Home

Støtte til nystartede bedrifter

Norsk-malawisk solenergisamarbeid får internasjonal pris

Dette er blant de mer vanlige støtteordningene for nystartede bedrifter og som er helt uavhengige av bransje, men det finnes massevis av andre støtteordninger i tillegg, Siden 2012 har de i tillegg gitt støtte til etablering og modernisering av drivstoff-anlegg. * Inntil kr 500 000 i investeringsstøtt Det finnes en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter. Dette kan være til svært stor hjelp i en etableringsfase, og åpner for helt nye muligheter for utvikling av bedriften. Hvem, hva og hvordan søke? Ta en titt på de ulike ordningene. Forskningsrådet - støtte til forskning og utvikling : FOU midler: SkatteFUNN: Hva. Kompensasjonskalkulator: beregn hvor mye støtte din bedrift kan få. Regjeringen tilbyr en «kontantstøtteordning» til næringslivet som vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som lider økonomisk. Beregn hvor mye støtte din bedrift kan få i støtte Summen er begrenset til 6G, altså litt under 600 000 kroner. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter du måtte avslutte arbeidet ditt. Aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021. Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsettelse av betaling av formueskatt

Støtteordninger for nystartet bedrift – hvilke

 1. Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter. Sist oppdatert 24 april, 2013 - 23:07. Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd. Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten for tilskudd til etablerere skal deles på flere søkere enn i dag
 2. Kanskje kvalifiserer din idé eller nystartede bedrift til å få støtte gjennom etablerertilskuddet fra Innovasjon Norge? Det finnes mange støtteordninger rettet mot næringslivet. Innovasjon Norge er en av de største støttetilbyderne i Norge og ønsker å satse på de gode idéene
 3. Foreløpig har om lag 17.000 bedrifter søkt om støtte, og 10.000 bedrifter har fått søknaden sin godkjent, mens 5.000 har fått avslag. De resterende 2.000 søknadene er inne til manuell behandling, som vil si at Skatteetaten ser nærmere på søknaden og stiller spørsmål til bedriftene det gjelder
 4. Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og forhøre seg om søknad til kurs, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs
 5. Det er offentlig tilgjengelig hvilke bedrifter som har søkt og fått innvilget støtte, blant annet for å forhindre misbruk og styrke muligheten for etterkontroll. - Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen, sier skattedirektør Hans Christian Holte
 6. Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Kompensasjonsordningen er en kontantstøtte som fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april

Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, Eiendomsforetak og nystartede bedrifter. Nylig oppstartede bedrifter kan få støtte under ordningen Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent Det vil være det til en hver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten. Gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet Opplysninger fra kompensasjonsordningen gjøres tilgjengelig under henvisning til Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 (1) Hvilke bedrifter har fått støtte? Regjeringen har lansert et gjennomsiktighetsregister som lar deg se hvilke firma som får støtte fra hvor, og dette kan kanskje være til nytte for firma som selv ønsker å søke støtte. Registeret gjelder kun tilfeller der støtten fra det offentlige er i størrelsen 4,5 millioner kroner eller mer Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har rett til videregående opplæring Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater kan søke Statens lånekasse for utdanning om støtte på lik linje med elever. 4.2 Godkjenning av lærekontrakt og opplæringskontrakt,.

Regjeringen setter av flere milliarder kroner i støtte til nystartede bedrifter i statsbudsjettet Kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter. Regjeringen la fredag 27. mars fram en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset. Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din, opp til 6G, og du kan få støtte fra dag 17 etter du måtte stoppe driften eller opplevde tap i inntekt. Søk om støtte . Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt og hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ifølge NAV ha rett på dagpenger etter normale regler

Bedrifter som har mottatt støtte uten å ha krav på det, må tilbakebetale kompensasjonen. En tilskuddsmottaker som forsettlige eller grovt uaktsomt gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan innen 5 år ilegges administrasjon sanksjon, tilsvarende 30 - 60 % av tilskuddet som uberettiget er mottatt Kompensasjonsordningen som ble presentert i dag skal bidra til å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned. Ordningen vil i første omgang gjelde for to måneder, med mulighet for forlengelse. Bedriftene må selv søke om støtte Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år. Innovasjon Norges Finansieringstjenester Lån, tilskudd, gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres Krisehåndteringstips til små og mellomstore bedrifter - Koronaviruset: Råd til bedrifter - Oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser koronaviruset har for reiselivsnæringen Bygg. Caverion: - Tips for smittevern og kostnadsreduksjon i bygg under korona-pandemien. - Hygieneanbefalinger Last ned Plaka

Slik skaffer du kapital til din nyetablering. Skrevet 19. august 2015. For å starte en bedrift er man avhengig av kapital, og i tillegg til Startup:you finnes det en rekke organisasjoner i Norge som ønsker å investere i nyetableringer Andre bedrifter får støtte til 80 prosent av faste utgifter, også justert etter inntektsfall og med egenandel på 10.000 Maksbeløpet er 30 millioner kroner i måneden per bedrift. Omsetningsfallet måles opp imot samme måned i fjor Regjeringen forlenger kontantstøtteordningen til reise- og utelivsbransjen til februar. LO mener flere bedrifter må få støtte SJEF: Ivar Horneland Kristiansen er administrerende direktør i Virke, og sier at det er veldig bra at bedrifter nå kan få støtte til å ta tilbake permitterte ansatte Skatteetaten har samarbeidet med Finans Norge, Bits, Digitaliseringsdirektoratet og DNB om alt som skal til for at bedrifter skal kunne søke om støtte. - Et team fra DNB har de siste ukene spilt en viktig rolle i å få på plass den tekniske løsningen som nå gjør det mulig til å bistå bedriftene gjennom krisen, sier Roger Antonesen, direktør for små og mellomstore bedrifter i DNB

Regjeringen foreslår at «kontantstøtten» til korona-rammede bedrifter kan gi opp til 30 millioner kroner per bedrift. LO-lederen er bekymret for at useriøse bedrifter vil utnytte ordningen Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter. Nærings- og fiskeridepartementet går sammen med Innovasjon Norge for å støtte små og mellomstore bedrifter under coronakrisen

Offentlige støtteordninger - DN

Vi tilbyr støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter samt for å bygge kompetanse og nettverk. Her finner du en oversikt over de viktigste ordningene. SkatteFUNN Skattefradragsordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess Midler til Bedriftsintern opplæring (BIO) i Nordland fylkeskommune. Små bedrifter prioriteres og man kan få støtte med inntil 200 000 kr pr. bedrift. Se info her. For kompetansetilskuddene til Kompetanse Norge, se her Flere bedrifter må få støtte fra regjeringen, mener LO Regjeringen forlenger kontantstøtteordningen til reise- og utelivsbransjen til februar Per-Anders Havnes, seniorforsker, Agderforskning:«Sannheten» om nystartede bedrifter er nesten like mye basert på myter som på faktiske kunnskaper. Helt til de siste 10-15 årene har bedriftsøkonomisk forskning i stor grad vært rettet mot store bedrifter. Dermed har legender om enkeltpersoner og antakelser fått lov til å danne et bilde som har festet seg To timer senere hadde søknadsbunken vokst til 1.200, melder Dagens Næringsliv. Hvilke bedrifter som får støtte og hvor mye penger de får, vil være tilgjengelig og søkbart for alle. Skattedirektør Hans Christian Holte opplyste fredag til NTB at løsningen for innsyn vil være klar i løpet av veldig kort tid. 20 milliarder i månede

Vi kan dessverre ikke støtte aktiviteter i regi av kommunale fritidsklubber. PS! Hvis klubben deres er med i Ungdom og Fritid kan klubben søke om Frifond-støtte gjennom Ungdom og Fritid. Hvis dere ikke er en kommunal fritidsklubb, kan dere få støtte til prosjektene deres. Velg da «Frivillig lag, forening eller organisasjon» i dette skjemaet Enova har rundt 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. Det er gjennom disse programtilbudene Enova kan bidra. Hvilke typer prosjekt som kan få støtte finner du ut av ved å klikke deg inn på de ulike støttetilbudene Selskapet må sørge for nok egenfinansiering til å fullfinansiere prosjektet det er mottatt støtte til. Egenfinansieringen kreves normalt å være på plass ved prosjektstart. Kravet til egenfinansiering er et minimumskrav, og selskapet må ha nok kapital og likviditet til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet dekker ikke merverdiavgift

Yter lån til SMB'er til forskjellige typer prosjekter. Det Europeiske Investeringsfond (EIF) - støtte til små virksomheter EIF gir venturekapital til små virksomheter via venturekapitalfond og veksthus for nye bedrifter. Fondet gir finansielle institusjoner garantier til å dekke deres lån og garantier til SMB. 2014-2020 COSM Gjennom Smart jobbreise ønsker Oslo kommune å stimulere til nytenkning og kreative tiltak blant byens bedrifter. Hvis du og din bedrift har en kreativ idé til hvordan dere kan kutte utslippene fra jobb- og tjenestereiser, vil Klimaetaten gi inntil 50 prosent i støtte for å realisere ideen

Støtte frå fylke og kommune. Økonomisk hjelp til lokale bedrifter, gitt av fylke og kommunar, vil også kunne verte omfatta av statsstøtteregelverket. Dette er primært aktuelt for hjelp som ikkje vert gitt på ordinære marknadsvilkår, tiltak som er varige eller tiltak som er retta mot bedrifter som er eksponert for sterk konkurranse Regjeringen kommer ikke til å legge på bordet en kopi av den danske ordningen, hvor bedrifter med yrkesforbud kompenseres gradert etter størrelsen på omsetningsfallet bedriften får, etter det NTB forstår. I Norge har partene vært opptatt av å få på plass et system for rask utbetaling av støtte. Samtidig skal ordningen være midlertidig

Kompensasjonskalkulator: beregn din støtte - KPMG Norg

 1. Bedrifter kan søke om støtte via en ny digital løsing. Hvis søknaden godkjennes vil bedriftene få penger rett inn på konto. Det skal være kort behandlingstid. Støtten skal gå til de som har hatt et vesentlig inntektsfall og skal dekke en andel av de faste utgiftene. Ordningen skal gjelde for to måneder i første omgang
 2. · Støtte gis til små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen. · Støtter gis til bedrifter som jobber med å opprettholde driften. · Støtte skal ha fokus på tiltak som øker salg og omsetning. · Det gis ikke støtte til investeringer i utstyr/driftsmidler
 3. imerer tap på sesongvarer vektlegges. Kreative tiltak vektlegges. Det gir støtte til 2 timers økonomisk bistand fra regnskaontor i forbindelse med Covid 19. Det gis ikke støtte til investeringer i utstyr/driftsmidler

Stortinget: Enige om åpne kontantstøtte-lister for bedriftene . Tirsdag morgen er de store partiene på Stortinget enige om hvordan kontantstøtten til bedriftene skal organiseres Dobler støtte til vekst og utvikling i bedrifter. På bakgrunn av sitt arbeid i over 70 bedrifter i regionen får Lister Nyskaping til neste år over dobbelt så mye støtte som skal komme bedrifter og gründere til gode. Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping Støtteordninger for nyetablerte bedrifter Det er blant annet støtte til investeringer til inventar i butikken og utviklingsstøtte til kompetansetiltak. Formålet med ordningen er å sikre folk i distriktene tilgang til nærbutikker og bokhandler av god kvalitet Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Vi kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør

3690131974_1758822a

Regjeringens Støtteordninger for Bedrifter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Støtte til bedrifter Koronamidler til alle bransjer i næringslivet. Gjøvik kommune er tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke næringslivet og bidra til flere arbeidsplasser. Midlene kan gå til bedrifter og næringsdrivende som har ideer eller prosjekter som kan bidra til å styrke bedriften. Viktige kriterier for vurdering av. subsidierte offentlige lån til bedrifter. sikringstiltak for banker som kanaliserer støtte til realøkonomien. Dette vil lette og effektivisere saksbehandlingen slik at bedriftene får tiltrengt støtte i tide, og skape forutberegnelighet med tanke på hva bedriftene kan forvente å få av bistand fra staten Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Vi har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend Bedrifter med et omsetningsfall på minst 30 prosent får støtte på 15.000 kroner per permittert som hentes tilbake. Hvor stort beløpet blir, avhenger av bedriftens omsetningssvikt i.

smbinfo.no Støtte for gründere og småbedrifte

Mange bedrifter rammes av koronaviruset. Det kan være ansatte som blir syke eller settes i karantene, avbestillinger eller produksjon som stopper opp. Her er noen råd til tiltak bedriftene bør vurdere, og informasjon om hvordan vi som bank kan bidra. Reiselivsnæringen var blant de første som merket korona-effekten Det er mye som tyder på at nystartede bedrifter har enklere for å forholde seg til bærekraft enn etablerte bedrifter. Silvestri og Gulati (2015) påpeker at nystartede bedrifter bygd på bærekraft er i stor vekst i mange bransjer i disse dager, mens etablerte «tradisjonelle» bedrifter har vanskeligere for å satse for fullt på bærekraft og endre seg deretter

Generell veiledning til bedrifter ved søknad Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke Iselin Nybø (V) sier at regjeringen i sin krisepakke legger opp til en ordning på 480 millioner til bedriftene som organiserer. Økonomisk støtte. Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen. Basistilskudd II utbetales til bedrifter som ansetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift Lånet gis imidlertid kun til bedrifter med tilfredsstillende økonomi, og som kan gi sikkerhet i form av pant, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter. SkatteFUNN Man kan søke om støtte fra SkatteFUNN dersom man skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, og man har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette

Kontantstøtteordningen for bedrifter innen reiseliv og servering forlenges til og med februar neste år. I tillegg senkes terskelen for å få støtte BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.11.2016, dansk utgave) Kommissionen giver nystartede virksomheder i Europa et skub Formålet med Kommissionens opstarts- og udviklingsinitiativ er, at Europas mange innovative iværksættere får mulighed for at skabe førende globale virksomheder. Initiativet samler alle de muligheder, som EU allerede tilbyder, og går nu et skridt videre med et nyt. En rekke bedrifter har fått støtte fra Viken fylkeskommune til kompetanseheving for ansatte. Nå lyses det ut nye midler fra den ettertraktede tilskuddsordningen, og nye kriterier er på plass. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan motta inntil to millioner kroner i støtte Enova lanserer en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utsliputt til sjøs Næringslivsloggen: Fem nystartede selskap, seks oppløste firma og flere bedrifter som har flyttet til Sol

Bruk denne tilgjengelig malen til å sende et brev til den lokale funksjonæren for å uttrykke støtte til planer eller forslag Støtte til bedrifter. Har du en bedrift i oppstartsfasen eller søker du investeringsstøtte? Det finnes lokale, regionale og nasjonale støtteordninger du kan søke om. Kommunale og regionale ordninger blir kunngjort i portalen regionalforvaltning.no. Beskrivelse

Forholdet til andre støtteordninger. Kumulering av støtte. Bedrifter som søker om lån under ordningen, skal opplyse finansforetaket om bedriften har blitt tildelt statsstøtte i medhold av støtteordning for lån til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og statlig garantiordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse Besøksadresse: Dronningens gt 18, Bodø Postadresse: Pb 1425, 8002 Bodø Konstituert sjefredaktør: Markus Rask Jensen Adm.dir: Bjarne Holgersen Pressens faglige utvalg: Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten. Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å.

Aktuelle støtteordninger fra Innovasjon Norge og Altinn

Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke Av NTB 10. november 2020, 08:56 Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som koronatiltaket medfører Smålig kutt i støtte til private gaver til forskning Kuttet i gaveforsterkning er i all hovedsak et kutt i grunnforskning ved universitetene. Rektorene Anne Borg, Dag Rune Olsen, Svein Stølen og Anne Husebekk har vanskelig for å forstå at regjeringen ikke verdsetter innsatsen til bedrifter, privatpersoner, stiftelser og frivillige organisasjoner som samler inn penger til forskning Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. 02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent Justeringsfaktoren fastsettes til: 0,9 for bedrifter nedstengt av staten 0,8 for øvrige bedrifter Egenandelen settes til 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten og 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter. Nedre terskel for utbetaling fra ordningen er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut Arbeiderpartiet forutsetter at regjeringens nye kontantstøtte til corona-rammede bedrifter ikke blir til lønns- og bonusfest for eiere og kreditorer. Virke sier de vil følge med på om. Bedriften må også ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent for å kvalifisere til støtte. Les også: LO ble hørt: Bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb skal få lønnstilskudd. Justerer også koronahjelpen til bedrifter. Kompensasjonsordningen for bedrifter justeres slik at flere bedrifter kan få støtte Foretak som er uten ansatte, uten aktivitet eller under konkursbehandling vil heller ikke være kvalifisert til støtte. Ifølge TV 2 vil det bli lansert en portal hvor bedrifter kan søke fra 17.

Her kan du søke på hvilke bedrifter som har fått

 1. 1: Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr en rekke ulike tilskudd, lån og garantier til bedrifter i alle bransjer. I tillegg til finansieringsordningene har Innovasjon Norge mange andre støtteordninger, i form av blant annet kompetanse- og rådgivningstjenester, nettverksbygging og profileringstjenester
 2. Etablere en kanal for bedrifter til å melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles. Eksportfinansieringsordningen må støtte opp om eksport i en større bredde enn i dag, både med tanke på å dekke flere næringsområder og å treffe SMB-segmentet
 3. Nytt krisetiltak: Nybø setter av 5 milliarder kroner til støtte­ordning for bedrifter Av: NTB-Kristian Skårdalsmo 10. november 2020, 11:40 Mange utesteder går tunge uker i møte ettersom smittespredningen brer om seg i en rekke norske kommuner
 4. Søk om støtte til næringsutvikling! Har bedriften din utviklingsprosjekter, og trenger økonomisk støtte til å komme i gang? Vi deler ut 1,5 millioner kroner til lokalt næringsliv, fra ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søk

Finansiering - Innovasjon Norg

Tidens Krav er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI NTB. Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som koronatiltaket medfører.. Fra før har staten allerede gått inn med en god del midler til karantenehotell. Justisminister Monica Mæland (H) sa mandag at.

Hvordan velge en skytjenesteleverandør | Microsoft Azure

Se hvilke bedrifter som har fått kontantstøtte i koronakrise

Bedrifter som er stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg en egenandel på NOK 10 000 i måneden. Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-, og beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut Flere koronarammede bedrifter kan få støtte. Publisert: 17.08.2020 23:59. Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som har fått økonomiske vanskeligheter som følge av koronapandemien

Logg deg på Azure – Konto og fakturering | Microsoft AzureCreate VMs to run Domain Controller and DNS server roles

Sjekk om du kan ha rett til annen støtte fra NAV: Omsorgspenger fra dag 4; Sykepenger fra dag 4 ; Økonomisk sosialhjelp hvis du ikke kan vente; Mer korona-informasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ser du etter regjeringens støtte til bedrifter? Gå til kompensasjonsordning.n Oppdag og kjøp Surface-enheter, datamaskiner, forretningsprogramvare, inkludert Office 365 Business, og andre løsninger for små bedrifter fra den offisielle Microsoft Stor Støtte til innovative bedrifter Selv mindre bedrifter kan finne gode støtteordninger hos Forskningsrådet til å drive utviklingsprosjekter. Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen forteller at en rekke av hennes medlemsbedrifter kan gjøre seg nytte av disse ordningene

 • Sy i strikkeplagg.
 • Königspython haltung kosten.
 • Ordforklaring norsk ordbok.
 • Gaststätte am friedhof tolkewitz.
 • Copd heilungschancen.
 • Depeche mode party jena.
 • Artesia åpningstider.
 • Lata dwudzieste lata trzydzieste cda.
 • American airlines 777 300er seating.
 • Verste drap i norge.
 • St maximilian münchen kommende veranstaltungen.
 • Spiel 2017 hallenplan.
 • Husleie.no telefon.
 • Telefonische rechtsberatung arbeitsrecht.
 • Grosswald bier kaufen.
 • Mister lady lahr.
 • Rettigheter som ringevikar.
 • Am förderturm 28 oberhausen.
 • Nachtflugverbot frankfurt zeiten 2017.
 • Bobilparkering haugesund.
 • Bill clinton ausbildung.
 • Destiny 2 pc review.
 • Stadtladen hanau mittelbuchen.
 • Lillehammer barnehage.
 • Forsvaret youtube.
 • Indeed översätt.
 • Eurobox drammen.
 • Fjellvåk reir.
 • Megapath speed test.
 • Drikkepakker rccl.
 • Konkurrenten avbestille.
 • Die schönsten e bike touren.
 • China armee.
 • Die drei fluch des piraten theater.
 • Kryptographische hashfunktionen java.
 • Poststed kristiansand.
 • Down syndrom sozialverhalten.
 • Tdci diesel.
 • Utdanningsforbundet leder.
 • Treningsprogram 2 dager i uken.
 • Rauchende colts besetzung.