalen (KO) og Vestre Jakobselv (VJ) på Varangerhalvøya
 3. Nasjonalpark Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci Naturreservat Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci, Ytre syltevik naturreservat, Sandfjordneset Naturreservat Landskapsvernområde Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus.
 4. Siste bilde er av en fiolett jordløper jeg traff opp i Osterøyfjellene, når jeg så til et Fjellvåk reir. Disse billene løper fort og jeg fanget øyeblikket liggende på magen. For hver gang billen løp, krøp jeg etter. Glemte å ta av meg 80 liter sekken

fjellvaa

 1. Hei igjen, Irriterende at jeg ikke får frem noen av bildene dine. Rovfugl på fjellet i dine områder begrenser seg som regel til følgende fire: fjellvåk, jaktfalk, dvergfalk, tårnfalk. Der de to første er betydelig større, enn de to småfalkene
 2. den forbindelse vintererle, fjellvåk, hønsehauk og hubro (Fylkesmannen 2016). Fylkesmannen ber der om at det utredes status for disse artene i dag, altså om de fortsatt hekker og eventuelt hvor lenge det er siden siste gang de hekket. Utredningen skal også vurdere hvor sårbare disse artene er for forstyrrelser (Fylkesmannen 2016)
 3. ne om andre fuglearter. Standfugl og streiffugl
 4. 1 Fjellvåk. +3 Steinskvett. 1 Krikkand med 5 unger. Jeg tror det har vært et normalt godt yngleår i fjellet. Flere andekull og reir har jeg kommet over. I tillegg har vi Rødstilken, Rypa og Heiloa bl.a. Dvergspurv 1 varslende par med flyvedyktige unger ved Ånnsjøen i Jämtland (ASø,TSø
 5. -Fjellvåk reir med 6 egg (mange smågnagere) Namsos. (KTr) Gulsanger 1 ind Stiklestad (TSø) Hagesanger (eller Munk) 1 ind (TSø) 16.05.98 Kjernebiter 1 par, Stiklestad (AMS) -Makrellterne på Vellamelen, Steinkjer (KTr) -Buskskvett, Steinskvett, Rødstjert og Låvesvale i bymarka, Namsos
 6. dre mat for fjellvåken, har det vært færre reir enn vanlig på Jamal. Miltbrannutbrudd. Sommeren 2016 var det særdeles hett på den russiske tundraen, med over 30 plussgrader over flere uker
 7. Fjellvåk (NT) Gammel kjent hekkelokalitet. 500-600 m fra nærmeste vindturbin. Anleggsperioden vil kunne være sårbar. Vil muligens hekke etter utbygging. Ny hekkelokalitet, trolig fjellvåk, sentralt i planområdet. Reiret er pyntet i 2008. Kan muligens også være kongeørn, men reiret virker for spinkelt

Klimaendringene fører til ny hverdag for fjellvåken

 1. En fjellvåk sirkla rundt oss og skreik, den hadde nok reir i nærheten, og ei tjell oppdaga vi over en åskam. Da vi endelig nådde hytta på Garbergsfjellet, hadde vi møtt så og si alle fra gruppa på vei ned att. En kar fra Rindalssida var inne i hytta, og han hadde fyrt opp i ovnen
 2. Høydetransekter med kunstige reir (både tildekte og utildekte) Predatorer: Vi vil utføre årlige kartlegginger av ett utvalg hekkelokaliteter av jaktfalk, kongeørn, fjellvåk/boaimmáš og ravn/gáranas, for å få mål på antall aktive territorier og deres reproduktive suksess
 3. også hekke i reir som står igjen etter hogst (f eks hønsehaukreir). X X Spar reirtre. Fjellvåk HedmarkS, HedmarkN, OpplandS, OpplandN Eldre barskog eller løvskog eller oftest bergvegger. Kan hekke i frittståede trær. X X Spar reirtre

Fjellvåk på reir 250616 - YouTub

 1. Da etablerer den reir, og får unger. I år med lite smågnagere, avlyser snøuglen hele hekkesesongen, — Også tårnfalk, jordugle, fjellvåk og musvåk er smågnagerspesialister, og innretter sin hekking etter tilgangen på mat. Vi kan forvente et løft også for bestanden av perleugle, kattugler og hornugler, sier Øien
 2. Et fjellvåk par skreik litt. Det så ut som de hadde reir oppe i Trollnup. Teltplassen. Teltplassen med utsikt til Trollnup. Dagen etter gikk jeg videre innover, passerte Trollnup på østre side. Kom opp til et vann på 1304 og passerte det på vestre side. Her var det noen som hadde hatt fest. Så.
 3. Gamle reir fra ravn (Corvus corax ) foretrekkes, men reir fra fjellvåk (Buteo lagopus ) og kongeørn (Aquila chrysaetos ) benyttes også en sjelden gang. Unntaksvis legger jaktfalken eggene direkte på berghyllen Jaktfalk er en mellomstor fugl i falkefamilien og er den største av falkeartene
 4. Aldri før har jeg sett så mye fjellvåk langs Varangerfjorden som i år. De hekker i omtrent hver eneste bergvegg, og mange har tatt til takke med å bygge reir i trærne. Ett av parene har dessverre fortrengt dvergfalken fra et av dens faste kråkereir i Nesseby, men ellers er rovfuglinvasjonen en sann fest
 5. Tenkte et lite unntak på et par stk., ekorn, har forøvrig et som nylig døde, av en adult hunn H.hauk og den har ikke kommet tilbake, så vurderer bare å buke den også... Selv om hauken, helst sku få spist den selv. Det jeg lurer på er: 1: gode råd for flåing og hvordan behandle skinn, gjerne enten beskrivelse eller link. 2. Er det noen fare ved dette
Lofoten Birding: Guidet fototur til eventyrskogen - Lierne

Fjellvåk Slagugle Lappugle • Flatt og kupert terreng; radius 50 m. • Bergvegg og terreng brattere enn 60 grader; 50 m til hver side og 25 m fra fot bergvegg/det bratte terrenget. • Hensyn skal tas i 5 år etter siste hekking. • Radius 200 m fra hekkeplass eller reir i bruk. • 1.mars til 31.juli Musvåk • Radius 25 m Noen nye reir ble oppdaget i vinter og det blir spennende å se om de er tatt i bruk. Tok turen til Floni på ny og jammen ble det ikke 2 nye arter til, nemlig MYRHAUK og FJELLVÅK. Myrhauken var ikke så sky, den passerte meg bare ca. 20 meter unna 06.07.2015 Fjellvåk fra Bod I dag snublet jeg over et Spurvehauk reir med flere unger i. Lagt inn av Elisabeth Bråthen kl. 11:07 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. fredag 3. juli 2015. 03.07.2015 Horndykker Gråhegre bygger reir i Time. Så langt eg veit er det kun ein plass heigren hekker i kommunen. Og det i ei granplanting. Kolonien på Eikeland forsvann då skogen vart omgjort til favnar med ved. Nå i første del av april skal nye reir byggast, og mykje kvist må fraktas på plass

 • Snikskytter netflix imdb.
 • Lillehammer barnehage.
 • Lek glede og humor.
 • Bruktbil lillestrøm.
 • Våkner for tidlig på morgenen.
 • E pipe 618.
 • Mye spam gmail.
 • Kalaydo bonn.
 • Babytreff hamburg.
 • Likevektstilstand.
 • Utvaske kryssord.
 • Ansel elgort height.
 • Sort enke spania.
 • Zachary levi height.
 • Yokebe erfahrungen 2016.
 • Ibuprofen orifarm alkohol.
 • Han kritiserer meg hele tiden.
 • Vigdis hjorth bøker.
 • Schloss salder konzerte.
 • Winckelmann biographie.
 • Elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
 • Soppinfeksjon gravid farlig.
 • Fallforebygging eldre.
 • Kickboxing ålesund.
 • Muen vinter.
 • Frem fra glemselen 1.
 • Regnskapsbyrå fiken.
 • Pasta ursprung.
 • Hvordan slette personer fra messenger.
 • Finnish airforce.
 • Wittbek zeltfest 2017 fotos.
 • Electric jazz fusion.
 • Puzzel spelletjes voor volwassenen.
 • Poker odds rechner download.
 • Weisser bussard.
 • Luxembourg storbyer.
 • Istider leangen kunstisbane.
 • Rich wyatt.
 • Saturn arena ingolstadt parken.
 • Stiannorway g4g.
 • Ado arena halv pris.