Home

Orddeling bindestrek

Regler for bruk av bindestrek. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning Orddeling markeres med bindestrek sist på linja. Delingen kan for eksempel skje mellom lett kjennelige orddeler. Bøyningsformer. Bindestrek brukes i bøyningsformer av bokstaver, av initialord og forkortelser, samt i flereleddete særnavn: Koloss skrives med to s-er. Skru på tv-en! Den raskeste båten er MTB-en Orddeling ved linjeskift. Å dele ord ved linjeskift er aldri obligatorisk, men en praktisk mulighet vi har. Det finnes ofte mer enn en måte å dele ord på, og det blir gjerne flere alternativer jo lengre ordet er. I eksemplene under angir bindestrekene mulige (tillatte) delingsmåter

Bindestrek - Korrekturavdelingen

Automatisk orddeling i språkprogrammer som Word er også ofte en utfordring. Tre like konsonanter. Når det første leddet i et geografisk eller andre navn er et egennavn, skal det ikke være bindestrek i sammensatte ord: Krimkrigen. Ekofiskfeltet. Warszawapakten. Norgespakken. Nordsjøkonferansen Bindestrek. En bindestrek (-), på engelsk kalt hyphen, er et tegn som brukes til binde sammen ord og for å holde sammen et ord delt ved linjeskift. Bindestreken forveksles ofte med tankestrek, til-og-fra-strek og replikkstrek (-) samt minustegn (−), som alle er lengre. Bruken av bindestrek kalles orddeling Myk bindestrek. Myk bindestrek bruker man når man skal dele et ord ved slutten av en linje. Dersom linjefallet endrer seg, vil den myke bindestreken bli usynlig. Hvis man bruker vanlig bindestrek, vil bindestreken bli stående i ordet selv om linjefallet endres Orddeling: Enkonsonantregelen. Et ord kan deles slik at en konsonant kommer først på neste linje, som her: eksem-pel, bile-ne, ep-ler, pæ-rer, bol-ler. Ofte kan man velge hvilken regel man vil dele etter: Film-fan-tas-t-e-ne kan deles på de stedene hvor det står bindestrek. Orddeling: Unntak fra enkonsonantregele

Bindestrek - Wikipedi

Orddeling, bindestrek og særskriving . Språkspalta. Mange av de ordene vi bruker i norsk, består av flere ord. Da er det fristende å dele ordene. Men vi risikerer å endre meningsinnholdet. En regel er å unngå for lange ord. Det er noe plan- og bygningsetaten i Bergen kommune kan merke seg, skriver språkekspert Agnar Kaarbø Orddeling er et typo­grafisk grep som kan gjøres hvor man deler et ord ved linje­skift, slik at første delen av ordet blir stående igjen på slutten av en linje, men fort­settes på neste linje. Ved ord­deling skal man alltid benytte seg av bindestrek for å vise at de to adskilte delene henger sammen

Orddeling, bindestrek og vg NYTT TEMA. klistrian Innlegg: 169. 13.03.05 12:47. Del. Noen som har sett forsiden til vg.no idag? la dere også merke til helte-dåd kiosk-eier jente-ideal tabbe-tyvene rorbu-brann sex-fester? Er det mulig å få så mange orddelingsfeil inn på en fremside Hvis du har slået automatisk orddeling til, vil Word orddele efter de regler, du har valgt i Sidelayout > Orddeling > Indstillinger for orddeling, og så kan ukendte ord blive delt forkert. Du kan bruge bløde bindestreger (Ctrl+bindestreg) til at fortælle Word, hvor et ord må deles Slik unngår du å dele ord med bindestrek ved linjeslutt. I Word blir ord som inneholder bindestrek, delt ved denne ved linjeslutt. Dette kan du unngå ved å bruke noe som heter nonbreaking hyphen på special characters-lista: Insert symbol - velg fanen Special characters - velg nonbreaking hyphen.. Du kan også lage slik bindestrek med Ctrl+Shift+- (du holder Ctrl- og Shift-tasten nede og.

Orddeling ved linjeskift - Språkråde

Problemer med orddeling i Word Etter å ha byttet til abonemang har jeg hatt problem med fullstendig kaos i mine tekster, der ord deles helt tilfeldig og uten bindestrek. Jeg har forsøkt å markere teksten og gå igjennom samtlige av orddelings-funksjonene uten at teksten endred seg over hodet Trykk CTRL + SKIFT + bindestrek (-) for et ord eller tall som alltid har bindestrek og ikke kan deles på to linjer, for eksempel 555-0123. Et ord som kan deles med bindestrek, men bare når det er nødvendig å dele ordet på to linjer, trykker du CTRL + bindestrek (-). Se også. Orddele tekst automatisk. Løse tekst orddeling

En bindestrek (hyphen) knytter sammen to eller flere ord, mens en tankestrek (dash) separerer parentesiske uttalelser. Det er lett å blande dem fordi de ser lignende ut, men vi bruker dem på forskjellige måter. Bindestrek skilles ikke med mellomrom, mens en tankestrek har et mellomrom på begge sidene Orddeling uten bindestrek med store forbokstaver i substantiver, er en klar påvirkning fra engelsk tale- og skriftspråk - noe vi godt kan kalle «engelsksyken». Noen ganger skurrer orddelingen så mye at vi må tenke oss om for overhode å forstå hva som menes

Orddeling er å dele ord ved linjeslutt, ved hjelp av en bindestrek. Det er ord som normalt sammenskrives, men som deles for eksempel på grunn av spalte- hensyn i aviser Er det noen som vet om det er bestemte regler for hvilke ord som skrives med bindestrek/sammen og hvilke som skrives delte? Er klar over at det aller meste skrives delt, men det hender man kommer over sammentrukne ord også, i tillegg til en del med bindestrek. Så er dette kun unntaksord som må læ.. Bindestrek kan representere fellesleddet i to eller flere sideordenede sammensetninger: Hun løp ned gang- og sykkelveien. Vi har fri alle søn- og helligdager. Linjeskift. Orddeling markeres med bindestrek sist på linja. Delingen kan for eksempel skje mellom lett kjennelige orddeler. Bøyningsforme Orddeling, bindestrek og særskriving. Mange av de ordene vi bruker i norsk, består av flere ord. Da er det fristende å dele ordene. Men vi risikerer å endre meningsinnholdet

Bindestrek og tankestrek er to forskjellige tegn med ulike bruksområder. Bindestrek Her er noen eksempler: Hvis du skal utelate en del av et ord, må du markere det som er utelatt med bindestrek: handlings- og økonomiplanen, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis førsteleddet er et siffer, skal du skrive ordet med bindestrek Med pedagogisk bindestrek menes bindestrek som gjør lesingen av ordet lettere. Vanligvis står en slik bindestrek mellom leddene i et toleddet eller flerleddet ord. Eksempel: Det engelske CALL GIRL uttales på norsk (og forresten også på engelsk) som ett ord: kålgørl. På norsk skal det skrives CALLGIRL Orddeling 97 3. Orddeling ved eksplisitt bindestrek Etter karakterer med samme karakterkode som verdien av \hyphenchar for den aktive font (normalt 45, dvs. bindestrek), skyter TEX automatisk inn et \discretionary{}{}{} (jf. 2.A. ovenfor), slik at orddeling ved bindestreken blir mulig

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord - Prosent

Bindestrek kan/skal brukast i visse tilfelle: ved tre like konsonantar etter kvarandre: fotball-lag eller fotballag, plass-siffer eller plassiffer ved tal skrivne med siffer: 60-åra, 50-årsjubileum (eller sekstiåra, femtiårsjubileum Hvis det første leddet er en forkortelse eller et tall, bruker vi bindestrek: EU-kontroll, 50-årsdag. Dette er også vanlig, men ikke alltid nødvendig, ved navn: Oslo-gutt eller oslogutt. Substantiv + verb Verb og substantiv samskrives hvis de utgjør én enhet: Ananasringer = 'pineapple rings' Lesebok = 'textbook

Online orddelingsjekker - Orddeling

Manuell orddeling. Du kan sette inn en bindestrek hvor du ønsker på en linje, eller la LibreOffice søke etter ordene som skal deles, og deretter foreslå en orddeling. Slik deler du enkeltord manuelt. For raskt å sette inn en orddeling, klikk i ordet der du vil legge det til, og trykk på Kommando Ctrl + bindestrek(-) Automatisk bindestrek . Hvis du ser at programmet brukte den automatiske bindingsfunksjonen, kan du deaktivere den for å sette teksten i orden. Denne funksjonen er plassert på fanen Sideoppsett. Når du åpner den, vil du se et område som heter «Sideinnstillinger», der du enkelt kan finne elementet bindestrek. Der velger du Nei Når du setter inn en myk bindestrek i et ord, vil ikke ordet automatisk bli delt med bindestrek. Om ordet deles, avhenger av andre innstillinger for orddeling og tekstjustering. Når du setter inn en myk bindestrek, garanterer det imidlertid at ordet bare kan deles der hvor bindestreken står Manuell orddeling. Du kan sette inn en bindestrek hvor du ønsker på en linje, eller la LibreOffice søke etter ordene som skal deles, og deretter foreslå en orddeling. To Manually Hyphenate Single Words. For raskt å sette inn en orddeling, klikk i ordet der du vil legge det til, og trykk påCtrl+ bindestrek(-) Den siste mangler bindestrek og er rett og slett sær skriving. Jorda blomstet forresten til slutt. Prøv å danne nye ord på minst én side av bindestreken. Orddeling forskjellsbehandler ikke korte ord. Så lenge det består av minst to bokstaver, kan et ord deles

Myk bindestrek * Word-tips

Orddeling ved linjeslutt: orddelingsregler

 1. ner om hverandre, men det dreier seg om to ulike ting. Hvis du skal gjøre orddeling ved linjeskift, må det være
 2. Orddeling er den mest brukte nemninga på særskriving blant folk flest, Det er også vanleg å bruke bindestrek i samansette ord, men dette skal ein eigentleg ikkje gjera. Dette skal berre brukast dersom det kan letta lesinga, som kan vera nødvendig i nokre tilfelle
 3. Deaktiver bindestrek i et Avsnittsmal 8 . Klikk på Window -menyen , og sveve over Tekst og tabeller . Velg Avsnitt Styles for å åpne avsnittstilen panel . 9 . Dobbelklikk på stilen som du ønsker å slå av bindestrek . 10 . Klikk på Orddeling fra menyen til venstre . 11 . Fjern merkingen ved siden av Orddeling . Deretter.
 4. Orddeling er når man bruker bindestrek. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Anonym bruker 6 002 189 innlegg Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 6 002 189 innlegg · #16. Skrevet Mars 31, 2010 Mange, ikke mangen... Del dette innlegget. Lenke til innleg

Orddeling og særskriving. Bindestrek og tankestrek er to forskjellige tegn med ulike bruksområder. Her er noen eksempler. Hvis du skal utelate en del av et ord, må du markere det som er utelatt med bindestrek: handlings- og økonomiplanen, helse- og sosialsektoren Orddeling. Har ikke brødteksten orddeling og det samtidig er rett høyrekant (som nesten alle bøker har), (Ctrl + bindestrek i Word, Skift + Ctrl + bindestrek i InDesign). De forsvinner nemlig automatisk hvis du endrer teksten andre steder i avsnittet slik at ord­delingspunktet flytter seg og bindestrekene ikke lenger trengs

Orddeling av ordet first-clas

 1. Slik skriver vi korrekt. Oppdater deg selv på de viktigste tegnsettings- og rettskrivingsreglene. De fleste retningslinjene i denne delen av språkprofilen er offisiell norsk rettskriving, og noen er valg Buskerud fylkeskommune har tatt
 2. Orddelingsfeil. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Orddeling er en betegnelse på deling av ord over to eller flere linjer. Begrepet omfatter både særskriving og det å bryte ett ord over to linjer med bruk av bindestrek på slutten av første linje
 3. Ikke få panikk når bekymre deg om du vil dele sammensatte ord. Reglene er så usikker at det er sjelden å plasseres grammatiske punktene essays eller tester for feil orddeling. Hvis du er anklaget for å misbruke eller forsømmer bindestrek, gå til professor eller personen som gradert arbeidet ditt og høflig be dem om å vise deg noen bevis på at din bruk, er feil
 4. Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--)
 5. hvitvinsglass fredrik bagge Orddeling. sable sur sarthe For å bruke orddeleren, velg ønsket språk, skriv inn ordet du vil dele og trykk på kaibosh briller oslo Del ordet.Hvis ordet kan bli delt, vil du se ordet delt med rød(e) bindestrek(er)

Orddeling er ikke en uting utført av dumme uskolerte inkompetente journalister som strøk i norsk. Akkurat som andre endringer i det norske språk er orddeling en naturlig utvikling som gjør språket enklere å lese, forstå og skrive. Tidligere har man for eksempel liberalisert det norske språk ved å åpne for bruken av apostrofer I Orddeling og ligaturer-delen av sidepanelet markerer eller fjerner du markeringen i avkrysningsruten «Fjern orddeling i avsnitt». Orddelingen i disse avsnittene blir ikke endret hvis du senere endrer orddelingsinnstillingen for hele dokumentet (se forrige avsnitt) ORDBOK: Orddeling er egentlig å dele ord ved linjeslutt, ved hjelp av en bindestrek. Det er ord som normalt sammenskrives, men som deles for eksempel på grunn av spalte- hensyn i aviser. Begrepet «orddelingsfeil» blir iblant brukt om det som egentlig er særskrivningsfeil

Ville som hovedregel brukt bindestrek mellom forkortelser og ord, f.eks. FS-logoen, t-skjorte osv. Imidlertid blir sammensetninger av forkortelser og ordet t-skjorte fort seende litt kunstige ut, f.eks. FS-t-skjorte. Derimot bør ikke bindestrek brukes mellom to ord av samme klasse, kjempe-fort og hav-abbor blir helt klart feil Husk at det alltid er mulig å dele sammensatte ord med bindestrek. Slik som søkemotor-optimalisering hvis det skulle være behov får å la et ord gå over to linjer. 12:04 Så ja, orddeling er et problem, men samtidig en språkutviklingstrend som neppe bremser med det første Orddeling, (varRe: Pant på gassflasker) (too old to reply) Erik Naggum 2004-01-21 00:02:44 UTC. Permalink * Tobias Brox | Særskriving (som f.eks. topp posting i stedet for topposting) er | noe vi er i ferd med å importere fra engelsk. Dette er faktisk ikke riktig. Engelsk. Orddeling uten bindestrek med store forbokstaver i substantiver, er en klar påvirkning fra engelsk tale- og skriftspråk - noe vi godt kan kalle «engelsksyken». Noen ganger skurrer ord-delingen så mye at vi må tenke oss om for overhode å forstå hva som menes Orddelingsmafiaen. 23 034 liker dette · 1 snakker om dette. Vi står på barrikadene for å forhindre forvitringen av det norske språk. Her publiserer vi skrekkeksemplene, og du kan bidra. Ikke legg ut..

Orddeling av ordet m

 1. Jo, med bindestrek faktisk. Orddeling er også noe som heter i dette språket. Altså orddeling, ikke ord-deling, litium-ion og ikke litiumion, og abslutt ikke litiumione, Don Corleone, ad nauseum. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. G 7 012 G 7 012 Medlemmer; 7 012 30 648.
 2. 2) Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en linje. Linjelengden i nll.norsklogopedlag@gmail.comtidsskriftet er ikke det samme som i ditt dokument. 3) Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift kun ved markering av avsnitt. PRAKTISKE RÅD 4) Artikkelen innledes med hovedoverskrift
 3. Særskriving blir òg kalla orddeling, som er ei beskriving av det som skjer, men orddeling er eigentleg ei nemning på det å dele eit ord ved bruk av bindestrek på slutten av ei linje. Årsaker. Ein teori på kvifor særskriving har vorte så utbreidd, er.

At eit tekstbehandlingsprogram ikkje bryt linja ved vanlig bindestrek vil eg rekna som ein ein feil i programmet. Elles støttar dei fleste tekstbehandlingsprogram sokalla mjuke bindestrekar, som vanligvis er usynlige, men som kan gjerast om til bindestrek pluss orddeling på slutten av linjer Ordgrenser, bindestrek og harde mellomrom Den myke avkastningen plasseres vanligvis etter endene av komplette ord, eller etter tegnsettingen som følger komplette ord. Ordinnpakning kan imidlertid også forekomme etter bindestrek inne i et ord. Dette er noen ganger ikke ønsket, og kan blokkeres ved å bruke en uavbrutt bindestrek , eller hard bindestrek , i stedet for en vanlig bindestrek Norsk orddeling ifølge ordbøkene . [Bindestrek bruker vi] foran den siste av tre like konsonanter: buss-sjåfør, toll-loven, tørr-råte (dersom vi ikke setter bindestrek i slike sammensetninger, må vi sløyfe den siste konsonanten: bussjåfør, tolloven, tørråte)» Du vil ha et vindu der du kan velge Auto - og deretter vil automatisk bindestrek bli plassert i dokumentet eller åpne Hyphenation settings og velg det du trenger. Ekstra mellomrom Noen ganger når du redigerer Word-tekst, setter du inn eller sletter ord / setninger, er det ekstra mellomrom

Posts about ikke godkjent bindestrek written by Petter. Dressing er helt klart blant produktene som deles mest. Men siden det er fredag, kjører vi på med en ny fredagshumor Sammensatte ord | 2 grammatikk.com © Kjell H. Ullestad Vi kan også skrive disse ordene i to ord, men da betyr de noe annet: en norsk lærer = En lærer fra Norge. Oppgaver orddelingsfeil. Mange deler opp sammensatte ord og skriver for eksempel yrkes fag i stedet for yrkesfag.Deling av sammensatte ord kaller vi særskriving, mens det å skrive sammensatte ord som ett ord er sammenskriving.Hovedregelen for norsk er at sammensatte ord skal skrives som ett ord, det vil si ha sammenskriving (yrkesfag).Mange gjør feil her og bruker særskriving i stedet Vi.

Bruk heller ikke orddeling med fast bindestrek (Orddeling foretas redaksjonelt ved ombrekking.) Overskrifter skrives med samme font og punktstørrelse som ordinær tekst. Overskrifter kan formateres med halvfet («Bold») på første overskriftsnivå og kursiv på følgende nivå(er) Pass på orddeling i artikler, det er veldig mye feil på denne wikien. Ord sammensatt av to skrives i ett ord, uten bindestrek. Dette er ord som robåt, ikke ro båt eller ro-båt. Ikke kopier fra den engelske wikien og deretter bruke google oversetter/eller en annen oversetter. dette fører bare til dårlig norsk og dårlig guide. Engelsk påvirker oss i stor grad gjennom kulturopplevelser, utenlandsstudier og internasjonale nettverk, for å nevne noe. Det er bra å utvide horisonten. Det som ikke er bra er at vi utvider og roter til tekster ved å overføre engelsk orddeling til norsk. En ting er at tullete orddeling, eller særskriving som det egentlig heter, bremser farten når vi leser, noe helt annet og langt verre. i korrigert tekst: feilplassert skilletegn, orddeling med bindestrek, orddeling uten bindestrek, særskriving; Les mer om dette i transkripsjonsrettledningen. Navn har fått sine egne koder, se 3.4. 3.4 Anonymisering av tekstene. Personidentifiserende opplysninger i tekstene er anonymisert

Orddeling, bindestrek og særskriving kommunal-rapport

Delende bindestrek Bindestrek Fast standard bindestrek Ctrl+Alt+ Myk bindestrek Ctrl+- (bindestrek) Ikke bruke orddeling Ctrl+ - (bindestrek) rett foran et ord Fast kort tankestrek Ctrl++ (pluss) Myk lang tankestrek Ctrl+Skift++ (pluss) Fast lang tankestrek Ctrl+Alt+Skift++ (pluss) Ordavstand Mykt mellomrom Mellomro Hei! I dag kryr Norge av orddelingsfeil, og ofte hender det at ordet (eller ordene) får en helt annen og morsom mening. Kan nevne klassikere som Tunfisk biter og Ananas ringer. Det finnes en nettside som heter amo.no (astronomer mot orddeling), der folk kan sende inn sine vittigste funn av feil o.. Latterkula.no Humor og moro . Hjem. Morsomme. Under Sammensatte ord finner du Lag sammensatte ord, Hvilket ord passer?, Finn ordet

Orddeling - Wikipedi

Orddeling er et typo­grafisk grep som kan gjøres hvor man deler et ord ved linje­skift, slik at første delen av ordet blir stående igjen på slutten av en linje, men fort­settes på neste linje. Ved ord­deling skal man alltid benytte seg av bindestrek for å vise at de to adskilte delene henger sammen. Merk bruken av tankestrek og bindestrek i uttrykk som 1920-30-årene og Hitler-Stalin-pakten. Skråstreken skal ha et mellomrom både foran og etter når minst ett av de to alternativene består av to eller flere ord, det vil si: har kommet / vil komme, har gått / går Typiske ting som man sjekker om er skrevet riktig: Dato og årstall, stor eller liten forbokstav, orddeling, egennavn og fellesnavn, kommaregler, vanlige kommafeil, anførselstegn, semikolon, punktum, tankestrek, bindestrek, aksent, rekkefølgen av tegn etc. Språkvask. Språkvask er mer omfattende enn korrektur. Det er nær opp til redigering Særskriving oppstår når et sammensatt ord (f.eks. orddeling deles opp og skrives i to ord eller flere). Orddelingsfeil er egentlig når bindestrek mangler eller settes feil ved linjeskift, men brukes ofte på folkemunne om fenomenet særskriving 8.1 To typer tankestrek. Tankestreker finnes i to varianter: en kort og en lang, såkalt n-strek og m-strek.Det er den korte varianten som skal brukes i fra-til-sammenheng.Altså n-strek.. De fleste skrift­typer har både n- og m-strek.Se for­skjellen her

Orddeling, bindestrek og vg - Språk - VG Nett Debat

6) Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en linje. Linjelengden i tidsskriftet er ikke det samme som i ditt dokument. 7) Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift kun ved markering av avsnitt. 8) Artikkelen skal ha en presentasjon av forfatter, med bilde, faglig bakgrunn, nåværend «Å feilaktig dele opp en sammensatt ord til to (som gramatikk råd) er en særskrivingsfeil (a.k.a. særskriving av sammensatte ord), ikke en orddelingsfeil. Orddeling har med bindestrek å gjøre. Blant emner programmet gir råd om er anførselstegn, bindestrek, da eller nå, kolon, komma, orddeling, skråstrek, stor bokstav, tankestrek og tall/tallkombinasjoner. Bakgrunnen for at ungdomsskolen har utviklet programmet er ifølge skolens nettside erfaringer med at altfor mange elevsvar, avis- og magasinartikler inneholder til dels mange feil Bindestrek. Tekster med mange lange ord kan være vanskelige å lese: «Acetylsalisylsyre er et smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende ikkesteroid antiinflammatorisk middel». Vi bruker vanligvis ikke bindestrek i sammensatte ord, men hvis ordene er veldig lange, kan vi dele dem med bindestrek for at de skal bli lettere å lese

Orddeling Word - om automatisk orddeling - sådan hindrer

 1. Posts about julegleder written by Petter. I disse juletider er det fort gjort å glemme en bindestrek. Men det er sjelden det får så fatale følger som her
 2. Dataord skal imidlertid ofte skrives med bindestrek: regelen er nemlig at forkortelser i sammensatte ord skal skilles ut med bindestrek. e-post, IKT-opplæring, cd-rom-plate (kompaktplate), cd-rom-en er altså alle korrekte skrivemåter. Hytt og pine er et merkelig uttrykk som er blitt vanlig å bruke
 3. st lovende, er at kjøperen ikke får mer enn ett koke- og bakeresultat, etter en investering på 11.000 kroner
 4. Manuell orddeling-funksjonalitet fungerer ikke som forventet i Word-2016. Ikke alle ord som kan deles med bindestrek er faktisk en bindestrek. Microsofts interne støtteinformasjon. 3356781. Når du sender en e-post med noen stavefeil i Outlook-2016 i Windows 10,.
 5. Punktum Avsnitt Anførselstegn Bindestrek Tankestrek AKSENTTEGN PARENTES SPØRSMÅLSTEGN Utropstegn Punktoppstilling PROSENT OG PROMILLE. FORKORTINGER ORDDELING. TID OG MENGDE Hun/henne Da/når VANSKELIGE LYDER Å SKRIVE Ovenfor/ovafor/overfor Hver/vær/være/vert (B).

Video: Slik unngår du å dele ord med bindestrek ved linjeslutt

Orddeling av ordet trestavelsesor

Svar på de vanskelige typografiske og språklige detaljene. Norsk på trykk. Sven Erik Skarsbø publiserte i 2008-2009 fjorten artikler under tittelen Norsk på trykk i det grafiske fagbladet AGI (Aktuell grafisk informasjon), der han på grunnlag av norsk typografisk tradisjon og norsk språk ga svar på mange vanskelige spørsmål i detaljtypografien Hovedside 1 Orddeling 2 Tankestrek 3 Avsnitt 4 Skriftfamilier 5 Overskrifter 6 Trademark- og copyright­symbol 7 Lister og oppramsing 8 Fra-til 9 Runde av priser med komma strek RETELL. - bindestrek. - n-strek. — m-strek. 9.2 Eksempler med forskjellig strek. Kr 248,- (feil/latskap: bindestrek). Kr 248,- (riktig: n-strek)

Problemer med orddeling i Word - Microsoft Communit

 1. Orddeling er brukt i dagligtalen, og eksisterer i et enormt korpus av avisartikler, bøker mm. i betydningen å dele ord i skrift med mellomrom. I den grad orddeling noensinne eksklusivt betydde feilsatt bindestrek, har ordet for lengst skiftet betydning
 2. Ordimellom I . Grammatikk. Grunnleggende grammatikk - repetisjon av ordklassene. Grammatiske detaljer 1 - og/å, da/når, kj-lyden, orddeling. Skriveregler 1 - apostrof, avsnitt, orddeling, aktiv og passiv, vanlige skrivefeil, tall i teks
 3. Orddelingsmafiaen. 23 033 likar · 1 snakkar om dette. Vi står på barrikadene for å forhindre forvitringen av det norske språk. Her publiserer vi skrekkeksemplene, og du kan bidra. Ikke legg ut bilder..
DopingSærskriving og samskriving (eller sær skriving og samBehold tekst sammen - Wordselskapsdressing « OrddelingsmafiaenSkilt og plakater « Orddelingsmafiaen

E-post. E-post er et kjapt medium, og av og til kan det gå litt for fort når vi skriver dem. Hvis e-posten er eller kan bli en del av en saksbehandling, skal du ta den like alvorlig som du ville gjort hvis du sendte et brev. Les gjennom innholdet før du sender, og forsikre deg om at innholdet er korrekt både faglig og språklig Sjekk hyphen oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på hyphen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Pass på orddeling i slutten av linjene. Noen skriveprogrammer setter inn bindestrek automatisk for å dele lange ord, men dessverre ikke alltid på rett plass. Særskriving betyr å dele ord som. Orddeling og særskriving; Kommaregler; Bindestrek og tankestrek; Skrivemåte for ulike tegn; Uthevet tekst; Korrekte punktlister; Vanlige språklige feil; Ulike kanaler. Brev og vedtak; E-post; Politiske saker; Strategier og planer; Nettsider; Ti råd. 1. Definer hvorfor du skriver, og hvem du skriver til; 2. Stopp opp og reflekter over.

 • Fjordland havregrøt med fruktmos.
 • Bangkok langt navn.
 • Lek glede og humor.
 • Ziegler nichols 2.
 • Six flags mexico precios 2018.
 • Sextourismus thailand orte.
 • Jeg kjenner deg.
 • Styrke ankler.
 • Beste restaurant fredrikstad.
 • Hvordan oppgi kilder.
 • Hsn bibliotek åpningstider.
 • Sykdommer som fører til vekttap.
 • Kongepuddel valper til salgs.
 • Aig skadeskjema.
 • Treider fagskole jobbklubb.
 • Plaster fingertupp.
 • Nmf sommerkurs.
 • Stortorvet butikker.
 • Sons of anarchy clubhouse.
 • Klarna faktura.
 • Adidas sko herre nmd.
 • Metallica moscow 1991 deaths.
 • Hallwylska museet.
 • Barbie fairytopia full movie.
 • Gta sa admiral.
 • Rock bar münchen.
 • Stadtladen hanau mittelbuchen.
 • Sammen nhh.
 • Semesterferien rfh köln 2018.
 • Klassisk brudekjole.
 • How big is the sphinx.
 • Analyse father and son.
 • Geburtstagslocation erfurt.
 • Stortorvet butikker.
 • Markedsføring definisjon.
 • Blue star atlantica akti zeus.
 • Sable cava.
 • Dalen hotel wikipedia.
 • Everest survivors 1996.
 • Prada taschen outlet.
 • Poker odds rechner download.