Home

Bacheloroppgave økonomi og administrasjon problemstilling

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Oslo. Mønsterbesvarelse - karakter A! Strategisk analyse av et eiendomsmeglingsfirma med økonomiske elementer. Inneholder relevante analysemodeller som PESTEL, Porters Five Forces, VRIO og flere, så vel som en regnskapsanalyse. Problemstilling: Hvordan kan selskapet skape og opprettholde vedvarende konkurransefortrinn 3ØA900 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 3. juni 2013 Side 2 av 96 Forord Denne oppgaven er min avsluttende oppgave på det tre år lange bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Hedmark, Campus Rena. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende og spennende, samtidig som det også ha Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - BTH3620 07.06.2012 6 1.0 Innledning I Norge idag er det foreløbig registrert 236.100 studenter ved norske høyskoler og universiteter. Dette er en økning på 4 % fra 2010 og tallet forutsettes å øke 1. Lånekassen tilbyr økonomisk støtte til høyere utdanning som gir uttelling i for KARAKTER A i BTH 2532 - Bacheloroppgave Prosjektledelse. Bacheloroppgaven omhandler styringen av byggeprosjektet Moholt barnehage, et delprosjekt i prosjektet Moholt 50|50, et byggeprosjekt i massivtre. Oppgaven blir utarbeidet i lys av 5×5 styringsmodellen til Mikkelsen og Riis (2011). NOK 100.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon (med

Denne artikkelen viser vinnerne av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016. Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og Alexander Thorvaldsen (24) Tittel på bacheloravhandlingen: «Hvilke elementer vektlegges i forberedelsene til forhandlingene ved salg av fotballspillere i Tippeligaen?» Studerte: Bachelor i markedsføring og salgsledelse i Berge Har du ikke har en klar problemstilling med avgrensning (problemformulering), er det lett at oppgaven blir preget av oppramsing, at den blir emneorientert, og at alt du skriver om blir like viktig (Dysthe et al., 2000). En god problemstilling kommer imidlertid ikke av seg selv - det er en prosess Bacheloroppgave . ved Handelshøyskolen BI . Analyse av SalMar ASA . BTH 3620 - Økonomi og administrasjon . BI TRONDHEIM . 06.06.13 Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet, elle Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma, men personlig synes jeg dette er for vanlig. Kunne godt tenke meg en makroøkonomisk problemstilling da det er dette jeg. og Marit Thorland, som alle studerer Økonomi og Administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund. Oppgaven er arbeidet med i det 6. Semesteret, våren 2009. Temaet for oppgaven er nettverksbygging og karriereutvikling. Oppgaven har både vært utfordrende og lærerik, og de erfaringer vi har fått kommer til å gi utbytte ved senere anledninger

KARAKTER A: Bacheloroppgave i Økonomi og Administrasjon

AF3000 - Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Om emnet. Vurderingsordning - Studentene skal definere en problemstilling og med utgangspunkt i denne, gjennomføre en utredning. - Kunnskaper om modeller og teorier. - Metodiske kunnskaper og analysekunnskaper Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: BØKBAO_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersone

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Bacheloroppgave. ØABAC3900 15 stp. International Finance. ØABED3300 7.5 stp. Negotiations. ØAADM3200 7.5 stp. Cross-Cultural Communication. ØAADM3300 7.5 stp. Ledelse. Les mer om fritak for økonomi og administrasjon her. Videre studiemuligheter. Det mest naturlige er å ta en master i økonomi og administrasjon og få tittelen. Bacheloroppgave i Prosjektledelse (Økonomi og administrasjon) fra Handelshøyskolen BI. Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster Økonomi og Administrasjon Veileder Willy Myhre Innleveringsdato 14.05.19 . 1 men med en gang vi fant en relevant problemstilling, løsnet det, og vi så at temaet vi skrev om var interessant, bruker vi vår bacheloroppgave til å undersøke dette nærmer Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner - UiS. Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold Universitetet i Stavanger. Søkefelt Søk. A kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid. kunne søke fram relevant kildestoff

Emneplan for Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vårt inntrykk er at de spesifikke vurderingskriteriene som ble utviklet av faggruppene for noen år Kandidaten evner ikke å utarbeide en tilstrekkelig tydelig problemstilling og mål er uklart definert eller ikke beskrevet. Gjennomføring av arbeidet er ikke akseptabelt. 4 Økonomi og administrasjon. Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Økonomi og administrasjon - Studiets oppbygging . studyprogramme-planner-portlet..loading.. Studieplanbeskrivelse; Studieplan. Studiets oppbygging. Har du tatt relevante emner/utdanning fra andre læresteder, kan du søke innpass Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram; vil studenten normalt ikke kunne skrive bacheloroppgave. Ut fra valgte tema skal studentene definere en problemstilling, samt velge en hensiktsmessig forskningsmetode for bacheloroppgaven

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål. Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en prosjektrelatert problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte Og de aller, aller fleste av dem klarer det helt fint. I 2016 var det faktisk bare 1,78 prosent som fikk karakteren F, og dermed strøk på bacheloroppgaven. Altså ender færre enn to av hundre innleverte bacheloroppgaver med stryk. Har du allerede klart deg gjennom tre år og nådd helt frem til å skrive en bacheloroppgave, er den.

Jeg har teller på hjemmesiden min i FP. Men det viser seg at hvis man blar litt frem og tilbake fra forsiden oppdaterer telleren seg hver gang man klikker seg til førstesiden. Er ikke dette litt misvisende? Det virker som jeg har mange flere besøk en det jeg egentlig har. Går det an å få gjort no.. De enkelte momenter, synspunkter og påstander i oppgaven skal så langt det er mulig være faglig underbygget og dokumentert ved henvisninger til teorier, studier og andre faglige fremstillinger. Det må gå fram hvordan kildene bidrar til å kaste lys over oppgavens problemstilling Tips og øvelser for å utvikle problemstilling: Startpakka. Bacheloroppgave Folkehelse og helsefremmende arbeid. Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Bacheloroppgaven bla i bok by Cappelen Damm - issuu. Hvordan kan pedagogisk leder arbeide for å fremme felles mål.

Bygger på alle obligatoriske emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. til 4. semester, Hver gruppe (eller student) skriver en bacheloroppgave om avtalt tema og presenterer hovedfunnene i slutten av semesteret. Arbeidsomfang. Det er forventet at kan ikke oppgaven omarbeides, men må skrives på nytt med ny problemstilling BACHELOROPPGAVE I ØKONOMI OG LEDELSE, ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Forfattere/kandidatnummer: Elena Brenden Rundhaug - 110734 Anne Marte Gaarder - 110732 problemstilling og våre hypoteser (Gripsrud, Silkoset og Olsson 2010) Bacheloroppgave BCR3103 av problemstilling og innspill til relevant teori. Vi er også takknemlige for samarbeidet i Mastergrad i industriell økonomi fra NTNU, sivilingeniør. Gift, og har 2 barn. K2 xxxxxxxx xxxxxxxx 12.04.19 1400-1500 Intervjuer 1 & Intervjuer Bacheloroppgåva er ei fordjupingsoppgåve over ei sjølvvald problemstilling. Eit naturleg utgangspunkt for val av tema for bacheloroppgåva vil vere tidlegare gjennomgått fagstoff i bachelorstudiet i planlegging og administrasjon Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner

Beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania 201

Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering. Unntak: Bachelorprogram ved institutt for språk og litteratur; Se også: Retningslinjer for bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen (gjelder også semesteroppgave) (pdf) Så, i uke 2 lærte vi om akademisk skriving, litteratursøk, kildekritikk og kildeføring. Vi ble introdusert for våre potensielle veiledere og begynte arbeidet med å utvikle en prosjektidé og problemstilling. Fristen for å levere prosjektbeskrivelse var allerede i uke 3, så her var det bare å kjøre på Bacheloroppgave regnskap BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og Programmeinfo B . BTH 3620. Institutt: Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Studiepoeng: 15 ; Koden for bachelor oppgaven våres. Contribute to FrederikJ/BachelorOppgave development by creating an account on GitHu Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et.. NTNU i Gjøvik - Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik, Norway - Rated 4.3 based on 59 Reviews KJEMPE bra kurs

Hei dere! Jeg står helt fast når det gjelder problemstilling/vinkling på mitt tema! Jeg vil skrive om noe så dagsaktuelt som lovendringene i AAP-regelverket som tredde i kraft 01.01.18. Det blir jo skrevet en del i media om dette emnet, men det er når jeg kommer til faglitteratur jeg sliter! For. Bygger på alle obligatoriske emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. til 4 Hver gruppe (eller student) skriver en bacheloroppgave om avtalt tema og presenterer hovedfunnene i slutten av semesteret. Arbeidsomfang. Det er forventet at kan ikke oppgaven omarbeides, men må skrives på nytt med ny problemstilling Handelshøyskolen i Oslo og Akershus. Gjennom vårt studieløp har vi tilegnet oss bred kunnskap innen økonomi og administrasjon, til takke for dyktige forelesere i Pilestredet 35 og gjennom lærerike utvekslingsopphold i Australia og USA. Internasjonal økonomi er et felles interesseområde, og dannet derfor grunnlaget for vår oppgave Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur 1 TEMA OG PROBLEMSTILLING land med god økonomi takket være våre oljeinntekter, men olje er en naturressurs so Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon Engelsk namn Bachelor´s thesis Undervisningsspråk Norsk og engelsk Studiepoeng 20,00 Kategori Obligatorisk emne i 6. semester i økonomi og administrasjon. Semester Vår Forkunnskapar. Bacheloroppgåva representerer ei oppsummering og avslutning av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

ØMF190 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon Emneplan for studieåret 2019/2020. Tidligere studieår Neste studieår. Studiepoeng: 15. Bacheloroppgaven skal være et faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra privat eller offentlig virksomhet eller fordypning i et relevant teoriområde Avdeling for økonomi og ledelsesfag Rut Dyrseth Bente Sjøvik Roen Bacheloroppgave Egenerfaring som kompetanse Vi vil også takke administrasjonen for trivelig og god service, og spesielt fremheve damene på biblioteket for sitt utrettelig og gode 1.2 Problemstilling Bacheloroppgave i økonomi og ledelse Finansielle muligheter ved oppstart av lokalt verdiskapende bedrifter i distriktene Lars Handå, 212 '--Cathrine Hauknes Lundenes, 206 Problemstilling og avgrensninger blir utledet før oppgavens oppbygging blir beskrevet Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase. Den skal samtidig gi rom for lokal tilpasning, slik at institusjonene kan utnytte egne faglige styrker

Barcheloroppgavens problemstilling og avgrensnin

 1. g, beliggenhet og naboer
 2. Bacheloroppgave VPL05 Vernepleie Hjelp meg hjemme: gode intensjoner, til boliger, økonomi og personale? 1.3 Avgrensing og presisering av problemstilling For å avgrense oppgaven vil jeg se på psykisk helsearbeid som en helhetsbetegnelse. Je
 3. ar ved semesterstart. Det er mogleg å gjennomføre ECON290 på to forskjellige måtar: med rettleiing og munnleg presentasjon (versjon A) og ; utan rettleiing og munnleg presentasjon (versjon B). Begge versjonane er opne for alle studentar på kurset, men versjon A er tilrådd av Institutt for økonomi
 4. istrasjon Emnekode og navn: ØKO 390 - Bacheloroppgave Vi/jeg samtykker i at oppgaven kan publiseres på internett i fulltekst i Brage, 1.1!Tema og problemstilling Som tema for
 5. istrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet. Obligatoriske emne
 6. istrasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. 1.1 Tema og problemstilling.
 7. istrasjon. Den generelle bacheloroppgaven genererer et vidt spekter av muligheter, men valget falt på å se på myndighetenes reguleringer av banker og i hvilken grad dette har betydning for finansieringstilgangen for små og mellomstore bedrifter

Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jone Flåten og Ingrid Garborg Veileder: Torunn Drage Roti Økonomi og administrasjon 04.2014 . ii Sammendrag Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Rørosmeieriet AS basert problemstilling: Hva er verdien til Rørosmeieriet AS,. Fullført og bestått 4HSM209 Metode. Alle emner i studiet må normalt være bestått før oppgaven kan leveres til sensurering. Relevans i studieprogrammet. Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon samt bachelor i innovasjon og ledelse. Læringsutbytte. Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte: Kunnskap. Etter fullført bacheloroppgave skal studentene være i stand til: Ha kunnskap om planlegging og fullføring av et større akademisk arbeid. Ha kunnskap om skrive en større strukturert akademisk rapport. Ha kunnskap om hvordan man analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning

Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon (ØMF190) Emnebeskriving for studieåret 2018/2019. Studiepoeng: 15; Fakultet: Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap Bacheloroppgaven skal være et faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra privat eller offentlig virksomhet eller fordypning i et relevant teoriområde Hei, Jeg skal skrive bacheloroppgave nå til sommeren og er helt blank på problemstilling. Er det noen lyse hoder som kan komme med forslag på problemstillinger innen økonomi og administrasjon

Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge Bachelor i økonomi og administrasjon (2017 - 2020) ECTS credits 180 slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling. som valgfrie emner eller i form av en bacheloroppgave

Bacheloroppgave - Økonomi - VG Nett Debat

VPL05 Bacheloroppgave (Vår 2019-Høst 2019) Om emnet. kunne analysere og drøfte litteratur/data i lys av problemstilling; vise evne til fagkritikk og kritisk vurdering i bruk av kilder; Bachelor i økonomi og administrasjon; Mer Studieveiledning; Emner. Avdeling for helse- og sosialfag BACHELOROPPGAVE Hvilke grep, gjennom endring og innovasjon, skal til for å satse på disruptiv teknologi? Steps to succeed when developing disruptive technology. Henning L. Langedal Andreas Ø. Hanekamhaug Bachelor i Økonomi og Administrasjon Administrasjon og ledelse Signe Syrrist 15.05.1

Opptak og adgangsregulering. Bacheloremnet er kun for studenter med opptak til bachelorprogrammet i sosiologi. Andre studenter kan søke om opptak på emnet SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid som følger samme undervising, men uten at det skrives en bacheloroppgave. Studenter i avsluttende semester vil bli prioritert Problemstilling Revolusjon. Å gripe fortida kap 1 Alene mot mamma og Historien om Christoffer Kvalitet i nettundervisning - en veileder by Fleksibel Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB: Innovasjon og forretningsutvikling. (A) - Filefora.no. Muntlig eksamen i historie - ppt video online laste ned Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse 07.06.2012 Side i Forord Dette er en bacheloroppgave som er utarbeidet i forbindelse med studiet BTH 2532 Bacheloroppgave i prosjektledelse Denne oppgaven har vært en del av det tre-årige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo Bachelor i økonomi og ledelse gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, regnskap, prosjektledelse, innkjøp eller salg og markedsføring. Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag.

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er emner som kan brukes til å velge valgfrie emner, profiler eller delstudier utlandet. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet Jeg skriver bacheloroppgave om rus og forebygging av rusmisbruk blant ungdom. Men jeg sliter så fryktelig med å formulere en god problemstilling! Oppgaven skal ikke være stor (8000 ord), så problemstillingen kan ikke være for vid. Har lyst til å skrive om hva foreldre kan gjøre for å forebygge ru.. I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter

Økonomi og administrasjon/Regnskap og revisjon; Personvern og oppgaveskriving. Retningslinjer ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH) Bacheloroppgave i økonomi. Her finner du relevante retningslinjer for bacheloroppgave i økonomisk-administrative fag, samt avtale om båndlegging av oppgaver Oppgaven ligger innen områdene design, produksjon, byggeteknikk, økonomi, inneklima, og arkitektur. 7. Tilsvarende problemstilling innen landbruksbygg som ved svømmehaller, men der klimaet er enda tøffere og mekaniske påkjenninger er av vesentlig betydning. Her omfattes også vvs som et aktuelt tema. 8

Emne - Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

 1. istrasjon gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er viktig for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål
 2. Bacheloroppgave Markedshøyskolen Våren 2015 problemstilling var lang og tidkrevende, men resulterte i det vi mener er en god og fruktbar problemstilling, presseomtale som omhandler selskapets økonomi og overskudd påvirke folks holdninger til DNB
 3. Bacheloroppgaven skal tematisk, teoretisk og metodisk være forankret i en eller flere av de sentrale fagdisiplinene som er bærende for studiet, dvs. statsvitenskap, økonomi, juss og ledelsesfag. Studentene velger selv tema og problemstilling for oppgaven
 4. istrasjon! 3! Forord! Denne!bacheloroppgaven!er.
 5. En praktisk problemstilling fra økonomi og samfunnsfagDu er her. Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA.
 6. Oppgåvetema og problemstilling for bacheloroppgåva skal ha sitt utgangspunkt i eit av dei tematiske fordjupingsemna på 200-nivå som det til ei kvar tid vert undervist i ved instituttet. Dersom studenten ikkje føljer slik undervisning så kan det etter søknad bli opna for unntak, men då i samråd med instituttet
 7. istrasjon ved HiOA, Author: Tone Jelsness, Name: BAcheloroppgave i Økonomi og Ad

Økonomi og ledelse - Bachelor Høyskolen Kristiani

 1. ADMINISTRASJON OG LEDELSE - HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bacheloroppgave våren 2015 1.2 Problemstilling..... 4 1.3 Bedriftspresentasjon.
 2. istrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, ad
 3. istrasjon eller ledelse, finans uten S1- og S2-matte? 10.09.2015 2015 Høyere utdanning; lurte litt på noe angående lønn. Hvis jeg tar en bachelor i ad

Bacheloroppgave i Regnskap og Økonomistyring 3 Høgskolen i Bodø Sammendrag Denne oppgaven inneholder temaene strategi, balansert målstyring og risikostyring i DIPS ASA. I denne oppgaven ønsker vi å svare på følgende problemstilling: Hvor godt balansert målstyring, strategi og risikostyring samsvarer med teorien, og opp mot hverandre i DIP Enheter og variabler. Men først skal vi se på hvordan en problemstilling kan bygges opp. Den eller de vi vil finne noe ut om, kaller vi gjerne enhetene.Enhetene er ofte enkeltpersoner, men kan også være grupper, organisasjoner, kommuner, nasjoner etc Bacheloroppgave - estudie . Er du analytisk og synes det er spennende å forstå hva tall og data betyr for bedrifter og samfunn? Da bør du vurdere økonomi og administrasjon. Bacheloroppgave Å skrive en lengre oppgave er å gå opp en vektklasse. Man vet ikke helt hva man går til før man står midt oppi det. Som en som overlevde og.

Økonomi og administrasjon - OsloMe

 1. Da har vi endelig kommet opp med en foreløpig problemstilling, som ser slik ut: Hvilke forskjeller er det mellom reel OEE og rapportert OEE på én produksjonslinje, og hvilke økonomiske konsekvenser har dette? Vi har idag tatt opp denne med veileder og det ser positivt ut. Blir ganske sikkert noen forandringer på den etterhvert
 2. istrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og ad
 3. istrasjon velge blant fire emnegrupper. Økonomistyring, Retail management, Advanced marketing eller emnegruppe utland. BED-2201 Bacheloroppgave (10 stp
 4. istrasjon !! 3! 1.2 Formål og problemstilling En studie av markedets hukommelse og etablering av retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser for å
 5. En Bacheloroppgave for Raufoss Technology. Gå til Da har vi sendt foreløpig problemstilling til vår arbeidsgiver og venter spent på svar! Vi hører fra oss når problemstilling er Vi er tre studenter på Høgskolen i Gjøvik som studerer økonomi og ledelse og vil ved hjelp av denne siden holde eventuelt interesserte oppdaterte om.

Bacheloroppgave i Prosjektledelse - Daria

 1. istrasjon 1.1 Formål og problemstilling 8 1.2 Funn og konklusjon 9 2 . T e o r i 1 0 2.1 Valg, risiko og usikkerhet 10 2.2 Beslutningsteorier 12 Norge som arbeider innen økonomi og finans. Respondentene ble bedt om å besvare 2
 2. istrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og ad
 3. istrasjonÅr 3 ved Universitetet i Stavanger? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage
 4. istrasjon, og bachelor i markedsføringsledelse: Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 sp (høst) + Bacheloroppgave i logistikkledelse Supply Chain Mgmt. 15 sp (vår); Alternativ til fordypning og bacheloroppgave for Bachelor i Økonomi og ad

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag og andre emner. kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Økonomisk analyse Juni 2012 . ii FORORD besvare min problemstilling. 3 2 Teori I dette kapittelet vil jeg gå gjennom teori som er relevant for min undersøkelse av virkningene av en transaksjonsskatt på finansielle transaksjoner

Bacheloroppgave økonomi - Jobb og Utdanning - VG Nett Debat

Arbeidslivet trenger ansatte som har kunnskap, evner og mot til å realisere nye forretningsmuligheter og ta bedre beslutninger. Med denne bachelorutdanningen vil du få kunnskapene du trenger for å identifisere - og utvikle - de mange mulighetene som følger i kjølvannet av økt digitalisering. Utdanningen vil gi deg muligheter til å gå inn i ledende posisjoner, både i det offentlige. Bacheloroppgave II: Problemstilling Så er jeg da altså endelig i gang. Jeg fikk e-post fra instituttet i går, der det kom frem at jeg ikke kan skrive en oppgave satt til antikken, da det ikke er ressurser til det, og det ikke er presedens for å trekke inn folk fra andre deler av universitetet til slikt, uten at de er i undervisningsstillinger Bacheloroppgave Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan studentene bidra med enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for din bedrift. Fordeler med Bacheloroppgave. Testing av potensielle fremtidige arbeidstagere; Nytt perspekti Studieplanen oppfyller kravene til Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) slik disse er vedtatt av UHR - økonomi og administrasjon i Universitets- i november 2018. Det vil framkomme av teksten i vitnemålet for Bachelor i bærekraftøkonomi at studiet oppfyller dette kravet

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører (BØA-pRF), i tillegg til det som er uttrykt i BØA-planen, er å oppfylle kravet til å bl Bacheloroppgaven skal tematisk, teoretisk og metodisk være forankret i en eller flere av de sentrale fagdisiplinene som er bærende for studiet, dvs. statsvitenskap, økonomi, jus og ledelsesfag. Studentene velger selv tema og problemstilling for oppgaven Min bacheloroppgave handlet om å planlegge, installere, og drive et system som tar i bruk Microsoft System Center 2012 sine deler Configuration Manager, Endepoint Protection og Virtual Machine Manager for å sette opp felles administrasjon av en bedrift sitt nettverk Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor)

Emnet skal gi innsikt i og utvikle evne til refleksjon omkring likestillingspolitiske forutsetninger, konsekvenser og utfordringer, og gi øvelse i presentasjon og argumentasjon skriftlig og muntlig. Hovedformålet med en bacheloroppgave er at studentene foretar en selvstendig drøfting og analyse av en sosiologisk problemstilling med utganspunkt i enten sosiologisk litteratur eller empirisk. Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Samhandling i kommuner Utgangspunktet for valg av problemstilling er egne erfaringer gjennom over 20 års Tema for denne masteroppgaven er samhandlingen mellom poltikk og administrasjon, vurdert ut fra administrativ toppledelse Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag. Økonomi: Studiets hovedvekt ligger på økonomi-, metode- og ledelsesfag. Økonomifagene dekker temaer som finansiering og investering, økonomisk analyse. Logg inn. Cart. 0 Handlekur

 • Fliser trend 2017.
 • Falske minner aftenposten.
 • Hva skjer når et stoff smelter.
 • Mooc høgskolen i østfold.
 • Mj hummel.
 • Designer outlet berlin shuttle bus.
 • Hacienda riquelme golf.
 • Sukkerlake jordbær.
 • Utflukter island.
 • Rasputin museum.
 • Strand restaurant eier.
 • Kjedelig på engelsk.
 • Hungerburgbahn silvester.
 • Lyra.
 • Artikkel 103 forbehold.
 • Grønn avføring gravid.
 • Å bli foreldre.
 • Mrsa nase sanierung.
 • Fuglekasse byggesett.
 • Cewe fotobuch bild passt nicht in rahmen.
 • Vedutenmalerei canaletto.
 • Prisliste frisør fredrikstad.
 • Phosphorus grenade.
 • Riksscenen utopia.
 • Samliv og barn.
 • Isolasjonsklasse 2.
 • Peugeot 307 clutch replacement guide.
 • Weekend lissabon tips.
 • Stadt merzig formulare.
 • Brawo rathenow.
 • Været i menton.
 • Wochenrückblick nachrichten zusammenfassung.
 • Mobilt bredbånd uten binding.
 • Kunst in salzburg folder.
 • Polizei melle faxnummer.
 • Pv klubben sommarträff 2017.
 • Basset fauve de bretagne pris.
 • Fly me to the moon chords.
 • Fraktionen eu parlament.
 • Showskolen.
 • Destillere alkohol.