Home

Språkrådet skrive dato

Å skrive «mæren» uten d er på sin side som å skrive «fjoren», «gåren», «gjæret» for fjorden, gården, gjerdet. Hunkjønnsformen «ei mære» er av nyere dato og mangler tradisjonsgrunnlag. Utgangspunktet er trolig at /mærer/ (flertall av en merd) er blitt oppfattet som flertall av et svakt hunkjønnsord Tall, tid og dato Tegn Praktisk grammatikk Adjektiver og partisipper Da eller når De eller dem Grammatiske termar. Dato i filnavn. Dersom du ønsker å bruke dato i filnavn, slik at de sorteres etter dato, bør du bruke ÅÅMMDD pluss ev. beskrivelse av filen. Eventuell tekst i tillegg til datoen må stå bakerst, ellers vil alfabetiseringen ta utgangspunkt i teksten og ikke datoen Tall, tid og dato Tegn Språkrådet Norsk språkråd Trykk på Ja eller Nei og skriv ei tilbakemelding med ris, ros eller begge delar

Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, Tall, tid og dato Tegn skrive definisjonar og lage gode termar Skriv telefonnummeret ditt og eventuelt e-postadressa rett under postadressa. Dato. Datoen skal stå på samme linja som poststedet, litt til høyre for midten. Datoen er lettest å lese hvis du skriver navnet på måneden. Mottaker. La det være noen linjers mellomrom, og før opp mottakerens navn og adresse Tall, tid og dato Tegn Vi rår likevel til at ein skriv p post@sprakradet.no Postadresse Postboks 1573 Vika 0118 Oslo Besøksadresse Observatoriegata 1 B Oslo a a a. Other languages.

Språkrådets svarbas

 1. Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg)
 2. Hva blir mest riktig å skrive: pr. dato eller per dato pr.måned eller per måned. Svar: I moderat bokmål og riksmål brukes PER kun i latinske vendinger, som PER CAPITA. Dersom man skal si det samme med norske ord, benytter man forkortelsen, altså PR. HODE. Eksempelvis skriver man også KASSABEHOLDNING PR. DD.DD og PR. TELEFON. Uttrykk som PR
 3. Skråstrek brukes særlig i blanketter, tabeller o.l. når det er viktig å spare plass, og i visse tekniske og faglige funksjoner
 4. Slik skriver du tall og siffer. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning
 5. Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning
 6. Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga. Ta ein kartleggingstest Øv deg
 7. Dato is a datatype to represent points in time in a unified format. Further information and examples can be found on the help page

Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Gode tips fra Språkrådet. Her er Språkrådets øvrige anbefalinger (oversatt til bokmål og bearbeidet litt av oss): Gi e-posten en informativ og dekkende overskrift i emnefeltet. Da kan mottakeren prioritere saken riktig. Skriv hovedbudskapet først og unngå å ta opp flere tema i én melding. Ikke skriv om flere saksforhold i samme e-post ISO 8601 beskriver en internasjonalt akseptert måte å skrive datoer og tid ved bruk av tall. Når datoer skrives med tall kan de tolkes på forskjellige måter. For eksempel, 01-05-12 kan bety 5. januar 2012, 1. mai 2012 eller 12. mai 2001 > Les mer om datoer her. Punktum brukes som skilletegn i tidsuttrykk. kl. 15.00 (kl. 15:00 eller 1500). I 2014 godkjente Språkrådet bruk av kolon i klokkeslett. Nå kan du derfor skrive 21:30, 2130 eller 21.30. Tre punktum. Bruk av tre punktum bør erstattes av spesialtegnet for tre prikker. > Les mer om hvordan du bruker tre prikker he

Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir skrevet feil På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes Er det mest riktig å skrive per dags dato eller pr. dags dato? Anonymous poster hash: 718fc...a6f . 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 449 853 14 440 455 AnonymBruker. Anonym; 7 449 853 14 440 455 Kjønn: Ikke viktig · #4 Bindestrek kan ifølge Språkrådet ikke lenger brukes i slike tilfeller. Les mer om talluttrykk. Tankestrek i kombinasjon med komma for å markere null øre. kr 59,- Se også artikkelen om bindestrek. Man finner også en liste over navn og ord med bindestrek her. Tilbake til toppen av siden u.d. Utan dato. Nyttes ved henvisning til kjelder utan publiseringsdato. Utg. Utgåve; Meir om forkortingar på Språkrådet (opens new window) Følgende stiler er brukt innenfor de akademiske miljøene. American Psychological Association (APA) - forfatter-årstallstil, vanlig innenfor psykologi, økonomi, pedagogikk og helsefa Hva er korrekt måte å skrive ukedag og dato? Mandag 1. februar 2016? Mandag, 1. februar 2016? Eller noe annet

Skriv istedenfor en tekst med diverse hele ord, med andre ord godt norsk og flere lange ord. » Dette var kanskje ikke den mest velskrevne teksten, men dere skjønner poenget. Er du forresten en av dem som bruker forkortelsen «etc.»? Da sier jeg som Språkrådet; Bruk heller «osv.». Og du Om Korrekturavdelingen.no: Korrekturavdelingen.no ble lansert i januar 2006. Målet er å være det nettstedet folk ønsker å benytte når de vil ha svar på sine spørsmål om rettskrivning og tegnsetting Språkrådet reagerer. Språkrådets direktør Åse Wetås reagerer skarpt på tilbakemeldingen fra tidsskriftet. - Hun er i sin fulle rett til å gjøre de formvalgene hun gjør innenfor bokmålsnormen. Og det er bra at hun har et reflektert og aktivt forhold til hvordan hun ønsker å skrive, sier hun. Wetås fortsetter Ein brukar infinitiv etter infinitivsmerket å og etter modale hjelpeverb: å skrive Eg skal skrive ei bok. komparativ Den jamførande eller sterkare graden i gradbøying av adjektiv: Kari er eldre enn Ola. Ola, Hansen, Oslo, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet suffiks Orddel som står sist i eit ord, og som ikkje er eit sjølvstendig ord

404 - sprakradet.n

 1. Språkrådet legger til grunn at norsk skriftmål bygger på at det skal være et godt samsvar mellom skrift og tale. Det bør være like enkelt å skrive det relativt nye importordet teip (av engelsk «tape») som det er å skrive det gamle importordet kjeks (av engelsk «cakes») eller et hvilket som helst annet norsk ord
 2. Vi kan hjelpe og gi råd, men ikke tvinge, skriver Sturla Berg-Olsen i Språkrådet
 3. Språkrådet peikar ut ein fagrådssekretær frå sekretariatet som møter i fagrådet med tale- og forslagsrett. Leiar og nestleiar skal tilhøyra kvar si målform og alternera annakvart år. Normeringssaker som ikkje er felles for målformene, skal behandlast i den aktuelle halvdelen av fagrådet
 4. Foreldreportalen > FPForum > Kommunikasjon > Skilpaddas flisespikkeri: Skrive dato med bokstaver? Brukernavn: Husk meg? Passord: FAQ: Medlemsliste: Kalender: Søk: Dagens innlegg: Marker forumene som les
 5. har helt glemt det. Husker ikke om det var mnd vi skulle skriver født, eller dato. F.eks. 10. januar

Språkrådet er den norske statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder de norske målformene bokmål og nynorsk - både overfor offentlige institusjoner og allmennheten. Språkrådet i dagens form ble etablert i 2005, og etterfulgte det tidligere Norsk språkråd (1972-2005) og den tidligere Norsk språknemnd (1952-1972). ). Språkrådet ha Wikipedias liste over alminnelige stavefeil er en oversikt over stavefeil som ofte oppstår på bokmål og på Wikipedia på bokmål og riksmål. Lista er ment å være et hjelpemiddel for de som ønsker å korrigere slike stavefeil på Wikipedia Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar

Dato og årstall - Korrekturavdelingen

Denne delen viser hvordan datoer uttrykkes på engelsk og refererer til noen berømte historiske datoer. Spørre om dato. what's the date today? hva er datoen idag? what's today's date? hva er dagens dato? Datoer. 15 October eller October 15: 15. oktober: Monday, 1 January: mandag 1. januar: on 2 February Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett. Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje forvekslast med a-verb og e-verb, som er noko heilt anna. 2.1 Svake verb 2.1.1 a-verb Dei fleste nynorske verba er a-verb Du kan òg skrive datoar på... Klima. NRK-konsept årets nyord. Det er berre nokre veker sidan kring to millionar nordmenn var innom og såg sjakk-VM på NRK. I fjor Språkrådet meiner flyplassar i regionar der det er flest nynorskkommunar bør bruke nynorsk Hvis du ikke har vært i kontakt med Språkrådet tidligere, bruk da gjerne feltene under personlig informasjon til å presentere deg og si litt om hvorfor du ønsker tilgang. Når skjemaet er sendt, får du en e-post der du må bekrefte forespørselen. Når du har bekreftet, vil terminologitjenesten i Språkrådet behandle forespørselen

Lovhenvisninger - Språkrådet

kvifor er det feil i det nye norskverket vårt? - Språkrådet . READ. Dato: 5.11. Språkbok A s.160. Feilfinnar: Eivind En dato er en angivelse av et døgn i en kalender.En dato gjør det mulig å identifisere et spesielt døgn. Norge har sluttet seg til den internasjonale standarden ISO 8601 som skrivemåte for dato og tid.. Det er nå 14:27 fredag 6. november 2020.Skriveregler. Norske skriveregler for dato er enkle. Følgende skrivemåter er korrekte - I dag skriv vi språkhistorie. Aldri før har Noreg hatt ei heilskapeleg språklov. Men 12. mai er allereie ein viktig dato i norsk språkhistorie. 12. mai 1885 er datoen for det såkalla jamstillingsvedtaket i Stortinget. Dette vedtaket sidestilte nynorsk og bokmål som offisielle språk i Noreg, seier kultur- og likestillingsminister Abid. Webbutbildningen Att skriva bättre Den webbaserade utbildningen Att skriva bättre är en grundläggande klarspråksutbildning för alla som skriver. I Att skriva bättre finns både allmänna skrivråd och specifika råd för beslut, längre texter, e-post och webbtexter Hvordan skriver man datoer på amerikansk? Skrives det måned, dato, år; 11.15.11

Språkrådet

 1. Dato: 6.9. Språkbok A s.23. Feilfinnar: Jørgen. Under Verdsmeistrar i Grand Prix sidan 1994 står. det bl.a. at Jacques Villeneuve kjem frå Kanada. Landet skal skrivast Canada. Vi har slått opp på nettet og funne at ordet Kanada er bl.a. 1. Ein stad i Lier i Buskerud. 2. Ein hinduvismann og filosof som levde i det 2. århundre.
 2. Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler
 3. ister Linda Hofstad Hellelan
 4. : skrive utydelig skrive utydelig / skrive navnet sitt skrive navnet sitt / skrive brev, bøker skrive brev, bøker / skrive med blyant, på maskin skrive med blyant, på maskin / skrive på en avhandling skrive på en avhandling / leve av å skrive livnære seg som forfatter, skribent leve av å skrive livnære seg som forfatter, skribent / i dag skriver vi den 14. februar i.
 5. Korona eller corona? VG og Dagbladet skriv feil, meiner Språkrådet. Fleire aviser trassar Språkrådet si anbefaling. - Ser ingen grunn til å endra frå ein internasjonal, etablert skrivemåte, seier Dagbladet
 6. Særskriving i norsk Rett og galt. I noen tilfeller skal uttrykkene deles, i andre skal de være sammensatte og andre ganger er det valgfritt. For eksempel heter det istedenfor, men også i stedet for (ikke i steden for eller istedetfor). Andre ganger kommer sær- eller sammenskrivning av ord og uttrykk an på konteksten

Norsk - Regler for oppsett av formelle brev - NDL

Språkrådet er stadnamnteneste for norske og kvenske stadnamn. Sametinget er stadnamnteneste for samiske stadnamn. Stadnamntenesta skal gi rettleiing og tilråding om skrivemåten av stadnamn, namneskikk og namnsetjing. Tenesta kan òg uttale seg om bruk av stadnamn Registrert: 8/9/1995 » Selskapsform: ORGL » Sted: OSLO » Adresse: Observatoriegata 1B » Org: 971527404 » Næringskoder: 84.120 » Kommune: OSL

Språkrådet bør ligge i Oslo for å ha god nok tilgang på disse. Utredningen Lokalisering av Språkrådet (.pdf) - Med en flytting av Språkrådet vil det være svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft Jeg må skrive det inn manuelt. Det er tydeligvis et eller annet feil. Hvis jeg definerer for eksempel A3 som dato først og så limer inn kun tallverdien fra formelen din, så vil jeg få en feilmelding i A3. Den forteller meg at dette er tall lagret som tekst. Går jeg derimot inn Formater celler så står den fortsatt som dato Når vi skal skrive om den ukrainske hovedstaden på norsk, kan vi enten bruke det ukrainske navnet «Kyjiv» eller det russiske «Kiev». #aktueltor I en omfattende artikkel i Morgenbladet 21. desember omtales hvordan Språkrådet gang på gang overkjøres av departementene i spørsmål både knyttet til fylkesnavn og institusjonsnavn. Konsulentene i departementet har ikke den nødvendige språkpolitiske kompetansen, og statsrådene har tilsynelatende hverken interesse av eller evne til å instruere fylker eller institusjoner til å følge.

Nedslående for Språkrådet - Vi observerer en annen tendens, en prosess nedenfra og opp, uten påtrykk fra Språkrådet. - Folk begynner å skrive engelske ord på norsk, slik som adjektivet døll, som vanligvis skrives med norsk ortografi, uten at Språkrådet har hatt noe med saken å gjøre Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Kartverket fastset skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, medan det er den nedervde stadnamntradisjonen som avgjer namnevalet, dvs. kva staden heiter Språkrådet forteller at de vurderer å ta inn i ordet i bokmålsordboka. Tekst: Marius Larsen. Journalist. Onsdag, 31 oktober, 2018 - 13:08. Facebook Twitter Linkedin Mem ble ukas ord 26. Mai 2016 på Språkrådets sider. Ordet ble først lansert i 1979 av.

Preposisjonsbruk - Språkrådet

Åse Wetås er i dag tilsatt i stillingen som direktør i Språkrådet. Wetås vil etterfølge Roy Kristiansen som har fungert i stillingen siden januar i påvente av ny direktør Seksualitet er et samlebegrep av nyere dato (fra det 19. århundre). I andre halvdel av det 20. århundre vokste det fram en forståelse av seksualitet som satte spørsmålstegn ved seksualitetskategorienes naturlighet og uunngåelighet, og som betonte hvordan seksualitetsbegrepet samler og innordner en rekke aktiviteter - diskurser, institusjoner, lover, medisinske og moralske praksiser. u.d. Utan dato. Nyttes ved henvisning til kjelder utan publiseringsdato. Utg. Utgåve; Meir om forkortingar på Språkrådet (opens new window) # Sitat. Nokon gonger kan det vere aktuelt å hente informasjon eller tekst frå andre inn i eigen tekst. Når du brukar tekst frå andre inn i din eigen er dette å sitere Språkrådet har med jamne mellomrom vurdert om ein skal ta opp praksisen til svenskane og tilrå normalisering, fortel Ims. — Men vi har sett det som problematisk å gje andre råd enn å følgja det som private har vedtatt. Det heng saman med at Språkrådet skal gje råd til offentleg rettskriving

Språkrådet: - På tide å skrive elbil riktig Det er rundt 90.000 elbiler i Norge, men fortsatt kalles de både el bil, el-bil og EL-bil. Språkrådet gir Elbilforeningen full støtte i at de tre siste variantene er og blir feil Datoer, klokkeslett og telefonnummer. Bruk åtte siffer for dato i brev og dokumenter (i rekkefølgen dag-måned-år): 07.01.2015. Bruk både bokstaver og tall for dato i løpende tekst: 7. januar 2015. Bruk ordet den kun når du ikke oppgir måneden: Du får lønn den 12. i hver måned. Bruk fire siffer i klokkeslett med punktum mellom time og.

Logo. Grunnleggjande. Førre øving Neste øving Neste øvin Ifølge Språkrådet er dette uttrykket bestående av to ord som betyr nesten det samme: - Gammen betyr 'glede, fornøyelse'. Nynorsk har ordet i formen gaman, og det er noe mer brukt i nynorsk skriftmål og i dialektene. Språkhistorisk hengergammen sammen med engelsk game, som betyr 'lek, spill', men også 'vilt' La gjerne elevene skrive i fellesskap, de lærer mye av det. Se for eksempel på dette opplegget for tips om hvordan elevene kan arbeide. Minn også elevene på at de må bruke skriveramma som de har utarbeidet. Her finner du et opplegg med fokus på samskriving,. Språkrådet: Nå kan du skrive «et kompliment Nå er det for eksempel også lov til å skrive både «Internett» og «internett», mens det tidligere egentlig bare var lov til å skrive det med stor forbokstav. Men folk har jo brukt liten forbokstav i mange år bok, kalender, notisbok, skrive, skrive ned, dagbok, skriveverktøy, arrangør, filler, fyllepenn, hjerte Public Domai

Forkortelser - Språkrådet

 1. Vi anbefaler å skrive «metoo-kampanjen», «metoo-debatten» og så videre i tekstlig omtale av kampanjen der emneknaggen ikke har en funksjon. #aktueltor
 2. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre
 3. Kan man skrive «dems»? 18/11/2014 - Spørsmål: Eiendomspronomen «deres»: Er det nå valgfritt å si/skrive «dems»? Høres skrekkelig ut, men en skolelærer i nærheten skal ha bekreftet valgfriheten. Svar: Hva det er valgfritt å «si» her i landet, er det sannelig ikke lett å svare på
 4. Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå
 5. Norsk kalender med uker og helligdager. Lokal tid i hele verden (verdensur) med tidsforskjell. Skolerute hele Norge med skoleferier og helligdager samt nedtelling og retningsnummer til utlandet, kart,tidssoner

Per eller pr.? - Riksmålsforbunde

 1. Hvis man skal skrive en tekst, kan man da i teorien lage et bilde? Og er det grammatisk korrekt å si: Skrive et bilde? enda hvor feil det høres ut. Tekst er en fellesbetegnelse for lyd, bilde og verbal tekst (ord som danner en mening). Mange som ikke vet det, selv om alle forbinder tekst med ord.
 2. Søk & Skriv Lær om informasjonssøk og akademisk skriving Søking. Få hjelp til å søke etter informasjon og komme i gang med oppgaveskriving. Studieteknikk. Lesing og skriving er kjerneaktiviteter i akademisk arbeid. For å kunne skrive en god oppgave, må du være bevisst på hva og hvordan du leser
 3. SPRÅKRÅDET POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON INTERNETT Postboks 8107 Dep Observatoriegata 1 B 22 54 19 50 www.sprakradet.no 0032 OSLO 0254 OSLO TELEFAKS www.språkrådet.no 22 54 19 51 post@sprakradet.no ┌ ┐ └
 4. Nynorskordboka: Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'håndtere' i nynorskdatabasen. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen
 5. ologitjenesten i Språkrådet behandle forespørselen. Dette er en manuell godkjenning, så det kan kanskje ta litt tid før du får en tilbakemelding. === Fagmiljø === Ta kontakt med ter

- Både hos dei nominerte og andre forfattarar vi har vurdert, finn vi auka medvit om at forma er like viktig som saka eller emnet. Fleire tillèt seg underfundige innspel, og somme demonstrerer.. Lurer du på hvor god er du i nynorsk? Trenger arbeidsplassen din nynorskkurs? Hva heter «anerkjennelse» på nynorsk? Og hva er lov å skrive i den nye rettskrivingen? Nå er det hjelp å få! God helg Talord er tal uttrykte med ord i staden for siffer.. Å skrive tal med ord vert mest nytta med ordenstal/rekkjetal, til dømes: den fyrste desember - 01.12, heiltal og dei naturlege tala 0-9 Språkrådet har nå bestemt at punktum ikke lenger kan sløyfes i en rekke forkortelser (f eks, osv, bl a, mv, ifm) og etter datoer. Det er gitt diverse begrunnelser for dette

Skråstrek - Språkrådet

Tall og siffer - Korrekturavdelingen

Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting

Når vi skriv eit utanlandsk namn på norsk, bruker vi oftast den forma namnet har på den aktuelle staden (endonymi). Av og til er det likevel hevd for å bruke namn som skriv seg frå ein annan stad.. Hvorfor er det slik at enkelte mediehus velger å skrive koronavirus med C når språkrådet tidlig gikk ut med at det skulle skrives med K? Spørsmål. 22 comments. share. save hide report Heisann! Jeg har sett så mange forskjellige måter å skrive datoer på engelsk/amerikansk på, og lurer på hva som egentlig er korrekt? På skolen lærte man jo f.eks. 8th of October, evt. October 8th. Nå har jeg sett at mange skriver bare 8 October. Hva er egentlig korrekt? (Er klar over at man også.

Det russiske alfabetet er en variant av det kyrilliske alfabetet som i dag blir brukt til å skrive russisk.Alfabetet har 33 tegn og fikk sin nåværende form i 1918 da enkelte unødvendige tegn ble sløyfet, bruken av det harde tegnet ble sterkt redusert og bokstaven i fikk ny utforming.. Det finnes i hovedsak to tradisjoner for translitterasjon eller transkripsjon av russisk kyrillisk til norsk Språkrådet har sendt et brev til Kulturdepartementet for å klargjøre hvordan de anbefaler at man skal skrive navnet på Oslos nye universitet, dersom man vil følge de norske rettskrivingsreglene Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis

Språkrådet er ein veldriven organisasjon med den beste direktøren til dags dato. Som styreleiar i fem avgjerande år kunne eg sagt mykje om kor krevjande det var å kome dit. Det er politisk høgrisiko å flytte Språkrådet no når det nest største partiet i landet gjer landsmøtevedtak som i sin konsekvens svekkjer institusjonen Hvordan skrive et essay? Essaysjangeren er mye friere enn de andre sjangrene. Den gir deg lov til å bruke egne opplevelser og tanker på en helt annen måte enn for eksempel artikkelen. Et essay handler imidlertid ikke om deg som person,.

Dato - Språkrådets termwik

- Det er slett ikke uakademisk å skrive med a-endinger. De som driver seriøse forskningstidsskrifter bør vite at selv om noe forekommer statistisk.. Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål. Nynorsk øvingsrom er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Ta kartleggingstesten,. PunktoppstillingarNår innleiinga til ei punktoppstilling er første del av ei setning, skal vi ikkje setje stor bokstavmidt i setninga.Sogn og Fjordane er eit fylke somhar bygt ut store delar av vasskraftaopplever at krafta blir ført over til andre områdeDet trengst ikkje noko punktum til slutt.Særskriving av samansette ordOrddeling, eller rettare sagt særskriving, breier seg diverre Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge.. Det er Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.. Norsk Standard kan utvikles på de fleste områder i samfunnet, fra petroleum, bygg og anlegg, til samfunnsansvar og tjenester Deleg. av ansvar etter målbruksforskrifta § 8 til Språkrådet. Heimel: Fastsett av Kulturdepartementet 3. juni 2016 med heimel i forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste § 8 første og andre ledd. Kulturdepartementet delegerer med dette ansvaret for oppfølging av § 8 første og andre ledd i forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste til.

Slik skriver du et formelt brev - Dinsid

Hvis datoen du vil angi ligger i intervallet 01.01.1930 til og med 31.12.2029, kan du angi året med to eller fire sifre. Du kan også angi en dato som en ukedag etterfulgt av et ukenummer og, hvis du vil, et år (for eksempel Man25 eller man25 betyr mandag i uke 25). I stedet for å skrive inn en bestemt dato, kan du skrive inn én av to koder vanlig, mulig, ordentlig m.fl. Dei er etter ordlista, skriv ho. Det er faktisk sant! I ordlista står ikkje desse orda, men Eilov. har gjort oss merksam på at framme i ordlista på side 15 står. det under Minigrammatikk: Adjektiv på -leg har sideform på (-lig). Sideforma er ikkje teken med i sjølve ordlista. Dette var ikkje lett, nei

 • Stjernekamp 2012.
 • Polizei melle faxnummer.
 • Hvordan dannes olje og gassfelt.
 • Wolfsarten.
 • Terminliste premier league 2017/2018.
 • Ngk spark plugs.
 • Black magic.
 • Centro de atencion psicologica en torreon.
 • Puzzel spelletjes voor volwassenen.
 • Ladestasjoner hjemme.
 • Print date php.
 • Brawo rathenow.
 • How to restart an iphone 5c.
 • Vestfold røde kors.
 • Sony xperia xz1 compact.
 • Oppblåsbart badekar rosa.
 • Nha trang hotel.
 • G h piano.
 • Bjørnstjerne bjørnson familie.
 • Showskolen.
 • Dam i dockhem.
 • Hva er en covermaskin.
 • St johann am walde.
 • Hvordan få bort nervøsitet.
 • Spider solitaire by art.
 • Programfag vg2.
 • Øyekontakt under samtale.
 • Kraft og bevegelse.
 • Ultralyd av lymfeknuter.
 • Family guy wiki peter.
 • Jean martin freud.
 • Pop up shop.
 • Studium archiv potsdam.
 • Krankenhaus rathenow gynäkologie.
 • Spiel 2017 hallenplan.
 • Russische frauen heiraten.
 • Wikipedia yamaha r1.
 • Stjernekamp 2012.
 • Tunisia snl.
 • Airport train newark.
 • Baden baden stol ica maxi.