Home

Kulturmøter i norge

NDLA film - Kulturmøter og kulturkonflikter - NDL

 1. Oppgavene handler om kulturmøter og kulturkonflikter i det norske samfunnet. Diskuter i klassen positive og negative sider ved at Norge er et flerkulturelt samfunn. Før diskusjonen starter, bør du ha skrevet ned en positiv ting og en negativ ting som du vil ta med i diskusjonen
 2. st møtte det norske samfunnet nye religioner, særlig islam
 3. Kulturmøter og kulturkonflikter. Å bli kjent med andre kulturer er givende og lærerikt, men det kan også bety utfordringer og konflikter som må løses. Les tekster og se videoklipp som handler om kulturmøter og kulturkonflikter, men framfor alt om mennesker og erfaringene og opplevelsene deres. Vis me
 4. Daniel Craigs siste film i rollen som James Bond, delvis innspilt i Norge, ble først utsatt fra april til november på grunn av koronapandemien. Ny premieredato er 2. april 2021, melder BBC
 5. Ulike typer kulturmøter har blitt skildret i litteraturen opp gjennom tidene, og globaliseringen i vår moderne tid har ført til at kulturmøter fremdeles er et aktuelt tema å arbeide med i fordypningsoppgaven. Temaet kan gi oss bedre forståelse for kulturer i ulike verdensdeler, mellom ulike land, mellom ulike etniske og sosiale grupper i et lan
 6. Kulturmøter Vi lever i en verden med store ulikheter, likevel har verden nådd et punkt hvor vi står mer sammen enn tidligere. Hvis vi tar Norge som et eksempel, består landet vårt i dag av flere ulike kulturer, noe som gjør det vanskelig å definere norsk kultur
 7. istre viser statsråder i Kulturdepartementet, som ble opprettet i 1981

Kulturmøter handler i korte trekk om at flere kulturer møtes. Allikevel er kulturmøter et større begrep enn hva man skulle tenke seg. Det kan handle om verdier, syn på livet, religion osv. Det kan dreie seg om deg selv, der for eksempel familien din og vennene dine har ulike verdier og ulike kulturer Det som skaper problemer med kulturmøte mellom skandinavisk kultur og muslimsk kultur er synet og reglene på forskjellige verdier. Her i Norge vil jeg påstå at man har mer frihet, selv om Norge er et kristent land er det få som følger religionen helt Politikk og kulturmøter - alternative modeller Det første kan vi kalle for akkulturalistisk, dvs. en avslappet holdning til både kulturmøte og til politikken, der møtet i stor grad ble overlatt til naturen selv og det praktiske møtet mellom folk, i hverdag og fest, der prosessene ikke bør bli forsøkt styrt

Flyktninger Kulturmøter i psykisk helsevern Møtet mellom flyktninger med psykiske lidelser og behandlingsapparatet byr på mange utfordringer. Flyktning Ettersom innvandringen til Norge har økt, har også omfanget av forskningsarbeider på det psykososiale feltet økt (1-6) Kulturmøter. Tips: Ved å følge lenkene i menyen til høyre kan du lese om forretningskulturen i en rekke ulike land! Jo større avvik det er mellom de nevnte faktorene, desto større er muligheten for kommunikasjonsbarrierer mellom Norge og markedet vi vil gå inn i. Forrige Neste Kulturarven i Norge har blitt til i møte med andre kulturer I år markeres kulturarvåret i hele Europa. Hvordan kulturmøter alltid har endret oss, ser vi i alt fra litteratur til matvaner Man er ikke helt sikker på hvor man hører hjemme og hvem man egentlig er. I og med at kulturmøter er et aktuelt tema i dag og har vært det, det siste tiåret, finner vi mange filmer, tv-serier og bøker som omhandler dette temaet. En slik film er Jalla! Jalla! fra 2000

Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren. Som flerkulturell, innvandrerungdom i Norge har jeg en rekke personlige erfaringer innenfor emnet kulturkonflikter, men både rapporten og forskningen er utarbeidet uavhengig av mine personlige erfaringer. De personlige erfaringene jeg har som flerkulturell i Norge har kun fungert som tanker som har utviklet problemstillingen I kulturmøter blir det tydelig hvordan vi mennesker både er annerledes og like, og det gjør noe med oss. Også opplevelsene av å krysse kulturgrenser, og at noe helt nytt blir til i de krysningspunktene, kan bli en sentral og positiv del av ens egen identitet Bøker om kulturmøter og kulturforskjeller, innvandring, asylsøkere, flyktninger og rasisme. Dette er bare noen av stikkordene som kan relateres til tekstene nedenfor. Felles er likevel at de tar for seg møter mellom kulturer der ulike nasjonaliteter og religioner møtes Innvandring er innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der. Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring

Allerede i 1971 var såkalte «kulturmøter» og «kulturkollisjonen» skildret av Aimee Sommerfelt i Den farlige natten (1971). Sverre Asmervik (1977) skildret «moderne innvandring» i Og så kom vi til Norge, en historie om en pakistansk familie som innvandret til Norge Jeg reiste fra en by ved Mississippielven i USA og havnet ved en tilfeldighet i Norge, som etter hvert ble min hjembase. Egen biografi påvirker unektelig synspunkter og praksis, derfor innleder jeg med et lite overblikk over noen av mine «kulturmøter». I USA studerte jeg språk ved St. Olaf College, med sine sterke norsk-amerikanske røtter Essay: Kulturmøter før og nå - Tre i Norge ved to av dem | Artikkel Essayet fokuserer på nordmenn og engelskmenn og hvordan de to kulturene møtes i dag kontra hvordan møtene var som beskrevet i Tre i Noreg ved to av dei

Oppdagelser og kulturmøter. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Oppdagelser og kulturmøter. Spanierne møter aztekerne. Kulturmøte med historiske konsekvenser. Illustrasjon: Wikipedia. Ukjent aztekisk kunster 1500-tallet. Lenker. Hernan Cortes og erobringen av aztekerriket. http. Skildringen er skrevet av J.A. Lees og W. J. Chutterbuck i 1882, på deres oppdagelsesreise i Norge. Teksten har blitt oversatt til norsk ved Per Thomsen i 1957. Det finnes mange forskjeller og ulikheter mellom hvordan kulturmøter utartet seg før i tiden og hvordan det foretar seg nå i dag Oppdagelser og kulturmøter. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Oppdagelser og kulturmøter. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Læring For barnehager For skoler For studenter Fordypningsoppgave Kiellandsenteret Nord-Sør-Biblioteket Ny i Norge Digitale tjenester Europeernes oversjøiske kulturmøter Av: Hestvik, Håkon: Nord-sør-biblioteket, spørsmål og svar, sist oppdatert , 03. april 202 Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1. januar 2020 18,2 % av totalbefolkningen i Norge, hvis man regner med både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 979 254 personer. 790 497 av disse var innvandrere, mens 188 757 var norskfødte med innvandrerforeldre. De mest tallrike gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak Dette kapittelet handler om hvordan samtidstekster behandler temaet kulturmøter og kulturkonflikter. Kultur er dermed alt fra normer og vaner til religion, mat, klær, kunst og språk. Når ulike kulturer kommer i kontakt, kaller vi det et «kulturmøte» - og hvis verdiene i gruppene kommer i konflikt med hverandre snakker vi om en «kulturkonflikt» Dette er en todelt oppgave (presentasjon og brosjyre) i forbindelse med kulturmøter. Elevene jobber parvis (eller individuelt). Oppgaven er å fordype seg i en utenlandsk rett og informere om denne for klassen. Målet kan være å bl kjent med matkultur og spisevaner i et annet land, og hvordan denne retten/tilberedningen er mottatt i Norge

Sammendrag: Kapittel 11 - Cappelen Dam

 1. Kulturmøter. Hva skjer når kulturer møtes? Hvilke utfordringer fins i et flerkulturelt samfunn? Hva er det viktig å tenke på når en bosetter seg i en ny kultur? Hvordan lever innvandrere i Norge?.
 2. I Norge i dag er det for de fleste helt utenkelig å begå drap. Det er den handlingen som gir lengst straffer, og et lovbrudd som samfunnet generelt slår hardt ned på. Sånn har det ikke alltid vært, og for vikingene var drap en handling som ikke nødvendigvis fikk så voldsomme konsekvenser
 3. dre for gitt (Bakken, og mennesker som bor i Norge i dag, må jevnlig for-holde seg til personer med en annen kultur enn dem selv (jf. Oxfeldt, 2016, s. 14)
 4. Kulturmøter. Kulturmøter og kulturkonflikter - test deg selv; Språk. Fleirspråklegheit - test deg sjølv; Oppsummering av kapitlene i boka + kapittelquizer. Kapittel 1 - «Oppstart» Kapittel 2 - Spørsmål og oppsummering - «Tekstane rundt oss» QUIZ! - Kapittel 2 - «Tekstane rundt oss
 5. Kulturmøter i matematikkundervisningen: eksempler fra 41 språk . ISBN 9788202394257, 2013, Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge . ISBN 9788205481770, 2015, Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad . Fra 50,-Kjøp Selg. Tante Ulrikkes vei.

Norsk - NDL

Kulturmøte - NRK Kultur og underholdnin

Kulturmøter og kulturkonflikter Her kan du laste ned en PP-presentasjon av kapitlet: Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressurse Ledelsesutvikling gjennom skolevurdering og kulturmøter Interessen for skoleledelse og for kvalifisering av skoleledere har vært stigende i de senere år. Mange administrative og økonomiske opp-gaver er blitt desentralisert fra stat til kommune til skole, og det er en stigende politisk interesse for å sikre og utvikle kvaliteten i skolene kulturmØter ny i norge menneskerettighetene. livsgrunnlag. klima. luft vann klimasoner og planteliv. landskap. naturkrefter landskap kart. ressurser. naturressurser jordbruk havbruk energikilder. forbruk. den industrielle revolusjonen milj.

Kulturmøte Temaban

KULTURMØTER. Problemstillingene vi står overfor i verden er globale. I vårt moderne samfunn må vi forholde oss til mennesker med ulik bakgrunn, forskjellige politiske ståsted og ulike verdier. Her lærer du om de mange språkene i Norge og om endringer i det norske talespråket Immateriell kulturarv er et begrep knyttet til aktivt vern av immateriell kultur, og er et tema som for alvor ble satt på den politiske dagsorden med UNESCO-konvensjonen av 17. oktober 2003.Siden 2008 har UNESCO oppført immateriell kulturarv på listen over Mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv.. Den norske UNESCO-kommisjonen gir følgende, ikke uttømmende definisjon av begrepet. 9. Kulturmøter i samtidstekster. Kompetansemål: drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster; Dette kapittelet dekker de mest litterære av kompetansemålene, om lesing av litteratur og bruk av lesning til diskusjon og samtale. Kapittelet tar et komparativt blikk på litteraturen kultur og kulturmøter. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om barns meningsskaping i møte med temaet kulturmøter i bildebøker. Norge består av et mangfold av mennesker med ulik kulturell- og etnisk bakgrunn. I dag utgjør innvandrere 14,4 % av befolkningen i Norge, og barn født i Norge me Det fins mange oversikter over de mest populære bloggene i Norge. Blogglisten viser en oversikt over de 100 mest leste. Under Bloggtoppen på nettstedet blogg.no finner du en annen liste.. Oppgaver: Ta for deg en av listene. Hvilken type blogger er det flest av blant de ti mest leste bloggene

Kulturmøter. I dagens verden der emigrasjon er utbredt og folk tvinges på flukt, er møtet mellom ulike kulturer uunngåelig. Kulturmøter kan gi rom for fruktbar utveksling og åpne vårt perspektiv, Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England Døtre av Norge. Døtre av Norge er en ideell organisasjon som har som formål bevare norsk kulturarv i Amerika. De utgir avisen Døtre av Norge/Daughters of Norway som inneholder historier om nordmenn og norsk-amerikanere. Det er 19 losjer i det vestlige USA Hvalfangstmuseet i Sandefjord er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og aktivitetssenter for hval og hvalfangsthistorie. Museet er dessuten Europas eneste spesialmuseum på området hval og hvalfangsthistorie. Dyr og fugleliv i arktiske og antarktiske strøk har fått plass i det opprinnelige museumsbygget fra 1917, der en modell av blåhval i full størrelse er hovedattraksjonen Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Et innblikk i norskfaget: Kulturmøter

KULTURMØTER Av Robert Sanga Kultur er en viktig del av våre daglige liv. Det handler om språk, litteratur, mat, tradisjon, klær, religion og så videre. Det er forskjellige typer kultur rundt omkring i verden. Kultur i Norge er ikke sammen som kultur i Burma Norge er ikke et enspråklig samfunn og har heller ikke vært det Uro. Steffen Sørum leverte under Se og les-konferansen i februar et kraftfullt morgenessay. Dette kan du nå lese her Flere ytringer. Norsk barnebokinstitutt Observatoriegata 1 B Pb. 2674 Solli 0203 Osl Kurdistan,Litauen, Nederland, Norge, Pakistan, Rwanda, Sri‐Lanka, Sverige, Ungarn, Vietnam Lære fra hverandre Kulturelleutfordringer Kjønnsoller Religion Diskriminering - rasisme - hvagjøren formelt Hvordantakle hverdagsrasismen -den er reel 16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv. Hjemme med familien er hun en pakistansk datter, mens ute med venner er hun en vanlig norsk ungdomsjente. Når faren tar henne på fersken med kjæresten kolliderer hennes to verdener brutalt. For å sette et eksempel bestemmer foreldrene seg for å kidnappe.

Norge og 1. verdenskrig ut fra et transnasjonalt perspektiv. Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen ønsker velkommen til idemyldringsseminar ved Bergens Sjøfartsmuseum I 1397 ble de tre nordiske rikene Danmark, Norge (inkludert Island) og Sverige (inkludert Finland) forent i en politisk union under ledelse av dronning Margrete 1. Det skjedde på Kalmar slott, der Margretes svigersønn, Erik av Pommern, ble kåret til konge over de tre rikene. Bruk nettstedene under og svar på spørsmålene. Oppgav Barn med erfaring i kulturmøter og migrasjon bruker erfaringene sine i forståelsen av bøkene. Å bli lest for vekker disse erfaringene. - Dette vises for eksempel igjen i hvordan de forstår Rottas reiser i Frosken og den framande , sier Skaret

flere konger styrte landet samtidig. Før 1163 hadde alle kongssønner, ektefødte og uektefødte, rett til å bli konge når faren døde Kap. 4: Kulturmøter i vår tids tekster Kap. 6: Flerspråklighet i Norge Kap. 7: Reklame - tekster som selger Kap. 8: Sangtekster, musikkvideoer og bøker som blir film Kap. 9: Skriftlig og muntlig norskeksamen Kap. 10: Verktøykass Oppdagelser og kulturmøter. kart kapittel 5. Norge i dansketiden. kart kapittel 7. Opplysningstid og revolusjoner. kart kapittel 8. Politikk og ideologier på 1800-tallet. kart kapittel 10. Kolonisering og nyimperialisme . kart kapittel 11. Det moderne Norge tar form. kart kapittel 13 Allianser stod i fokus i 2019 da Olavsdagene markerte jubileet for ekteskapsinngåelsen mellom Olav Haraldsson og Astrid Olofsdatter fra Sverige. Nå venter et nytt år og denne gangen skal ÆRE være årets gjennomgående tema. Inspirert av den norrøne æreskulturen som preget vikingtiden i Norge på Olavs tid

Kulturmøter: identitet, grenser og grenseoverskridelse. Prosjektperiode 1998 - 2001. over tid har undersøkt og drøftet fenomenet «innvandring» etter at det begynte å komme nye grupper innvandrere til Norge fra og med slutten av 1960-tallet og frem til i dag Verden sett fra Norge Selvfølgelig trenger vi utlandet. Hvor skulle vi ellers ha reist for å tine oss opp og drikke billig? KARTET OG VERDEN: Gjenkjennelig? Tegningen Hylland Eriksen la ut på. Kulturmøter i spansk historie Knut Aukrust, Dorte Skulstad (Heftet) Tips en venn 271 kr Antall . Kjøp. Boken er skrevet som et bidrag til forskning om spansk historie i Norge, på norsk pråk, og er beregnet på forskere, studenter og andre med interesse for emnet.Har litteraturliste og navneregister Kulturmøter i spansk historie fra berbere til bergensere. Aukrust, Knut Skulstad, Boken er skrevet som et bidrag til forskning om spansk historie i Norge, på norsk pråk, og er beregnet på forskere, studenter og andre med interesse for emnet.Har litteraturliste og navneregister. Les mer. Nettpris: 310,-271,

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag; Forskning ; Forskningsprofiler. Akman, Haci. Haci Akman er førsteamanuensis i kulturvitenskap ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Akmans forskning er i all hovedsak rettet mot etniske grupper og deres situasjon i Norge I kartleggingen av hvilke tanker elevene har om emnet kulturmøter, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel diskutere spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem i grupper: A) Klassediskusjon Læreren ber elevene tenke høyt og komme med deres tanker om hvert spørsmål Kulturmøter i spansk historie fra berbere til bergensere. Knut Aukrust; Boken er skrevet som et bidrag til forskning om spansk historie i Norge, på norsk pråk, og er beregnet på forskere, studenter og andre med interesse for emnet.Har litteraturliste og navneregister. FAKTA Utgitt. - Hadde det ikke vært for ungdom med minoritetsbakgrunn, hadde det blitt færre ungdommer i Norge. - Ungdom med minoritetsbakgrunn utgjør en stadig større andel av norsk ungdom. I 2015 hadde 15,5 prosent av ungdom utenlandsk bakgrunn, mens tallet var 11 prosent i 2009

Logg inn. Cart. 0 Handlekur 3000 skoleelever lærer om vikingtid i Den kulturelle skolesekken. Museumspedagog ved Midgard Vikingsenter, Anne Jæger (t.v) og direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i fylkeskommunen, Else Blom, er glade for å kunne tilby skoleelever en levende kulturopplevelse i DKS igjen Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere hundre år. De største bølgene kom på 1700- og 1800-tallet. De hadde ofte en jordbruksbakgrunn. I dag omfatter begrepet kven alle med finsk språk- og kulturbakgrunn og deres etterfølgere som har kommet til Nord-Norge før 1945 Opplevelser i Norge Valdres folkehøgskole ligger ved foten av Jotunheimen som er en perfekt arena for å dra på spennende turer året rundt. På høsten skal vi sammen prøve ut rafting, klatring, terrengsykling, juving, paintball, fekting, brevandring, curling og solodøgn

Liste over Norges kulturministre - Wikipedi

Pris: 271,-. heftet, 2008. Sendes innen 3-6 virkedager. Kjøp boken Kulturmøter i spansk historie av Knut Aukrust, Dorte Skulstad (ISBN 9788270995080) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Til Norge i dansketiden. Administrative endringer i Norge etter 1660. Bruk læreboka og filmklippet (se lenken under) til å svare på oppgavene. 1. Hvilke endringer skjedde i den administrative inndelingen av Norge etter 1660? 2. Hvilke embeter var viktige i administrasjonen av Norge? 3 Linja Natur er et lite eventyr og en smak av det mangfoldige Norge, men også eksotiske Nepal om du vil. Du får fantastiske naturopplevelser og kommer tett på både mennesker og dyr Utlendinger som flytter til Norge og bosetter seg her, skal integreres i det norske samfunnet. Det vil si å lære språket og de sosiale kodene, og kjenne til og respektere de reglene som gjelder i samfunnet. Identitet. Identiteten din er både den du føler at du er, og den som andre oppfatter deg som. Identiteten din har altså to sider

Kontakt: Kultur og kulturmøter

I utvalget for integrering og kulturmøter skal det jobbes med disse spørsmålene gjennom å lage kampanjer, innhold til kurshelger, stunts, følge politiske saker, eller skrive leserinnlegg for å nevne noe. Utvalget har ikke kommet igang enda. Har du spørsmål eller er interessert i å sitte i utvalget? Ta kontakt med oss på post@re-act.no AKH: Så i forhold til temaet kulturmøter og flerkulturelle liv er vårt fokus både på de som selv har norsk kultur som utgangspunkt og de som kommer fra en annen kultur. Et fokus på å gjøre det fremmede mindre fremmed og det kjente mindre kjent, og der det å gjøre noe mindre fremmed kan gå via å gjøre det mer fremmed I Norge er friluftsliv en viktig del av folks liv. Allemannsretten, som gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge, gir nordmenn svært gode muligheter for å utøve friluftsliv. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av norsk kulturarv

.: Kulturmøter

Kulturmøter I bloggens siste innlegg skal dere: 1. Forklare hva som menes med begrepsparene integrering og assimilering og kulturrelativisme og etnosentrisme 2. - beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfun Regional formidler/museumspedagog Nord-Troms museum AS ble stiftet i 1979 og eies av de seks kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen Samfunnet vi lever i byr på uunngåelige kulturmøter, Norge i dag er et samfunn med innvandrere fra over 200 registrerte land, og opptil elleve tusen nye norske statsborgere i året er det ingen tvil om at det er duket for integrering på tvers av kultur, et epokeskifte for originalkulturen og konflikter I akademia ser vi mange typer kulturmøter fordi vi kommer fra ulike land, tilhører forskjellige generasjoner, har ulik sosioøkonomisk bakgrunn, politisk ståsted, Ansatte med et annet fødeland enn Norge skal i alle fall slippe å føle seg mistenkeliggjort ved norske universiteter

Kulturmøter i akademia | Sissel har sett furuKulturblogg: Kulturmøte

Kulturmøter, kulturidentitet og musikk I Kommunikasjon og kultur, KK1, arbeider vi med kulturforståelse, kulturidentitet og kulturmøter. I dette faget bruker vi ikke Facebook, men elevene har egne blogger, i tillegg til at klassen har sin har egen fagblogg administrert av meg, som klassens faglærer Det at Norge er kulturelt homogent, er en problematisk påstand. Det er store forskjeller på en person fra Lofoten og Hedmark, for å ta et mer eller mindre tilfeldig valgt eksempel. - Ok, men ulikheter i kulturuttrykk, la oss si musikk, dialekter og budnadsmønster, som du også skriver om i Typisk norsk, behøver vel ikke reflektere dyptgripende forskjeller i verdier og mentalitet Forskergruppen arrangerer manuskriptseminar, hvor både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid underveis i skriveprosessen. I tillegg avholder vi workshops og fagseminar. De fleste av medlemmene bidrar faglig til masterstudiet «Kulturmøte», - et undervisningssamarbeid mellom Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kirkefag ved Høgskolen i Volda Kulturmøter. 1. Integrering betyr at mennesker med et annet utgangspunkt tar del i hovedkulturens aktiviteter, på ulike områder, Taterne er en gruppe av romanifolket i Norge og Sverige. Deres kultur er preget av språk, religion, reiseliv, musikk og spontanitet Kulturmøter - er endring mulig? Jeg er ikke vegetarianer, men jeg har flere venner som er vegetarianere. De poster stadig vekk bilder på Facebook av husdyr som lider, og jeg blir opprørt ved synet. I neste øyeblikk er det glemt, og jeg langer i meg en saftig biff. Siden jeg har vokst opp i e

Historie vg 2 og 3: 14: Andre verdenskrig

Norskfaget: Kulturmøt

Erfaring med kulturmøter mellom elever med ulik etnisitet i norsk skole. Læringsutbytte. Studenten - kjenner til og kan bruke begrepsterrenget rundt kulturmøter og ulike strategier for å håndtere etnisk mangfold - har kunnskaper om assimilasjon, integrasjon og segregering som empiriske fenomener i Norge Flyktninger Kulturmøter i psykisk helsevern Møtet mellom flyktninger med psykiske lidelser og behandlingsapparatet byr på mange utfordringer. Flyktning Helsevesen Kultur Mitt mål med denne artikkelen er å undersøke flyktningers erfaringer og opplevelser i møte med det norske psykiatriske behandlingsapparatet. Jeg tar sikte på å få. Kulturmøter og kulturkonflikter - test deg selv Intertekst VG1. Kulturmøter Kulturmøter og kulturkonflikter - test deg selv. Norge ble et moderne industrisamfunn. under middelalderen; på 1700-tallet; på 1800-tallet; Monokultur betyr at. alle bor på landsbygda; det er et enhetlig samfunn Kulturmøter er hovedtemaet til begge, og sammen viser de mangfoldet på hvordan kulturer kan møtes. Hun åpner opp om sitt forhold til sin familie og hennes liv som en Pakistansk innvandrer i Norge. Dette gir meg med en gang mer respekt for hennes synspunkter, grunnet av det du vet er sant - treffer ofte sterkere,. 17.04.2020. Webinar: Kunstnarøkonomi & Sjølvmelding. 17.11.2019. Nutricula. 17.11.2019. SammeHav. 17.11.2019. Niceland. 17.11.2019. Nytt stykke Norge. 16.11.201

Kulturmøter og minoritetspolitikk - Kainun Institutti

Læringsutbytte. Studentene skal - kjenne til og kunne bruke begrepsterrenget rundt kulturmøter og ulike strategier for å håndtere etnisk mangfold - skaffe seg kunnskaper om assimilasjon, integrasjon og segregering som empiriske fenomener i Norge - kjenne hovedtrekk fra teorien omkring etnisk mangfold/kulturmøter - sette seg inn i og kunne drøfte kritisk retorikk og realitet rundt. Det er også kulturmøter mellom underklassen og middelklassen i filmen Presious. Som mellom Presious og læreren(som står for middelklassen), der Presious mener de snakker som de gjør på tv og at hun ikke skjønner noe av det de sier. Shabana Rehmans far flyttet fra Pakistan til Norge Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur: Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus forlag, Oslo 2014, stor 8vo, orig. bind med omslag, 283 s. «Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur er en hyllest til Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, som fylte 60 år i 2014. Han er både en viktig premissleverandør i fagmiljøet, en sentral litteraturforsker, en.

Kulturmøter i psykisk helsevern - Sykepleie

Bøker om kulturmøter og kulturforskjeller, innvandring, asylsøkere, flyktninger og rasisme. Bøker om kulturmøter og kulturforskjeller, innvandring, asylsøkere, flyktninger og rasisme. Logg inn. Søk i biblioteket Roser i snø : Dikt og tekster av innvandrere i Norge Oppdagelser og kulturmøter. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Oppdagelser og kulturmøter. Den transatlantiske slavehandelen. Bruk lenkene under til å løse oppgavene. 1. Hva menes med den transatlantiske slavehandelen? 2. Når pågikk denne slavehandelen, og hvilke. Oppdagelser og kulturmøter. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Oppdagelser og kulturmøter. Kildeoppgave: Montezumas død. Illustrasjon: Montezuma møter Cortes. Wikicommons. Læreplanmål - identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan.

I dagens Norge finner vi knuter på mange områder. Med knute forstår jeg motsetninger og konflikter av ulike slag. Jeg velger å fokusere på motsetninger mellom generasjoner og kulturer i Norge. Generasjonskonflikter har vært en kjent sak gjennom alle tider. Disse konfliktene har dessverre ikke blitt mindre med årene Kulturmøter Kulturmøter og kulturkonflikter - test deg selv. Norge ble et moderne industrisamfunn. under middelalderen; på 1700-tallet; på 1800-tallet; Monokultur betyr at. alle bor på landsbygda; det er et enhetlig samfunn; det motsatte av stereokultur; Flerkultur betyr at

Alle tiders historie: Politikk og ideologier på 1800-tallet

PDF | On Jan 1, 2013, Bård Kleppe published Kultur møter kulturmøter. Kulturskolebruk blant innvandrere. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat + 1 000 + 2 000 + 3 000 + 5 000 + 10 000 + 15 000 + 20 000 Polakker Rediger Utdypende artikkel: Polakker i Norge Siden 2004 har polakker vært den raskest økende innvandrergruppen i Norge, og siden 1. januar 2008-statistikken har polakkene vært den største innvandrergruppen. Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Øst-Europa den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innreise og opphold i. Forskningsinteressene inkluderer kjønn, globalhistorie, urbanisering, handel, religiøsitet, kulturmøter og identitet. Bandlien har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har i perioden 2013-2020 vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold I læreboka (se side 62-64 i Streif) kan du lese om ulike kulturer i verden og i Norge. Her finner du også flere eksempler på delkulturer som lever side om side i det norske samfunnet, som for eksempel bykultur, bygdekultur og ungdomskultur

 • Kompakttraktorer.
 • Exentri rabattkode.
 • Xxl tromsø.
 • Jehovas vitner alkohol.
 • Aras physiologie.
 • Joakim hykkerud vekt.
 • Kap york koordinaten.
 • Hva er murstein laget av.
 • Shigella bakterie.
 • Abschlussball tanzschule schell neckarsulm.
 • Rauchende colts besetzung.
 • Oppbevare snus i romtemperatur.
 • Kjæresten har ikke tid til meg.
 • Android jeder homescreen eigenes hintergrundbild.
 • Søderhamn ikea.
 • Padle i telemark.
 • Slide kryssord.
 • Smiley bedeutung 3.
 • Ipad app abpausen.
 • Wirtschaftsfaktor oktoberfest.
 • Teori tanggung jawab sosial dasar moral.
 • Leker europris.
 • Ss sonderzeichen.
 • La pampa gdansk.
 • Dyreklinikken hafrsfjord bru åpningstider.
 • Hvordan dannes olje og gassfelt.
 • Ballet contemporain connu.
 • Countries of the world game.
 • Kinderfreundliche cafes leipzig.
 • Cargobukser dame.
 • Euro members.
 • Ist ein karzinom immer bösartig.
 • Detaljhandel betyr.
 • Saarschleifen marathon 2018.
 • Verft i norge.
 • Simpel kryssord.
 • Amber alert 2016.
 • Bytte hælflikker.
 • Porøst materiale.
 • Ove verner hansen.
 • Hairstyles male.