Home

Iso sertifisering norge

10 steg mot ISO sertifisering - DNV G

ISO sertifisering kan for noen virke avskrekkende. For de fleste dreier det seg allikevel stort sett om å systematisere de interne prosesser og verktøy de allerede har. Veien til bærekraftig forretningsdrift er ikke så lang som du tror Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifisering utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at du har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte dine forpliktelser Norsk Sertifisering er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til standarden ISO/IEC 17024 - General requirements for bodies operating certification of persons. For tiden er Norsk Sertifisering AS akkreditert for å gjennomføre eksamen og utstede sertifikater i kategoriene Atea Norge har disse ISO-sertifiseringene: Informasjonsikkerhet (ISO/IEC-27001) Kvalitetstyring (ISO 9001:2000) Miljøledelse og en bærekraftig vekst (ISO 14001:2015) (ISO 14001:2015) Sertifisering som viser kundene til Atea at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens,. Implementer ISO 9001:2015 og bli i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen

Kvalex er et oppslagsverk for trygge innkjøp. Her finner du den eneste oversikt over alle ISO-sertifiserte bedrifter i Norge, og kan enkelt søke etter spesifikke standarder, akkrediteringer, produkter, agenturer og varemerker Verify Sertifisering AS er et Akkreditert sertifiserings selskap som leverer ledelsessystem sertifisering i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 Dovre Sertifisering AS er din samarbeidspartner innen: NS-EN ISO 9001 - sertifisering. NS-EN ISO 14001 - sertifisering. SN-BS OHSAS 18001. NS-ISO 45001 - Produkt sertifisering etter trykk direktivet 2014/68 - Inspeksjon - Utpekt 3. part orga En ISO-sertifisering er kostbar, forpliktende og må skje innen en gitt tidsramme. I tillegg skal man bevise at kvalitetssystemet fungerer og brukes av alle ved en revisjon. Det tar tid å etablere et kvalitetssystem, med alt det inneholder av dokumenter, prosedyrer, rutiner også videre ISO 14001, Miljøfyrtårn, EPD, EMAS og Svanemerket. Det er en del forvirring rundt mulige miljøverktøy i Norge, og bedrifter sliter med å finne fram til det som er riktig for dem. De ulike miljøverktøyene er ikke først og fremst konkurrenter, det er snarere slik at de utfyller hverandre

Cleaner – Profesjonell renholder del 1, 2, 3

ISO 9001 sertifisering - Business Assurance - DNV G

 1. Standard Norge endret for noen år siden navn på alle styringssystemstandardene, herunder ISO 27001, fra styringssystem til ledelsessystem. Vi har i denne teksten beholdt begrepet styringssystem. Vi kaller dette uansett internkontroll (styring og kontroll) i veiledningsmateriellet
 2. ISO-sertifisering er en sertifisering som er utført i samsvar med noen av standardene ISO har innført. Medlemmene i organisasjonen består av 162 nasjonale standardiseringsorganisasjoner. I Norge er det Standards Norway (SN) som representerer Norge i ISO. Ett av formålene med standardisering er å gjøre import og eksport lettere
 3. ISO-sertifisering og kvalitetsledelse Vi er stolte over å være blant de aller første innen advokatbransjen i Norge som gjennomfører denne sertifiseringsprosessen og prioriterer å jobbe systematisk med kvalitetsledelse
 4. Miljøsertifiseringer Det finnes tre anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. De to andre er ISO 14001 og EMAS. Det finnes også egne sertifiseringsordninger for bransjer, som Blått flagg for miljøsertifisering av strender, båter og ha
 5. Leter du etter sertifiserte bedrifter? Kvalex har en samlet oversikt over alle norske bedrifter med ISO sertifisering
 6. Vår ISO-sertifisering som selskap og at våre kurs utvikles i henhold til undervisningsstandarden DNVGL-ST-0008, sikrer at du alltid får oppdatert og relevant kunnskap fra profesjonelle kursledere. Velger du et kurs fra Confex, velger du med andre ord en sertifisert og dokumentert leverandør som holder deg oppdatert, relevant og konkurransedyktig - i dag og i morgen
 7. Kiwa er en ledende leverandør av sertifisering i Norge og Europa. Våre sertifikater er anerkjente kvalitetsmerker, både nasjonalt og internasjonalt

Personer - Norsk Sertifisering

Miljøstyring og miljøsertifisering etterspørres i økende grad i anbudsprosesser og ved innkjøp forøvrig. De vanligste sertifiseringene i Norge er Miljøfyrtårn og ISO 14001 ISO-sertifisering Sertifiseringen innebærer at Malthus Uniteam Norge sine systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet blir gjennomgått og godkjent i henhold til kravene i ISO 9001:2015 Dette betyr at virksomhetens prosesser og styringssystem vil følges opp regelmessig gjennom interne og eksterne revisjoner - ref krav om kontinuerlig forbedring ISO-sertifisering. Som ett av få advokatfirmaer i Norge, er Adnor Advokat ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at vi i Adnor Advokat aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet

Standard Norge, det norske medlem av CEN og ISO, er en ideell organisasjon. Dette er en nøytral part som i samarbeid med berørte parter Sertifisering. Sertifisering etter ISO 9001er en bekreftelse fra en uavhengig part om at kvalitetsstyrings- og ledelsessystemet tilfredsstiller kravene ISO 9000 er en samling standarder for kvalitetsstyring (quality management systems).Den omfatter alle typer virksomheter og organisasjoner, og vedlikeholdes av International Organization for Standardization (ISO). Standarden kom første gang ut i 1987, og har siden blitt revidert i sin helhet i 1994 og 2000 Norsk Sertifisering AS har iverksatt tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare som følge av koronaviruset. Vi følger situasjonen forløpende og forholder oss til informasjon og råd fra norske helsemyndigheter med hensyn til reiser og deltakelse i større samlinger

Systemet med ISO-sertifisering er mest kjent fra industrien, men nå følger helsevesenet etter. Hittil er det bare to norske sykehus som har ISO-sertifikatet, men til sommeren 2006 skal alle. akkreditert. I Norge er Det Norske Veritas Certification, Nemko ADS, TI Sertifisering og Dovre Sertifisering akkreditert til å sertifisere helsetjenester. De må årlig bedømmes og vurderes av Norsk akkreditering med tanke på om deres kompetanse og praksis har rett kvalitet

Hva er ISO-sertifiseringer? Ate

 1. Kvalitet. En fornøyd kunde er kvalitet, gir oss godt omdømme og muligheten til vekst. Boreal er ISO 9001-sertifisert. Miljø. Vi jobber for å begrense milljøbelastningen som vår virksomhet forårsaker, og samtidig har vi et samfunnsansvar som kollektivtransportselskap
 2. ISO-sertifisering Som ett av få advokatfirmaer i Norge, er Svensson Nøkleby ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at vi i Svensson Nøkleby aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet
 3. Sertifisering er et bevis på at dine produkter oppfyller de krav de må møte for salg i Norge og utlandet
 4. International Organization for Standardization (ISO), eller på norsk Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder innenfor en rekke områder. «ISO» kommer fra det greske ordet for «lik» og er ikke et akronym for organisasjonens navn.. Standard Norge er Norges medlemorgan i ISO

ISO-sertifisering Som ett av få advokatfirmaer i Norge, er Svensson Nøkleby ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at vi i Svensson Nøkleby aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet ISO-sertifisering ISO-sertifisering ISO-standardene Slik kommer din virksomhet i mål ISO - last ned gratis eBok Referanser Kontakt oss Kvalitetssystem - ISO Vi bistår dere med ISO sertifisering og valg av kvalitetssystem Ledelse- og kvalitetssystem Vi bidrar med rådgiving som hjelper den enkelte virksomhet til å definere og realisere sitt behov for kvalitetsstyringssystem, med fokus. Vårt kundeløfte: Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen . Compendia hjelper din virksomhet frem mot en ISO 9001 sertifisering. God praksis mot et ISO 9001 sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 9001 standarden (samsvar) ISO Sertifisering. AB Solutions er ISO sertifisert innen Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø. Kvalitet - ISO 9001:2015 For å sikre at vi lever opp til kundekrav, leverandørkrav og egne krav har vi valgt å bygge opp et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO - 9001:2015 standarden

ISO sertifisering Biosirk Norge AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Sertifiseringen gjelder for Videreforedling av proteinråstoffer fra norske slakte- og skjærebedrifter til kjøttbeinmel og fett på alle avdelingene. Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen ISO-sertifisering Som første ortopediske bedrift i Norge, ble NTO sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 13485:2012 (medisinsk direktiv). For å øke kvaliteten og opprettholde en god standard, gikk NTO inn for å bli ISO-sertifisert ISO-sertifisering. Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre leveranser ivaretar alle kvalitets- og miljøkrav. For å oppnå ISO-sertifisering stilles konkrete og kontinuerlige krav til effektivitet, sikkerhet, administrasjon av arbeid og arbeidsprosesser, og at bedriften har bærekraft som mål SERTIFISERING - ISO OG OHSAS . Lenker til sertifisering. Se lenkene under for våre kvalitets- og miljøsertifiseringer. ISO 9001 pdf / 266.2 KB ISO 14001 pdf / 243.5 KB OHSAS 18001 pdf. SOFT sertifisering AS (SSE) sertifiserer og utsteder sertifikater til personell etter kravene gitt i NS 9600-1. NS 9600 - Arbeid i tau er en nasjonal sertifiseringsstandard for arbeid i tau (tilkomstteknikk). SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024

ISO 9001 - Sertifisering av kvalitetssystem Kiw

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifisering 9001:2015 Sertifikat Peab Bygg Norge Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse. Achilles Startbank SKYDDA NORGE AS er fullt registrert som leverandør i Achilles StartBANK , et leverandør-register for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom I mai 2015 ble Nefab Packaging Norway sertifisert i henhold til ISO-9001:2008. Forberedelsene til sertifisering har pågått i et år og ISO sertifiseringen er en viktig milepæl i arbeidet med kontinuerlige forbedringer. Nefab i Norge

KVALITET - ISO SERTIFISERING Sigma Nord er eneste klinikk innen rusfeltet i Norge som er sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden. ISO sertifisering innebærer at alle klinikkens rutiner og prosedyrer er kvalitetssikret av godkjent sertifiseringsselskap (DNV GL /Det Norske Veritas). Det stilles strenge krav til kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden for å oppnå denne sertifiseringen. [ iso 11. okt. 2018 - 05:00 GJØVIK (digi.no): - Se for deg en verden ut standarder, ivrer Jacob Mehus, leder av Standard Norge fra scenen hos NTNU i Gjøvik I løpet av 2015 ble en ny utgave av ISO 9001 og ISO 14001 godkjent. Tidligere utgave av ISO 9001:2008 skal erstattes med ISO 9001:2015. Kravene til bedrifter som i dag er sertifiserte er at de må ha utført en ISO 9001:2015 sertifisering revisjon av styringssystemet i samsvar med ISO 9001:2015 før september 2018

Oversikt over sertifiserte bedrifter i Norge Om Kvale

Sertifiseringsløsninger Verify Sertifisering

En sertifisering er et kvalitetsstempel, et bevis på dokumentert kompetanse, som i de fleste tilfeller er basert på en ekstern evaluering og/eller godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Sertifiseringer kan tas både på et godkjent testsenter og noen ganger kan det tas i forbindelse med kurs i klasserommet Norva24 Vest, som består av avdelingene Birkeland og Miljøservice, ble ISO-sertifisert med ISO 9001 og 14001 allerede i 2010. I februar i år fulgte Norva24 Norge opp med samme sertifisering, og nå i juni har driftsselskapene Østfold Høytrykk og Norva24 Øst, oppfylt de strenge kravene til ISO-sertifisering 9001 og 14001 Containertech is a leading supplier of quality containers. We manufacture special container solutions for use in various industries and for Army purpose

Lær PRINCE2 av spesialister. Vi leverer kurs som leder til sertifisering i PRINCE2 på norsk. Velg mellom e-læring og klasseromskurs. Klikk her for å lese mer om PRINCE2 I Norge er praktisk talt alt skogbruk PEFC sertifisert. Til grunn for kravene ligger ISO standarder som setter generelle kriterier for organer som utfører revisjon og sertifisering av styringssystemer. Sertifisering/revisjon mot 2020-standardene

ISO - PED - Dovre Sertifisering AS - Kvalitet og

Vi holder til i: Lagerveien 18 4033 Stavanger, Norway. Tel: +47 511 23 287. post@dovresertifisering.no. Avd. Drammen Øvre Eikervei 75 3048 Dramme NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3 Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde. Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå og gi bedriften et konkurransemessig fortrinn. Bedrifter i dag granskes fra mange hold og i økende grad. De bedriftene som kan vise til en sertifisering inngir tillit i den forstand at deres produkter og tjenester skapes og leveres i henhold til gitte krav ISO 14001 Miljøledelse (Norge, Tyskland) ISO 50001 Energiledelse (Norge og Tyskland) FSSC 22000 Mattrygghet (Norge) GMP+ Fôrtilsetning (Norge, Tyskland og Spania) SMETA Etisk handel (Norge) Kosher-sertifisert for vanillinprodukter, celluloseprodukter, etanol, eddiksyre, eddiksyreanhydrid, saltsyre og natriumhypokloritt (Norge og Rothschild (USA)

Få har formell sertifisering som prosjektleder. Dette er noe du som leder prosjekter bør skaffe deg. Et sertifiseringskurs kan fint kombineres med en vanlig jobb dersom du satser på et kvalitetssikret, nettbasert kursopplegg. Hvorfor sertifisering som prosjektleder? En sertifisering betyr en formell anerkjennelse av prosjektlederkompetansen din Husk at en høy IP-sertifisering og ord som vanntett ikke er en garanti for at enheten kan brukes under vann, som for eksempel når du svømmer eller dykker. Enheter som passer for aktiviteter under vann er ofte kategorisert med en ATM-sertifisering som viser hvor dypt ned du kan gå og fortsatt trygt bruke enheten Husk meg. Logg inn . KIWA TI Sertifisering Vi i PEFC tror på åpenhet og faktabasert kunnskap. Her vil vi dele nyttig informasjon og stoff, både fra PEFC og andre relevante aktører. Her vil du også finne praktiske verktøy og hjelpemidler for å få mer ut av din PEFC-sertifisering. Du kan også finne ut hvor du kan møte PEFC personlig på ulike arrangementer i Norge og internasjonalt

ISO-sertifisering er ikke et krav, men BioBag ønsket å innføre slik sertifisering for å gjøre operasjonene våre mer effektive og smidige samt for å oppfylle selskapets misjon og visjon. Vi så også behovet for å skaffe oss ISO-sertifiseringen på grunn av kontraktsmessige og myndighetspålagte krav, og for å imøtekomme kundenes ønsker På vei mot ISO-sertifisering. Publisert 24. april 2019 av Jørn Søderholm Tagger: dokumentasjon, ISO, MEF. Neste år må bedriften ha ISO-sertifisering om du vil regne på jobber over terskelverdi hos Statens vegvesen. Her er deltakerne i den første gruppa i et spesialutviklet ISO-opplegg for de som bruker KSMEF

ISO-sertifisering gir god praksis - Sykepleie

 1. Iso sertifisering av Møller Bil Ryen. Bilene som vises på nettsiden har tyske spesifikasjoner og kan avvike noe fra de bilene som leveres i Norge. Bilene kan også være utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Det tas forbehold om feil i tekst, priser og bilder på websiden
 2. Sertifisering; Når kravene er Store virksomheter med særskilt komplekse miljøutfordringer (tungindustri, laboratorier eller lignende) anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering. Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder Kuba Norge AS et HMS-sertifikat og sender dette til kunden sammen med sertifiseringsoblater
 3. Det finnes ingen bransjeorganisasjon eller sertifisering innenfor dette faget i Norge. Vi valgte derfor å bli medlem i den svenske organisasjonen RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare). 16. februar 2006 ble vi sertifisert av RSVR i Göteborg, og vi ble re-sertifisert i 2009. ISO-SERTIFISERING
 4. Styringssystem med lav brukerterskel basert på SharePoint 365, med KPI styringsdata, prosjekthotell, kvalitetssystem, dokumentsenter, avvikssystem, ISO-sertifisering og intranett
 5. Roxel Promech har siden etablering av selskapet 2014, arbeidet iht. ISO 9001-2015. For å formalisere sertifisering, falt det naturlig å benytte lokale Verify Sertifisering. Gjennom hele sertifiserings-prosessen har vi jevnlig hatt god dialog og oppfølging av Verify Sertifisering

FSC Norge. Forest Stewardship Council Norge. FSC beskytter lokalbefolkninger, skogarbeidere og urfolk i skoger over hele verden Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024. Det kan søkes sertifisering av personer som har g jennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent kursleverandør og eksamintor. Frist i Norge er forlenget som følge av sen utgivelse av norsk versjon av revidert standard Cisco er verdens ledende leverandør av nettverksløsninger, og en Cisco sertifisering er et anerkjent kvalitetsstempel i markedet. Nytt sertifiseringsprogram trer i kraft 24.februar 2020 med omfattende endringer på alle nivå, samt et helt nytt DevNet spor! Cisco`s nye sertifiseringsprogram . Nye CCNP sertifiseringer fra 24/2-2020 Coor har, som det første store selskapet i Norden, fått sertifisering som overholder ISO 45001-standarden. Arbeidsmiljøstandarden settes for helse, miljø og sikkerhet. Coor har en nullvisjon for arbeidsulykker og arbeider for at alle medarbeidere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø

ISO 45001 er den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø som ble lansert våren 2018. Bare i Norge omkom 25 personer i 2016 av samme grunn. Stor interesse for ISO 45001-sertifisering Iso Sertifisering - industriisolasjon, blikkenslager, isolering av tanker, brannisolering, eksosputer, isolasjonsjakker, varmeputer, kapsling, isolasjonsputer.

I Norge er sertifisering og akkreditering av helseinstitusjoner i startfasen. Sunnaas sykehus og Bærum og Asker sykehus er blant dem som bruker sertifisering så langt. Resultatet i studien viser at det finnes få studier som måler effekt av sertifisering og akkreditering på pasientsikkerhet og kvalitet ISO Norge AS - morgendagens isolasjon. Har du et hus fra 80-tallet eller eldre, er det å la være å etterisolere et kaldloft som å la være å bøye seg ned for å plukke opp tusenlapper på fortauet. (sitat fra Dine Penger)

Sertifisering. Kurset Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser på BI kan gi sertifisering fra DNV-GL. Ek samen på dette kurset sidestilles med DNV-GL eksaminering av rekrutteringspersonell. Med tilfredsstillende resultat vil denne eksamen dermed kvalifisere deg for sertifisering.Du søker selv om sertifiseringen hos DNV GL Sertifisering. Mivanor innehar tre ISO-Sertifiseringer. Vi er ISO-sertifisert gjennom Kiwa og Norsk Akkreditering. Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. Kiwa er en upartisk aktør med fagligintegritet og dyktighet

ISO-sertifisering . Som første og eneste tannlegepraksis, og spesialistklinikk innen tann- kjeve og ansiktskirurgi, I Norge har vi blitt ISO-sertifisert i.h.t. den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001-2008. Vi ser på dette som en bekreftelse på at klinikken og medarbeidernes kontinuerlige kvalitetsfokus holder mål Hjelp til ISO-sertifisering. For å sikre effektiv implementering av ISO-standarder velger mange av våre kunder vår bistand gjennom vår Coachingpakke. Å oppnå en ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 og/eller ISO 14001 sertifisering er en krevende jobb. Mange ønsker hjelp til ISO-sertifisering ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge. Dermed er dette en sertifisering som vil være gjenkjennelig blant folk flest

Miljøledelse - ISO 14000 standard

Hva sier ISO/IEC 27001? Digitaliseringsdirektoratet - Dif

Les mer om internasjonalt akseptert ISO-sertifisering

 1. Velkommen til TINE Handel - TINEs nettbutikk for bedrifter. Her kan du raskt og enkelt bestille melk, ost, yoghurt og andre produkter, samt juice og Fjordland-produkter
 2. Godkjent av Norsk Sertifisering . Kurset er åpnet for alle som ønsker mer kunnskap om ISO 9001:2015. Våre deltagere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert, andre har som mål å bli sertifisert, mens andre igjen kun ønsker å arbeide i samsvar med denne standarden, uten å velge å bli sertifisert
 3. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001. Anerkjent i Europa. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU
Portrettet: Martin Nymoen

ISO-sertifisering og kvalitetsledelse - Eurojuris Norge

LL kobberpasta 200ml m børste - Lindberg & Lund AS

Miljøsertifiseringer Stiftelsen Miljøfyrtår

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang ISO 45001:2018 innen arbeidsmiljø ISO-sertifisering ved hjelp av Landax. Ledelsesverktøyet Landax er et ypperlig verktøy for alle virksomheter som ønsker å bli ISO-sertifisert. Med Landax får dere kontroll på fremdrift og status i prosessen, og kan enkelt dokumentere samt kontrollere avvik. Dette gjør Landax til et godt hjelpemiddel på veien mot ISO-sertifisering iso-sertifisering Temaer. adblue -forum tungbillappen tunnel tunnelbrann tyveri tøi tømmertransport ukehvil ulykker up utbygging Utdannelse Uten lastebil stopper norge Uten lærlingen stopper norge utenlandske vogntog utrykningspolitiet utstasjonering utstilling vålerengtunnelen valg 2017 Varebil varebilsjåfør vedlikehold vegåpning.

Video: KVALEX.no - Sertifiserte bedrifter - Kvale

ISO 9001:2015 - Confex Norge

CEEQUAL er sertifiseringsverktøy for infrastruktur. CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og. DNV GL er et anerkjent selskap for gjennomføring og tildeling av ISO-sertifiseringer i Norge. Hovedrevisjonen av Norconsult ble gjennomført i juni, med grundig gjennomgang av selskapets styringssystem og dybdeintervjuer med en rekke ledere og øvrige medarbeidere fra alle deler av virksomheten

Kiwa Sertifisering Ledende leverandør av sertifisering

 1. ISO 14001 er en anerkjent sertifisering innenfor miljøledelse. Standarden er basert på kontinuerlig forbedring og overholdelse av regelverk, sier Gullbrå. Ifølge Gullbrå vil en ISO-sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse være et kvalitetsstempel for Constructa Entreprenør
 2. Alle våre anlegg er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Her er en oversikt over alle våre sertifikater
 3. Landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasse
 4. Sertifisering av skog Det er to sertifiseringsordninger for skog i Norge, Norsk PEFC skogstandard (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og FSC (Forest Stewardship Council). Praktisk talt alle skogeiendommer med drift etter år 2000 omfattes av PEFC-sertifiseringen
 5. KPMG er et ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift

Miljøstyring og miljøsertifisering - NIRA

Sertifisering energiledelse. Bistår virksomheter som ønsker å sertifisere seg innen energiledelse etter ISO 50001. Som plattform for sertifisering benyttes EnergyManager. Vår første kunde som ble sertifisert var Kristiansand kommune. De var også første kommune i Norge som ble sertifisert. ISO sertifisering energiledelse. Kontak Følg Kiwa Norge. Bedriftshelsetjeneste med trippel ISO-sertifisering Nyhet • mai 19, 2020 10:39 CEST. Daglig leder Trond Grønvold (t.h.) og. Dedicare er ledende i Norge og Norden på bemanning av helsepersonell. Frihet. Som vikar i Dedicare får du større frihet til å velge hvor, når og hvor mye du vil jobbe Stretch Academy kan nå tilby hele 5 ulike kurs i endringsledelse, tilpasset til ulike type roller i din organisasjon, med Prosci sin metodikk

ISO-Sertifisering - HMSK Malthus Unitea

Nå er det ingen tvil lenger: Miljøfyrtårn er likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse. Det har EU-kommisjonen nylig slått fast. Samtidig er Miljøfyrtårn første nasjonale sertifiseringsordning i Europa som får denne anerkjennelsen, forteller daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, i en samtale med Anbud365 MSC-standardene oppfyller internasjonale beste praksis-retningslinjer for sertifisering og miljømerking. Standardene ble utviklet i samråd med fiskeindustrien, forskere, naturvernere, eksperter og interessenter Sertifisering etter ISO 9001 bekrefter at en virksomhet har kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard. Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et myndighetsorgan formelt godkjenner at et organ kan utføre spesifiserte arbeidsoppgaver, eller en godkjenner at krav til kompetanse og utførelse av en arbeidsprosess er i tråd med en gitt standard Bedre kommunikasjon med sertifisering og systematisk forbedringsarbeid. Med standarder fra Standard Norge, og forteller om hvordan Recover Nordic har lykkes med å sertifisere virksomheten etter ISO-standarder fra Standard Norge A1.4b ISO 9001:2015 og ISO 14001 - bedriftsinternt; A1.5a LEAN 8-wastes (1d) Revisjon og revisjonsledelse. A2.2 Revisjon: Interne og eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics) A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) - med mulighet for sertifisering; Risiko og risikoledelse. A3.2 Risikoledelse grunnkurs - Risk Management.

Simalube SL5008, Gasspatron for 125ml - Lindberg & Lund AS

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en mangfoldsleder tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene. Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunnlag for rekruttering og valg av personer og har en egenverdi ved karriereutvikling Arbeidet med dette er igangsatt og de første lokalitetene ble sertifisert høsten 2013. Som en del av denne prosessen vil vi på disse sidene legge ut en del dokumentasjon for stakeholders. Lerøy Seafood Group har i dag ASC sertifiserte lokaliteter i Midt Norge og i Nord Norge i henholdsvis Lerøy Midt og Lerøy Aurora Atea Norge har disse ISO-sertifiseringene: Informasjonsikkerhet (ISO/IEC-27001) Kvalitetstyring (ISO 9001:2000 Vi er blitt gjort kjent med at det fra tid til annet sendes ut falske fakturaer som ikke har noe med verken ISO eller sertifisering å gjøre. Les mer om dette her

XIAMETER RTV 4130 J KIT 1,1 kg - Lindberg & Lund ASNorsk TransformatorSko workpack cam80119 str

BD-Sertifisering har til hensikt å sikre at myndighetskrav, krav fra Autoretur AS (hovedoperatører) og forventninger fra kunder blir oppfylt. Denne godkjenningen omfatter virksomhetens aktiviteter rundt mottak av kasserte kjøretøy samt salg av brukte deler. Kaldheims Bildeler A/S er den 4. bil demonteringen i Norge som får denne. En sertifisering er en bekreftelse utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan på at en virksomhet tilfredsstiller gitte krav. En ISO-sertifisering er en bekreftelse på at en virksomhets kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i en internasjonal standard Redningsflåtene VIKING RescYou TM og RescYou TM Pro er ISO 9650-1-sertifisert og oppfyller ISAF-kravene, Coastal-redningsflåten er ISO 9650-2-sertifisert. I tillegg er de tredjepartssertifisert av Det Norske Veritas. ISO er en standard som gjelder for hobbyredningsflåter over hele verden, og som gir produksjons- og testkrav Det er en forutsetning for at systemet skal få grobunn i Norge. Det som gjør oss i Skanska litt unike er at vi har kommet litt lengre enn de andre ved at vi er den eneste aktøren i Norge som har et CEEQUAL-prosjekt som er under bygging; nemlig Storåselva kraftverk som vi bygger for NTE Sertifisering av sveisere: ISO 9606 - 1/2/3/4/5 Sertifisering av loddere: ISO 13585 Sveiseoperatører: ISO 14732 NDT: EN ISO 9712 og Nordtest Doc Gen 010 Strålevern: Strålevernhefte 28 Kjeplassere og kjeloperatører: FORCE Kjel - sertifiseringsordning for kjelpassere og kjeloperatører. Spesielle beho

 • Næringsinnhold drue.
 • Oscar nominees 2016.
 • Politisk ukorrekthet.
 • Single precision floating point.
 • Reinhold messner.
 • Araknoid cyste.
 • Gardena robotklipper.
 • Var sverige verkligen neutralt under andra världskriget.
 • Norges vestligste fyr.
 • Negativ graviditetstest kveld.
 • Schefflera stell.
 • Rettskrivning norsk.
 • Important person in the civil rights movement.
 • Nintendo platinum points.
 • Ps4 controllers.
 • 3 zimmer wohnung kassel waldau.
 • Easyform husum.
 • Civil rights examples.
 • Sparetips bryllup.
 • Apps auf sd karte installieren android 6.
 • Mohamed al fayed omar al fayed.
 • Dynafit randonee binding.
 • Sjøgrens syndrom og alkohol.
 • Mincemeat norge.
 • Südkurier polizeibericht singen.
 • Heydi gulvavretting.
 • Doterra lavendel.
 • Skappelgenser sy sammen.
 • Ericsson sverige.
 • Stiftelser i norge.
 • Location mieten albstadt.
 • Tobi fibel anlauttabelle.
 • Aloe vera gel apotek.
 • Ciudad del este ran.
 • Hjort indrefilet oppskrift.
 • Z wave motion sensor.
 • Woofer doggo.
 • Helsefremmende arbeid vg2 bua.
 • Elektrobutikk tromsø.
 • Reddit com r as.
 • Bezirksblatt eisenstadt epaper.