Home

Innbyggere nordre land

Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Land hadde 9 199 innbyggere da distriktet ble delt. 1. januar 1914 ble Nordre Land delt ved at Torpa ble skilt ut som egen kommune. 1. januar 1962 ble Torpa og Nordre Land kommuner, samt Tranlia krets og eiendommen Store Røen fra gamle Fluberg kommune (tilsammen 196 innbyggere i Fluberg-områdene) slått sammen til dagens Nordre Land kommune Nordre Land Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland; 2015 Fjern år 2015 for Nordre Land Innbyggere (antall) antall: 6 751: 6 773: 6 750: 6 671: 6 633: 194 034: 194 930: 189 805: 190 232: 213 206: 427 467: 428 873: 429 843: 433 115: 513 572: 427 467: 428 873: 429 843: 433 115: 513 572. web@nordre-land.kommune.no Vi håper du vil like Nordre Land kommunes nye hjemmeside, og finne mye spennende informasjon - i tillegg til akkurat det du leter etter! De nye nettsidene er utarbeidet for i større grad å imøtekomme innbyggernes og brukernes behov

Den årlige avkastning skal benyttes som bidrag til enkeltpersoner eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskolering og etterutdannelse for trengende innbyggere i Nordre Land kommune Denne listen rangerer verdens verdensdeler, land og avhengige territorier etter samlet innbyggertall, primært etter FNs definisjoner og data. FN utgir regelmessig publikasjonen World Population Prospects med tilhørende database som anslår folketallet i verdens stater, underlagte og oversjøiske territorier, samt for større byer. Mens mange stater gjennomfører mer eller mindre regelmessige. 3. november 2020 Korona: Oppdatert informasjon. Sent på kvelden 5.11 er det meldt om om et nytt tilfelle av covid-19. Den smittede er elev på 1. trinn på Dokka barneskole og satt allerede i karanten..

Kommunefakta Nordre Land - SS

1956 - 16. september ble Kinn kirke (Nordre Land) på Aust-Torpa innviet.; 1962 - 1. januar ble Torpa og Nordre Land kommuner, samt Tranlia krets og eiendommen Store Røen i gamle Fluberg kommune slått sammen til den nye Nordre Land kommune. Torpa hadde ved sammenslåingen 2 620 innbyggere. 1968 - Torpa barne- og ungdomsskole åpner som en sentralskole for Torpa og erstatter grendeskolene. Kommunen har navn etter landskapet Land, og oppsto da det gamle Land herred ble delt i Nordre og Søndre Land 1. januar 1848. 1. januar 1914 ble Fluberg utskilt som egen kommune, men ved kommunesammenslutningen av 1. januar 1962 ble to kommunene igjen samlet under navnet Søndre Land, bortsett fra den nordligste delen av Fluberg, Tranlia, som ble overført til Nordre Land kommune Oppland er et område, en nåværende valgkrets til stortingsvalg og et tidligere fylke på Østlandet i Norge.Oppland fylke ble opprettet som en videreføring av Kristians amt i 1919 og ble slått sammen med Hedmark til det nye fylket Innlandet 1. januar 2020.. Oppland fylke grenset mot fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark Nordre Land kommune ligger i hjertet av Innlandet, i nordenden av Randsfjorden, og strekker seg nordover til Synnfjell med kommunens høyeste punkt Spåtind 1414 m.o.h. Kommunen har ca. 6.600 innbyggere, et variert næringsliv, byggeklare tomt Les mer er og et godt barnehage- og skoletilbud. Som ansatt i Nordre Land kommune vil du være med å utgjøre en forskjell for stedet og menneskene som. Geografiske koordinater Nordre Land: Breddegrad: 60.9089, Lengdegrader: 10.0022 60° 54′ 32″ Nord, 10° 0′ 8″ Øst Overflate Nordre Land: 95.527 Hektari 955,27 km²: Høyde Nordre Land: 716 m: Klima Nordre Land: Subarktisk klima (Klimaklassifisering av Köppen: Dfc

Nordre Land - Wikipedi

 1. Nordre Land kommune : 61 11 60 00: Barnehage Dæhli barnehage: 976 11 733: Furulund barnehage: Kvitebjørn: 941 79 011: Furulund barnehage: Veslefrikk: 941 66 055: Furulund barnehage : Tyrihans: 941 65 553: Furulund barnehage: Askeladden: 941 73 306: Gun Hatterud Nybo: Styrer i Mariringen og Solheim: 951 62 771: Gunvor Finstuen Framnes: Styrer.
 2. I Nordre Land kommune har vi som mål å gi rett hjelp til rett tid, til gravide, barn, unge og familier. Vi ønsker trygge barn med gode utviklingsmuligheter, og innbyggere som føler seg ivaretatt. For å tilrettelegge for dette, har vi samlet informasjon om det tverrfaglige samarbeidet og modellen vi arbeider etter
 3. Nordre Land kommune har 6 758 innbyggere, en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år på 71,8 prosent, har en distriktsindeks på 38. Dette innebærer at Nordre Land kommune får 5 785 000 kroner i distriktstilskudd Sør-Norge
 4. istrasjonen har understreket at innvandrere er «helt vanlige innbyggere»
 5. Kriteriet Innbyggere 6-15 år fanger opp variasjon i kommunenes utgifter til bla. grunnskole, barnevern og helsetjenester. Tall fra SSB. Kriteriet er gitt en vekt som sier noe om hvor stor del av utgiftsbehovet som er knyttet til kriteriet. Anslag frie inntekter for Nordre Land kommune er 372 553 000 kroner
 6. Nordre Land kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 974 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet

det 5441 innbyggere i Nordre Land i alderen 18 år+ (SSB). Basert på dette tallet kan vi regne eksakte feilmarginer og slutte oss til om det med stor sannsynlighet er et flertall for eller mot kommune-sammenslåing i Nordre Land. I denne undersøkelsen finner vi at 54 prosent av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag Kypros er en øy og republikk i det østlige Middelhavet, øst for Hellas, sør for Tyrkia og vest for Syria. Øya er den tredje største i Middelhavet. Øya er delt i en gresk-kypriotisk del (Kypros), som er beskrevet her, og en tyrkisk-kypriotisk del (Nord-Kypros). Sistnevnte er en selverklært stat (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti, Den tyrkiske republikken Nord-Kypros) som bare er anerkjent.

Landåsbygda - Wikipedia

Nordre Land Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland; 2019 Legg til flere år for Nordre Land Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall: 3,0: 4,4: 6,5: 6,5: 4,9: 4,6: 4,2: 4,2: 4,2 Nordre Land kommune. Nordre Land kommune ligger i hjertet av Innlandet, i nordenden av Randsfjorden, og strekker seg nordover til Synnfjell med kommunens høyeste punkt Spåtind 1414 m.o.h. Kommunen har ca. 6.600 innbyggere, et variert næringsliv, byggeklare tomter og et godt barnehage- og skoletilbud

KOSTRA Befolkningsprofil Nordre Land - SS

Velkommen til nye hjemmesider - NORDRE LAND KOMMUN

 1. Nordre Land kommune ser det som positivt at departementet eventuelt forhoIder seg til kjente indekser og indikatorer (distriktsindeks mv) i sine endringsforslag. Dette skaper sammenheng i regionalpolitikken og forutsigbarhet for kommunene. Skatt-og skatteutjevning For Nordre Land kommune er nivået på inntektsutjevningen av avgjørende.
 2. Innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere Nordre Land har inntekter hentet direkte og indirekte fra det å være en kraftkommune, i tillegg til tidligere nevnte eiendomsskatteinntekter fra kraftverksrelatert næring. Konsesjonsavgifter ca kr. 2,2 mil
 3. Nordre Land kommune. Besøksadresse Storgata 28 2870 Dokka. Postadresse Postboks 173 2882 Dokka. Telefonnummer: 61 11 60 00. E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no. Fakturaadresse Nordre Land kommune Fakturamottak Postboks 173 2882 Dokka. Organisasjonsnummer:861 381 722. Kontonummer: 2075 07 03152
 4. Land hadde 9199 innbyggere da distriktet ble delt. 1. januar 1914 ble Nordre Land delt ved at Torpa ble skilt ut som egen kommune. 1. januar 1962 ble Torpa og Nordre Land kommuner, samt Tranlia krets og eiendommen Store Røen fra gamle Fluberg kommune (tilsammen 196 innbyggere i Fluberg-områdene) slått sammen til dagens Nordre Land kommune

Legater - NORDRE LAND KOMMUN

Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Nordre Land kommun Visma Enterprise Ressursstyrin NORDRE LAND KOMMUNENordre Land kommune har ca. 6.700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke, ca. 14 mil fra Oslo og kort vei til Lillehammer og Gjøvik.Administrasjonsstedet er Dokka Nordre Land Kommune har hentet ut gevinster ved bruk av digitalisering både ved kvalitetsmessig heving, og kostnadsmessig besparende tjenesteproduksjon. Innbyggerne har flere muligheter for å kommunisere digitalt, og får utført flere tjenester på nettet Nordre Land- trivselskommunen i hjertet av Østlandet Nesten halvparten av nordrelendingene bor i og rundt kommunesenteret Dokka (ca. 3 000 av kommunens innbyggere). Vi i Feide ønsker velkommen til Nordre Land kommune som ny vertsorganisasjon og ser frem til et godt samarbeid

Liste over land etter innbyggertall - Wikipedi

At innbyggere i større grad kan planlegge eget liv At kommunen blir i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer I Nordre Land jobbes det med kartlegging av behov i kommunen, og hvilke type teknologi det bør satses på fremover Nordre Land kommune har et totalareal på 964 km 2 og strekker seg fra nordenden av Randsfjorden og nordover til Synnfjellet. Det er 6.700 (1. kvartal 2014) innbyggere i Nordre Land. Landsbyen Dokka er kommunesenter og distriktets handelssenter. Om lag 3000 av kommunens innbyggere bor i Dokka tettsted. I tettstedet Elverom i Torpa bor det ca 13 større antall potensielle innbyggere med budskapet om at Nordre Land er en attraktiv kommune å bo i. SMS-VARLSLING Nordre Land kommune har innført bruk av SMS-varsling til sine innbyggere. Dette er en kanal som er godt egnet for å nå større målgrupper med et enkelt budskap spesielt i sammenheng med samfunnssikkerhet

Forside - NORDRE LAND KOMMUN

Gjøvik kommune – lokalhistoriewikiProp

NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016-2027 PLANBESKRIVELSE Ver. 07.03.16 . Kommuneplanens arealdel 201 6-2027 - planbeskrivelse 2 FORORD Dette dokumentet er planbeskrivelsen som følger arealdelen i kommuneplanen for Nordre Land kommune av innbyggere andre halvår. Pr 1.7.2011 har Nordre Land kommune 6777 innbyggere. Som en ser av tabellen over er det 5 færre 0-2 åringer i Nordre Land pr 1.7 enn ved nyttår, men til gjengjeld er det 13 flere i aldersgruppen over. I grunnskolealdersgruppen er det 24 færre ved julitellingen, mens gruppen 16-22 år har 18 flere Nordre Follo kommune med sine 59.288 innbyggere må teste 2964 innbyggere i løpet av en uke for å kunne nå dette målet. Realiteten er annerledes, viser rapporten. Nordre Follo kommune har innrapportert til Fylkesmannen om en reell testkapasitet på inntil 200 innbyggere per dag

Setskog – Wikipedia

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i USA, Italia, Spania, Frankrike, Tyskland og resten av verden. Informasjonen oppdateres fortløpende Råd til innbyggere og ansatte i Nordre Land kommune om Koronavirus fra kommuneoverlege Stefan Løvsletten. Vinterferien er slutt og det er stilt mange spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg..

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Nordre Follo, kan du ringe testtelefonen på 33 20 09 93 og bestille tid. Telefonen er åpen: mandag-lørdag kl. 08.30-11.20 og 12.00-14.30; søndag kl. 09.30-12.20 og 13.00-15.30; Teststasjon. Teststasjonen i Nordre Follo har flyttet og holder nå til i Verkstedveien 25C, 1400 Ski Torsdag fikk 11 innbyggere i Nordre Follo kommune påvist smitte For å sikre velferden for både barn, unge og voksne innbyggere i kommunen er det viktig å opprettholde, og aller helst øke folketallet. Nordre Land Arbeiderparti mener at attraktive arbeidsplasser, flere læreplasser, gode tjenestetilbud, et levende sentrum, varierte bomuligheter og et rikt kultur- og friluftsliv vil få mennesker til å bosette seg i vår kommune

Video: Torpa - Wikipedi

• Nordre Follo har god luft- og jordkvalitet og verner nedbørsfeltet til drikkevannskilden. • Nordre Follo er foregangskommune når det gjelder å følge opp alle typer forurensning. • Nordre Follo involverer innbyggere, nærings - liv og frivillighet i å ta et felles miljøansvar. • Nordre Follo forebygger skade og forurens MeningerFagforbundet Nordre Land ønsker gode tjenester for våre medlemmer, ansatte og innbyggerne i Nordre Land, og vi er redd for at det vil bli dårligere tjenester og dårligere tilbud med forslaget fra Senterpartiet og Høyre.. Det er foreslått kutt som kan får store konsekvenser for alle innbyggere og det er ingen tjent med. Betalt spisepause er en av kuttene og for å kunne. Nordre Follo kommune. Sammen med innbyggere, fri - villige og næringsliv skal vi skape trygge lokalsamfunn og gode tjenester. Oldtidsveier er spor etter den første lande - ger for landet samlet i 2030. Nordre Follo har en noe yngre befolkning enn landet samlet, både i dag og i 2030

Innbyggere, brukere og pårørende er invitert til å delta i en spørreundersøkelse om tilbudet innen helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo i dag. Yana Stubberudlien Journalist Publisert fredag 25. september 2020 - 21:06 Sist oppdatert fredag 25. september 2020 - 21:2 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Nordre Land kommune fra , Innlandet. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjo Torpas engasjerte innbyggere. 591 likes. Torpas engasjerte innbyggere er ei side for Torpa og Synnjellets innbyggere, hytteeiere, utflyttede torpinger, samt folk med røtter og interesse for Torpa Nordre Land kommune har ca. 6.700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke, ca. 14 mil fra Oslo og kort vei til Lillehammer og Gjøvik. Administrasjonstedet er Dokka. Kommunen har godt utbygd skoleverk med videregående skole med mange studieretninger

Gudbrandsdølen Dagningen - Oppland skal utvikles, ikke

Søndre Land - Wikipedi

 1. NYTTIG INFORMASJON. Org.nr.: 961 381 630 Kommunenr.: 3447 Kontonr.: 2075.08.01995 Kontonr. skatt: 6345.06.05362 Fakturaadresse: Søndre Land kommune Fakturamotta
 2. Nordre Land kommune (kommune, 103 m unna), Dokka stasjon (stasjon, 219 m unna), Dokka (elv, 615 m unna), Torstumoen (mo, 645 m unna), Holtelia (boligfelt, 702 m unna), Rånåmoen (mo, 721 m unna), Stenseng (bro, 761 m unna), Mostad (gårdsbruk, 769 m unna), Døhlsveita (bro, 789 m unna), Dokka (bro, 825 m unna), Moen undergang (bro, 852 m unna), Steinseng (gårdsbruk, 895 m unna), Døhlsholmen.
 3. istrativ bydel i Ytre by vest/nord, strekker seg fra Indre by i sør til skoggrensen mot Marka i nord; sørgrensen går noe nord for Oslos bygrense før 1948. I sør grenser Nordre Aker etter dette til bydelene St. Hanshaugen og Sagene, i vest og øst så vidt også til hhv. bydelene Frogner og Grünerløkka.Nordre Aker grenser i vest til Bydel Vestre Aker i Sognsvannsbekken
 4. Kjære innbyggere i Nordre Aker! Nordre Aker Budstikke arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Nordre Aker Budstikke har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til
 5. Råd til innbyggere og ansatte i Nordre Land kommune om Koronavirus fra kommuneoverlege Stefan Løvsletten. Vinterferien er slutt og det er stilt mange spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg til smittevernet rundt det nye Koronaviruset. Koronavirus synes å være lite farlig for barn og unge
 6. Nordre Land folkebibliotek Avd. Dokka fra , 100472715S1 - Nordre Land folkebibliotek Avd. Dokk

Nordre Follo kommune er en stor arbeidsgiver som består av mange flotte og engasjerte mennesker. Våre ansatte utfører viktig og meningsfylt arbeid - hver dag! Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Sammen skaper vi en attraktiv arbeidsplass og sørger for gode tjenester til innbyggerne Ingunn (32) fant drømmeplassen i Nordre Ringsaker, men vurderer å flytte igjen: - Føler oss ikke verdsatt som innbyggere Fastleger i Nordre Follo . Bytte fastlege. Du kan bytte fastlege på helsenorge.no. Bytte fastlege . Fastlegetelefonen: 810 59 500. Nummeret gjelder for hele landet, og du kan bruke det hvis du vil bytte fastlege eller finne ut hvem som er din fastlege

Oppland - Wikipedi

 1. - Hvorfor venter Nordre Follo i fem dager med å ta stilling til å fatte et tilsvarende tiltak som nå er vedtatt av regjeringen, gitt at regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) definerer landet å være i en svært alvorlig situasjon og vi er nærmeste nabo til Oslo og bydeler spesielt hardt rammet? skriver Nina A. Brattvoll
 2. Nordre Land er en kommune i Innlandet fylke, nord for Randsfjorden. Kommunen omfatter det meste av Dokkas dalføre og den nederste delen av Etnas dalføre. Nåværende grenser er fra 1964, da tidligere Torpa kommune (den nordlige del av Dokkas dalføre) ble tillagt.
 3. istrasjonssenteret er Dokka, et tettsted som også er et naturlig sentrum for Etnedal og Søndre Land. Kommunen ble oppretta i 1847, da Land kommune ble delt i Nordre og Søndre Land. I 1964 fikk den sine nåværende grenser da Nordre Land ble slått sammen med Torpa kommune
 4. Om Oppland, fra wikipedia.org: Oppland er et innlandsfylke, og landets eneste som verken har grense til hav eller annet land. Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene)
 5. Dette er meget rystende, og det blir tragisk for frivillighetssentralene, spesielt i de kommuner som har under 12.000 innbyggere, slik som for eksempel Nordre Land kommune med sine vel 6000 innbyggere. Det betyr en stor fare for at Frivillighetssentralen for Nordre Land og Torpa kan bli lagt ned
 6. Nordre Land kommune med et totalareal på 964 km2 ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjell. Befolkningen i kommunen er ca. 6.700 innbyggere, men med hyttefolket øker tallet betydelig i helger og ferier

Nordre Land er i spennende utvikling

Bredbånd til innbyggere - Søndre Land-Nordre Land-Etnedal. Registrert Dato: Tirsdag 03. Mars 2015. Oppdraget gjelder levering av bredbånd til befolkningen i Nordre Land kommune, Søndre Land kommune og Etnedal kommune 13 ledige jobber finnes nå i Nordre Land kommune på Indeed.com. Helsefagarbeider, Assisterende butikksjef, Kommunepsykolog og mer Nasjonal panterekord: Røde Kors Nordre Land pantet for 194.000 kroner! Dokka Fasteners kutter produksjon - mellom 10 og 20 årsverk forsvinner. Avgått kommunedirektør om Hekne: - Hadde stor tillit til ham. To nye pleiere skal ansettes i Nordre Land - her er søkerlistene

Nordre Land, Oppland, Østlandet, Norge - Byer og landsbyer

Vi har 22 resultater for Eiendom til salgs i Nordre land til de beste prisene. Den billigste boligen ligger ute til Kr. 130 000. Vurderer du flere alternativer? Sjekk ut alle annonser for Eiendom til salgs i Gjøvik & omegn Er du en engasjert Søndrelænning med tanker og ideer som kan bidra til at Søndre Land blir et enda bedre sted å bo? Da er dette siden for deg. Her kan du lufte ideer med andre engasjerte i kommunen Nordre Land har 5 671 skatteytere. Det er 650 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Nordre Land er 270 861 kr (7.67%).. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1950

Vestoppland – WikipediaBastogne – WikipediaAurskog – Wikipedia

Kontakt oss - NORDRE LAND KOMMUN

 1. Nordre Land kommune er nede på et kritisk nivå når det gjelder ble god tatt i mot av både kommunens innbyggere og tilreisende, Foto: Folkelivet under Landsbyfesten, Stabækk Foto. 14. september var det offisiell åpning av Lokverkstedet som kulturarena med Jonas Fjeld konsert
 2. Nordre Land har 5 656 skatteytere. Det er 669 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Nordre Land er 251 559 kr (-1.51%).. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1950
 3. Jeg tar sterk avstand fra det som nå har skjedd, og det er fullstendig feil å si at «Les mer om kommunens fleksible Facebook-baserte digitale kulturkalender» når vi vet at 962 innbyggere, altså 20 prosent av befolkningen i Nordre Land, ikke har tilgang på data

Nordre Land er en god kommune å bo i med fantastisk natur fra fjord til fjell. Vi vil arbeide for å utvikle våre tjenester, slik at hver enkelt innbygger oppnår best mulig livskvalitet i hverdagen utfra sine behov. Alle skal møtes med respekt og Høyre vil bidra til aktiv deltakelse og mestring for alle Nordre Land Høyre ønsker å bygge kommunen for fremtiden! Det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle.Din fremtid er viktig for oss Nordre Land kommune. Brukernavn: Passord: Glemt passordet ditt? Logg inn: Copyright © 2018 Visma. Visma Enterprise Ressursstyring We

Bydel Østensjø – WikipediaEstland - Ikkepedia

Idrettslag, velforeninger, Søndre Land kommuen, Nordre Land kommune, VOKKS og Eidsiva Bredbånd samarbeider om Fiberland for å få flest mulig områder byg VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende

Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 20. februar 2001 med hjemmel i lov av 9. juli 1926 nr. 4 om ansvar for skade på bufe ved hund m.v. § 3 annet ledd. Stadfestet av Landbruksdepartementet 23. mars 2001 Nordre Land Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Adresse Landmoveien 5, 2870 DOKKA Telefon 41411650 Aktiviteten beredskapsvakt har til hensikt å organisere kommunens innbyggere i forkant av en alvorlig hendelse NOIS WebInnsy Kommune: Nordre Land, Innlandet. SSR-ID: 127377 (127742) Nyheter fra Yr. Sender ut farevarsel for «atmosfærisk elv.

Bydel Vestre Aker – Wikipedia

Nordre Lands kommun (norska: Nordre Land kommune) är en kommun i Innlandet fylke i Norge.Den administrativa huvudorten är Dokka.. Administrativ historik. Kommunen grundades 1847 då Lands kommun delades i Nordre Land och Søndre Land. 1868 överförs ett område med 340 invånare från Søndre Land till Nordre Land. 1914 delades kommunen, varvid Torpa kommun bildades. 1962 slås Nordre Land. Så Marit dobler nå Nordre Akers representasjon i Oslo bystyre: - Hvis Nordre Aker hadde vært en by, hadde den faktisk vært blant Norges ti største, målt i antall innbyggere. Derfor er jeg glad for at representasjonen fra bydelen nå øker, og jeg gleder meg til å få innspill fra innbyggere i bydelen til saker som jeg bør ta opp i bystyret Skjemaet er utilgjengelig. Dette skjemaet er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Vennligst prøv igjen senere

 • Ombre mørkt hår.
 • Depeche mode party jena.
 • Stokkand mat.
 • Affleck brothers.
 • Strinda smådyrklinikk åpningstider.
 • Shopping i kroatia split.
 • Mat levert hjem stavanger.
 • Drehort winnetou wasserfall.
 • Kvittind lenvik.
 • Uttak wc lillehammer.
 • Lærling i forsvaret.
 • Musique piano connue.
 • Rosegull øyenskygge.
 • Sjøgrens syndrom og alkohol.
 • Viking weapons and armour.
 • Competence call center berlin.
 • Jeep cj7 v8 gebraucht kaufen.
 • Augusta national golf club.
 • Polizei graz twitter.
 • Språkreisebyrået.
 • Erzengel michael symbol tattoo.
 • Skruf original.
 • Easylife spritze kaufen.
 • Hvordan behandlet britene inderne.
 • Russland historie.
 • Vinterkrigen bok.
 • Bever om vinteren.
 • Probiotiske bakterier.
 • Soyakjøttdeig.
 • Best build monk season 12.
 • Asia wok le viet worms.
 • E pipe 618.
 • Iberisk stenbock.
 • Milonga schwäbisch hall.
 • Lengdehopp uten tilløp.
 • Mariahilferstraße angebote.
 • Svetlana allilujeva yekaterina zhdanova.
 • Bursdagssang norsk.
 • Norges mest innovative bedrifter 2016.
 • Heringsdorf webcam 360.
 • Gravid blodprøve hvor tidlig.