Home

Rettskrivning norsk

Norsk rettskrivning. På noen områder blir du straffet hardt hvis du begår selv den aller, aller minste skrivefeil. Skriver du en ørliten bokstav feil i en Internett-adresse (URL), kommer du ikke frem dit du vil. Skriver du feil i en e-postadresse, vil mottakeren aldri få e-posten Rettskrivning, eller ortografi, er riktig skrivemåte av ord, ifølge skrifttradisjon eller vedtak. I norsk omfatter rettskrivning også bøyning, og tilråding/fraråding av visse ordformer eller -typer (for eksempel helst ikke ord på -heit i nynorsk). Behovet for rettskrivning oppstår når talt språk skal overføres til alfabetisk skrift I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet rettskrivning (av III rett) tradisjonell eller offisielt fastsatt skrivemåte for ordene i et språk tradisjonell eller offisielt fastsatt skrivemåte for ordene i et språk . Resultat pr. side Nynorskordboka: Oppslagsord:.

Norsk rettskrivning - Skriveregler og råd om rettskriving

Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning. Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere! Webredaktør: Per-Erik Skramstad Utviklet av Webkommunikasjon.n Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning Regler for bruk av bindestrek. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet. 1,2 grader 3,6 millioner. Unntak: Når tallet etter kommaet er 1, kan vi også ha entall. 0,1 milliarder eller 0,1 milliard. Etter null skal det stå flertall. null grader. Sammensetninger med tall som førsteled

rettskrivning - Store norske leksiko

Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg) Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

Bakgrunn og utføring. Rettskrivinga av 1938 førte norsk språkpolitikk videre i samme retning som 1917-rettskrivinga, med tilnærming mellom målformene og tilnærming til østnorske målfører.De største endringene i 1938 kom i bokmål.. Et annet formål i 1938 var å skjære ned det store antallet valgfrie former fra 1917, og resultatet blei systemet med en læreboknormal som bare omfatta. : nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskrivning nynorsk rettskrivning Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 100 Nynorskordbok Norsk for engelsk Sensitive ord Sjekkliste Den nye rettskrivning. Regler og ordlister. Utarbeidet ved Den departementale rettskrivningskomite. Kristiania. Det Mallingske Bogtrykkeri 1918. Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1917

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. oritetsspråk (Oslomet) Norsk-vietnamesisk ordbok Samisk. Nordsamisk-bokmål / bokmål-nordsamisk (Universitetet i.
 2. egen data å skrive på, men har ikke word på dataen. Har bare wordpad som skriveprogram. Det er jo helt greit å skrive i, men er ikke noe rettskriving på det som det er i word f eks. Så noe jeg kan laste ned gratis som har dette, word f eks
 3. Rettskriving, rettskrivning eller ortografi (fra de Man har også eksempler på slike private initiativ i Norge, blant annet Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur som utgir Norsk Riksmålsordbok, den største oversikten over norsk språk

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Rettskrivningen av 1941 var en rettskrivningsreform basert på tanker som rådde i partiet Nasjonal Samling (NS). Derfor ble den på folkemunne omtalt som «nazi-reformen». [trenger referanse] Rettskrivningsreformen trådte fullt ut i kraft 1. juli 1942 og ble dermed obligatorisk å bruke i aviser, ukeblader og andre offentlige verk.. Rettskrivningen gjaldt ikke for bokforfattere, de kunne.

Norske arveord 8 Dra ein strek mellom lånord og korrekt tyding 9 Klikk på korrekte påstandar om framandord og lånord 10 Teiknsetjing. oppgåver. Skriv setningane med rett teiknsetjing 1 Klikk på setning der. Råd om rettskrivning (Dette er ingen rettskrivningslære, men enkelte eksempler, regler og gode råd. Du har anledning til å bruke ordbok eller ordliste til eksamen, Det er ikke alltid lett å vite hvilke fremmedord som skal ha norsk skrivemåte, hvilke som kan ha,. Oversettelse av rettskriving til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Det er nemlig greit at alle vet hva alle ordene betyr, og det kan godt hende at en elev som er god i rettskrivning egentlig ikke vet hva enkelte ord betyr. Dette har alle elevene et stort utbytte av, uansett nivå Skrivemåten «Å/å» avløste «Aa/aa» offisielt i norsk rettskrivning som anbefaling i 1917 og obligatorisk fra 1938. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Rettskrivning er 13 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 10 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp rettskrivning i ordboka

8. november 2020 kl. 11:40 Plyndrer var sannsynligvis grevlig. Hullene i et gravfelt på Vang i Oppdal er trolig gravd av en grevling, og dermed er det ikke snakk om gravplyndring Oversettelsen av ordet rettskriving mellom norsk, engelsk, spansk og svensk Ordbok: rettskriving - Engelsk, spansk, norsk, svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó Det Norske Akademis ordbo Å er den 29. bokstaven i det norsk-danske alfabetet, den 27. i det svenske og finske, den 35. i det skoltesamiske og den tredje bokstaven i alfabetet i språket chamorro. Å brukes også i vallonsk, men ansees for å være en variant av a, og alfabetiseres som a. Å ble i Norge inntil 1917 skrevet som Aa/aa, ettersom den språkhistorisk representerte á fra norrønt Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Ordboka dekker det sentrale ordforrådet i norsk bokmål, med mer enn 35 000 oppslagsord og uttrykk. Den viser hvordan ordene i moderne norsk bokmål staves og bøyes, og gir en kort betydningsbeskrivelse. Ordboka viser fullstendige bøyningsendelser til alle substantiv, verb og adjektiv Ortofon rettskriving, en rettskriving som går lengst mulig i å tillempe skriftspråk til talespråk, altså at skrift og tale er så likt som mulig. Finsk er et eksempel på et språk med en utpreget ortofon rettskrivning. Det motsatte av ortofon rettskriving er etymologisk rettskriving, der det legges mest vekt på opprinnelse, tradisjon og slektskap

Rettskrivning spireserie

Finn synonymer til rettskrivning og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Ny rettskrivning 1938 : bokmål : regler og ordliste Navn: Norge Kirke- og undervisningsdepartementet Publisert: Oslo : Norli, 1938 Omfang: 82 s. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Flerspråklig Norsk (Nynorsk) Emne: grammatikk Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB. Prøver i norsk rettskriving og grammatikk (til utskrift) Test deg selv 1 - grammatikk Test deg selv 2 - rettskriving Test deg selv 3 -diktat Test deg selv 4 - grammatikk Test deg selv 5 - rettskriving Test deg selv 6 - diktat Test deg selv 7 - grammatik Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang : teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet; òg i sms som bibelordbok, dialektordbok, framandordbok, handordbok, rettskrivingsordbok, synonymordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk. : norsk-norsk ordbok ordbok som har både oppslagsord og ordforklaringar på norsk norsk-norsk ordbok ordbok som har både oppslagsord og ordforklaringar på norsk

I offisiell rettskrivning (dvs. den rettskrivningen som må benyttes av statsansatte og skoleelever samt i lærebøker) er formene efter og nu ikke tillatt, her må det hete etter og nå. I dine skriftlige skolearbeider kan du følgelig ikke skrive efter og nu; disse formene hører til den uoffisielle riksmålsnormen Norsk rettskrivning har vært på bærtur lenge nok. Når det ikke er vanskelig å venne publikum til nye stavemåter som attpåtil er ulogiske, må det være mulig å venne seg til nye stavemåter som er riktige i forhold til ordenes historie 1. Bøy disse ordene i flertall (ubest.): hybel, kabel, onkel, regel, nøkkel 2. Bøy disse ordene i flertall (ubest.): søster, mønster, teater, forelder 3. Skriv disse ordene i bestemt form: en bom, en kam, et lam, et rom 4. Skriv navnet på disse institusjonene på korrekt måte (på norsk) I offisiell rettskrivning (bokmål) ble MERE forbudt i 1938, men tillatt igjen i 2005, slik at det nå er full valgfrihet. Det var solid tradisjon for MERE i dansk-norsken og i norsk riksmål på 1900-tallet. At formen ble fjernet fra bokmålet i 1938, skyldes at de tok mønster i nynorsken, hvor det bare het MEIR (og bare FLEIRE)

Rettskrivning | Spireserien | Yacht

Rettskrivning: Her er de vanligste skrivefeilen

Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk Aa er tegn for lang a i språk som skriver lange vokaler dobbelt, som finsk og estisk.Aa står også for å i dansk og norsk. I Norge ble aa erstattet med å i offisiell rettskrivning i 1917, i Danmark i 1948. Ord hvor aa uttales å plasseres sammen med å i alfabetisk rekkefølge. Tanken om en nordisk rettskrivning var et utslag av skandinavismen på 1800-tallet. I 1869 ble det holdt et nordisk rettskrivningsmøte i Stockholm, der språkfolk, skolefolk og forfattere drøftet mulige reformer som kunne fjerne unødige forskjeller mellom dansk, norsk og svensk Høringsuttalelse fra Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur om Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker. Kulturdepartementets ref. 2009/00739, dato 25.06.2012 Noen generelle bemerkninger om nåværende normtilstand Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur erkjenner at språkutviklingen fører med seg et visst fortløpende normeringsbehov. Eksempel: De aller færreste av våre elever kommer noensinne til det punkt hvor det å skrive blir å forme setninger og hele avsnitt, de blir i altfor stor grad hengende i en myr av usikkerhet i rettskrivning, endelser og bøyningsformer.; De tror at norsk på skolen er det samme som bare å fylle ut ord på et ark og å lære rettskrivning, kommaregler og grammatikk

Skriveregler - Språkråde

rettskrivning på norsk bokmål oversettelse og definisjon rettskrivning, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. rettskrivning. Setningseksempler med rettskrivning, oversettelse minne. LDS. I sitater fra publiserte kilder er tegnsetting, rettskrivning, store bokstaver og avsnittinndeling i de opprinnelige kildene beholdt,. Skoleopplegg - Norsk rettskrivning. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites.

Fremmedord er ord som er lånt fra andre språk og som føles fremmede når det gjelder uttale, rettskrivning eller bøying. Mange ord som tidligere ble oppfattet som fremmedord, er blitt vanlige i språket og kalles derfor oftere lånord. I norsk språk kan fremmedord være lånord med tydelig opphav i gresk, latin og andre språk der grunnbetydingen ikke er umiddelbart forståelig på norsk. Ut ifra diktaten får jeg en fin oversikt over hva vi bør fokusere på når det gjelder rettskrivning resten av skoleåret. De 50 ordene dekker over de fleste av rettskrivningsreglene vi har på norsk, men ikke alle. Det er ikke alle reglene man får testet ved hjelp av en diktat

Dato og årstall - Korrekturavdelingen

Du kan få Gmail til å sjekke rettskrivingen og grammatikken i e-postene dine mens du skriver. Åpne Google Gmail på datamaskinen din. Klikk på Inns Kronikk: Det norske språkets forfall. Er ikke rettskriving en sentral del av utdannelsen og dannelsen i dette landet? Eller skyldes alle skrivefeilene lærere som heller ikke kan skrive Fra norsk til romani: Søk etter norske oversetninger og få den norske oversetninga; Fra engelsk til romani: Rettskrivning Kildereferanser Bruksanvisning Statistikker Nyeste kommentarer Forelså et ord Logg på Meld p.

Under Diktater finner du J-lyden, Kj-lyden, Sj-lyden, O-lyden, Æ-lyden, Å-lyden, Dobbel konsonant, Sammensatte ord, Vanskelige ord Definisjon av rettskrivning i Online Dictionary. Betydningen av rettskrivning. Norsk oversettelse av rettskrivning. Oversettelser av rettskrivning. rettskrivning synonymer, rettskrivning antonymer. Informasjon om rettskrivning i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin entall/singular riktig skrivemåte, ortografi lære rettskrivning på skole rettskrivning på engelsk Vi har én oversettelse av rettskrivning i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmå

rettskrivning på tysk. Vi har én oversettelse av rettskrivning i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.rettskrivning i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale rettskrivning eller rettskriving, rettskrivning norsk, rettskrivning kryssord, rettskrivning dato, rettskrivning oppgaver, rettskrivning online, rettskrivning engelsk, rettskrivning bindestrek, rettskrivning stor bokstav, rettskrivning 191

Spørsmål. Rettskrivning av skjellsord og tabuord. Hvordan er det med norske fy-ord og rettskrivning? Jeg kjenner til mange såkalte fy-ord i dagligtalen som jeg ikke finner i ordbøker, verken på nett eller i bokhyllen min. På flere dialekter sier man brøhau eller brøhue Oversettelse av rettskrivning til svensk i bokmål-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Norsk-hefte. 5 : Rettskrivning og grammatikk : for det sjette året i folkeskole Norske dialekter. Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse Det kan synes som betegnelsen Achilles med stavemåten ch har sin opprinnelse i utlandet, idet man i norsk rettskrivning forlengst er gått over til k. 6. En gallup som Aftenposten gjenga i 1976, ga klar beskjed om at en overveldende majoritet krever at offisiell rettskrivning må omfatte riksmålsformene. 7

Kortsvar om rettskrivning + kåseri om menneskers holdningNorsk språkhistorie 1900 talletVanskelige ord å skrive – Lampe giganten

Korrekturavdelingen svarer på spørsmål fra lesern

Oversettelse av rettskrivning til spansk i bokmål-spansk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis På denne siden kan du få tips til språk og rettskriving. Å skrive riktig er viktig. Du kan også selv komme med innspill eller få hjelp til ord du syns er vanskelig å skrive. Skriv inn navn,.. Norsk skole er dårlig men ikke så dårlig at det å formulere seg skriftlig koker ned til ens Rettskrivning (Rettskriving) er det samme. Derimot står terrengsykkel.no akkurat slik, med liten bokstav. Forumet heter altså, ifølge skaperne av nettstedet, terrengsykkel.no rettskrivning oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Rettskrivning - et glemt kapittel i skoleverket? NYTT TEMA. Hvor nyttig er da det, i forhold til det å kunne skrive godt norsk? Det viktigste med språk er selvsagt å gjøre seg forstått og å kunne kommunisere, men gode skriveferdigheter kommer godt med i veldig mange sammenhenger

Bindestrek - Korrekturavdelingen

Norsk Substantiv . risiki Ubestemt flertall av risiko; Ikke godkjent rettskrivning i Norge. Hentet fra «https://no. Sjekk rettskrivning oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på rettskrivning oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk. rettskrivning i fransk - Norsk bokmål-Fransk Ordbok | Glosb Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende. Innlegget sprer bevisst usannheter eller på annen måte oppfattes som upassende

Video: Tall, tid og dat

Fyord, nyord, Ibsen og «Skam»14

Rettskrivning på engelsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » engels Rettskrivning på slovensk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » slovens 09.11.2020: Språkspalten - Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning norsk medisinsk fagspråk. Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning. Illustrasjon: Eva Bee / NTB scanpix Antidepressive legemidler kan omtales som antidepressiver, men ikke som antidepressiva (tabell 1) (1). Feilen er svært utbredt

 • Mårdyrfamilien.
 • Takk for maten tale morsom.
 • Flying pizza heeslingen nummer.
 • Hijos de luis miguel y aracely arambula 2017.
 • Kynnere tegn på fødsel.
 • Chile mat.
 • Lernspiele grundschule deutsch.
 • Blødning fra eggløsning til mens.
 • How big is the sphinx.
 • Wesco baseboy 30 l.
 • Bonobo silver.
 • Verspielen schleswig flensburg.
 • Morfinpreparater.
 • Norske sanger for eldre.
 • Termostat til panelovn.
 • Hvl barnehagelærer bergen.
 • Identitetstyveri erstatning.
 • Konkave polyeder.
 • Bolzano väder.
 • Jodel nach # suchen.
 • Babybutikk bergen sentrum.
 • Tysk jaktterrier wikipedia.
 • Adidas sko herre nmd.
 • Planet kryssord.
 • Tobi fibel anlauttabelle.
 • Barnesykdommer helsedirektoratet.
 • Gravid blodprøve hvor tidlig.
 • Newsticker dillenburg.
 • Måns herngren noa månfare herngren.
 • Tunisia snl.
 • Maskinisten bodø.
 • Xbox one s vs xbox 360 size.
 • Dolce gusto delonghi kaffemaskin.
 • Chesterfield sofa velour.
 • Blålys.
 • Single veranstaltungen saarbrücken.
 • Wochenende jobs limburg.
 • Forskerfabrikken no svar.
 • Hvorfor gruppearbeid.
 • Udendørs sauna brugt.
 • Playa de palma.