Home

Lønnsvekst

Lønn - SS

 1. lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn.
 2. I 2021 venter byrået enda lavere lønnsvekst på 1,6 prosent og en prisvekst på hele 3,4 prosent, slik at reallønnsveksten går kraftig ned med hele 1,8 prosent. Den høye prisveksten i 2021 forklares ikke av SSB, men skyldes antakelig høyere el-prisvekst, sterkere underliggende inflasjon og høyere importert prisvekst
 3. Lønnsvekst Den generelle lønnsveksten i samfunnet er en viktig faktor som virker inn på prisen du bør fakturere. I tillegg må du ta hensyn til lønnsveksten i din bransje. Den er kanskje høyere enn gjennomsnittet. Det er vanlig å justere prisene for inflasjon og lønnsvekst hvert år
 4. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2018 til 2019 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 3,5 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn etter skatt på 1,5 prosent. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå
 5. Hvor mye penger man får for å jobbe heter lønn.Dersom man er frilanser eller næringsdrivende vil det samme gjerne kalles honorar.Summen av alt man tjener inn, enten som lønn eller annet, kalles inntekt.. Både lønn og inntekt deles inn i brutto og netto - henholdsvis beløpet før og etter at skatter har blitt trukket fra.. Skiftende krone-landska
 6. Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me
 7. Her finner du diverse lønnsstatistikker, som hvordan gjennomsnittslønnen har utviklet seg. Det er SSB som produserer den «offisielle» lønnsstatistikken

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Les mer om kalkulatoren under.Har du spørsmål elle Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019. KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst Jeg kjenner ikke noen eksempler på at land har satt økonomien på pause i et slikt omfang som det vi ser nå. Selv under kriger og naturkatastrofer fortsetter mye økonomisk aktivitet, og nedgangen kommer mer gradvis, sier SSB-forsker Pål Sletten Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019 Mye lønnsvekst forklares av at man har skiftet stilling siste år. I privat sektor er gjennomsnittlig personlig lønnsvekst for dem som har skiftet stilling 12,3 prosent mot 5,6 prosent for dem som har hatt samme stilling. I offentlig sektor er tallene henholdsvis 9,4 prosent og 4,4 prosent. Unge får mest i lønnsvekst

Mot lavere lønnsvekst - Uni

Lønnsvekst minus prisvekst er lik reallønnsvekst. Regjeringen har anslått en lønnsvekst på 3,6 prosent og en prisvekst på 1,9 prosent i 2020. 3,6 minus 1,9, betyr altså en reallønnsvekst på 1,7 prosent. Saken fortsetter under bildet Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019. KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,8 prosent, mens lønnsoverhenget til 2020 er 1,3 prosent Høyere lønnsvekst i stat og kommune. Ifølge TBU økte årslønnen i industrien i NHO-området med 3,1 prosent i fjor. Lønnsveksten var 3,1 prosent for industriarbeidere og 3,0 prosent for industrifunksjonærene. Normen fra oppgjøret var 3,2 prosent. Det betyr at NHO, i forståelse med LO, også i 2019 ga et troverdig anslag på lønnsveksten

Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 2,8 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,1 prosent, og en vekst i reallønn etter skatt på 0,3 prosent Hvis frontfaget ender på tre prosent lønnsvekst, vil andre sektorer ende på omtrent det samme, slik at man over tid har noenlunde lik lønnsvekst. Det er imidlertid enighet om at det er rom for variasjoner fra tid til annen, særlig dersom forutsetningene endres, forklarer Aarbakke (bildet) Ulike tall - lik lønnsvekst Får du lønna du har rett på? (Foto: Mostphotos) Mange medlemmer har spurt hvordan tallene i de ulike oppgjørene blir så ulike, til tross for at folk har fått den samme årslønnsveksten på 1,7 prosent. Her er svaret. 29.10.2020 av.

Video: Lønnsvekst - Timepriskalkulator Regn ut hvor mye du er

Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021 En gjennomgåelse DN har gjort viser at offentlig forvaltning har hatt høyere lønnsvekst enn industrien fra og med 2015. Når 2019 inkluderes, blir det femte året på rad der offentlig sektor har høyest lønnsvekst. - Etter at vi har vært gjennom et tøft oljeprisfall, har vi vist moderasjon i lønnsoppgjørene, men offentlig forvaltning har ikke holdt seg lojale til dette, sier Eggum Lønnsvekst foregår ulikt i de ulike tariffområdene, og dette Excel-arket er hensiktsmessig å bruke særlig når du skal beregne overheng og glidning. Last ned Excelark. Lokal lønnsvekst 2020 (Excel) Lokal Lønnsvekst 2020 - avvikende regulativ (Excel) Lønn Lav lønnsvekst i år. Prognosene for lønnsveksten i år er kraftig nedjustert. Mange bedrifter har ikke mulighet for å gi lønnstillegg. I Revidert nasjonalbudsjett som kom i dag, anslår regjeringen en lønnsvekst på 1,5 prosent Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, lokale forhandlinger, økt bruk av skiftarbeid eller at flere går over i bransjer med høyere lønnsnivå

Stemmer for lønnsvekst. Bøker Dag Eivind Undheim Larsen (tekst) og Anniken C. Mohr (foto) UTÅLMODIG: Nils Nordberg mener honorarene for lydbokinnlesere er for beskjedne. - Nå ser vi at norske forlag får stadig større inntekter fra strømming av lydbøker, og da må innleserne også bli tilgodesett, sier han I enkelte land er de registrerte smittetallene nå høyere enn i vår. Fortsatt høy arbeidsledighet og utsikter til lav lønnsvekst vil bidra til at inflasjonen internasjonalt trolig holder seg lav i årene fremover. Markedsprisingen indikerer fortsatt forventninger om svært lave renter hos Norges handelspartnere i lang tid fremover Økt lønnsvekst i 2. kvartal. SSB beskriver denne «sammensetningseffekten» nærmere i konjunkturrapporten for tredje kvartal. «Hvis det for eksempel er slik at lønnstakere i lavlønnsyrker i større grad blir permittert enn andre lønnstakere, vil den nye populasjonen av sysselsatte ha høyere gjennomsnittlig årslønn enn tidligere. NTB . Anslaget for lønnsveksten i år var kraftig barbert da regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett denne uken. Fra en forventet vekst på 3,6 prosent i statsbudsjettet i fjor høst, mener regjeringen nå at koronakrisen vil føre til kun 1,5 prosent lønnsvekst i år

Laveste lønnsvekst på 80 år

NNN har varslet streik for Bakeri og konditorfagene fra søndag 8. november kl. 24.00 (arbeidsdagens start mandag 9. november) dersom det ikke blir enighet i meklingen som starter lørdag 7. november 2020 På forhånd har Norges Bank forventet en lønnsvekst på 3,2 prosent i 2019. På arbeidsgiversiden skal NHO presentere et vidt spekter av norske bedrifter. De gir ikke et tall på hvor høy lønnsvekst de legger opp til, men de mener flere forhold taler for nøkternhet. - Selv om det nå går bedre i norsk økonomi er omstillingene ikke over Økt lønnsvekst i 2. kvartal. SSB beskriver denne «sammensetningseffekten» nærmere i konjunkturrapporten for tredje kvartal. «Hvis det for eksempel er slik at lønnstakere i lavlønnsyrker i større grad blir permittert enn andre lønnstakere, vil den nye populasjonen av sysselsatte ha høyere gjennomsnittlig årslønn enn tidligere», heter det

Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, lokale forhandlinger, økt bruk av skiftarbeid eller at flere går over i bransjer med høyere lønnsnivå

TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 - foreløpig

I Akademikernes hovedtariffavtale (HTA) har vi en lønnsstige som erstatter tidligere lønnsrammer. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i opptil ti år. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer vil kunne få automatiske opprykk Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk. Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene. Helseforetakene i Spekter. Tall pr. 1.12.201 4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker.. Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en. En høyere lønnsvekst enn dette vil i så fall innebære velferdskutt og kanskje oppsigelser. FO støtter opp om frontfagsmodellen. Harald Eia har i sin programserie «Sånn er Norge» forklart frontfagsmodellen som hovedårsaken til at det norske samfunnet er «rikt og likt» Nominell lønn er det vi vanligvis bare kaller lønn - det er dette som står på lønningsslippen din. For å forklare reallønn kan vi se på følgende eksempel (hentet fra Matematikk 1Ma)

Konsumprisindeksen - kalkulator. Her kan du regne ut prisendringer frå måned til måned. Gå til tjeneste En lønnsvekst på godt over 4 prosent er fortjent, men kan bli tung å bære for mange norske kommuner, mener KS. Rause lønnsoppgjør Norges Bank spår en lønnsvekst på over 4 prosent i fire år fremover. Om kjøpekraften stiger med 10 prosent fram til 2014 kan det for en barnefamilie bety 80.000 kroner ekstra å rutte med Solid lønnsvekst for ledere i statlige selskaper Av Katrine Gramnæs 9. oktober 2020, 10:54 Det er Klassekampen som har regnet ut dette, basert på oversikten over lederlønningene i statlige selskaper i 2019 som ble presentert i statsbudsjettet denne uka For 2020 er det tilsynelatende bedre utsikter, med en realvekst på 0,9 prosent for pensjonistene. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til neste års lønnsvekst og prisvekst. I fjorårets Nasjonalbudsjett var anslaget for 2019 en prisvekst på 1,5 prosent, mens de nå anslår 2,3 prosent, noe som illustrerer at anslagene kan bomme ganske.

Lønn og lønnsutvikling i Norge i tall og fakta

 1. Rett til årlig lønnsvekst? Arbeidstaker har ikke nødvendigvis en ubetinget rett til årlig lønnsvekst. Men noen ganger kan slik rett utledes av arbeidsavtale og ev. tilhørende personalhåndbok. Dernest kan arbeidstakere være bundet av tariffavtale som gir rett til årlig lønnsvekst. Snakk med oss Ring 2293385
 2. ell lønnsvekst være lik summen av produktivitets- og prisveksten. Hvis den no
 3. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste en lønnsvekst for økonomien samlet på 3,5 prosent. Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er foreløpig beregnet til 3,1 prosent for industriarbeidere og til 3,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter
 4. Utgangspunktet er at arbeidstaker har krav på den lønn som er angitt i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvorvidt arbeidstaker har rett på årlig lønnsvekst vil bero på hva som er avtalt mellom partene, og hvorvidt en slik rett kan utledes av for eksempel personalhåndbok eller tariffavtale

Gjennomsnittslønn i Norge - Så mye tjener gjennomsnitts

Lønnsutviklingen de siste 30 årene - Smarte Penge

1,1 prosent lønnsvekst i industrien. Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2002. Økningen fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002 var på 4,9 prosent Det er det laveste nivået siden juli 2018. En såpass lav lønnsvekst gir lite håp om et skikkelig oppsving i den underliggende inflasjonen, som ifølge sentralbankens foretrukne indikator (PCE) ligger på 1,6 prosent. Skulle den labre lønnsveksten vedvare, vil det også bidra til å dempe forbruksveksten Ni fakta om lønn i finansnæringen. Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2019.. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600,- per år; Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 594 700,- per år; Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 900,-

Beregn inflasjon- og lønnsutviklin

Lønnsoppgjøret, Lønn | Fnyser av kravet om lønnsfrys

Veterinærforeningen er av den oppfatning at dersom våre medlemmer skal ha en lønnsvekst som er i tråd med resten av samfunnet, bør medlemmene, tillitsvalgte og deres arbeidsgivere holde seg oppdatert på hva forventet lønnsvekst i ulike sektorer vil være - En lønnsvekst på 2,3 prosent er vel ikke veldig høyt, gitt en ledighet på 3,3 prosent? - Nei, men det nye er at lønnsveksten begynner å stige på høyere ledighet enn vi før har sett. Mine nordiske kolleger er veldig overrasket over det nå, i denne situasjonen, er to-tre streiker i Norge. Høyere NAIR Lavere lønnsvekst for lærergruppene. Det er Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK) som har gjennomført arbeidet. Tidsperioden som er analysert er fra 2004 til 2019. Rapporten slår fast at lærergruppene har hatt svakere lønnsvekst i perioden 2004-2019 enn andre kommunalt tilsatte Kommuneansatte fikk 3,5 prosent lønnsvekst, mens ansatte på sykehusene (helseforetakene) fikk 3,4 prosent. Industriarbeiderne fikk 3,1 prosent i lønnsvekst. Funksjonærene, det vil i stor grad si ingeniørene, fikk 3,0 prosent. Varehandelsbedrifter som er medlem i næringsorganisasjonen Virke fikk også 3,0 prosent vekst i årslønnen

Lønnsstatistikk - K

 1. Økt lønnsvekst i 2. kvartal. SSB beskriver denne «sammensetningseffekten» nærmere i konjunkturrapporten for tredje kvartal
 2. - TBU-tallene viser at vi traff godt på anslagene for lønnsvekst for 2018. De ulike indikatorene for konkurranseevnen spriker noe, og lønnskostnadsnivået er fortsatt høyt, sier Øystein Dørum
 3. Hovedoppgjøret 2018: Økende lønnsvekst, men fortsatt oppslutning om frontfaget Stein Gjerding, direktør og sjeføkonom i Spekter . Årets lønnsoppgjør i Spektervirksomhetene er med få unntak avsluttet. Over 700 overenskomster er forhandlet i enighet

Dette kommer av en anslått lønnsvekst på 1,7 prosent for 2020, og i tillegg 0,3 prosentpoeng ekstra for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2019. I trygdeoppgjøret i fjor ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,2 prosent, mens faktisk lønnsvekst i ettertid er beregnet til 3,5 prosent Med en lønnsvekst tilsvarende toppsjefens 14 prosent kunne hjemmehjelpen og renholderen fått over 50.000 kroner mer å rutte med i året. Kjøpekraften ville økt med 26.000 kroner. - Jeg visste ikke at det var så store forskjeller, sier Urbina. {s1--SITAT: Det er urettferdig. Vi jobber hardt.} - Helt råt Lønnsvekst regnes på årsbasis, men det er sjelden tillegg gis fra 1. januar, så tar man med seg restene av tilleggene over til neste år. Hvis et tillegg ble gitt 1. mai 2017,. Norges Bank spår 3,3 prosent lønnsvekst i år. Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet spår det samme. - Det er uaktuelt å se tretallet, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG 9. februar. Altså: Lønnsveksten i år skal bli under 3 prosent Doblet lønnsvekst. Ny taktikk doblet lønnsveksten for Tekna-medlemmer i Skien kommune. Tekna-gruppen der fikk totalt rundt fire prosent lønnsvekst i årets lønnsoppgjør, mot 1,7 prosent lønnsvekst for kommunal sektor i lønnsstatistikken. Les denne og flere historier i Tekna Magasine

Kan vente seg lønnsvekst på kun 0,2 prosent. Kristiansand kommune har budsjettert med at kommunalt ansatte får en lønnsvekst på litt over null prosent. - Dette året skal vi være glade for at flest mulig har en jobb å gå til, mener varaordfører Erik Rostoft Tror krone-rekord knuses: Nordea spår 10,25 mot euro - Verden er mer usikker enn vanlig, men norsk økonomi står seg godt. Såpass godt at Norges Bank øker renten et knepp eller to til, tror sjeføkonom Kjetil Olsen Covid til tross, legene forventer lønnsvekst og frie forhandlinger. Fredag er det legenes tur til å forhandle om lønn og betingelser med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer de fleste norske sykehus. - Tross situasjonen, forventer jeg frie og reelle forhandlinger,. Sammenligner en prisvekst, lønnsvekst og økning i Grunnbeløp, ser vi at uføretrygdede går i minus igjen. Hvordan skal da fattigdom bekjempes, når de med minst får mindre - Det å lese inn lydbøker er en jobb som krever sitt menneske, sier forfatter og hørespill-stemme Nordberg. De siste årene har vært preget av stor vekst i det norske lydbokmarkedet, der strømmetjenester som Fabel, Storytel og E-bok Pluss har bidratt til å endre lyttevanene våre

SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav

 1. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2018 til 2019 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 3,5 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn etter skatt på 1,5 prosent. Utvikling ledighe
 2. Også på arbeidstakersiden var forventningene klart nedjustert fra pre-korona. Mens Fellesforbundets Jørn Eggum før korona mente lønnsvekst på 4 prosent burde være realistisk, oppgav kilder i Fellesforbundet til VGfør oppgjøret nå at de ville kjempe for en ramme på 1,6-1,7 prosent
 3. LAV LØNNSVEKST: Forventet lønnsvekst har halvert seg under koronakrisen, men en lavere økning i konsumprisindeksen gjør at nordmenn likevel vil få en reallønnsvekst
 4. Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren
 5. Denne uken la Teknisk Beregningsutvalg frem nye tall som viser hvor stor lønnsveksten var i 2019. Statsansatte ble lønnsvinnere med en lønnsvekst på 3,8 prosent. På andreplass følger ansatte i hotell og restaurant med en lønnsvekst på 3,7 prosent

Lønnsoppgjøret 2019: - Forventer kraftig lønnsvekst

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad YS Privat forventer at årets mellomoppgjør skal gi økt lønnsvekst, etter flere moderate oppgjør. PUBLISERT: 08.01.2019 Share Tweet Share it on google+. YS Privat forbereder seg til årets lønnsoppgjør. - Høyere priser og stigende rente gjør det nødvendig med økt lønnsvekst, mener Vegad Einan, leder av YS Privat Alderspensjon blir regulert for at den skal opprettholde verdien over tid. Alderspensjon under opptjening blir regulert med lønnsveksten. Pensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent Prosentkalkulator - Kalkuler økning/nedgang i prosent. Prosentregning er en selvskreven del av matematikk og skolefaget matte i dag. Her kan du regne ut økning og nedgang i prosent, samt lese om fremgangsmåter og formler for prosentberegning og prosentutregning

Dette må du vite om busstreiken

Econa - Lønnsstatistikken 2019 er klar - sjekk tallene nå

Krever at du får reell lønnsvekst. LO planlegger for første gang på lenge å kreve reell lønnsvekst. Overraskende lønnstall fra i fjor kan gi dem problemer Ifølge deres analyser har undervisningspersonalet i perioden 2004-2019 hatt 14,1 prosentpoeng lavere lønnsvekst enn andre ansatte i KS-området. Dersom undervisningspersonalet hadde hatt samme gjennomsnittlige lønnsutvikling som øvrige kommunalt tilsatte siden 2004, viser Utdanningsforbundets beregninger at det gjennomsnittlige lønnsnivået for lærerne i dag ville vært cirka 50.000. TBU rapporterer om en lønnsvekst i industrien på 2,5 prosent, i varehandel på 3 prosent og henholdsvis 2,3 og 2,5 for stats- eller kommuneansatte. Finansnæringen kommer ut med 3,8 prosent. Rivende teknologisk utvikling. Medlemsbedriftene i Finans Norge forklarer at dette avviket i stor grad skyldes omstillingen hele finansbransjen gjennomgår Stortinget og regjeringen har de senere år hatt en sterkere lønnsvekst en samfunnet for øvrig, noe som har møtt kritikk. I 2003 ble stortingspresidentens lønn endret fra å være lik stortingsrepresentantene (samt representasjonstillegg) til å være lik statsministeren Lavest lønnsvekst hadde de med lang utdanning i helseforetakene, med en vekst på 15,4 prosent. Typisk Norsk . Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, uttalte nylig at Norge til tross for disse tallene står i en særstilling sammenliknet med andre land

Neste år blir det lønnsjubel, spår regjeringen

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019 - K

Lønnsvekst som ventet i industrien - NH

TBU: foreløpig rapport 2019 - regjeringen

Størst lønnsvekst til Simula-topp Kritikk. Riksrevisjonen reagerer på lederlønnsveksten i selskaper underlagt Kunnskapsdepartementet. Størst økning hadde administrerende direktør i Simula med lønnsvekst på 39,7 prosent fra 2014-17 Les mer: - Lavere lønnsvekst ved universitetene enn i staten generelt; Han mener at lite glidning og overheng ved universitetene er grunnen til at lønnsveksten er svakere enn for staten i gjennomsnitt. En annen utfordring for universiteter og høyskoler er lønnsforskjeller internt på de mange institusjonene som nylig har blitt slått sammen Det foreslås å øke maksimalt minstefradrag i lønn og trygd med anslått lønnsvekst, fra kr. 100 800 til kr. 104 450. Det foreslås å øke maksimalt minstefradrag i pensjonsinntekt med veksten i ordinær alderspensjon fra kr. 85 050 til kr. 87 450 kr På sjutallet i lønnsvekst finner vi og Avinors administrerende direktør, Dag Falk-Petersen. Han gikk opp sju prosent til drøyt tre millioner kroner. Bonus. Men ikke alle har gått opp i lønn. Det finnes noen toppledere som har gått ned. Tone Wille, konserndirektør i Posten Norge, gikk 100 000 kroner ned i lønn fra 2018 til 2019

Det vanskelige lønnsoppgjøret 2020 NIT

Her ser du kinoprogram for Oslo kino! Billetter kan kjøpes via hjemmesiden eller vår nye NFkino-app. Hold av de beste setene i dag! Her finner du dagens kinoprogram, filmomtaler, trailere og mye mer. Spar penger med Kinopluss. Film er best på Kino Krever solid lønnsvekst. Etter noen magre år, forventer arbeidstakerne i kommunesektoren et solid løft i lønnsoppgjøret som startet i dag. Unio åpner for å sprenge frontfagets ramme. Jan Inge Krossli. KS og de fire arbeidstakerorganisasjonene møttes i Kommunenes Hus i dag for å starte årets mellomoppgjør Han hadde en lønnsvekst på ti prosent i 2018. Selskapet har den laveste gjennomsnittslønnen blant transportselskapene med 1,3 millioner i snitt for de fem direktørene De spurte i fagbevegelsen venter en lønnsvekst på 3,3 prosent. Motparten på arbeidsgiversiden anslår årslønnsveksten til 3,1 prosent. Det mest konservative anslaget kommer næringslivslederne med. De anslår lønnsveksten i egen bedrift til 2,8 prosent i snitt

Statlige sjefer har dobbel så høy lønnsvekst som vanlige folkSvekket krone kan gi større lønningspose – NRK Norge

Lønnsvekst blant lærere som følge av høyere utdanningsnivå SPØRSMÅL 35: Femårig masterutdanning for lærere og politisk satsning på etter- og videreutdanning blant lærere medfører at nåværende og fremtidige lærere som ansettes i bergensskolen som hovedregel vil ha krav på lønn som lektorer, ikke adjunkter Lønnsvekst for sjåførene. Bussjåførene gikk ut i streik for å få arbeidsgiverne til å følge opp bussbransjeavtalen. Den slår fast at bussjåførene skal ha en lønn mer på linje med industriarbeiderlønnen. Med dagens resultat går lønnsutviklingen i riktig retning Dersom hele sektoren følger eksempelet fra UiB, vil 300 millioner i lønnsvekst for inneværende år strykes. Det er ikke alle institusjoner som har tatt stilling til hva de gjør med årets budsjett og lønnsvekst Ansatte i hotell og restaurant blant yrkesgruppene med størst lønnsvekst. Denne uka la Teknisk Beregningsutvalg frem nye tall som viser hvor stor lønnsveksten var i 2019. Statsansatte ble lønnsvinnere med en lønnsvekst på 3,8 prosent. På andreplass følger ansatte i hotell og restaurant med en lønnsvekst på 3,7 prosent Tidsbruk på kompensasjonsordningene og forventninger til årets lønnsvekst Resultater fra medlemsundersøkelsen i uke 22 12.06.20. Skrevet av Svein Austheim . Del Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Medlemmene oppgir at 34 prosent (+ / - 3,4 prosent. arbeidsledighet og lav lønnsvekst vil likevel trolig dempe prisveksten på noe lengre sikt. Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en svært ekspan - siv pengepolitikk. I mars ble styringsrenten redusert med 1,25 prosentenheter til 0,25 prosent

 • Indianere wikipedia.
 • Mykids.
 • Prada marfa tavla.
 • Psykisk helse ungdomstiden.
 • Ved daggry.
 • Save systemair.
 • Høyskolen kristiania logo.
 • Tomte lekebiler.
 • Gatwick airport shops.
 • Brindle fransk bulldog.
 • Rundwanderweg karlsruhe.
 • Go tcha pris.
 • Hotmail con.
 • Guld turkiet.
 • Android hintergrundfarbe ändern.
 • Islamsk stat wikipedia.
 • Stillesitting barn.
 • Startkabler biltema.
 • Notting hill stol pris.
 • 1&1 control center sim karte aktivieren.
 • Hvordan ende en historie.
 • Hva er et dslr kamera.
 • Stumme geburt.
 • Den gylne regel film.
 • Watch 90210 online free.
 • Attributes in html.
 • Salsa maxima nürnberg.
 • Septoplasty.
 • Oculus store.
 • Alpenverein klagenfurt programm.
 • Amber alert meaning.
 • Enkeltmannsforetak sykepleier.
 • Abschlussball tanzschule schell neckarsulm.
 • Inger lise rypdal daniel rypdal.
 • 3 øvelser for hele kroppen.
 • Whisky tasting owen.
 • Vale la pena roberto tapia.
 • Adidas sko herre nmd.
 • Keflavik airport.
 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner.
 • Adoption kosten erwachsener.