Home

Drap i sverige statistikk

Statistikk som presenteres i Aftonbladet viser 97 tilfeller. Ifølge avisa er 676 personer definert av politiet som gjengkriminelle i byen. Drap og vold i Sverige Mens Sverige har under dobbelt så mange innbyggere som Norge, så har landet altså mer enn fire ganger så mange drap. Fra 2012 til i fjor har antallet drap økt fra 68 til 113 drap

Politiets 2018-statistikk ble presentert onsdag.En urovekkende tendens er at skyteepisoder nå finner sted også på mindre steder, påpeker politiet. - Vi har en veldig alvorlig situasjon i Sverige og det er helt uakseptabelt at dette fortsetter, sier Mats Löfving, leder for politiets nasjonale operative avdeling I fjor ble 110 personer drept i Sverige, ifølge en foreløpig oversikt. Gjengvold får skylda for stor økning i antall drap Unntaket er en klar økning i Sverige de siste par årene, i 2018 var tallet for deres del 1,06. For å skjønne hvor lavt Norge faktisk ligger sammenlignet med resten av verden, kan vi se på land med svært høye forekomster av drap registrert i 2017, som for eksempel El Salvador med 62 per 100 000 og Jamaica hadde 57 per 100 000 Drapsrate er antallet overlagte drap i et land. Antallet overlagte drap i et land er ikke bare et hinder for utvikling, men også en god indikator på hvor godt samfunnet som helhet fungerer. Mange steder i verden er vold et stort problem, og særlig store byer kan ha høyere drapsrater som følge av kriminalitet enn land som er definert til å være i væpnet konflikt Vårt naboland Sverige er på tiende plass. Frankrike registrerte det høyeste antallet i 2015 i absolutte tall, med 1.017 ofre og totalt 21 % av de undersøkte landenes samlede tall. I Tyskland var det 682 drap i 2015, i Polen 530 og i Italia 469

Drap og vold i Sverige - Siste nytt - NR

Oversikten over drap viser forsettlig og overlagt drap. Forsettlig vil si at drapet er begått med vilje, men ikke planlagt. Overlagt vil si at drapet er planlagt. Drapene er begått i Norge eller på skip i internasjonale farvann. Tallene i statistikken er hentet fra politiets register over straffesaker (Strasak) og rapporter fra. Ifølge politiets statistikk ble 23 personer drept i Norge i fjor, som følge av forsettlig eller overlagt drap. Det tilsvarende tallet for Sverige var 112, ifølge Brottsförebyggande rådet. Så langt i år er 42 personer er blitt drept og 129 skadd i til sammen 272 skyteepisoder i Sverige. Det svenske politiet er bekymret Uoppklarte drap 1991-2018.. 16. APSO 2018 3 Najonal drapsoversikt 2018 Kripos fører en nasjonal oversikt over drap begått i Norge eller om Finland/Marokko, Latvia, Sudan, Sverige/Syria, Syria. APSO 2018 9 3.4 Gjerningspersoner under 18 år i perioden 2009-201

Etter Kripos sin statistikk er det registrert 26 drap med 28 ofre i 2019. Det er registrert totalt 296 drap i perioden 2008-2017. Dette er en nedgang fra tidligere tiår, der det ble registrert 57 drap i 1991 og dette tiåret lå på rundt 50 drap årlig. Både i 2002 og 2003 ble det registret 43 ofre for forsettlige eller overlagte drap Totalt ble 103 personer drept i Sverige, ifølge Rättsmedicinalverket. Det er 21 flere enn i 2014, en økning på 26 prosent. Det høye antallet skyldes blant annet flere dobbel- og trippeldrap Hvert femte drap i Sverige begås av psykisk syke I studien er et register over psykiatrisk behandling blitt sammenlignet med statistikk over forbrytelser i årene 1998 til 2000. Resultatet viser at personer som er blitt innlagt for schizofreni og andre psykoser står for seks prosent av voldsforbrytelsene

Mange svensker er utrygge - antall drap nær fordoble

Sverige har flere rasistiske drap Sverige har alltid hatt spesielt mye høyreekstremisme, og har også hatt langt flere rasistisk motiverte drapshendelser enn andre land i Vest-Europa Statistikk fra det svenske Migrationsverket viser en betydelig nedgang i Sverige hadde sitt første islamistiske terrorangrep - Mellom 2012 og 2016 har antall drap gått opp med 70. Men bygd på statistikk fra anmeldelser og på andre svenske undersøkelser, mener vi at vi har belegg for vår påstand. Men ståsted, vektlegging og perspektiv er viktig for hvilken analyse man gjør av tallene. Kriminaliteten i Sverige går i hvert fall helt objektivt ikke dramatisk opp, slik det blir hevdet fra mange hold Ifølge statistikk fra Eurostat har politidekningen i Norge og Sverige vært relativt stabil i årene 1998-2007. I Sverige var det en svak økning i politidekningen fra 1,86 per 1 000 innbyggere i 1998 til 1,90 i 2007, en økning på 0,5 prosent per år

Rekordmange skutt og drept i Sverige i fjor ABC Nyhete

Drap er det å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.. Drap er som utgangspunkt uønsket og straffbart, både historisk og i de aller fleste samfunn i verden.I eldre norsk språkbruk og fremdeles i mange andre land blir ordet mord brukt om drap i sin groveste og mest straffbare form. Men i en rekke situasjoner kan drap også være straffefritt Ulykker, drap og selvmord i 150 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene. Senere ble transportulykker og fall viktigere. Draps- og selvmordsratene har vært stabile i hele perioden, med unntak av blant annet krigsperiodene. Ser vi på dødeligheten i Norge har ikk Danmark og Sverige har litt flere drap, men også de ligger lavt på statistikken. Til sammenligning er det i USA nærmere seks årlige drap per 100.000 innbyggere Knutby-saken er en svensk kriminalsak fra 2004.. 10. januar 2004 ble Alexandra Fossmo funnet skutt og drept i sin egen seng i Knutby.Daniel Linde, som var bosatt i nabohuset, overlevde drapsforsøket mot ham. Den påfølgende dagen ble barnepiken Sara Svensson pågrepet

110 personer drept i Sverige i fjor - gjengvold får

En av de tidligere sjefene for dyreparken Kolmården i Sverige, dømmes for uaktsomt drap etter at en kvinnelig dyrepasser (30) ble drept av ulv. Kvinnen ble drept av en ulveflokk i 2012 Drap i Sverige 16-åring varetektsfengsles etter drap i Sverige En 16-åring som er mistenkt for å ha drept en jevnaldrende gutt i Sollentuna i Sverige, er varetektsfengslet. NTB (kontakt SOL.no) Publisert søndag 04. august 2019 - 18:34. Del artikkel. Det melder flere svenske medier Historisk gjengdom i Danmark: «Svensker» fikk livstid for drap. Gjengkriminelle får dobbelt straff i Danamrk. Og det svir når man dreper. Tre dømt til livstid, de to andre, 19 år da drapene ble begått, fikk 20 års fengsel

Sverige er et kongedømme i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya med kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenhavet og Bottenviken i øst. Grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 kvadratkilometer er 7 prosent dyrket. Statistikk fra Interpol (www.interpol.com) visar nå att Sverige er det kriminalitetsstetteste landet i Norden når det gjelder grove brudd på loven. I Sverige begåes det for eksempel flere mord og mishandelsfall per 100 000 innbyggere enn i deres nordiske naboland Danmark, Finland og Norge til sammen

Pandemien i Sverige ser ut til å ha påvirket innvandring, antall dødsfall og svenskenes kjærlighetsliv, viser ny statistikk I 2013 er det allerede fler drap enn på lang tid i Sverige. Hva som er årsaken til drapsbølgen i Sverige er et komplisert spørsmål som få kan svare sikkert på. To brødre på 32 og 28 år er mistenkt for drap og medvirkning til drap, etter at politiet i går fant en 13 år gammel jente drept en leilighet i en boligblokk i Täby nord for Stockholm

Norge har blant de laveste forekomstene av drap i verden

Drapsrate - F

I 2019 etterforsket politiet 26 drapssaker. Det er to flere enn i 2018, men færre enn årene før. Heller ikke i år regnes noen av sakene som uoppklarte. To av sakene i 2019 har to ofre hver, noe som gjør at det totale antallet ofre er 28, ifølge NTBs oversikt basert på de medieomtalte drapssakene. Statistisk Sentralbyrå i Norge, Statistiska Centralbyrån i Sverige og Danmarks Statistikk i Danmark, og sammenlignet de tre landene. 6 Vi definerte insidens av COVID-19 sykdom som antall personer som testet positivt for Sars-CoV-2 hver dag i studieperioden per 100 000 innbyggere SVERIGE ANNO 2018: Skyting, drap, skyting, drap, bomber, drap Sverige er i ferd med å implodere av all volden og drapene i byene sine. Av Frieord.no. juli 4, 2018. i Utenriks. minutter å lese3 min 323. Deling. Share on Facebook Share on Twitter. 19. mai, Malmø = 1 drept. 28. mai, Malmø = 1 drept TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video

Mistenker drap i Sverige. Svensk politi mistenker at en kvinne i 20-årene, som ble funnet død i Vetlanda sør i Sverige i natt, ble drept. Av Jon Schjerpen Tirsdag 20.02 2018. Del. Kvinnen ble funnet like før klokken to, og en annen person ble funnet alvorlig skadd i den samme leiligheten Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente.

Hvor i verden og Europa er det flest drap? Reset

Så langt i år er 49 personer drept her i landet. I løpet av hele 2012 var det 31 drap, ifølge statistikk fra Kripos. Sist gang antallet drap i Norge i løpet av et år passerte 40, sett bort fra terroren i 2011, var i 2003 da 44 personer ble drept Eksterne lenker til statistikk Asylsøkere til EU i 2019. Totalt søkte over 676.200 mennesker asyl i EU i 2019, ifølge tall fra Eurostat. Av disse var over 612.600 førstegangssøkere. Landet som mottok flest søknader var Tyskland, med 142.400 førstegangsasylsøknader registrert Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [ Drap på 15-åring i Sverige Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette .. Svensk politi har slått drapsalarm, etter at det ble funnet flere kroppsdeler i Norrbotten, i Nord-Sverige, onsdag. Det var en forbipasserende som fant et hode, bein og armer ved en elv i Kalix. Politiets talsmann sier til expressen.se at de nå har fastslått identiteten til avdøde

Drapsoversikt - Politiet

Økt innvandring får skylda for at antall drap i Sverige

Fredag 22. november ble to svenske statsborgere som er etterlyst for drap i Sverige pågrepet på en privatadresse i Bodø. Norsk politi mottok etterlysningen fra svensk politi noen dager i forveien hvor informasjon i etterforskningen tilsa at de etterlyste kunne befinne seg i Bodø Dyster statistikk: Fire drap på seks år. Anses saken fra i går som drap kan Malvik kommune, med knapt 12 000 innbyggere, dermed være hyppigere representert på drapsstatistikken enn ti ganger så store Trondheim, der det er etterforsket tre drapssaker de siste seks årene Kampreferat av Norge - Sverige - 26.03.2019 20.45. Del: Del på Facebook Del på Twitter Del på mail Skriv ut. Del eller skriv ut. Del på Vis Skjul statistikk fra siste 109 oppgjør Spillemål, straffemål, selvmål og kort kan være avvikende ift faktiske mål/kort pga manglende registrering av hendelsene i FIKS

Det ble en blodrød slutt på ekstremåret 2019 i Sverige. Med over 200 bomber og rekord i antall skyteepisoder så avsluttes året med over 29 drap, en rekke drapsforsøk og minst 31 skadde, bare i Desember måned. Det har i Desember måned vært over 29 drap og en rekke drapsforsøk. Mer enn 31 personer er skadd av skytevåpen eller kniv SVERIGE: Svensk politi opplyser mandag morgen at ni personer er blitt arrestert for drap. En annen person blir pågrepet og arrestert på mistanke om å ha assistert i drap, skriver Aftonbladet. Lik S24 på Facebook for flere nyheter Politiet etterforsker mulig drap i Sverige. Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en mann skal ha blitt drept i et boligområde i Täby nord for Stockholm

Skisted-statistikk for Sverige på Skiinfo.no. I tabellen nedenfor kan du sammenligne alpinanlegg i Sverige basert på fjellstatistikker, for eksempel høyden over havet for base og topp, vertikalt fall, lengden på lengste løype og området dekket av snøproduksjon Mann pågrepet i Sverige for drap i Hokksund Mannen som er siktet for drapet på en mann i 70-årene i Hokksund lille julaften, er pågrepet i Arvika i Sverige. Mannen er begjært utlevert til Norge Lønninger i Sverige Den norske gjennomsnittslønnen i 2014 var på 42.000 NOK sammenlignet med 31.400 SEK i Sverige. Det gir en lønnsforskjell på 36 prosent, og er en stor grunn til hvorfor så mange svensker ønsker å jobbe i Norge Drap i flyktningbolig i Sverige En kvinne i 20-årene er drept med kniv i en bolig for flyktninger i Sverige. Av Nyhetsbyrået NTB og Bjørn Ivar Voll 83 innlegg . Verden Publisert: 25. januar 2016.

42 skutt og drept i Sverige så langt i 2018 - V

 1. I tillegg til drap ble mannen også kjent skyldig i å ha kommet med trusler, brudd på våpenloven og legemsbeskadigelse. 42-åringen er hjemmehørende i Enköping, men er ifølge VG norsk statsborger. Han skal ha flyttet til Sverige i 2001
 2. alitet i Sverige. Nå er det kommet nye tall En stiftelse har gravd frem den statistikken svenske myndigheter ikke vil at befolkningen skal se. 2
 3. Nordmann siktet for drap i Sverige Skrevet av: NTB. tir 1. Nov. 2016, kl. 10:20 - tir 1. Nov. 2016, kl. 10:34 Del. En 25 år gammel mann fra Kautokeino er siktet for å ha knivdrept en mann i 20-årene i Sverige i det som skal være en narkosak. 25-åringen er nå varetektsfengslet.
 4. SVERIGE Politiet i Lund mener at det ikke er «hets mot folkegruppe» å oppfordre til drap på svensker, avslører Samhällsnytt.. Jesse JCBUZ Conable / Bawan Said. Foto: Samhällsnytt. I en video på en lukket Instagram-konto oppfordrer nigerianeren Jesse Conable til drap på svensker. Kontoen, med navnet «barasvarta», tillater kun ikke-hvite følgere

38 prosent økning i drap i Sverige. Av. Redaksjonen - 06/02/2017. 86. Foto: Illustrasjonbilde. Både i fjor og året før er rundt 110 personer per år registrert som offer for dødelig vold - drapsoffer. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med snittet på 80 personer per år de fem årene fra 2010 til 2014 I Sverige har man ikke flere politifolk som kan etterforske drap. Det er tre grunner til dette, mange politifolk orker ikke mer å har sluttet. Det andre problemet er at Sverige har satt historisk rekord i drap i løpet av 2015 og 2016. I tillegg er det en markant økning i andre typer forbrytelser. Norsk kvinne dømt for drap i Sverige. Göteborg (NTB-TT): En norsk kvinne (47) er i en svensk lagmannsrett dømt til tolv års fengsel for drap på en mann i Säffle i Sverige. Hun ble frikjent i tingretten

Evry i Sverige granskes etter påstander om juks med tallgrunnlaget for landets BNP. Flere ansatte forteller om dårlige arbeidsforhold og press til Aftonbladet. Nå tvinges Statistikmyndigheten (SCB) til å gå bakover i tid og regne om Sveriges brutto nasjonalprodukt Kun få land har registrert flere døde av covid-19 per million enn Sverige Bare et fåtall land i verden har flere registrerte døde av koronaviruset enn Sverige, sett i forhold til innbyggertallet

Mistenkt for drap i Sverige. I Uddevalla i Sverige er en mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en 17 år gammel jente. Av Marte Svarva Tirsdag 19.11 2019. Del. Det opplyser politiet til avisen Aftonbladet. 17-åringen ble meldt savnet fra hjemmet sitt lørdag etter at familien ikke hadde fått livstegn fra henne siden torsdag. Del Det er 14 år siden det ble publisert statistikk om innvandrere og kriminalitet i Sverige. Nå er det kommet nye tall En stiftelse har gravd frem den statistikken svenske myndigheter ikke vil at befolkningen skal se Mann pågrepet i Sverige for drap i Hokksund Mannen som er siktet for drapet på en mann i 70-årene i Hokksund lille julaften, er pågrepet i Arvika i Sverige. Mannen er begjært utlevert til Norge. Av NTB | 26.12.2019 18:09:31 Nordisk statistikk. Fakta og statistikk om Norden og de nordiske landene. Fakta om Norden. Her finner du nyttig informasjon om Norden og de enkelte nordiske landene. State of the Nordic Region. State of the Nordic Region 2020 presenterer fakta og tall fra de nordiske landene for sosioøkonomiske kjerneområder. Bilde Fredag 22. november ble to svenske statsborgere som er etterlyst for drap i Sverige pågrepet på en privatadresse i Bodø. Norsk politi mottok etterlysningen fra svensk politi noen dager i forveien hvor informasjon i etterforskningen tilsa at de etterlyste kunne befinne seg i fylkeshovedstaden, skriver politiet i en pressemelding

Svenske Jordbruksaktuellt skriver at traktorsalget i Sverige virkelig har skutt fart i løpet av juli måned. Her har det vært en økning på nesten 44 prosent sammenlignet med samme måned i 2019. Og det selges det flest traktorer i øvre halvdel av skalaen Ti pågrepet etter drap i Sverige. Ti personer er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept i Gøteborg i går kveld. Av Merete Vikre Mandag 04.05 2020. Del. Ni av de pågrepne er arrestert for drapet, og den siste etter mistanke om å ha assistert under drapet,. Resultater kan legges inn elektronisk HER. Vi ønsker helst resultatene i excel-mal slik at de kan brukes direkte i vår elektroniske statistikk evt. i det som kalles alternativt format. Ikke legg inn resultatene enkeltvis. Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss resultater@friidrett.no. Resultater fra utlandet blir oppdatert så raskt systemet er på plass Nordmann dømt for drap i Sverige En 35 år gammel norsk mann er dømt for drap i Strømstad i Sverige. Det var i september at mannen drepte sin mor. Mannen er også dømt for likskjending

Statistikk fra SSB. Utendingsdirektoratet (UDI) publiserer statistikk om innvandring med tall for asylsøkere, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, statsborgerskap og andre typer søknader UDI behandler. Statistikk fra UDI. Utlendingsnemnda (UNE) publiserer hver måned statistikker for saksbehandling i nemnda. Statistikk fra UN Tre mistenkt for drap i Sverige. Tre personer er mistenkt etter drapet på 17 år gamle Wilma Andersson i Uddevalla i Sverige. Av Stine Strander Fredag 06.12 2019. Del. To av disse sitter i varetekt, mens den tredje fremstilles for fengsling i ettermiddag Sverige er også Nordens mest folkerike land, med 10,2 millioner innbyggere. Mer enn to millioner av dem bor i og omkring Stockholm. Den nordlige delen av landet er tynt befolket. Sverige er et konstitusjonelt monarki. Kong Carl XVI Gustaf har ingen reell makt, og Riksdagen er landets øverste myndighet To pågrepet for drap i Sverige. To menn er pågrepet mistenkt for drap etter at en mann ble funnet hardt skadet i den svenske byen Norrköping i går kveld. Av Finn Irgens Myking Onsdag 27.11 2019. Del. Mannen døde i natt av skadene. Foranledningen til hendelsen er ukjent. Del Statistikk 2009; Statistikk 2008; Del på Twitter Del på Facebook Tips en venn! Utskrift. Nettstedskart ; Hestesportens Hus, 0510 Oslo; Tlf.: 22 95 60 00; Fax.: 22 95 60 60 ; post@travsport.no.

drap - statistikk - Store norske leksiko

 1. Skellefteå (NTB): En 25 år gammel mann fra Finnmark er tiltalt for drap på en mann i 20-årene i Sverige
 2. Det siste døgnet er 111 nye personer registrert døde med coronaviruset i Sverige. Totalt har landet nå 1511 coronadødsfall
 3. Fire personer ble pågrepet i en bolig i Boden om ettermiddagens 1. nyttårsdag.Bakgrunnen var en femte person som var funnet død, der dødsårsaken var mistenkellig.D
 4. Fredag 22. november ble to svenske statsborgere som er etterlyst for drap i Sverige pågrepet på en privatadresse i Bodø. Det skriver krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli i en pressemelding. Norsk politi mottok etterlysningen fra svensk politi noen dager i forveien hvor informasjon i etterforskningen tilsa at de etterlyste kunne befinne seg i fylkeshovedstaden
 5. Det beste av Mellerud, Vastra Gotaland County: Tripadvisor har 250 anmeldelser og artikler om hva du kan gjøre, hvor du kan spise og hvor du kan bo når du er i Mellerud
 6. Mediemix samler nyheter fra mer enn 200 norske kilder. Stem nyhetssaker frem til forsiden, opprett ditt eget nyhetsfilter og filtrér ut nyhetskategoriene du ikke liker - som f. eks. sport eller kjendis

Kraftig økning i antall drap i Sverige - Dagblade

130 uoppklarte drap i Sør-Sverige: Politiet ber folk om hjelp - Vi har en situasjon i hele Sverige som er veldig bekymringsfull, sier Bo Lundqvist i det svenske politiet Det beste av Säffle, Värmland: Tripadvisor har 612 anmeldelser og artikler om hva du kan gjøre, hvor du kan spise og hvor du kan bo når du er i Säffle

450 drap uten straff – Human Rights Service2Folket hadde rett og dere tok feil – Human Rights ServiceKlassisk politiarbeid virker – Human Rights Service
 • Digital kompetanse definisjon.
 • Webcam kaufbeuren neugablonz.
 • Competence call center berlin.
 • File explorer for windows.
 • Jåttå vgs hudpleie.
 • Warlock dungeons and dragons.
 • Naturdiet före och efter.
 • Kol diagnos.
 • Lifjell kart.
 • Vw zeichen bulli.
 • Tdci diesel.
 • Laget kryssord.
 • Vilka partier sitter i riksdagen 2017.
 • Reddit soccer r.
 • Matte strømpebukser.
 • Rammeservice bergen.
 • Kvittering for nabovarsel eksempel.
 • Talkmore kontantkort saldo.
 • Tette nedløpsrør.
 • Fjesk synonym kryssord.
 • Foldevegg pris.
 • Funkygine kjærlighet.
 • Elbil fordeler forsvinner.
 • Verspielen schleswig flensburg.
 • 1live mona.
 • Z wave motion sensor.
 • Regelmodellen.
 • Forusakutten legevakt.
 • Antrag auf schwerbehinderung stuttgart.
 • Aldersgrense på å farge håret.
 • Nordea finans logg inn.
 • Ikkepedia bergen.
 • An 94.
 • Wohnberechtigungsschein wiesbaden.
 • Colosseum i roma wikipedia.
 • Jemini betydning.
 • Glitter kjole nelly.
 • Hjemmebrentapparat oppskrift.
 • Babylon ad band.
 • Falk stadtplan würzburg.
 • Eksempel på normalflora bakterier.