Home

Hvordan dannes olje og gassfelt

Video: Hvordan dannes petroleum? - Norskpetroleum

Olje og gass - Ui

 1. Illustrasjon av hvordan olje- og gassreservoarer dannes. Last ned som bilde (PNG) Alle elementene som er illustrert må være tilstede for å kunne finne olje og gass som kan produseres (Kilde: Oljedirektoratet) Illustrasjon: Oljedirektoratet. Oppdatert: 21.03.2019 Del på.
 2. Hvordan dannes olje og gass? Det meste av oljen og gassen vi i dag finner i Nordsjøen er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet for millioner av år siden. Når algene døde falt de til bunns
 3. Hvordan utvinner man olje? Olje utvinnes som råolje fra bakken ved hjelp av store bor som befinner seg på boreplattformer ute i havet. Den oljen som blir hentet opp, kalles råolje, og kan ikke brukes som den er i første omgang. Råoljen må først raffineres på et raffineri, der råoljen blir gjort om til bensin, diesel og fyringsolje
 4. Dannelse av olje og gass Kildebergart Endringer i jordskorpen - olje og gassfelt Egne synspunkter: Jorden for 150 millioner år siden Petroleum er en fellesbetegnelse for råolje og gass Takbergart Avsetninger av finkorna materielle presset sammen til en tett bergart «Tak» over d

Olje og gass dannes fra marine organismer som er avsatt og begravd over millioner av år. Dannelsen av olje- eller gassfelt forutsetter at en rekke hendelser skjedde i riktig rekkefølge. John-Erik Sivertsen (CC BY-SA) Sist oppdatert 03.10.2017 Bruk innhold Olje blir dannet i Nordsjøen; Den norske oljehistorien Velkommen til Olje. Et program om hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn. I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet

2.2.1 Tema 1 Hvordan dannes olje og gass? 2.2.2 Tema 2 Hvordan finner vi olje og gassfelt og hvordan får vi olje og gass opp fra reservoaret? 2.2.3 Tema 3 Hvordan raffinere og bruke olje og gass? 2.2.4 Tema 4 Hvordan lage elektrisitet fra ikke-fornybare energikilder? 2.2.5 Tema 5 Lage en dokumentarfil Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet

Hvordan dannes olje? illvit

 1. • Olje og gass strømmer gjennom et borehull, fra oljebrønnen mot lavere trykk, og opp til for eksempel en plattform. Sand og vann som følger med, må skilles fra oljen og gassen. Ny teknologi gjør at denne prosessen også kan gjøres på havbunnen, og gi mer effektiv separasjon der enn på plattformen
 2. Et oljefelt er et område på landjorda eller på havet der det finnes en eller flere oljeforekomster i berggrunnen som er teknisk og økonomisk drivverdige. Når feltet er satt i produksjon vil det inneholde installasjoner for utvinning av gass og olje, slik som en oljerigg.. Ifølge Oljedirektoratets definisjon skal det for et felt foreligge en beslutning om utbygging og en.
 3. kjenne til navnet på norske olje- og gassfelt - Ekofisk-første oljeutvinning - statfjord - trollfeltet-horisontalboring - Heidrun - Ormen lange-gassfelt - gullfaks. Du må kunne forklare hvordan olje og gass dannes. Olje og gass er resultater av organisk materiale som har blitt utsatt for ekstrem varme og press og blitt til olje
 4. Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel inneholder tabeller med informasjon over olje-og gassfelt på norsk kontinentalsokkel.Tabellene er basert på Oljedirektoratets definisjon av et felt, det vil si at det skal eksistere en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for petroleumsforekomsten. Funn under planlegging, men uten PUD, er dermed ikke inkludert i tabellene
 5. eralolje. Råolje er en form for petroleum og dannes sammen med naturgass ved modning av organisk materiale i sedimentære bergarter
 6. Olje dannes når kildebergarten utsettes for en temperatur mellom 60-130 grader, mens gass dannes ved 130-180 grader. Det gjør at det er så mange drivverdige olje- og gassfelt der. Geologien er annerledes på fastlandet. Fastlands-Norge består hovedsaklig av vulkanske og metamorfe (omdanna) bergarter
 7. beskrive hvordan sedimentære bergarter dannes, og skille mellom de tre typene som er viktige for olje- og gassfelt på norsk sokkel; forklare hvordan olje og gass dannes; navngi de ulike fellestrukturene og beskrive hvordan de ble dannet; 1 av 10. Dannelse og lagring av olje og gass. Velg målform: Bokmå

Dannelse av olje og gass by Torstein Tonning - Prez

• kjenne til hvordan leteoperasjoner etter olje og gass foregår til havs • ha fått oversikt over hvordan produksjon/utvinning av olje og gass foregår på et felt • kjenne til hvordan olje og gass transporteres til land fra et felt • kjenne til de viktigste marine operasjoner som er nødvendige for utbygging og drift av et fel Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Olje- og gassproduksjon bidrar til global oppvarming og bør stoppes for klimaets skyld. Petroleumsressursene våre er begrensede, og med samme forbruk vil vi gå tomme for olje og gass i løpet av de neste 50 årene. Økt etterspørsel etter energi gjør at produksjonen og forbruket av olje og gass ikke kommer til å minke i nær fremtid Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202

Brønnteknikk Vg2 - Dannelse av hydrokarboner - NDL

olje- og gassfelt i norge k ulturminneplan Denne boken er et oppslagsverk som gir en lettfattelig oversikt over samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel. Den beskriver også utviklingen som har foregått fra 1960-årene og fre Hvordan dannes petroleum. Published august 17, 2020 by admin. jeg lurer på hva olje kull og gass egentlig er.. hvor det kommer fra, hva vi bruker det til, omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt

Hvordan både elektrifisere og produsere mer olje og gass CO₂-fritt uten kostbar landstrømkabling? Norges totale CO₂ utslipp i 2019 var på 50.3 mill. tonn. Av dette hadde 28 %, 13.9 mill. tonn, sitt opphav fra olje- og gassutvinning. Skal norske CO₂ utslipp reduseres fremover, er det åpenbart at norsk sokkel må bidra Først blir oljen og gassen til kerogen før det omdannes videre til olje og gass. Om det blir olje eller gass er avhengi av hvor mye trykk og tempratur det er der nede. Bevegelser i jordskorpa førte til forskyvning av lagene, det ble da dannet feller for olje og gass. Petrolumen som dannes er som lommer eller porer slik at oljen lagres inne i.

beskrive hvordan sedimentære bergarter dannes, og skille mellom de tre typene som er viktige for olje- og gassfelt på norsk sokkel; forklare hvordan olje og gass dannes; navngi de ulike fellestrukturene og beskrive hvordan de ble danne Norsk oljehistorie på 5 minutter. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet

Hvordan dannes petroleum. Published august 17, 2020 by admin. jeg lurer på hva olje kull og gass egentlig er.. hvor det kommer fra, hva vi bruker det til, omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel; 136695. 136695. innrapportering. 2013-09-03T10:05:00.000Z. no. Pågår. Hvordan er vi blitt trukket ut til å være med i denne undersøkelsen? Som bakgrunn for trekking av foretak/virksomheter til denne undersøkelsen brukes bl.a. data fra Virksomhets- og. Et bærekraftig forbruk av olje og gass for Norges del bør innebære et redusert tempo i utvinningen. Det er knyttet stor usikkerhet til tempoet i utvinningen fremover, men i følge prognoser av gjenværende utvinning på norsk sokkel regner man med at det er grunnlag for oljeutvinning i ytterligere 50 år og gassproduksjon i ytterligere 100 år Jørn Hurum er paleontolog ved Geologisk Institutt på Universitetet i Oslo. En paleontolog er en som forsker på fossiler og fortidens livsformer. En fossil er en forsteining, eller rester av.

Viten: Olje (bokmål): Velkommen til Olje

Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet - 6407/1-8 S. 02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund Ca. 225.000 mennesker jobber innen olje- og gassnæringen. Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen. 70 prosent av befolkningen mener det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge; Flere oljefakta finner du her Vi er ansvarlig for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge. Les om ringvirkninger og hvordan teknologi kan skape gode løsninger. Finn fakta, nyheter, videoer og bilder her. Les mer. Skuld er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet. Les mer. Sleipner-området

Olje blir dannet i Nordsjøen. Oppsummer oljedannelse; Den norske oljehistorien. for Norges vassdrags- og energi-direktoratet (NVE). olje- og gassfelt i norge k ulturminneplan Denne boken er et oppslagsverk som gir en lettfattelig oversikt over samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel. Den beskriver også utviklingen som har foregått fra 1960-årene og fre Oppgraderer norske olje- og gassfelt april 10, 2008, 11:28 CEST Illustrasjonen viser hvordan Alve skal kobles opp mot Norne, i det som blir årets lengste revisjonsstans

Hvordan dannes olje og gass? Alternative forestillinger hos skoleelever om dannelse og utvinning av olje og gass Ole Anders Eide-Fallet Masteroppgave ILS UNIVERSITETET I OSLO April 2008 . 2 Forord Først og fremst vil jeg takke min kone for en utrolig støtte. Ikke bare har d - Hvordan olje og gass dannes og hvordan man finner olje- og gassforekomster - Opprinnelsen til hydrokarboner - Olje- og gass tilbud og etterspørsel - Kostnadene involvert i olje- og gassproduksjon - Hvordan leteaktiviteter gjennomføres - Globale olje- og gassfelt - Forskjellen på begrepene oppstrøms og nedstrøm Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro as. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE

Oljeeventyret: Kompetansemål Newto

 1. En oppgave om Norges største olje- og gassfelt: Trollfeltet. Oppgaven omhandler historien til feltet og hvordan man har bygget det i flere faser samt hvordan driften foregår og hva som gjør området spesielt
 2. dre utslipp enn det globale gjennomsnittet, om å fortsette å lete etter nye olje og gassfelt. EPTEC har opparbeidet seg kompetanse og erfaring innen olje- og gassektoren gjennom mer enn 30 år
 3. dre grad over det hele i jordskorpen. Det vil i prinsippet være mulig å finne gull i alle typer løsmasser (og bergarter), men trikset er jo selvsagt å finne områder hvor det har hopet seg opp. Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle
 4. Nyheter - Olje og gass . Hvor, hvorfor og hvordan dannes underfylte strukturer? Detaljer Av Theodor Lien Opprettet 02.05.2016 Kostnaden ved å bore etter olje og gass i Nordsjøen er enorm. Hva kan gjøres for å redusere risikoen for å bore tørt? Theodor.
 5. Når olje og gass kommer inn til plattformene fra brønnene på havbunnen, følger det store mengder vann med fra reservoarene. Og jo eldre brønnene er, jo mer vann blir det med opp. Plattformene står der nettopp for å skille oljen, gassen og vannet fra hverandre, før oljen lastes over i tankskip og gassen går videre i rør

Norge må slutte å subsidiere olje, kull og gassutvinning. Dagens oljeskatteregime bør endres slik at staten ikke tar en uforholdsmessig stor andel av risikoen knyttet til utbygginger av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Les mer om hvordan Norge skal komme ut av oljealderen her Oppgaven omhandler alternative forestillinger i geofag, og spesielt ved dannelsen og utvinningen av olje og gass. Problemstillingen er å kartlegge alternative forestillinger hos motiverte geofagstudenter, og se de alternative forestillingene i forhold til konstruktivistiske retninger samt læreplaner og lærebøker Og hvilken plass har olje- og gassindustrien i fremtiden? I denne workshopen ble det arrangert et spill som tok deltakerne gjennom olje- og gassindustrien fra A til Å, som starter med hvordan ingeniører og geologer klarer å finne olje- og gassfelt, til boring og produksjon og senere stenging av ferdigproduserte felt Og er det én ting som er sikkert i en ellers usikker verden; dit vil vi ikke! Men det er tross alt håp. Nylig stengte Norge sin eneste kullgruve - på Svalbard. Nå må vi fortsette, og starte planleggingen av hvordan vi skal avvikle norsk olje- og gassproduksjon - før den tar slutt og før det er for sent Virksomheter som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om miljøvernutgifter for hvert enkelt olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder også om ett og samme selskap er operatør for flere felt. Opplysningene brukes til å framskaffe en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri og olje- og gassvirksomhet

naturfag.no: Olje

Fett er en type beslektede kjemiske forbindelser som ofte fungerer som energilager. Fett dannes i cellene hos både dyr og planter. For mennesket og andre dyr er fettet særlig viktig som kilde til energi. I menneskers kosthold er fett den nest viktigste kilden til energi, etter karbohydrater. I tillegg er fett viktig som kilde til essensielle fettsyrer Oljen (med gass) blir fraktet i. Hva het Norges første store olje- og gassfelt i Nordsjøen ? Olje og gass er eksempler på hydrokarboner som også blir brukt som brensel. Forklare hva karboksylsyrer er og hvordan de dannes. Lave transport kostnader førte til økt konkurranse fra utlandet, Norge og Europa ble i tillegg oversvømt med Olje- og gassvirksomheten legger grunnlag for inntekter til det offentlige gjennom følgende kilder: - Skatter, avgifter og utbytte på statens eierandeler hos operatører av olje- og gassfelt på norsk sokkel - Skatteinntekter i bedrifter som har aktivitet knyttet til drift, investeringer og ekspor LEDER Fra pengekran til tapssluk Regjeringen svikter samfunnet når de ikke undersøker om klimarisiko kan føre til at nye olje- og gassprosjekter går i minus for deg og meg

Hvordan dannes egentlig olje? Og på hvilken måte bidrar forskningen ved Institutt for geologi til å effektivisere oljeleting og produksjon? Eksempel på porer mellom mineraler i sandstein som kan fylles med olje. Fra reservoar på Haltenbanken, ca. 5 km dyp. Oljen dannes I debatten om ringvirkninger fra olje- og gassaktiviteten i nord, ser det ut som om enkelte perspektiver mistes av syne.Gjennom 50 års aktivitet er det bygget ut ca 100 olje- og gassfelt på norsk sokkel. I dag er over 80 av disse i drift, men kun to befinner seg foreløpig i Barentshavet. Goliat ble satt i drift for bare tre-kvart år siden og er det første oljefeltet, men Venter 80 dollar fatet i 2030. Equinor legger til grunn en oljepris på 80 dollar fatet i 2030 når de bokfører verdiene av sine olje- og gassfelt, mens andre europeiske oljeselskaper har justert ned sine anslag og skrevet ned verdier for titalls milliarder.. Equinor legger til grunn høyere priser i fremtiden enn både BP, Total, Shell, Eni og Repsol

Olje og Plas

 1. Viten.no - olje Et program om hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet. Olje Norge 40 år Nettsted laget av Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening (OLF)). Med tidslinje over norsk oljehistorie. Kraftskolen Filmer og oppgaver om energi. Klimafilm.n
 2. Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15) er den sentrale standardkontrakten for utbygging av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Boken inneholder også en innføring i de ulike typer kompensasjonsformat som benyttes i kontraktsforholdene, og omhandler hvordan valg av kompensasjonsformat påvirker ulike bestemmelser
 3. Oljeprisen raser og oljenæringen blør. Men livet med oljen, som har gjort Norge til et av verdens rikeste land, har ikke vært en selvfølge. Her er et knippe bilder av livet på norsk sokkel fra den spede begynnelse fra 1960-tallet og frem til i dag
 4. utt Hvor kommer krittet fra? Råstoffer Miljøkatastrofe: Oljen fosset ut. Hvordan dannes olje? 3
 5. Hva er ozon og hvordan dannes og brytes det ned? Jordens atmosfære består av ulike gasser, deriblant ozon. Ozon er en spesiell form av oksygen. Oksygen utgjør ca. 20% av lufta vi puster inn, og har den kjemiske formelen, O 2. Ozon (O 3) dannes ved en kjemisk reaksjon fra to 'råstoffer': oksygenatom (O) og oksygenmolekyler (O 2)

Oljefelt - Wikipedi

Torsdag benyttet hun blant annet anledningen til å mane til en konstruktiv debatt om olje og klima. Foto: Magnus Ekeli Mullis 2019 var det beste året for oljeleting på fem år Hvert olje- og gassfelt har en historie å fortelle. Det sjuende og siste geofaglige mysteriet i denne artikkelserien dreier seg om hvordan oljen og gassen er fordelt i Troll-feltet. Les de tidligere mysteriene her: Skifrene nede i Vikinggrabenen har i dag trykk og temperatur som tilsier at det fortsatt dannes hydrokarboner - De seneste årene har det vært krevende å være i et marked som fokuserer på olje og gass. Vi er liksom ikke kule nok, sier Pål Roppen (60), daglig leder i FutureOn. Bedriften leverer skybasert programvare for å visualisere data i utviklingen av olje- og gassfelt på en felles, digital plattform og legger det til grunn i denne rapporten, altså en reduksjon på 55 prosent 2018 til 2030. Behovet for ytterligere kraftige kutt i fossil energibruk - der ressurssterke land som Norge må ta et særlig ansvar - tilsier at vi legger til grunn full utfasing innen 2040. Figuren under viser hvordan bruken av olje, gass og

Hvordan dannes olje og gass? Tine Elena Sele. Loading... Unsubscribe from Tine Elena Sele? Norsk olje og gass 18,845 views. 1:01. Oil and Gas Formation - Duration: 3:05 Superkontinentet Pangea brytes opp og blir etter mange Dannelsen av olje og gass Linn Therese Blekken. Loading Naturfag Olje og Gass 10/10 - Duration: 4:35. Gard Bekk Wanderoy 1,603 views. 4:35.Hvordan dannes olje og gass, og hvilke generelle kriterier må oppfylles for at olje blir de spist av dyreplankton, som igjen spises av for. Kompetansemål (K-06) Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til Læringsmål Vite hvordan råolje og naturgass har blitt dannet Forklare prosessen fra råolje og naturgass til ferdig produkt.. Siden oppstarten i 1971 har det på norsk sokkel vært over 100 aktive olje- og gassfelt, samt 85 lovende områder hvor det foregår undersøkelser og vurderes utbygging på. Fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet foregår det utvinning av olje eller gass langs mesteparten av norskekysten nord for Skagerak De fleste olje- og gassfelt i Nordsjøen inneholder hydrokarboner dannet fra denne kildebergarten. Omvandlingen som skjer i en kildebergart når olje og gass dannes kan på en måte sammenlignes med å bake brød. En geolog er ekspert på hvordan jorda har utviklet seg og hvordan jordskorpa er sammensatt

En rapport fra Oil Change International fastslo i 2016 at det allerede er nok kull, olje og gass i produksjon til å slippe ut klimagasser som vil ta verden forbi to graders oppvarming. Videre fastslo rapporten at reservene i dagens olje- og gassfelt alene, selv uten at noe mer kull blir brent i hele verden, er nok til å ta verden forbi 1,5 graders oppvarming Og vi har store plattformer og skip som pumper olje og gass opp fra dypet. Så blir oljet og gassen transportert til land i store båter, eller gjennom lange rør. Oljen brukes til en rekke ting: bensin på bilen, el-kraft, oppvarming, asfalt, vaskemidler, gjødsel, maling og lakk, fiber som vi bruker til å lage klær av, og plast Download or Read Online hvordan dannes olje og gass book in our library is free for you. We provide copy of hvordan dannes olje og gass in digital format. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom. Oljen blir dannet mellom 60 og 120 grader Schoonebeck ble etterfulgt av flere funn i det samme bassenget på tysk side, og et stykke ut på 50-tallet hadde Nederland ni produserende olje- og gassfelt. Den første brønnen som testet de nedre permiske sandsteinene (Rotliegendes) ble boret i 1952 av et konsortium som bestod av Shell og Esso (NAM; N.V. Nederlandse 'Aardolie Maatschappij)

Den 27 april 2010 kunngjorde Stoltenberg og Gahr Støre på en pressekonferanse at Norge hadde blitt enige med Russland, om en delelinjeavtale i Barentshavet. Den lange forhandlingen med Russland var endelig over, og utenriksminister Gahr Støre og Statsminister Jens Stoltenberg, fremholdt dette som en diplomatisk triumf for sin sosialistiske regjering Olje og gass er den viktigste næringen i den raskt voksende russiske økonomien, og derfor også viktig for at Vladimir Putin forblir sittende ved roret i Russland

Statfjord er det største olje og gassfelt som er påvist på norsk sokkel. De samlede utvinnebare reserver i feltet er anslått til 480 millioner kubikkmeter olje, 60 milliarder kubikkmeter gass og 20 millioner tonn NGL Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil øke CO2-utslippene med 150 % sammenlignet med det som kommer fra nåværende, operative felt. Med de foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfeltene bryter Norges utslipurve kraftig med den globale utslippsreduksjonen som trengs for å innfri Paris-målene Olje og gass finnes stort sett i lag av porøse bergarter, har pågått siden 2017 og nå har forskerne fått med seg en stipendiat ved NTNU som skal undersøke spesielt hvordan sandproduksjon virker i gassfelt. Master of Science, Laura Edvardsen, setter en sandsteinsprøve inn i maskina

Naturfagsprøve uke 5, karbonatomets kjemi, olje og gass og

 1. (10. klasse) er godt i gang men lurer på om det er noe jeg har glemt/hva mer jeg burde ha med eller fjerne. det er viktig at vi har kjemi, biologi, fysikk og miljøkonsekvenser med i bildet... noen som kan komme med tips/råd? her er navn..
 2. olje- og gassreservoarene i Nordsjøen ble dannet av små dyr og planter som levde i havet og sank til bunns når de døde. Eksempler: • Statfjordfeltet (oljefelt) kom-mer fra overgangen mellom Trias og Juratiden. • Ekofiskfeltet (olje- og gassfelt) er yngre, fra Paleocentiden. 0 0 30 45 15 24 15 14 23 13 22 20 19 17 16 18 21 17 24 15 14 23 1
 3. ister Tina Bru på årskonferansen til Norsk olje og gass Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE - Gassfelt er unntatt slik at kuttet ikke vil påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport - Skolene kan ikke stå ansvarlig for hvordan Norsk Olje og gass brukte erfaringer fra skolebesøk
 4. Dannelse av olje og gass Olje og gass stammer fra rester av små planter og dyr som levde i havet fo ; Orddeling av det Norsk ordet antirasisme. Viser hvordan man deler stavelsene av ordet antirasisme ; Geologisk forkastningsfelle . De langsomme endringene i naturen er en forutsetning for at olje og gass skal dannes
 5. Olje kan for eksempel også dannes i visse typer kalkstein, og i de senere årene har vi blitt gjort oppmerksomme på at skifre kan være reservoarbergart for gass (skifergass). Statoil er som kjent med på utviklingen av det som har blitt kalt verdens nest største gassfelt

Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel - Wikipedi

råolje - Store norske leksiko

Geologien bak oljeeventyret - BarentsWatc

Hvordan dannes olje og gass, hvordan finner vi ressursene under havbunnen - og hvordan foregår boring og produksjon? Utstillingen viser den teknologiske utviklingen og hvordan oljeinntektene har påvirket det norske samfunnet. Museet presenterer også den store klimautfordringen knyttet til utslipp av drivhusgasser og global oppvarming Hvordan dannes petroleum? Vi kan ikke løse klimaproblemet uten å produsere mindre fossilt brensel. Oljen kan føre til masse forurensinger og kan påvirke miljøet ved f. Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca. Først blir oljen og gassen til kerogen før det omdannes videre til olje og gass Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall Dea forteller i en pressemelding at de har funnet olje i Bergknapp-prospektet i Norskehavet. Funnet anslås å inneholde mellom 26 og 97 millioner fat med oljeekvivalenter. Med dagens oljepris på omlag 34 dollar fatet og en dollarkurs på litt over 10 kroner tilsvarer det mellom 8 og 33 milliarder.

Norge er verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp. Landene som topper lista samen med oss er Russland, Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak og Qatar. Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil øke CO2-utslippene med 150 % sammenlignet med det som kommer fra nåværende, operative felt

hvordan dannes olje og gassfelt; dessiner une bouche masculine; dessin technique ombre portée; dessin animé qui bouge; hvordan får man børn til at sove; hvordan skrive elektroniske kilder; dessin de batiment anglais; dessins de paques et cloches a colorier; hvordan går boksere ned i vekt; hvordan lage bulgur ris ↑ Det enkelte olje- og gassfelt leverer mindre jo eldre det blir. Skal vi kunne levere den gassen Europa trenger må vi derfor finne ny gass. Derfor er det nødvendig å lete etter mer, blant annet. Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Olje- og gassbransjen i Norge går mer enn 40 år tilbake i tid Norge er verdens tredje største eksportør av gass Norge er verdens sjette største eksportør av olje, og eksporterer 1,7 millioner fat olje hver dag Olje- og gassbransjen sysselsetter mer enn 250.000 personer i Norge Sulfatreduserende bakterier bruker sulfat som akseptor og det dannes illeluktende hydrogensulfid som lukter råtne egg, og gir problemer med anaerob korrosjon. Metanogene bakterier bruker CO 2 som elektron- og protonakseptor og det dannes metangass. I kloakkrenseanlegg benyttes nitratreduserende bakterier for å fjerne nitrogen fra avløpsvannet Tømmer, treprodukter, maskiner og utstyr for treindustrien; Høyhusbygging, bygge- og installasjonsarbeid; Maskiner og utstyr for anleggsvirksomhet; Bygge- og anleggsarbeide, havnebygging, tunnelbygging, offshorearbeid

Brønnteknikk Vg2 - Petroleumsgeologi - NDL

Martinussen erkjenner at stans i nye olje- og gassfelt vil bety at oppdragene til leverandørindustrien vil forsvinne først - noe som kan bety massearbeidsledighet og nedleggelser. - Det har vi brukt mye tid på å skjønne hvordan vi skal løse Anlegg og utstyr for olje- og gassindustrien; Utdanning, trening og Organisasjoner. Utdanning og opplæring; Internasjonale organisasjoner for administrasjon og kontakter; Sykehus, helse- og sosialomsorg; IT, Internett, forskning og utvikling. Forskning og prøving; Informasjonsteknologi og Internett I dette notatet beregner vi hvordan en sannsynlig utvikling av oljeprisen, basert på ferske tall fra Det internasjonale pengefondet En lav gasspris vil påvirke lønnsomheten til nye gassfelt i negativ retning. 4 priser på olje og gass fra rundt 2030 og fremover som er avgjørende for lønnsomheten Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15) er den sentrale standardkontrakten for utbygging av olje- og gassfelt på norsk sokkel Hvordan dannes H2O? Vann blir til når de to gassene oksygen og hydrogen blander seg med hverandre i luften. Det som da skjer er at et oksygenatom slår seg sammen med to hydrogenatomer og danner et vannmolekyl. Et molekyl består altså av enda mindre deler: atomer. Egentlig er dette ganske fantastisk: to usynlige og

Olje- og gasshistorie

Galle er en væske som dannes i leveren og skilles ut via galleveiene til tolvfingertarmen. Den inneholder delvis avfallsstoffer som er skilt ut av leveren, og dels stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen. Å øke utvinningsgraden fra Norges største felt, Ekofisk, var en prioritert oppgave for ConocoPhillips. Reservoaret som lå på 3000 meters dyp var 10 km langt, 5 km bredt og hadde en tykkelse på 300 meter i snitt. Det er spesielt at reservoaret ligger i krittstein - ulikt de fleste andre reservoarer som vanligvis ligger i sandstein. Å øke utvinningsgraden fra et krittsteinsreservoar. Strategisk tilnærming i olje- og gassnæringen. Onsagers' olje- og gassbransjeteam har erfaring med å legge IP-strategier sammen med kunden, og sikre at den utgjør en del av bedriftens forretningsstrategi. Enhver forretningsstrategi bør inneholde en detaljert plan for hvordan man på best mulig måte kan forvalte sine immaterielle verdier Venstre-topp vil utrede å flytte eierskapet av Equinor fra Tina Bru (H) til Iselin Nybø (V) Skandalene rundt Equinor gjør at Venstres leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth, tar til orde for en utredning av hvordan staten skal styre Equinor fremover Er veldig opptatt av at at forskningsresultater skal tas i bruk og bidra til verdiskaping, og av hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom vår energiforsking. men vi kan tenke oss storskala offshore vind koblet til ulike olje- og gassfelt

Video: Norsk oljehistorie på 5 minutter - regjeringen

Hvordan finne olje og gass? - Daria

Olje- og Energidepartementet - Førstekonsulent/rådgiver (vikar). Arbeidsoppgavene er relatert til utbygging, drift og produksjonsavslutning av olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen

 • Verona raufoss.
 • Den europeiske handelsrevolusjonen.
 • Samliv og barn.
 • Risikovurdering masteroppgave ntnu.
 • Aluminiumsfolie farlig.
 • Eksempel på normalflora bakterier.
 • Parterre landau ü30.
 • Rose tattoo dropkick murphys.
 • Klorin mot mose.
 • På låven sitter nissen lyrics.
 • Logitech harmony 650 bruksanvisning.
 • Südkurier polizeibericht singen.
 • League of legends wiki swain.
 • Graceland elvis.
 • Classic living.
 • Primark prices.
 • H1 pære.
 • Hur stort är vinterpalatset.
 • Høyeste fjell gran canaria.
 • Hirse gesund.
 • Mahayana og theravada.
 • Silya nymoen familie.
 • Nordea finans logg inn.
 • Fleischfressende pflanze fruchtfliegen.
 • Kutt i munnen.
 • Flugzeug fliegt durch schallmauer.
 • Mikro makro meso ekso.
 • Spun off deutsch.
 • Tobi fibel anlauttabelle.
 • Live musik hamburg samstag.
 • Efteling 2 für 1.
 • Hungerburgbahn silvester.
 • Uppförandestörning orsaker.
 • Natteliv i barcelona.
 • Sykkelstøtte jula.
 • Irak historie.
 • Stitch3s alter.
 • Kenny rogers 2017.
 • Check your dps wow.
 • Gartner firma.
 • Kjerringråd rennende øyne.