Home

Energiformer

Energikilde eller energikjelde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som finnes i naturen og som ikke har blitt omdannet eller transformert.Sekundære energiformer er derimot energi som er blitt omdannet eller transformert for et formål De 7 energiformer. Ikke vedvarende energi. Vedvarende energi. Solenergi. Vand energi. Vindmøller. Websiteoversigt. Bæredygtig energi‎ > ‎ De 7 energiformer. Kinetisk energi=bevægelsesenergi. Beliggenhedsenergi=potentiel energi. Termisk energi= Varmeenergi. (Molekyler som flytter sig hurtigere I mekanikken regnes med to energiformer: kinetisk energi eller bevegelsesenergi, som er den energien et legeme har på grunn av sin fart; potensiell energi eller stillingsenergi, som er den energien et legeme har fordi ytre krefter virker på det og forsøker å sette det i bevegelse; Den kinetiske energien for faste legemer, væskemengder og gasser er lik produktet av halve legemets masse m. Fått inn mange bra svar her, men det er viktig å skille mellom energiformer og energikilder. Jeg tenker på mer hva som gjør energiformer om til høyverdig og lavverdige og eksempler på dette. Jeg lurer på hvilken energiformer som er høyest opp på energistigen. Hvilke energiformer kan lettest utnyttes i energikilder

Energikilde - Wikipedi

- Potensielle energiformer er interessante å se på, ergo ser vi også på gasshydrater. Men vi ser at det er et stort teknologigap som må lukkes før man kommer til en kommersiell utnyttelse av denne energiformen, sier han Verdens befolkning stiger og levestandarden for mange millioner mennesker øker hvert år. Det innebærer at behovet for mer energi rundt om i verden er økende. Samtidig tvinger klimaendringene oss alle til å jobbe frem nye energiformer, og arbeidet med å utvikle og ta disse i bruk er i full gang Undersøk hvordan oppvarming og avkjøling av jern, murstein og vann tilfører eller fjerner energi. Se hvordan energi blir overført mellom objekter. Bygg ditt eget system, med energikilder, omformere og forbrukere. Spor og visualiser hvordan energi flyter gjennom systemet Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Olje og nye energiformer. I reservoargruppen jobber vi med å forvalte oljeresursene, å se hvordan man kan deponere CO2 og å studere nye miljøvennlige energiformer...

De 7 energiformer - Vedvarende energi - Google Site

Å finne ut om hvordan energioverføring foregår. Å finne ut hva som er energikilde og hva som er mottaker, og hvilke energiformer som blir brukt. Utstyr. Det står oppført på hver oppgave nedenunder . 3. Utstyr: - Stålull - 4,5V batteri . Vi la stålull mellom spolene på batteriet og så hva som skjedde. Stålullen begynte å brenne Fornybare energiformer. Utvikling av fornybare energiformer står sentralt i det grønne skiftet og NORCE har gjennom en årrekke forsket på å utvikle fornybare løsninger og systemer som er bæredyktige og kostnadseffektive. Forskningen omfatter offshore vindkraft,. Energitilgang er en forutsetning for vekst og velstand i hele verden og er nøkkelen til industriell og økonomisk utvikling. Jobbskaping, matproduksjon og velferdsutvikling er alle avhengige av tilgangen på energi

Artikler, innlegg og grafikk i Energi og Klima samles også på egne temasider om alt fra solenergi til Oljefondet. Her finner du våre aktuelle tema og mest brukte tema Energi og materie er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet § 1-2. (Formål) Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt Energi & energiformer. Magnetisme. Energi. Konventionel energi. Elektricitet. Kræfter og bevægelse. Vedvarende energi. Har du brug for hjælp? Besøg Help Center Kontakt læremiddelkonsulent Tlf. 42 60 60 10 supportdk@clio.me FysikKemifaget 7.-10. klasse Om Clio Om portalen.

energi - Store norske leksiko

 1. Fornybar energi er fremtiden, mens oljebasert energi i stadig større grad blir fortidens løsning. Venstre er på lag med fremtiden, derfor vil vi satse på fornybare næringer og energiutvikling, slik at vi forbereder oss på det store skiftet i verdens energiforbruk som utvilsomt er i ferd med å skje
 2. En motvekt Miljøet er i konstant endring, og vi har aldri hatt mer fokus på hvordan vi mennesker påvirker dette. De senere årene sin forskning har vis
 3. Den fornybare energirevolusjonen er i full gang. Land, bedrifter og enkeltmennesker satser på fornybar energi. Store investorer flytter store penger vekk fra skitten energi som kull, og over til fornybare energiformer som vind- og solkraft. Statistikken for 2017 viser at det aldri har blitt bygget mer ny fornybar energi

Hvilke energiformer er nyttigst i dagens verden? - Energi

I en artikkel i InTech nylig presenterer forskere ved Institutt for mikro- og nanosystemteknologi (IMST) ved Høgskolen i Vestfold en oversikt over hva de ser som mulige løsninger på denne utfordringen.. Doktorgradsstipendiat Luca Petricca arbeider med mikro- og nanoteknologi som egner seg for ubemannete luftfartøy i nanoformat - små droner som kan være formet som et lite helikopter. Den modellen vi har sett på hittil er noe forenklet, og vil ikke alltid være helt riktig. Det vil være bedre å ha en modell der vi ser på hvor mye vann som strømmer gjennom turbinen per sekund, altså det vi kaller vannføringen, Q. Denne modellen vil gi et uttrykk for den nyttbare effekten i motsetning til den forrige som ga den nyttbare energien Vannkraft omfatter bruk av energi fra rennende vann til strømproduksjon, eller til bruk i mekanisk arbeid på stedet.. Vannkraft er fornybar energi, ettersom vannet som brukes i kraftproduksjonen kan gjenbrukes - ingenting av vannet forsvinner eller endres i løpet av vannkraftproduksjonen.. Produksjon av vannkraft skjer ved hjelp av et vannkraftverk (se illustrasjon lenger ned i artikkelen)

Oversigt over energiformer - Fysik C - Google Site

 1. HVORFOR SOLENERGI? Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker
 2. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 3. Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom XIII - Energi - Energ
 4. Kategori:Energiformer. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 2 underkategoriane, av totalt 2. K Kjernekraft‎ (3 K, 2 S) V.

Alle energiformer gir giftig avfall, og mengden som kommer fra kjernekraftindustrien er svært liten Da har jeg fått svar på ting og tang! Takker for en frembragende respons på en lørdags kveld Kjører nå på 880MHZ (actual 874MHZ). Før så lå den på ca 760 når jeg ved ettertanke har regna meg fram, så systemet er noget kjappere nå! Et annet spørsmål. Jeg har planer om å oppgradere litt. Tanken er. Dette kan illustreres med et lodd som man holder i hånden. Loddet har «potensiell energi» fordi det befinner seg over jordoverflaten. Når loddet faller, omdannes denne energien til «bevegelsesenergi», og når loddet treffer bakken, omdannes energien til varmeenergi. Også stråling og elektrisitet er energiformer Elektrisk energi. Elektricitet är energi som enkelt kan omvandlas till andra energiformer. Värmeenergi. Allt som är varmare än den absoluta nollpunkten (-273 grader Celsius) innehåller värmeenergi. Kemisk energi. I kemiska ämnen finns det lagrad energi. Till exempel mat, bensin och batterier. Kärnenergi. Kallas ibland atomenergi

Andre energiformer De fleste andre energiformer som elektrisk energi , kemisk energi og kerneenergi er i sidste ende potentiel energi eller en kombination af potentiel og kinetisk energi. For eksempel er kemisk energi den kinetiske og potentielle energi som elektronerne der udgør de kemiske bindinger, har Energiformer som kemisk energi, kerneenergi og strålingsenergi kan betragtes som manifestationer af én eller flere af de allerede nævnte. En sådan beskrivelse af energiformerne er dog ikke helt entydig, hvilket i særdeleshed gælder de energityper, der mødes i dagligdagen som fossile brændsler, elektricitet og vindenergi Energiformer. Energiskolan Energiprincipen säger att energi enbart kan omvandlas mellan olika energiformer. El produceras genom att energi omvandlas i flera steg. Kemisk energi i ett bränsle omvandlas till termisk energi (värme) genom förbränning Lavverdig energi: Energiformer som ikke kan utnyttes videre, for eksempel varme eller lydenergi. Hva menes med begrepet kraft i naturfag? I naturfager brukes ordet kraft når noe dytter på eller drar i en gjenstand. Vi bruker det ikke om forskjellige ting som vi gjør i dagligtalen Oversettelser av ord ENERGIFORMER fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av ENERGIFORMER i en setning med oversettelsene: Den bruker energiformer våre forskere ikke forstår

Energi - Daria.n

Statkraft utvikler og drifter anlegg for fornybar kraft, kjøper og selger kraft og investerer 100 prosent av vår videre vekst i fornybar energi Ordet bio betyr liv. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall.Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen, det er også mulig å bruke den til å produsere elektrisitet

Energi - Kunnskapsfil

Mer energi kan bli tilgjengelig på nye måter. Kosmos. Elevoppgaver. 1. Geografi. 1.1 Verdensrommet og jorda; 1.2 Jordas indre krefte Se artiklen energiformer (link) for en nærmere beskrivelse af ovenstående og for beskrivelser af andre energiformer. Se også afsnittet energikilder nederst på siden. Energibevarelse. Energibevarelse er et af de mest grundlæggende principper i fysikken. Energibevarelse betyder at energi IKKE kan skabes eller forsvinde Energi & energiformer › Energi. Introduktion. Energi og energibevarelse. Energiomdannelse. Energi og effekt. Lagring af energi. Evighedsmaskiner. Har du brug for hjælp? Besøg Help Center Kontakt læremiddelkonsulent Tlf. 42 60 60 10 supportdk@clio.me FysikKemifaget 7.-10. 80 000 arbeidsplasser og ein enorm sum av kunnskap og kompetanse står på spel, og vi har nå eit spjelda høve til å satse på nye energiformer og setja i gang seriøse forsøk på å rhinske opp i atmosfæren, i havet og på ei jord i vaklende balanse. Akkurat nå kan Noreg finne stigen mot ei grønare framtid. Men stuttsynet styrer verda Austin Norge AS har 20 års erfaring fra sprengstoffindustrien i Norge og internasjonalt og er totalleverandør av sprengningsrelaterte produkter og tjenester

Fremtidens energiformer . Sven Røst har de siste 10 årene vært kommunikasjonsdirektør i Scatec AS. Dette er gründer Alf Bjørseths familieselskap, og arnested for en rekke teknologibedrifter innen fornybar energi og avanserte materialer Definitionen på energi De 7 energiformer Energibevarelse Energiomdannelse og energikæder Hvor kommer alt energi fra Det blir drøftet muligheten for at de utnytter energiformer som vi mennesker ikke behersker. Det kan være anti-gravitasjon, vakuumenergi, små svarte hull eller en hel underskog av andre,.

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Videregående Naturfag Universell Kjemi - Tavle XI. Entropi, entalpi og spontanitet . Entalpiendring og kalorimetr Synonym til energiformer. Se alle synonymene vi har til energiformer i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Fokusspørsmål , uke 43. s.84 1 )Hva menes med ordet «stilling» i begrepet stillingsenergi? Ordet stilling betyr plassering. Stillingsenergi kommer av at en energi har en bestemt sti Hydro: Ny leder i Nye Energiformer. Alexandra Bech Gjørv skal lede Hydros arbeid med nye energiformer. Alexandra Bech Gjørv skal lede Hydros arbeid med nye energiformer. Etter tre år i Hydros konsernledelse og fem år som personaldirektør går Alexandra Bech Gjørv (39) over i ny stilling som direktør for Hydros enhet Nye Energiformer

Energi - Wikipedia, den frie encyklopæd

Spille Gratis Spill > energiformer Energy Quiz Kuiz për. Hvor godt kjenner du energi og ressurser på planeten vår ? Quiz, og fortelle meg [...] Featured Games. Forgotten Post Office. Nye vanedannende gratis onl [...] 17 062 visninger. 18 Wheeler 2. The sequel to the amazing 1 [...] 9 073 visninger Desuden lærer du at finde og anvende ny viden om energiformer og brug af energi, herunder energilagring. På den måde kan du selv fremtidssikre din uddannelse ved at holde dig opdateret. Gennem forløbet lærer du både at forstå traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder energiformer som elektrisitet og varme energiformer som elektrisitet og varme : energiformer som elektrisitet og varme energiformer som elektrisitet og varme Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Energiformer ved fusjon. Paul Hewitt Naturfagsenteret Både kjernefisjon og kjernefusjon frigjer enorme mengder energi. Når uran fisjonerer, blir energien hovudsakleg frigjort som kinetisk energi hos fisjonsfragmenta. Når to. Hett for nye energiformer Vår interesse for alternative oppvarmingsmetoder har økt voldsomt, bekrefter årets største byggevaremesse, Bygg Reis Deg. Faceboo

Energi - Wikipedi

Alle størrelserne skal naturligvis måles i samme enhed, f.eks. joule, som er SI enheden for energi. ΔU afhænger tydeligvis ikke af vejen arbejdet måtte være udført over, eller af varmemængden, kun af forskellen imellem dem. Hvordan ved vi, at der eksisterer en sådan energi ΔU? Den samlede ændring fra begyndelsestilstand til sluttilstand kunne gennemføres på mange forskellige. {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.

Lavkvalitetsenergi - Kunnskapsfil

- Mitt råd til hele næringen er å sette seg godt inn i de gjeldende og oppdaterte smittevernreglene og være gode på å dokumentere at man følger de. Vi har full forståelse at det er krevende, men alternativet er økt smitte og forsinkelser i prosjekter, sier Sandnes i en melding. BNL. Vedvarende energikilder. I fremtiden vil verdens befolkningstal vokse støt, alt imens flere og flere lande er i økonomisk vækst. Vi har af samme årsag brug for bæredygtige, vedvarende energiformer som for eksempel vindkraft, solenergi eller atomkraft, der kan understøtte denne udvikling. Vedvarende energikilder er defineret ved, at de er uudtømmelige - vinden vil altid blæse og solen. 2.1 Energiformer. Du skal logge ind for at skrive en note Fra grundskolen vil du have hørt om energi og forskellige energiformer. I dette kapitel introduceres en række forskellige energiformer, og der gives eksempler på omdannelse mellem flere af dem. Derudover bliver termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning introduceret.. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Energiformer » 1 unike treff Det Kongelige Selskap For Norges. Bråteveien 200, 2013 Skjetten. 64 83 20 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet . Nord-Norge 0 Vestlandet 0 Trøndelag 0 Østlandet 1 Sørlandet 0. Bergen by 0 Oslo by 0 Stavanger by 0 Trondheim by 0

Video: naturfag.no: Kraftskolen: Energ

del av fysikken som omfatter studier av energiformer | jf. vindenergi, bølgeenergi, solenergi, bioenergi. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratu utviser ein utvida kunnskap knytt til ulike tema og utfordringar til alle stadier mellom utvinning og omforming av ulike energiformer; utvisar kritisk vurderingsevne og kan forklare sosiale forhold knytt til energiomforming, inklusiv helse- og miljøforhold; Ferdigheiter. Studente Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Joule som en enhet av Energ

Det ble tatt i bruk nye råvarer og energiformer, og produksjonen ble mer vitenskapsbasert. Damp og kull (1. IR) Eksplosjonsmotorer drevet av petroleum i 2. IR. Utbygging av elektrisk kraft. Storbedriften vokste fram, særlig i USA FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet På 1 er det bare å bruke bevaring av mekanisk energi dEp = dEk På 2 må du forsåvidt gjøre det samme, men nå vil ikke all potensielle energien gå over til kinetisk energi, noe vil også forsvinne til arbeidet friksjonskrafta gjør mot bevegelsen. dEp = dEk + W_R der W_R er friksjonsarbeidet. W_R finner du fra definisjonen av arbeid W=Fs altså: W_R = R*s der s er lengden av vannskli

Energi kan optræde på en lang række forskellige former: varme (termisk), lys (strålevarme), mekanisk, elektrisk, kemisk og atomkraft.Der findes desuden grundlæggende to kategorier af energi: oplagret energi (potentiel energi) og bevægelsesenergi (kinetisk energi).Man kan igen opdele energi i to forskellige typer: vedvarende energi og konventionel energi (ikke-vedvarende) Energiformer | Geografi 7-9 | Gyldendals fagportale Glemt at vedhæfte fil Log på igen og gå til Mine ansøgninger. Vælg 'Kontakt Energistyrelsen' og vedhæft den fil, du glemte. Glemt at søge tilskud til noget Opret en ny ansøgning KUN med det, du glemte.; Indtastet forkerte oplysninger Hvis du har lavet fejl og skal rette i din ansøgning, skal Energistyrelsen genåbne den. Anmode om genåbning ved at logge ind med NemID, vælg.

Dette kan bli verdens nye energikilde - Tu

Trenger litt hjelp med med å snu om formler slek at eg får riktig svar. ?Oppgaven lyder følgende: ? Det blir kastet en ball opp i luften med utgangsfart v0=12 m/s. Vi ser bort ifra luftmotstanden. ?a) Hvor stor fart har ballen i det høyeste p Energiformer ved fisjon . Paul Hewitt Naturfagsenteret Når ein U-235 kjerne absorberer eit nøytron og gjennomgår en kjernefisjon, blir omtrent 200 MeV energi frigjort. Men i kva form? Mesteparten av energien blir frigjort som. a) gammastråling. b) kinetisk.

Nye energiformer vinner frem : Bygg

Vedvarende energi (eller alternativ energi) er energi som kommer fra vedvarende kilder, altså kilder som inden for et menneskes levetid er uudtømmelige, såsom sollys, vind, nedbør, tidevand, bølger og jordvarme, det sidste også kaldet geotermisk energi. Vedvarende energi anvendes især på fire områder: elproduktion, fjernvarme, transport og energiforsyning i afsides egne, hvor der ikke. Elektrisk energi er energi lagra i eit elektrisk felt, eller overført i form av eit elektromagnetisk felt, anten som radiobølgjer eller ein eller annan form for kabel (eller i mikrobølgjeområdet bølgjeleiarar) som lokaliserer det elektromagnetiske feltet til området rundt leiarane.For trådlaus overføring av elektrisk energi nyttar ein ei sende- og ei mottakarantenne, men på grunn av.

Energiformer og overganger - Konservering av energi

Nye energiformer . B2B. Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk i Niedersachsen. Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Nied. Heim; Tilfeldig; Nær her; Logg inn; Innstillingar; Gåver; Om Wikipedia; Atterhald; Artiklar i kategorien «Energiformer» Kategorien inneheld desse 5 sidene, av.

Fysik - LjusLena Koinberg | Fysik: Energi

løsninger for boligselskaper innen nye energiformer og utnyttelse av teknologi til smart styring av boliger og lading av biler. På partnersamling i TOBB sin regi 20. april 2016 møttes TrønderEnergi og Overvik Utvikling i løs prat og som følge av dette tok TOBB initiativ til et felles møte hos TOBB 13. mai 2016. Overvik Utviklin Energi har en märkvärdig egenskap; den kan inte förstöras och energi kan inte skapas. Energi kan bara omvandlas, från en form till en annan.. När Philip knuffade upp sin moped upp för den första backen, omvandlades kemisk energi i Philips muskler till rörelseenergi Et menneske født i det 17. århundre kunne stort sett forvente å leve sitt liv uforandret. Det ville utføre sitt arbeid på den samme måten som sine foreldre, dele sin tid med familien på den samme måten og spise stort sett den samme maten, hele livet. De kommende to århundrene skulle endre alt dette

'We could do perfectly well without nuclear power stations'Korsor - Dynastart10 idées pour protéger la Planète | Le Cyber'Mag de Marjorie

Dette kan både handle om å redusere energiforbruket og å erstatte bruk av ikke-fornybare former for energi (som petroleum) med nye og miljøvennlige energiformer. ENØK i praksis Mange forbinder gjerne ENØK med en negativ utvikling tilbake til en mindre utviklet tid, hvor man må gå med lue og ullsokker inne og gjeninnføre bruk av stearinlys Logg inn med. Facebook Google. Bli medle Beskrivelse. Forskningsområdet skal styrke kunnskapsbasen for å formulere retningslinjer for overgangen til lavkarbon-energiformer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, tatt i betraktning Norges bidrag til internasjonal energi- og klimapolitikk Figur-1.jpg Figur 1: Utøverens idrettslige prestasjonsevne er avhengig av en rekke faktorer (Ehlenz et.al., 1985). En arbeidskravsanalyse danner utgangspunktet for enhver systematisk treningsprosess. Figur 1, viser de viktigste faktorene som avgjør den idrettslige prestasjonsevnen.Disse faktorene påvirker hverandre i positiv eller negativ retning

 • Fellesturer knt.
 • Lovely christmas songs.
 • Chancre syphilitique buccal photo.
 • Ahus barselhotell priser.
 • Fleischfressende pflanze fruchtfliegen.
 • Rust sale.
 • Gravid blodprøve hvor tidlig.
 • Vulkanreiser.
 • Hautarzt ullsteinhaus.
 • Nmf sommerkurs.
 • Iberia express.
 • Undervisningsopplegg historie ungdomsskolen.
 • Visma erp nome kommune.
 • Fake tattoo norge.
 • Mountainbikekarte tirol.
 • Fendt sengesett.
 • Gorilla vs bear.
 • Ola mæle.
 • Columbo netflix.
 • Mississippi queen nürnberg disco.
 • In vincula facebook.
 • Pengaruh paham sosialisme di indonesia.
 • Helstekt indrefilet hjort.
 • Camp david schuhe 2015.
 • Aig skadeskjema.
 • Yoga setterich.
 • Boxer tv kundservice.
 • Sony ericsson p800.
 • Fjerne ildsted.
 • Talkmore kontantkort saldo.
 • N skala startsett.
 • Rathaus witten ummelden.
 • Harry belafonte island in the sun.
 • Hvordan stoppe hodepine.
 • Brasiliansk voks erfaring.
 • Aspius aspius.
 • Parker pennesett.
 • Olympiadorf münchen bungalow.
 • Blålys.
 • Norske skihoppere 2013.
 • Bergarter oppgaver.