Home

Samemanntallet

Sametingets valgnemnd: Ekskluderte Sametingets eldste

Sametingets valgmanntall er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget. Samelovens § 2-6 første ledd gir uttømmende regler om hvem som kan stå i manntallet og som dermed kan delta i sametingsvalg. Samemanntallet Av Jarl Hellesvik Det er nå blitt kjent at en tysker uten samiske aner står i samemanntallet. Selv sier han at han har meldt seg inn fordi han føler seg som same. Det har i de siste årene vært en viss økning i oppslutningen om samemanntallet i ytre strøk av Finnmark, mens.

Skriv deg inn i samemanntallet! Sametinget har sendt ut 300 000 samemanntallskjema til unge velgere og husstander i Finnmark, Troms og valgkrets Nordre-Nordland. Publisert: 01.03.2005 I den forbindelse sender NSR-U en SMS til NSR-venner og bekjente med påminnelse om å melde seg inn i samemanntallet Samemanntallet. Hva vil det si å være same, og hvem er samer? Det eneste formelle reguleringen som finnes i Norge er, Sameloven (Lov 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold). Her står det om hvem som skal få lov til å registrere seg i samemantallet

SPØRSMÅL Hei :-) Jeg har veldig lyst til å melde meg inn i samemanntallet, men reglene for det er så forskjellige fra sted til sted jeg leser dem. Oldemor snakket samisk, så vidt jeg vet, og bestemor er medlem. Kan jeg også bli med da? Har veldig lyst til å ta vare på det lille samiske i meg, hvilke rettigheter har jeg til å kalle meg same og hvem kan egentlig kalle seg same Samemanntallet. Sametingets valgmanntall strider mot FNs konvensjon og må slettes. Ingrid Nordmark. 34. 81. En same som forsvarsminister. Jarl Hellesvik. 16. 699. Staten vil ikke gi andre enn samer stemmerett til sametingsvalgene. Kristin Ryan. 0. 5. Et valg for fremtiden. Cecilie-Kristiin Thomsen. 2. 22 Forhåndstemming. I kommuner med mindre enn 30 personer i Sametingets valgmanntall, er det kun mulig å forhåndsstemme. I kommuner med flere enn 30 personer i valgmanntallet, vil det være mulig å avgi stemme på valgdagen Fra 1989 og fram til i dag har Samemanntallet økt fra 5512 til 15 356 personer. Siden 2005 har antall registrerte i samemanntallet nær doblet seg i Alta, steget med 40 prosent i både Tromsø og Oslo, men stått helt stille i Kautokeino og gått ned med 2,3 prosent i Karasjok Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas.

Besøk Sametinget digitalt. Sametinget gjennomfører normalt omvisninger, men av hensyn til smittevern er alle ordinære omvisninger avlyst ut året 2020 De tre siste årene har jervestammen økt svært mye. Derfor har Sametingsrepresentant Karen Anette Anti for Norske Samers Riksforbund (NSR) fra fra Gaisi valgkrets løfter opp en ny sak om jervebestand for Sametingets plenum kan kreve seg innført i samemanntallet. Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget. Nærmere informasjon finner du på Sametingets hjemmesider www.sametinget.no eller Sametingets valgside.På grunn av tekniske problemer meldes det fra Sametinget at nettsiden kan være ustabil frem til 31.12.04 Samene har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes ingen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, og det er derfor ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det er. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes i områder nord for Saltfjellet (Finnmark Dagblad) Han vil ikke være en del av en organisasjon, som gir utvalgte mennesker doble rettigheter på grunnlag av avstamming. - Da jeg meldte meg inn i samemanntallet var det for meg personlig et oppgjør med historien, og fortielsen som undertykkingen av det samiske hadde ført med seg

Fenger ikke yngre sametingsvelgere

Sametingets valgmanntall - Store norske leksiko

Rekordinnmelding i samemanntallet: - Også norsktalende samer har noe å si Bare i januar i år har 226 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er syv ganger flere enn forrige. Title: Samemanntallet brosjyre Author: Bj¿rkmanns Created Date: 10/15/2003 1:43:33 P I tillegg må du føle deg som same.Personer fra alle landets fylker er registrert i samemanntallet.- Rettighetsdebatten kan være et motiv for å melde seg inn i manntallet, mener Odd Mathis Hætta som er førsteamanuensis i samisk språk og kultur ved Høyskolen i Finnmark.Han har i flere tiår jobbet aktivt for å fremme samisk kultur, og meldte seg inn i manntallet straks det kom Kriteria for medlemsskap i Valmanntalet til Sametinget. For å stå i Valmanntalet til Sametingetmå ein vere 18 år, sjølv oppfatte seg som same, og anten ha samisk som heimespråk, ha (hatt) forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som heimespråk, eller vere barn av person som står eller har stått i manntalet.. Valkrinsar. Dei 7 valkrinsane er Samemanntallet opererer med en veldig vid definisjon av hva som er en same, så de reelle tallene er nok lavere enn Samemanntallet skulle tilsi. Fordi Samemanntallet er offisielle tall så bør vi akseptere dem. Det var også 38 470 personer bosatt i området dekket av Sametingets tilskuddsordninger for næringsutvikling

Samemanntallet

SVAR: Hei Det er en utbredt misforståelse at valgmanntallet, som tidligere het «Samemanntallet», er et manntall over alle samer i Norge. Dette er ikke riktig. Sametingets valgmanntall er et registe.. Innbyggere i kommunen som ønsker å stemme ved sametingsvalget høsten 2005 må stå innskrevet i samemanntallet. Fristen for innskriving i samemanntallet er 31. mai for årets valg. Manntallskjema kan lastes ned fra Sametingets nettsider på internet

Forsker: - Samene frykter at altfor mange blir med i samemanntallet. De finske samene frykter rett og slett at gjeldene samelov vil tillate altfor mange å få stemmerett i sametingsvalgene Samemanntallet. Samemanntallet legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår. Dette vil ligge ute i f.o.m. 12.juli t.o.m. 9.september. Krav om retting sendes skriftlig til Sametinget. Informasjon finnes på www.sametinget.no. Manntallet legges ut i Råde rådhus. Valgstyrets adresse: Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råd Ved sametingsvalget for fire år siden ble det avgitt stemme fra bare 66,2 prosent av de cirka 10 000 personene som står i samemanntallet. Dette er cirka ti prosent under valgdeltakelsen ved stortingsvalget.Valgforsker Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø tror valgdeltakelsen er enda lavere i år

Skriv deg inn i samemanntallet! - Norgga Sámiid

Samemanntallet Sami Gold Sourc

 1. Før sommeren ba kommunestyret i Narvik om å få fremmet en egen sak om mulig samisk navn på kommunen, og hva kostnader og konsekvenser av dette blir. Nå er rådmannens innstilling klar. Det er et tydelig nei
 2. Samemanntallet legges til offentlig ettersyn ved servicekontoret når vi mottar dette fra Sametinget. Kommunene har ikke anledning til å legge ut manntallene elektronisk. For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet
 3. Rekordmange nyregistreringer i samemanntallet. I januar har 226 personer meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er mer enn sju ganger så mange som i januar 2013, som også var et valgår, melder NRK. For fire år siden kunne 15.000 velgere delta i valget på representanter til de 39 representantene til Sametinget i Karasjok
 4. Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget. Nærmere informasjon finner du på Sametingets hjemmesider www.sametinget.no eller Sametingets valgside. På grunn av tekniske problemer meldes det fra Sametinget at nettsiden kan være ustabil frem til 31.12.04. Derfor har vi lastet ned innmeldingsskjema til Samemanntallet
 5. Samemanntallet Av Jarl Hellesvik Det er nå blitt kjent at en tysker uten samiske aner står i samemanntallet. Selv sier han at han har meldt seg inn fordi han føler seg som same. Det har i de siste årene vært en viss økning i oppslutningen om samemanntallet i ytre strøk av Finnmark, mens. Samemanntallet
 6. * Sametingets tall fra februar 2005 ** Tall fra boka Sametinget i Navn og tall Odd Mathis Hætta. Kilde: Valgprosjektet www.nsr.nowww.nsr.n
48 flere i Vesthavet valgkrets - nord-salten

Jeg har veldig lyst til å melde meg inn i samemanntallet

 1. Søknad om innføring i samemanntallet fra samer som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i samemanntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bostedskommune
 2. st en oldeforelder som er same for å melde seg inn i sametinget --85.113.164.202 5. jan 2013 kl. 22:25 (CET) Store Norske Leksikon
 3. § 1-6. Det samiske flagget. Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986. Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget
 4. Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget. Postet av Inger-Helene Isaksen. Publisert 11. juli 2019 | Oppdatert 12. juli 2019. Lyngen kommune. Besøks- og postadresse: Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET. Kommunenr. 1938. Sentralbord: TLF: 77 70 10 00 Åpningstid 8.00 - 16.00. Åpningstider Rådhu
 5. MANNTALLET: Kenneth Bøkevoll (17) fra Sør-Varanger studerer en innmeldingsbrosjyre for samemanntallet. Toppkandidatene på felleslisten for Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Parti, Beaska Niillas og Christina Henriksen, var fredag på Kirkenes videregående skole for å få unge til å registrere seg i samemanntallet

Samemanntallet Nordnorsk Debat

Stemmerett og valgbarhet. For å kunne stemme ved sametingsvalg må man ha alminnelig stemmerett ved kommunestyrevalg i sin stemmekrets. I tillegg må man ha registrert seg i Sametingets valgmanntall - samemanntallet.De som kan registrere seg i manntallet er alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt. Søndag var det sametingsvalg i Finland. Omlag 6.000 personer er registrert i det finske Sametingets valgmanntall. Men mot alle solemerker synes økende oppslutning om Sametinget å ha blitt et problem på finsk side Samemanntallet: Dersom du finner feil ved oppføringen i samemanntallet, må du kontakte Sametinget: Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Stortingsvalget: Klage over feil i manntallet sendes til: Unjárgga gielda/Nesseby kommune v/Valgstyret 9840 Varangerbot Etnisk særrettigheter krenker og skiller skrev vi i et leserinnlegg i Nordlys. I et intervju 20. mai i avisen hevder førsteamanuensis Kjetil Zachariassen at vår påpekning bygger på resonnementet at samene har dobbel representasjon fordi de kan stemme ved to valg - gjennom samemanntallet og vanlige kommune- og stortingsvalg

Samemanntall (2908) | Et år – 365 ting

Det er viktig å ha et klart og realistisk bilde av kostnadene når du skal starte bedrift. Vi loser deg gjennom ulike alternativer for finansiering Få stemmerett til sametingsvalget NSRs 1. kandidat i Sør-Troms, Ann Mari Thomassen oppfordrer i et leserbrev til innskriving i Samemanntallet.Så gjør deg selv og området en tjeneste, registrer deg i samemanntallet og bruk stemmeretten din både ved sametingsvalget og stortingsvalget!, skriver Thomassen Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. I Valgstyret møte den 8. mai i år ble følgende vedtatt: Hovedmanntallet samt manntallet for alle kretsene i Brønnøy kommune legges ut til ettersyn ved Brønnøy Rådhus frem til valgdagen Bli medlem på 1-2-3 og 4! (1) Fyll ut innmeldingsskjemaet du finner nedenfor, (2) les velkomsten på epost, (3) betal kontingenten som også kom på epost, og sist, men ikke minst (4) ta del i lokallagets og NSRs kjekke virksomhet om du vil

Varaordfører Pål K

Innmelding i Sametingets valgmanntal

Samemanntallet Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår. Står du ikke i samemanntallet, se www.sametinget.no eller ring 78 47 40 00. Manntallene for Øyer kommune er lagt ut på følgende steder Ved at hun selv har valgt å melde seg inn i samemanntallet gjør det at hennes barn og barnebarn lettere også kan melde seg inn i manntallet, ved å vise til samisk stammor. På den måten gjør Rose-Mari Moen en forskjell for den yngre generasjonen. 48 flere i Vesthavet valgkrets

Stor økning i antall bysamer - Forskning

 1. Det er pr. 5. februar 2005 registrert 10 370 personer i '''samemanntallet'''. Dette er tallene for alle 13 valgkretser. Valgkretser . De 13 valgkretsene består av
 2. Samemanntallet også til ettersyn. Personer som ønsker å sjekk om de står i samemanntallet, kan kontakte servicekontoret. Klage på oppføringen i manntallet skal sendes sametinget. Mer om samemanntallet kan du lese her: Sametingets valgmanntal
 3. En langt større andel av kommunens innbyggere har trolig samisk røtter, og det finnes flere grunner til at noen ikke tar det aktive valget å registrere seg i Samemanntallet. Å oppgi antall registrerte i Samemanntallet som grunn til å ikke gi Narvik kommune et samisk navn er i beste fall historieløst
 4. Du kan skrive seg inn i sametingets valgmanntall når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017
 5. Samemanntallet for Torsken kommune legges ut for offentlig ettersyn. Valgmanntallet er ajourført pr. 30.06.2015 Klage over manntallet må sendes skriftlig til Sametinget. Man kan klage til kommune- og fylkestingsdagen. Skal du ha stemmerett ved nest
 6. Samemanntallet. Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår. Valgmanntallet i år vil bestemme hvor mange mandater hver valgkrets vil få og hvilke kommuner som skal ha valgting ved sametingsvalget i 2017. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten a) har samisk som hjemmespråk, elle
 7. Dette er viktig for å motivere flere til å skrive seg inn i samemanntallet. Spesielt viktig er det å få flere kvinner til å melde seg inn, da kvinneandelen i samemanntallet bare er på om lag 36 pst. Flertallet er bekymret for denne skjevfordelingen. Flertallet forutsetter at nye regler er klare så snart som mulig

Det er registrert 92 personer i samemanntallet i Nordkapp. Det er 4 flere sammenlignet med for fire år siden. Da det første sametingsvalget ble gjennomført, var det 8 personer i samemanntallet i Nordkapp. I Kautokeino er det 1 507 i samemanntallet, mens 1 248 personer er registrert fra Karasjok Vi minner om at dere som står i samemanntallet og som skal avgi stemme ved årets sametingsvalg på forhåndsstemme Harstad er en av byene med størst økning i samemanntallet - Det er ikke mange som har like stor økning som Harstad, sier Barbro Hætta. GLAD: Barbro Hættahar i mange år deltatt i gjennomføringen av Samefolkets dag i Harstad. Hun gleder seg over det hun kaller en samisk oppvåkning

samer - Store norske leksiko

Sametinge

 1. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. Klage om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Âvjovârgeaidnu 50, 9730 Karasjok, e-post sametinget@samediggi.no Publisert 15.07.19 | Oppdatert 16.07.1
 2. Samemanntallet ligger ute til gjennomlesning på Rådhuset frem til og med valgdagen. Skjema. Tjenestebeskrivelser. Dokumenter. Lenker. Kontakt oss. Alstahaug kommune. Strandgt. 52 8805 Sandnessjøen Fakturaadresse: Fakturamottak Alstahaug kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy
 3. For å kunne stemme ved sametingsvalget, må man registrere seg i samemanntallet senest 31. mai 2005. Dersom man registrerer seg etter denne datoen, har man ikke stemmerett ved årets valg

For å ha stemmerett ved sametingsvalget må en være registrert i samemanntallet. Det kan den bli som oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av en person som står eller har stått i manntallet Hvem som melder seg inn i samemanntallet, og derved har stemmerett til sametingsvalget 2005, har stor betydning for valgresultatet. Postet av Webmaster. Publisert 20. oktober 2004. Storfjord Kommune. Oldersletta 1 9046 Oteren. post@storfjord.kommune.no. Telefon: 77 21 28 00 Fax: 77 21 28 0

NSR - Norske Samers Riksforbun

 1. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. Del: Telefon. 35 01 50 00. Vakttelefoner Legevakt: 116 117 Teknisk vakt: 970 53 441. Postadresse. Notodden kommune Postboks 193, 3672 Notodden Epost: postmottak. Fakturaadresse. Notodden kommune, sentralt fakturamottak Postboks 193, 3672 Notodde
 2. Vil ikke i samemanntallet. Politikeren har ellers ikke noe mot at samene feirer dagen og sin kultur. - Det synes jeg er flott, sier han. Amundsen har ikke studert slektstreet etter samiske aner, men sier at det er godt mulig at det finnes
 3. Engerdal kommune har for få personer i samemanntallet til at vi har lov til å gjennomføre stemmegivning på valgdagen. Det betyr at alle som er innført i samemanntallet i Engerdal kommune må forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i kommunehuset Enger, alle hverdager fra kl 08.00 - 15.30 og hver torsdag har vi åpent til kl 17.00
 4. linkintHoveddelHøringsinstanserHøringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 04/2206-3 SDA 05.07.2004 Forskrift om valg av Sameting - høring Kommunal- og.
 5. Også samemanntallet legges ut samtidig for offentlig ettersyn. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at feilen rettes opp. Begrunnet krav sendes skriftlig til: Valgstyret i Bindal Bindal rådhus Oldervikveien 5 7980 Terrå
 6. EDL mener at samene ikke står tilbake kulturelt, sosialt og økonomisk for den øvrige befolkningen i Norge, skriver Jarl Hellesvik i dette tilsvaret. Her fra Lakselv lufthavn Banak som er nærmeste flyplass til Karasjok, kommunen i Norge med nest størst andel innbyggere i samemanntallet, etter Kautokeino. Foto: Stian Eliasse

Registrer deg i Samemanntallet - Sør-Varanger kommun

Rekordinnmelding i samemanntallet. Publisert: Feb 06 2017 - 11:55 / Oppdatert: Feb 06 2017 - 11:55. I januar alene har 266 personer meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er sju ganger så mange som i forrige valgår, og mer enn halvparten så mange innmeldinger som kom gjennom hele 2016 Stadig flere melder seg inn i samemanntallet. Antallet innmeldte lå lenge på ca. 5000. Nå har mantallet passert 10.000 navn - Bør kastes ut av samemanntallet Leder av Samenes naturressursforbund, Thoralf Henriksen, ønsker å stille strengere krav til de som skal inn i samemanntallet og de som skal representere Sametinget

The Royal Bow: DuodjiMSM SamiskUke2018 by Fagtrykk Ide - Issuu

Urbefolkningen i tall - samisk statistikk - SS

Det er mangel på samisktalende leger i primærhelsetjenesten i det samiske kjerneområdet. Samisk kvote ved medisinstudiene i Tromsø og Bergen hjelper ikke Du kan skrive deg inn i sametingets valgmanntall når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017 Vi har testet barbermaskiner. Hvordan blir resultatet, er de enkle å rengjøre, og hvor mye lyd gir de fra seg. Se hvilken barbermaskin som ble best i test her

iFinnmark - Raser mot samemanntallet

Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget. Postet av Inger-Helene Isaksen. Publisert 11. July 2019 | Oppdatert 12. July 2019. Lyngen kommune. Besøks- og postadresse: Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET. Kommunenr. 1938. Sentralbord: TLF: 77 70 10 00 Åpningstid 8.00 - 16.00. Åpningstider Rådhu For å kunne stemme ved sametingsvalget, må man registrere seg i samemanntallet senest 30. april 2001. Dersom man registrerer seg etter denne datoen, har man ikke stemmerett ved årets valg SAMEMANNTALLET i Nore og Uvdal ligger ute til gjennomsyn på de samme stedene og i samme perioden som annet manntall, jfr. forskrift av 19.12.2008 nr. 1480, § 8. Rødberg, 12.07.2013 Eli Hovd Prestegården valgstyrets lede Derfor er det viktig at alle som har mulighet til å skrive seg inn i samemanntallet benytter muligheten til å gjøre det, slik at man kan delta i sametingsvalget neste høst. Dess flere som registrerer seg til Sametinget og som deltar i valg, dess flere kan vi inkludere i det samepolitiske arbeidet og sikre at Sametinget er et representativt organ for samene

Rekordinnmelding i samemanntallet: - Også norsktalende

Straks jeg var 18 år meldte jeg meg inn i samemanntallet. - Mange har sameblod i årene. Hun forteller at mormoren hennes alltid benektet at hun var same. Mormor kunne si at de kanskje hadde taterblod og spansk blod i årene, men samisk, nei, det hadde de i alle fall ikke Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende sted: Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll. Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Lavangen, Nesveien 7, 9357 TENNEVOL - Mange har hørt at Oslo er landets største samekommune. Dette kan være riktig, men i samemanntallet er det bare 848 med adresse i Oslo, mot 1.400 i Karasjok og 1.580 i Kautokeino, sier.

Finnmark (Fylke) – Wikipedia

Samemanntallet brosjyr

For å bli ført opp der må man fysisk melde seg inn i samemanntallet. - Mange tror feilaktig at de føres opp der automatisk, men det gjør de ikke, sier Ida Marie Bransfjell, tredje kandidat for Åarjel -Saemiej Gïelh ved Sametingsvalget . Mange må forhåndsstemme I januar har 226 personer meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er mer enn sju ganger så mange som i januar 2013, som også var et valgår, melder NRK Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. Manntallet er utlagt til ettersyn fra og med 10. juli på følgende steder: • Rælingen rådhus, servicetorget, Bjørnholthagan 6. Fjerdingby Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Rælingen, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller epost: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Ved flytting . Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra

Populært å være samisk - samemanntallet vokser krafti

Fremskrittspartiets påstander om at Sametinget er udemokratisk, at samiske rettigheter er særrettigheter som svekker demokratiet og at samemanntallet må fjernes fordi det fremmer forskjellsbehandling, kan imidlertid fungere som et inntak til å kommentere hva vi forstår med begreper som rettigheter, demokrati og styring Samemanntallet; Sameflagget; Samiske flaggdager; Sametinget; Kontakt; Artikler. Informasjon om gratis læremidler (Nuvttá oahpponeavvut) Midnattssola; Nordlyset; Ord og uttrykk; Samiske barn i et urfolksperspektiv - av Tove-Lill Labahå Magga; Tips: Til de som vil kjøpe reinsdyrkjøtt av høy kvalite All informasjon om kommunestyrevalg og fylkestingsvalget 2019 for Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Valmanntalet til Sametinget - Wikipedi

Begrepet same omfatter personer som kan skrives inn i samemanntallet, og barn av de som kan skrives inn, jf. sameloven § 2-6 og opplæringsloven § 6-1. Begrepet samisk språk slik det er benyttet i opplæringsloven kapittel 6, omfatter både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, jf. opplæringsloven § 6-1 samemanntallet og for utarbeidelse av en strategi for manntallsregistreringen. Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Arbeidet med rapporten er utført av rådgiverne Kjetil Hillestad, Lisbeth Udlan Målgruppe • Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet). Retten innebærer at. elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i - nordsamisk, lulesamisk eller sørsamis Du kan nå sjekke om du står i samemanntallet i Engerdal kommune. Samemanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn fra og med 19. juli til 11. september i Kommunehuset Enger . Gerd Ø. Galte Ordfører og varaordfører i Tana oppfordrer alle som kan til å melde seg inn i samemanntallet. 27. juni 2011 av Frank Martin Ingilæ og Hartvik Andreas Hansen. Husk siste frist til å melde seg inn i sametingets valgmanntall er 30.juni Din stemme er meget viktig

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Her er det feil eller mangler. 180.no setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på dette Kommune- og fylkestingsvalget gjennomføres mandag 9. september. I Lørenskog kan du også stemme dagen før, søndag 8. september. Det blir som vanlig mulighet for å forhåndsstemme i god tid før valget, fra mandag 12. august

 • Hvor lenge kan pølser ligge i kjøleskapet.
 • Høytrykkspyler med sand.
 • Etiske dilemma case.
 • Kleines klavier.
 • Peppa gris kjole.
 • Unfall albstadt heute.
 • Weihnachtsengel selber nähen.
 • Granneloven trær.
 • Pflaumen crumble streusel.
 • Längsgående parkering mått.
 • Alternative männer kennenlernen.
 • Polly pocket room makeover.
 • Sportamore erfaringer.
 • Indisk take away moss.
 • Norsk country treff 2018.
 • Tsjernobyl tour.
 • Rådhuset levanger.
 • Jura nc.
 • Waffen ss uniform buy.
 • Personalpronomen dativ akkusativ daf übungen.
 • Nandina domestica winterhart.
 • Den dominikanske republikk reise.
 • Köpa bostad norge.
 • Sosialpsykologi studier.
 • Sound of music film.
 • E modul flytegrense.
 • Terrengkarusellen 2017 kristiansand.
 • Alles cool jennifer rostock.
 • Peter cetera karate kid.
 • Tobi fibel anlauttabelle.
 • Aschehoug psykologi 2.
 • Nissan hamar.
 • Toyota hybrid hengerfeste.
 • Trening for fibromyalgipasienter.
 • Spark wiki.
 • Tilstandsligning for gasser.
 • Aftenposten dim sum.
 • Nrk nobels fredspriskonsert.
 • Selbstverteidigung memmingen.
 • Innbyggere nordre land.
 • Zeitplan lausitz rallye.