Home

Programfag vg2

Realfag Vg2 - Udi

Programområdets navn på ulike språk. Bokmål: Realfag Vg2: Nynorsk: Realfag Vg2: Nordsamisk: Reálafágat Jo2: Engelsk: Natural Science and Mathematics Studies Vg2 Vg2. På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. Studieforberedende. Yrkesfaglig . I tillegg til fellesfagene, velger du mellom forskjellige programfag etter bestemte regler. Opplæringen foregår i skole

Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. Eksempel på to fordypninger: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2. Gjeldende læreplan Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (BUA2-02) Gjelder fra: 1.8.2018 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (BUA2-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.201 SVAR: Hei Du går vg2 studiespesialisering og det er riktig at det er tre programfag du skal ha på vg2. Det er det samme du skal ha i vg3. Du skal ha to programfag som går over to år fra samme prog.. Gjeldende læreplan Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-02) Gjelder fra: 1.8.2018 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.201 Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 (ELE2-01) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider; Elenergisystemer Elenergisystemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . redegjøre for energiproduksjons- og distribusjonssystemer i et elsikkerhetsperspektiv

Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn SVAR: Hei Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. Det motsatte er fellesfag, som er de obligatoriske fagene som alle må ha, f.eks. norsk, engelsk, mate..

Vg1, Vg2 og Vg3 Videregående opplæring - vilbli

Tar du Helsefagarbeider Vg2, programfag via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Eksamen tar du på nærmeste videregående skole. Du kan starte nå FAGVALG: Alle som går utdanningsprogrammet Studiespesialisering på videregående skole må velge programfag på vg2 og vg3. Hvis det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta på høgskole eller universitet bør du sjekke om du trenger noen spesielle fag

Byggteknikk Vg2, Programfag Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene i videregående skole (vgs). Byggteknikk Vg2 er et felles studieopplegg for alle som ønsker å skaffe seg fagbrev innenfor anleggsteknikk, byggteknikk, feierfaget, glassfaget, isolatørfaget, overflateteknikk, steinfaget og treteknikk Programfag. Valg av programområder og programfag - veiledning Når du skal gå fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende utdanningsprogram er det en rekke valg du må foreta, som kan få stor betydning for dine muligheter i videre studier og yrker Vg2, programfag IT og internasjonal engelsk og breddeidrett 06.11.2019 2019 Utdanning Kan jeg ta fysikk 1 og 3, kjemi 1 og 2 og R1 matte på IB? 10.02.2018 2018 Videregående skole Tre programfag på vg2 studiespes, må jeg ha det på VG3 15.05.2020 2020 Videregående skol Ambulansefag Vg2, Programfag Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider innen helseforetak, kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Studiet er andre året i utdanningsløpet, og kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev

Helseservicefag Vg2 er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene velger du dette studiet. Trenger du alle fagene, velger du Helseservicefag Vg2.. Husk at du i tillegg må sørge for å oppfylle kravene for Yrkesfaglig Fordypning (YFF).På Vg2 skal du ha 316 timer praksis.I enkelte fylker kreves det at Yrkesfaglig Fordypning er godkjent før man går opp til den tverrfaglige. Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2. Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2. Opplæringen i automatisering skal medvirke til å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2. Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier. Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer,. Programfag for Vg2 velges i desember/januar i Vg1, og blir gjennomført klassevis. I forkant av dette får elevene informasjon fra rådgiver/avdelingsleder og det arrangeres fagtorg hvor elevene kan snakke med lærere som underviser i faget

Viktige retningslinjer for valg av programfag: I Vg2 må du i tillegg til minimum 3 uketimer matematikk, velge 15t programfag I Vg3 må du velge minimum 15 t programfag Du må følge minimum 2 programfag fra samme programområde over 2 år (10 t + 10 t = 20 timer) Du kan velge inntil 2 programfag fra annet programområde ellerannet studieforberedende utdanningsprogram (5 t + 5 t. programfag Vg2 Læreplankode: HEA2-01 Side 4 av 6 gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og for hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalite

Video: Realfag (Fag- og timefordeling) Videregående opplæring

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan

 1. På vg2 velger du programområde. Du kan velge mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I vg2 velger du 2 programfag fra programområdet ditt (fordypning). I tillegg kan du velge et tredje studieforberedende programfag. I vg3 viderefører du de 2 programfagene du valgte i vg2. I tillegg kan du velge et tredje studieforberedende.
 2. programfag Vg2 Læreplankode: HEA2-02 Side 2 av 6 Formål Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren utfører omsorg
 3. Programfag. Programfag. Internasjonal kommunikasjon er for deg som vil ha engelskkunnskaper som gjør deg rustet til å jobbe i et internasjonalt, globalisert miljø, og du får hevet blikket ut mot verden. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke og bosted som man før bare kunne drømme om
 4. NKI Nettstudier tilbyr flere studieretninger innen helse- og oppvekstfag på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1 og Vg2 for å oppnå fagbrev, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat. Helse- og oppvekstfag Vg1 består av fellesfag og programfag
 5. Helsearbeiderfag Vg2, Programfag. Annen utdanning. Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, rehabiliteringshjem og andre institusjoner. Dette studiet er andre året i utdanningsløpet, uten fellesfagene
 6. st 2 av basiskursene fra Vg2. Alle programfagene er på 5 uketimer

programfag Vg2 Læreplankode: SSS2-01 Side 2 av 6 Formål Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Bransjen er stadig i endring med hensyn til inndeling, eierstruktur o programfag Vg2 Læreplankode: HEA2-02 Side 2 av 6 Formål Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren utfører omsorg Du må ha 420 timer med programfag på Vg2. Av disse må du ha fordypning i to fag (på minst 140 timer). Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. I tillegg velger du ett programfag til på 140 timer, som kan være fra realfag eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram Programfag. Alle programfag er på 5 uketimer. Programfagene du kan velge er: Matematikk R (realfag) eller S (samfunnsfag). Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt

Info brosjyre VG2 62017-2018 vanlig stud. spes. SVGS Utgjør en faggruppe Programfag til valg - oversikt over fagene Vg2 2017-2018 NB! Fag merket med 1) er basiskurs som du MÅ ha for å ta fordypning merket med 2). I Vg2 må du ta basiskurs, i Vg3 velger du fordypning i minst 2 av basiskursene fra Vg2 I Vg2 har du 15 t/uke til fellesfag og i Vg3 har du 15/20* t/uke til fellesfag. Her kan du velge programfag i til sammen 15 t/uke. Programfag velges fra programområdene Språk, Samfunnsfag og økonomi, Realfag og fag fra andre programområder. Ved å velge i menyen til under kan du lese mer om de enkelte fagene Du skal velge 3 programfag både i Vg2 og Vg3. I tillegg skal alle elever i Vg2 ha matematikk, enten 2P, R1 eller S1. Minst 2 (gjerne 3) av programfagene må velges fra valgt programområde. Dissse fagene må du ha både i Vg2 og Vg3 Andre året - Vg2. Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag

De velger to fag i Vg2 som de fortsetter med i Vg3, til sammen 20 uketimer. Det er i prinsippet likevel ikke noe i veien for å ta et av programfagene med til sammen 10 timer i uken på ett år. I tillegg må alle velge enda to 5-timers programfag, vanligvis ett i Vg2 og ett i Vg3 Ønsker du å studere ved universitet eller høyskole? Da kan du velge studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Noen studier har spesielle karakterkrav, andre kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende. I VG2 og VG3 kan du bytte ut ett 5-timers valgfritt programfag med ett valgfritt programfag.

Går vg2 studiespesialisering

Andre året - VG2. På VG2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. På studiespesialiserende studieretning på VG2 skiller vi mellom to typer fag: Fellesfag og programfag Programfag. Publisert: 6.4.2018 . Foto: anatomi. brukere og pårørende på en profesjonell måte.Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammet for Helsefagarbeider Vi har 10 timer felles programfag i alle tre årene (mediesamfunnet og medieuttrykk). I tillegg har vi 5 timer valgfritt programfagvg2 og 10 timer valgfritt programfag på vg3. De valgfrie programfagene er tekst, bilde (foto og film), lyddesign, grafisk design og nye medier På Vg2 og Vg3 får du mer frihet til å fordype deg i det du er spesielt interessert i, gjennom valg av programfag. Ved å velge medier og kommunikasjon vil du videreutvikle dine kreative evner og digitale ferdigheter, som vil være verdifullt i alle typer studier etter videregående skole Programfag. Under finner du presentasjonen fra foreldremøte for valg av programfag til Vg2. Introduksjon Fagvalg 2019/2020. Bergen Private Gymnas. Telefon: 05 246 Besøksadresse: Lars Hilles gate 15 5008 Bergen. Postadresse: Postboks 3 - Nygårdstangen, 5838 Bergen

Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål. NB! Hetland tilbyr ikke fremmedspråk på.

Vg2 Helsearbeiderfaget - Rjukan videregående skole

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles

Valg av programfag. Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg. I Vg2 og Vg3 må vi også ta hensyn til nye elever som søker skolen. Vi må derfor ta forbehold om endringer. Ved konkurranse om plassene i fag, vil karaktersnittet ved inntak Vg2 og Vg3 legges til grunn, samt krav til vitnemål om fagsammensetning Vg2 Studiespesialisering. På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk

Vi er en stor skole, og kan derfor tilby mange valgfrie programfag på Vg2 og Vg3, som gir deg den kompetansen du trenger for videre studier. Skolen var ferdig i 2017 og har moderne lokaler med blant annet fine spesialrom for naturfag, stort bibliotek, kinosal og økologisk kantine Valg av programfag. Som en del av fordypningen velger du på Vg2 og Vg3 minst to programfag som tilhører ditt programområde. Hvis du ikke har hatt tre år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråket tysk på Vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt

Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål Valgfrie programfag drama VG3. Uketimer og fagnavn. 5 Teaterproduksjon fordypning 2 . Som alternativ til det valgfrie programfaget Teaterproduksjon fordypning 2 får elevene på musikk, dans og drama på Vg3 tilbud om utvalgte programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, blant annet matematikk og engelsk Programfag skal velges etter visse retningslinjer: 1. Du må først velge programområde. Realfag; Språkfag, samfunnsfag og økonomi; 2. Du må velge to programfag som du må ha både på VG2 og VG3. Disse programfagene består av 10 timer på vg2 og 10 timer på vg3. I tillegg må du velge 5 timer programfagsenheter på vg2 og På Vg2 og Vg3 må du velge programområdet realfag eller språk, samfunn- og økonomifag. Det finnes 2 varianter i matematikk på Vg1 og Vg2 (T og P), og 3 varianter fremmedspråk (tysk, fransk, spansk). Vg1 er felles for begge programområdene. På Vg2 og Vg3 er det noen forskjeller i krav til fellesfag og valg av programfag

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2. Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfaga, velg du tre ulike programfag kor minst to må vere innafor ditt programfagsområde. Du kan velje mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Du har 15 timar fellesfag og 15 timar programfag frå programområdet du har valt per veke

Fag- og timefordeling, programfag salg, service og reiseliv Vg2; Programfag Antall timer per uke Felles programfag for programområdet du har valgt. 17 Yrkesfaglig fordypning 9 Totalt 26 Du kan velge disse. Dersom du velger programfag i andre fremmedspråk enn engelsk, vil dette gi deg ett språkpoeng ekstra. På vår skole er denne undervisningen nettbasert og et samarbeid mellom flere skoler i fylket. På vg3 blir det også arrangert studietur til et land der språket du lærer snakkes

Før du starter i vg2 må du velge programområde og programfag. Du kan velge mellom to programområder: Programområde for realfag; Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi; For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på vg2. To av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Hudpleie Vg2 og Vg3. Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud) Studiespesialisering. Studiespesialisering Vg1. Studiespesialisering Vg2 og Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse. Fremmedspråk. Om fagvalg. Vg2 i London. Studietur til Berlin i Vg3. Vi tilbyr VG2-programmet kjøretøy som bygger på VG1-programmet teknikk og industriell produksjon. Utdannelsen legger grunnlag for å tegne lærekontrakt i bilfaget - lette kjøretøy, bilfaget - tunge kjøretøy, motorsykkelfaget, bilskadefaget, karosserimaker-, motormekaniker- og hjulutrustningsfaget Elenergi Vg2, Programfag Annen utdanning Utdanningen kvalifiserer deg til å søke om læreplass innen en rekke yrker, som; elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, togelektriker, elektromotor- og transformatorreparatør Bokliste Vg2 SF Valgfrie programfag alle programområder 2020-21 Bokas tittel Forfatter ISBN - 13 sifre Biologi 1 (5t) iologi 1 - grunnbok (2013) Grønlien mfl. 9788205436015 Breddeidrett 1 reddeidrett (2009) Enoksen mfl. 9788205382220 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Oppstart: entreprenørskap o

*Studieforberedende programfag Vg2 og Vg3 Fag Boktittel ISBN Programfag Engelsk (ENG1) Access to international English 9788202530655 Samfunnsfaglig engelsk vg3 (ENG2) Access to English: social studies 9788202423339 Matematikk (MR2) Matematikk r2 9788203401282 (MS2) Sigma S2 9788205380059 Fysikk 1 Kraft 1: fysikk 1 978820251137 På Vg2 og Vg3 har elevene både fellesfag og programfag. Det er 15/20** timer undervisning i uken i fellesfagene både på Vg2 og Vg3 Etter Vg2 er det to år i lære som avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev. Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg Programfag Vg2- og Vg3-studiespesialisering Programfag er fag du velger ut fra hvilken type utdanning du sikter deg inn mot etter videregående skole. Trondheim Katedralskole tilbyr svært mange programfag, men vi må som alle andre videregående skoler ta forbehold om at det er tilstrekkelig mange elever som ønsker et programfag før de De fleste elever på Drottningborg har 3 programfag på Vg2 og 2 på Vg3. De som velger Matematikk R1 på Vg2 går ut av den obligatoriske matematikken og må dermed erstatte disse timene med et 4. programfag. Påbyggselever velger eventuelle programfag ved oppstart. Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren om studietilbudet ved Drottningborg

Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål Programfag VG2 - S1 Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Helseservicefag Vg2 er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene velger du dette studiet. Trenger du alle fagene; velg Helseservicefag Vg2. Du må i tillegg få godkjent Yrkesfaglig fordypning (YFF) Programfag. Publisert: 11.11.2015 Endret: 22.1.2020. Informasjon om programfagene skolen tilbyr Oslo katedralskole tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 velger elevene mellom fordypning i programområde for realfag eller programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Programområde for realfag: Biologi; Fysikk. Verket består av bok med teoridel og oppgavedel i ett dette nettstedet. Nettstedet er organisert som teoridelen i boka. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag

Programfag = fag som den enkelte elev velger selv. Elever må ha fordypning i minst 2 programfag over to år. Det betyr at minst to av programfagene du velger i Vg2 må videreføres med tilsvarende programfag i Vg3. For Vg2 velger elever 3 programfag + matematikk. For Vg3 velger elever 3 programfag (inklusiv eventuelt matematikk) Hvis du ikke gikk på Stovner vgs da du valgte fag vet ikke vi hvilke programfag, matematikk (Vg2) og fremmedspråk du ønsker. Det lønner seg å sende mail til skolen før skolestart (helst en uke før) og forklare hvilke fag du ønsker Matematikk: Du må velje enten 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk). Valet skjer i samråd med faglærar etter ei kartleggingsprøve. 1P er minimumskravet. Då må du halde fram med 2P på Vg2. 1T er eit naturleg val for deg som ønskjer å velje matematikk som programfag på Vg2

Studiespesialisering Videregående opplæring - vilbli

Programfag. Publisert: 6.4.2018 . Foto: Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammet for Barne- og ungdomsarbeider og å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå Programfag Du må velge tre programfag i Vg3. To av programfagene velges fra realfag eller fra språk, samfunnsfag og økonomi over to år - avhengig av programområde som velges. (se nedenfor) Programfag for realfag Tilbudet vil variere noe fra år til år, avhengig av interesse hos elevene og skolens kapasitet, men i Vg2 og Vg3 år tilbys.

Hva er programfag? - Ung

På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Les mer om de ulike programfagene under fanene Eilert Sundt og Flekkefjord. Det andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk Programfag Vg2. Råvarer og produksjon Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke,. Byggteknikk Vg2, Programfag. Annen utdanning. Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene i videregående skole (vgs). Byggteknikk Vg2 er et felles studieopplegg for alle som ønsker å skaffe seg fagbrev innenfor anleggsteknikk, byggteknikk, feierfaget, glassfaget,. Samfunnets behov for personer med relevant helse- og oppvekstfaglig utdanning øker. NKI Nettstudier tilbyr flere studieretninger innen helse- og oppvekstfag på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1 og Vg2 for å oppnå fagbrev, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat.. Helse- og oppvekstfag Vg1 består av fellesfag og programfag Andre året - Vg2. Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

10 Programfag 1 5 Programfag 2 *For elever med bokmål og nynorsk er det 5 t/u norsk. Fag og timetall på Vg3 (3. klasse) (Uketimer, fag) 4 Norsk (for elever med samisk 1. eller 2. språk)* 4 Samisk (som 1. eller 2. språk) 3 Historie 2 Religion 2 Kroppsøving 10 Programfag 1 5 Programfag 2. Krav til programfag i Vg2 og Vg3 (2. og 3. klasse Andre året - Vg2. Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har ni timer i fellesfagene og 26 timer i programfagene Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Hudpleie Vg2 og Vg3. Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud) Studiespesialisering. Søknad om å bytte programfag. Søknad om å slutte i programfag. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Reglement og. Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, har du fire programfag sammen med faget Teknologi og Design på Universitetet i Stavanger. På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke. Se fag- og timefordeling på vilbli.no

Språk, samfunnsfag og økonomi (Fag- og timefordeling

• VG2 -Alle kommer opp til 1 eksamen -skriftlig eller muntlig • VG3 -Alle har 3 skriftlige eksamener (inkl. norsk hovedmål) og 1 muntlig eksamen Eksamen på studiespesialisering • Realfag • Samfunnsfag, språk og økonomi Programområder • Minst 3 programfag på 5 timer i vg2 • 2 fra samme programområde (over 2 år.

Video: Programfag for studiespesialiserin

Velkommen til skolestart!Individ, kultur og samfunn - sosiologi ogFeiret ny Kokk- og servitørklassePPT - Ditt valg! PowerPoint Presentation, free downloadKunst, design og arkitekturPåbygging til generell studiekompetanse - Videregående skole
 • Need for speed rivals review.
 • Fangene på fortet serie.
 • Norsk kinesisk oversetter.
 • Kyros babylon.
 • Weeds imdb.
 • Fotefar betydning.
 • Malaria folgen.
 • Collumfraktur.
 • Hot bike online shop.
 • Stumme geburt.
 • Bokhylle barn ikea.
 • Clubs rostock ab 16.
 • Forex waluty.
 • 3 ukers kurs sivilforsvaret.
 • Ubicacion geografica de mexico en el mundo.
 • Rodeløkka kolonihage.
 • Hatchimals hatching.
 • Tagesmutter neumarkt am wallersee.
 • Colin ford instagram.
 • Stellenangebote sulzbach rosenberg.
 • Minerva dekk.
 • Sy mønster gratis.
 • Temple grandin hug box.
 • Elbil fordeler forsvinner.
 • Bruno mars concert.
 • Tjejer från baltikum.
 • Veteran friidrett.
 • Graceland elvis.
 • Kronos uranos.
 • Indeed översätt.
 • Kikutstua vinter.
 • Nickelback sänger heiratet.
 • Innboforsikring flytting.
 • Stavsro rjukan.
 • Mafia 3 sign of times.
 • Mississippi queen nürnberg disco.
 • Enkel lydisolering.
 • Acapulka test.
 • Prinz philip schwester flugzeugunglück.
 • N skala startsett.
 • Messi house address.