Home

Hvordan regne ut friksjon

Jeg lurer på om noen kan si meg hvordan man regner ut denne oppgaven: I et fysikkforsøk trekker vi en trekloss bortover et vannrett bord. klossen har tyngde 5,0 N. a) Når farten er konstant, viser kraftmåleren 1,2 N. Hvor stor er friksjonen? Regn ut friksjonstallet. b) Hvor stor blir friksjonsarbeidet hvis vi trekker klossen 0,75 m bortover. Friksjon er en kraft som virker mellom to flater og hindrer dem i å bevege seg fritt i forhold til hverandre. Dersom et legeme beveger seg langs en rett linje virker friksjonen i motsatt retning av bevegelsen. Se figuren. Men et legeme kan også utsettes for friksjon når det står stille, for eksempel en bil som er parkert i en bakke (se statisk friksjon nedenfor) Jeg får oppgitt at friksjonskoeffisienten er u=0,25. Jeg får også oppgitt at klossens startfart er 8m/s og massen er 0.25 kg. Jeg skal finne ut hvor langt den sklir før den stopper. Noen som kan hjelpe meg litt i startfasen? Litt usikker på hvilken friksjon formel jeg skal bruke Samt regne ut friksjon, 2015 Saracen Ariel 152 27.5 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 hvor mye forspenning amn får ved så og så mange grader osv er jo egentlig en smal sak på kalkulator bare man lærer hvordan man gjør det. Det er alt dette med bokstaver osv i teorien som gjør det vanskelig for min del. Jeg må ut og ha det inn med.

matematikk.net • Se emne - Fysikk 1 - finne friksjon og ..

 1. Fysikerne opererer med flere typer friksjon, men i hovedsak statisk og dynamisk friksjon. Vil man eksempelvis skyve på en bok som ligger i ro, må man først overvinne den statiske friksjonen. Når boken er i bevegelse, opptrer den dynamiske friksjonen. I hverdagen er friksjon helt nødvendig for at ting kan fungere
 2. Friksjonen mellom gods og underlag har mye å si når man skal frakte og sikre last. Det er derfor viktig å kjenne til hvordan friksjonen virker inn, når du skal velge sikringsutstyr og sikringsmetode
 3. Skjønner ikke helt hvordan jeg skal klare å regne det ut. Da sliter vi med det samme Jeg vet at vi må bruker den formelen jeg skrev i første post, men da ignorere vi friksjonen
 4. a) Regn ut normalkraften. Svar: Den fant jeg etter å ha slått fast at kreftene oppover var lik kreftene nedover da det er konstant fart og normalkraften 0,51kN. I fasit står det 0,56 kN.Hva er riktig her? Uansett er neste oppgave som jeg sitter fast på følgende: b) Regn ut friksjonskraften og friksjonskoeffisienten
 5. Prosentkalkulator - Kalkuler økning/nedgang i prosent. Prosentregning er en selvskreven del av matematikk og skolefaget matte i dag. Her kan du regne ut økning og nedgang i prosent, samt lese om fremgangsmåter og formler for prosentberegning og prosentutregning
 6. En kasse med tyngden G = 800 N blir trukket med en horisontal kraft Fh = 400 N. Friksjonskraften på kassen er R = 200 N.Hvor stort er friksjonstallet?R = µ×N = µ = R/N = 200N/800N = 0,25 NJeg er litt usikker på om dette er riktig

friksjon - Store norske leksiko

Hvordan regne bremselengde? Det å regne ut bremselengde er svært ofte en vesentlig del av teoriprøven når du skal ta lappen. Det å finne et helt riktig svar på oppgaven er nesten umulig da man er nødt til å ta høyde for en lang liste av faktorer Som i det forrige eksempelet begynner vi med å tegne en tabell. Om vi prøver med tre punkter som over ser vi at det er litt vanskelig å vite hvordan grafen ser ut, så vi velger oss fem forskjellige x-verdier å regne ut tilhørende y-verdier for. For eksempel gir x = − 2 at y = (− 2) 2 = (− 2) ⋅ (− 2) = 4. Tabellen vår blir da.

Fysikk - Friksjon. - Skole og leksehjelp - Diskusjon.n

Kameraten har handa åpen rundt nederste del av seddelen med minst 5 cm mellom tommel og pekefinger. Du lover bort hundrelappen hvis kameraten greier å ta den når du slipper. Han må ikke begynne å gripe før du har sluppet. Selv om du bare får en tier av ham for hver gang han ikke greier det, tror vi du kommer ut av spillet som vinner Regne ut vannmengde Diskusjon. I praksis får du ikkje svaret fordi det er meir komplekst. https://engineering.stackexchange.co...through-a-pipe tar for seg litt. Som du ser er det eit par hakk forbi E=1/2mv^2 og E=mgh som du kan bruke for å berekne hhv. bevegelsesenergien i vatnet og potensiell energi i eit magasin Hvordan regne prosent av et tall. Eksempel: Tallet er 2000, og du skal finne ut hvor mye 25 prosent av dette tallet er. Formelen for å finne ut dette ser slik ut: Prosent*Hele tallet/100 = Prosentandel. I eksempelet blir det da slik: 25*2000/100 = 500. Svaret er altså: 25% av 2000 er 500. Hvordan finne prosenten. Eksempel: Tallet er 500 Hvordan regner man ut bremselengde? Skjønner ikke den malen som står i teoriboka. Ganske blåst når det gjelder matte..! Veit at alt egentlig kommer an på bil, vær osv.. men kjekt å kunne/vite. problemet ditt da er jo å regne ut denne μ (my) som er friksjonstallet Hvordan regner jeg ut når jeg skal bygge terrasse. Regne ut kvadratmeterpris. Terassebord innlegg 20. Flere resultater fra forum. Hjelp meg med å regne hvor mange kvm er i meter - Anonymforum. God friksjon, god slitestyrke og lett å rengjøre

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer Tyngdens aksellerasjon er 9,81 m/s^2. Da blir friksjonens retardasjon 9,81*0,25 m/s^2. = 2,45 m/s^2. Deretter er det bare å bruke de vanlige formlene for aksellerasjon, fart og strekning. Hvis det er enklest, kan du regne på strekninga fra stillestående til 3 m/s med 2,45 m/s^2 i aksellerasjon. Svaret blir det samme Lederen av modellgruppa ved Folkehelseinstituttet, Birgitte Freiesleben de Blasio, holdt et foredrag om arbeidet de gjør ved Norsk Vitenskaps-Akademi 23. april. Da ble hun spurt om det er noen andre land som bruker akkurat denne modellen til å regne ut hvordan smitten sprer seg Hvis vi vil regne ut bremselengden til en bil, bruker vi Newtons lover for mekanikk og gravitasjon, og friksjon. Vil vi regne ut hvordan elementærpartikler og atomer virker, trenger vi kvantefysikken. - Den kan virke overraskende, fordi vi ikke har så mye erfaring med den Venter Trygve med å ta ut pensjonen til han fyller 67 år, får han 232 200 kroner, som gir 19 350 kroner brutto per måned. Vil du se hvordan din alderspensjon er sammensatt og hvordan pensjonen beregnes, kan du logge deg inn på Din pensjon. Svein Sannes Avdelingsdirektør, NAV Pensjon

Hvordan regne ut 0 til 100. Tomas Tom. Publisert torsdag 18. mai 2006 - 12:51 Sist oppdatert tirsdag 06. september 2016 Veigrep / friksjon Utveksling / giring. Den eneste jeg kommer på for å rekne ut hvor lang tid det tar fra 0 til 100 er først å finne ut hvor mye 100 km/t blir i m/s ved å dele 100 med 3,6 som da blir 27,8 m/s Hvordan regne ut tid Prosen . Her tar vi en kikk på hvordan Excel kan beregne tid mellom datoer og klokkeslett. Vi ser spesielt på hvordan vi kan beregne tiden når klokken bikker over midnatt, f.eks fra klokken 22:00 til 05:00 med en knakende tøff formel Valutakalkulator som regner mellom 150 forskjellige valutaer Regne ut fortjeneste DG. Hvis man har en selvkost på kr 10,00 og skal ha en fortjeneste på 25% på den prisen. Regner man da: 10,- X 1,25 = 12,50. eller. 10,- / 0,75 = 13,33

• Hvordan måle friksjonen? • Krav til friksjon • Vinterglatte veger om sommeren? 2003 3 Friksjon og trafikksikkerhet Føreforhold: Relativ risiko: Tørr bar veg: 1,0 Våt bar veg 1,3 Slapseføre 1,5 Hard snø 2,5 Løs snø og isdekket veg 4,4 • Klar sammenheng mellom føreforholdene o Hvordan utføre beregning av korreksjonsfaktor Eksempel: 3500W | 230V | bolig | 35 °C | 3 kabler på vegg | PVC kabel | åpent anlegg Regn ut belastningsstrømmen. Ib = P/U = 3500W/230V = 15,2A ≤ In = nærmeste sikringen blir da 16A Så må du finne hva korreksjon for 35 °C omgivelsestemperatur er, dette gjør du fra tabell 52b-14. 35 °C = 0.94, deretter finner vi ut hva korreksjon for. En video som demonstrerer hvordan vi kan finne løselighetsproduktet (Ksp) for en likevekt bestående av et uløselig salt, og hvordan vi kan finne ioneprodukte..

Program for å regne ut friksjon osv - Snikksnakk, pølsevev

Hva er friksjon? illvit

5 uker ferie: 1762,5 x timelønn = årslønn fordi: (37,5t x 52 uker) - (5 uker ferie x 37,5t) = 1950t - 187,5t = 1762,5 timer i tilleg til dette kommer 12% feriepenger av brutto årsinntekt (dersom du har tariff-festet rett til 5 uker ferie Du kan regne ut for 2020 og for tidligere år for å se hva skatteoppgjøret kan bli. Beregn skatten din Du logger ikke inn for å bruke skattekalkulatoren, men velger inntektsåret du vil beregne skatten din for, og fyller ut antatt inntekt, formue og fradrag Hvordan regnet ut dette? 1) Utregningsmåte og formel: Prosenttallet * Heltallet / 100 = (x) For å finne prosenten må du gange prosenttallet med det hele tallet og dele på 100. Eksempler og utregning: 89 % hadde forhåndskjøpt biletter til konserten. Totalt var det 10.700 som faktisk var der. Hvor mange hadde forhåndskjøpt bilett Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se Folketrygdlovens §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget

Transport og logistikk - Friksjon - NDL

Regn ut din BMI. Dette er formelen for BMI. Din BMI forteller om du er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme. - BMI er en enkel måte å regne på, men ulempen er at den ikke sier noe om fett og muskler. For de som har BMI over 25, må man lokalisere hvor dette fettet er Hadde du i stedet tatt ut det du tjener på rentes rente etter hvert, og bare spart innskuddet pluss de 5% av 100 000 hvert år i 30 år, ville du endt opp med nøyaktig 250 000 kroner, der renteinntektene utgjør 150 000 kroner (30 år ganger 5 000 kroner). Nå ser vi virkelig effekten

Hvordan regne ut eierbrøken? Johan og Torstein kjøper en bolig til fire millioner. Johan har 800 000 kroner i egenkapital, mens Torstein har 200 000 kroner. De tar opp tre millioner i lån. Begge skal betale like mye på lånet hver måned. Hvor stor eierandel får de da hver seg Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent om de som alderspensjonister vil unngå å bli gjeninnmeldt i tjenestepensjonsordningen

matematikk.net • Se emne - Fysikkspørsmål (Friksjon

Jeg har brukt en kalkulator for å regne ut snittkarakteren min i en bachelorgrad. Fylte inn alle karakterene, og antall studiepoeng for hver karakter. Fikk opp tallet 3,56. Men hva blir dette i bokstaver? Trenger et snitt på C for å komme inn på master, men vet ikke om jeg har gode nok karakterer.. BMI-Kalkulator Regn ut din BMI. Vekt i kg: Høyde i cm: Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt Hvordan regne ut lengden av hypotenus når man vet lengden av katetene Hvordan regne ut? » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hvordan regne ut? Av Gjest Gjest, April 9, 2009 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. Gjest Gjest 0 0 Gjest Gjest

Hvordan utregnes likviditetsgraden? Virksomhetens likviditetsgrad, det vil si om likviditeten er god eller dårlig, kan beskrives gjennom utregning av tre forskjellige likviditetsgrader. Dette ansees som viktige nøkkeltall ved vurderingen av bedriftens likviditet. Likviditetsgrad 1 Usikker på hvordan beregne feriepenger? Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes både etter ferieloven og etter tariffavtalene med en prosentsats av arbeidstakerens feriepengegrunnlag. fordelen er imidlertid at man faktisk får utbetalt lønn i de fem ukene man faktisk tar ut ferien Hvordan regne ut kubikk? Ved utregning av kubikk og volum i en kasse eller forskaling ganges lengden, bredden og høyden sammen for å finne frem til antall kubikk. Innenfor betong benyttes normalt kubikkmeter, og lengde, bredde og høyde må derfor alle trè være angitt i meter. Dette er overkommelig i en kvadratisk eller rektangulær form, men med skråvegg og sylindre blir dette noe mer. Det er egentlig ikke så vanskelig å regne ut, når man først har skjønt hvordan man gjør det. På alle matvarer er næringsinnholdet oppgitt per 100 gram. Det første man må gjøre, er å se på matvaren hvor mye den inneholder/hva den veier. Byggrynlunsj m/eple og pære uten til satt sukker veier 150 gram Hvordan Regne ut din netto formue, enkelt. Publisert av BudsjettLiv den 26. oktober 2019 26. oktober 2019. Hvor mye bør du ha i formue når du er 30 eller 50 år gammel? Her kan du lære hvordan du enkelt regner ut din personlige formue, og hvor stor formue du ideelt sett burde ha hatt i din alder

Friksjonskraft og friksjonskoeffisient - Fysikk

Jeg starter med å regne ut hvor mange timer 1 time og 30 minutter tilsvarer. 30 min : 60 min/t = 0,5 t + 1 t = 1,5 t. Så kan jeg regne ut hvor mange ml pasienten har fått etter 1,5 t. Da ml = Hastighet x Tid. Hastigheten er oppgitt til å være 40 ml/t, så ml er derfor lik 40 ml/t x 1,5 t = 60 ml Ok, jeg har et snitt på 4,6 G på 2004-2006. Da skjønner jeg hvordan jeg kan regne det ut, men regnestykket kan jeg jo ikke sette opp før 2015 er der for jeg må jo vite hvor mye grunnbeløpet er da, men det gir jo en liten pekepinn, det er jo ikke så mye som skiller på hvor mye grunnbeløpet går opp hvert år

Prosentregning Prosentkalkulator Prosen

Finansieringen er på plass. Nå er spørsmålet hvordan lånet skal deles og hvem som vil eie hvor mye. Silje Sandmæl forteller hvordan dere skal regne det ut. Toggle navigation Alt om bolig. Meglerbloggen (current) Open sub navigation. Gjør det selv (current) Open sub navigation Jeg har ikke hatt matte siden allmenn grunnkurs. Da jeg prøvde å regne ut vinnersannsynlighet med en matteformell som jeg lærte på ungdomsskole (over 5-6 år siden). Sjansen for det første tallet er en av 34. Sjansen for det andre tallet er en av 33 x 34. Så regnet jeg ut på denne måten: 34 x 33 x 32 x 31 x 30 x 29 x 28

Bruk Kalkulatoren for å Regne ut Den Effektive Renten. Planlegger du å ta opp lån, er det effektiv rente som best forteller deg hvilket lån som er billigst over tid. Så lenge du får tilbud med samme lånebeløp og nedbetalingstid, vil du raskt kunne vurdere det beste tilbudet ut fra den effektive renten Deretter regner kalkulatoren ut hvor stor denne pensjonen er av inntekten. I beløpet for utbetaling etter skatt brukes marginalskatten for pensjonsinntekten din. Se også: Guide til innskuddspensjon. Kalkulatorer: Verdi av innskuddspensjonsordning Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger Med en målestokk på for eksempel 1:50 000 skriver du inn 50 000 i ruten for målestokk. Velg hvilken avstand du vil regne ut og hvilken måleenhet svaret skal gis i. Trykk på Regn ut for å få svaret. Det er mulig å bruke mellomrom og desimaltall, både med komma og punktum som desimaltegn Vil du regne ut CC-avstanden på varmekabelen eller lurer du på hvordan du regner ut areal for varmekabler, kanskje du lurer på hvor sterk varmekabelen skal være i et rom. Under skal vi se litt på formlene og en enkel guide for å legge varmekabel. Les mer om Guide til varmekabel, hvordan du velger riktig varmekabel til forskjellige rom

Friksjonstall - Fysikk - Skolediskusjon

Ønsker du å lære deg hvordan du med enkle grep kan øke sannsynligheten for et godt drevet og vellykket prosjekt? Hvordan få gjort mer for mindre uten intern friksjon. 18.02.20 18.02.20 / Thon Hotel Rosenkrantz, 11.05-11.50 En prosess som flater ut, skaper kreativitet og myndiggjør 11.50-12.30 Luns Hvordan kan vi bruke Matvaretabellen til å beregne en næringsdeklarasjon? Skriv ut. Matvaretabellen.no inneholder verdier for energi og næringsstoffer for nærmere 1500 matvarer, ingredienser og retter. Matvaretabellen er de seneste årene tilpasset Matinformasjonsforordningen Jeg er ei jente på 18 år, og jeg lurer på hvordan man regner ut BMI. Jeg leste et sted her at man skal dele vekten på (høyde x høyde), men jeg får det ikke til. Jeg er ca 169 høy og veier ca 47 kilo. Kan noen hjelpe meg med det, så kanskje jeg forstår litt bedre? account_circle

Det betyr at dersom du har en loftstue med skråtak på to sider, skal du finne de to punktene hvor takhøyden er akkurat 1,90m. Legg til inntil 0,60m mot skråtaket, men dersom du møter en delevegg før 0,60m, er det dette som er grensen. Deretter finner du rommets lengde og kan enkelt regne ut arealet Regner med du skal regne ut liter/per mil Regner også med at de fire tallene du har skrevet er de fire siste til høyre på telleren. 2303(stryker det siste tallet da det er kun en teller for hver hundre meter) | 230km = 23,0mil 22,3L/23,0Mil. 0,969L/mil Alt for dårlig om dette er gjort under landeveiskjøring Ønsker du å lære deg hvordan du med enkle grep kan øke sannsynligheten for et godt drevet og Kanskje du vil sjekke ut disse Webinar Agil ledelse: Hvordan få gjort mer for mindre uten intern friksjon. 11.11.20 11.11.20. Online via din PC/nettbrett/mobil Webinar Presentasjonsteknikk i teori og praksis. 12.11.20 12.11.20. Online via. Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside

Lær hvordan du kan skrive ut en tabell med rutenett. Skrive ut side tall i et regne ark. Du kan ikke sette inn, vise eller skrive ut side tall i Excel for nettet. Hvis du imidlertid har skrive bords versjonen av Excel, kan du legge til side tall øverst (topp tekst) eller nederst (bunn tekst) i regne arket og skrive det ut Innleveringsoppgave i Fysikk om friksjon og mekanisk energi. Oppgaven inneholder en rapport i tillegg til en innledende del med teoretisk grunnlag i forhold til energi; potensiell energi, kinetisk energi og mekanisk energi. Rapporten er fra et forsøk med hensikt å måle friksjon og mekanisk energi for en bli som kjører nedover et skråplan

Hvordan kalkulere prisen? I prinsippet er det kun tre utgangspunkter for å sette prisen på et produkt: Selvfølgelig kan man ikke sette prisen på et produkt ut fra svaret på et av disse spørsmålene, uten å ta hensyn til det andre. Det vi gjør er å ta utgangspunkt i en av dem Kalkulatoren regner ikke ut avgifter på varene som er nevnt over. Andre varer er inntil videre, og så lenge Finansdepartementet bestemmer, frie for avgifter forutsatt at sendingens innkjøpspris inkludert frakt er under 350 kroner. Dette gjelder for eksempel klær, elektronikk, kosmetikk, sminke, sportsutstyr, briller, kjøkkenutstyr og møbler

Fysikk og fartslære - Skolebrannbile

Hvordan regne diettdøgn og timer. For reiser som varer over 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 570,-. Etter regelendringen utbetales nå 1 diettdøgn og 1 diettsats for 6-12 timer, for reisen brukt i eksempelet over. Måltider til fratrekk Oppgave: Regne ut akselerasjon Bruk formelen, og regn ut akselerasjonen i ulike stadier i Usain Bolts rekordløp: Tidsintervall: Utregning: Akselerasjon: 1,0 - 1,5 sek 1,4 m/s2 «Akselerasjon er fartsendring over tid» 3.0 4.1 4.

Slik regner du ut bremselengde Finnhvordan

Hvordan øker du friksjonen på en sykkel på en isete ås? Fungerer en sykkel ut? Når du sykler når er friksjon nyttig og når er det ikke forklart? Hvordan kan du redusere friksjon på en sykkel? Fungerer sykling for vekttap? Gjør bremser på en sykkel friksjon? Forklar hvordan luftfriksjon er redusert i biler og sykkel? Har sykkelnavet. - Hvordan jeg regner ut brutto fortjenestemargin? Blant annet kan han ikke regne ut brutto fortjenestemargin, en av de mest elementære regnskapsformlene, skriver The Times

Naturfag Påbygg - Arbeid, energi og effekt - NDL

Hvordan regner jeg det ut? Løsning: Det finnes en formel for å regne ut trinnavstandene til en perfekt trapp, som føles naturlig å gå i: 2 x stigning + trinndybde = 63 cm. Et voksent menneskes skritt er rundt 63 cm, så det er det vi vil treffe med utregningene våre Enkel kalkulator som regner ut momsbeløpet enten fra totalsummen eller nettobeløpet. For å regne ut 25% moms fra et nettosum, legg inn beløpet og klikk på kalkule Valutakalkulator som regner mellom 150 forskjellige valutaer. Prøv vår nyttige valutakalkulator du også

Den viktige friksjonen - TransportMagasine

Boliglånskalkulator. Beregne hva boliglånet vil koste og se forskjeller i kostnad ved å justere lånebeløp, rente og løpetid Den mest «folkelige» metoden for å regne ut barnets høyde i voksen alder er å regne gjennomsnitt. Ved å doble høyden barnet har som to-åring, får man høyden i voksen alder. Skjelettalder. Når barnet er minst sju år, kan man ut fra et røntgenbilde av håndleddet få en litt bedre indikasjon på hvor høyt barnet vil bli Å regne med parentesuttrykk Når det står et tall helt inntil en parentes eller to parentes inntil hverandre så betyr det at vi skal multiplisere. Å multiplisere et tall med et parentesuttryk Hvordan rekne ut takareal? trond_ Veteran . 577 Litt vest,litt nord,og litt vest igjen 2. Hvordan finner en ut hvor mangen kvadrat ett yttertak er på? :p om taket er 22 grader, vil det bli litt under dobbelte av grunnflaten på bygningen? Signatur. Hobby snekker . 2 Anbefal Siter. I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan motstander oppfører seg når de seriekobles og parallellkobles (teoretiske regneeksempler). Men vi må regne ut strømmen som går gjennom motstandene. Det gjør vi ved hjelp av Ohms lov. Vi kan raskt sjekke om vi har regnet riktig

HVORDAN REGNE UT TERMIN: Her er fremgangsmåten for å regne ut termindato. Foto: NTB Scanpix Vis mer Termin - slik regner du den ut Her er fremgangsmåten for å regne ut termindato. Redaksjon. Publisert: onsdag 06. november 2013 - 13:10 Sist oppdatert: mandag 31. oktober 2016 - 14:11 Jeg har sett at det er flere som spør om hvordan man skal finne ut hvor mange masker man skal legge opp, enten om det er at man ønsker enn annen pinne enn det opriften sier eller sktrikke for frihånd. Så legger ut min måte å regne meg frem til min måte :-) Hvordan regne I denne oppgaven skal du regne ut næringsinnholdet i en porsjon med frokostblanding. Du har lært at matvarer skal merkes med næringsinnholdet, slik at vi forbrukere kan vite hvor mye maten inneholder av ulike næringsstoffer. Alle matvarer skal merkes med næringsinnhold per 100 gram. Noen ganger skriver produsentene i tillegg næringsinnholdet i det de regner som en porsjon. Den mengden.

 • Tysk jaktterrier wikipedia.
 • America's country radio.
 • Skadet lårmuskel.
 • Gaza strip.
 • Lun potetsalat til spekemat.
 • Bell 47g.
 • Heimdal norge.
 • Feuerblume roman.
 • Rs virus død.
 • Candidate app kostenlos.
 • Idrettslag oslo.
 • Blodtrykksfall gravid tips.
 • Verizon norge.
 • Vendinger rillestrikk.
 • Kindertanzen rheda wiedenbrück.
 • Geneva touring.
 • Vebjørn sand litografi.
 • Verste drap i norge.
 • Eksempel på abab rim.
 • Bürgeramt odenkirchen.
 • Wetter rügen 10 tage.
 • Barkass.
 • Pörtschach privatunterkünfte.
 • Bmw 3er e46.
 • Når starter skoleferien.
 • Sole proprietorship.
 • Canal digital störningar.
 • Gopro biltema.
 • Hva rimer på melk.
 • Frem fra glemselen 1.
 • Undervisningsopplegg historie ungdomsskolen.
 • Zwangsversteigerungen amtsgericht münchen.
 • Pizup com fun photo editor.
 • Henrik wergeland snl.
 • Likestilling mellom svarte og hvite i usa.
 • Yakuza tattoo rules.
 • Norsk muntlig eksamen oppgaver vg3.
 • Viking storleksguide innermått.
 • Anne frank movie 2009.
 • Hormon.
 • Kjente britiske artister.