Home

Med videre forkortelse

= med videre Synonym m.m. Se også osv. Skålen koster ca. 29,50 kr. og findes i stormagasiner, gavebutikker m.v. over hele landet FamJour1984 Familie Journalen (blad), 1984 Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg). I sammensetninger får forkortelser bindestrek (tv-program). I genitiv får initialord liten s (NRKs) m meter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt). ma. mandag mag.art. magister artium maks står nå oppført i Bokmålsordbokas nettutgave uten punktum. m.a.o. med andre ord Mark Markus-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene) . Matt Matteus-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene). Kvelden før Jesus ble korsfestet, spiste han påskemåltidet med. Inneholder eller linker til ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller annet materiale som er i strid med norsk lov. Brudd på norske opphavsrettsregler / kopiering av artikler som er publisert i andre medier. Krenking av privatlivets fred

mv — Den Danske Ordbog - ordnet

Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir skrevet feil På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes grammatikk.com © Kjell H. Ullestad NOEN VANLIGE FORKORTELSER adr. adresse avs. avsender bl.a. blant annet d.d. denne datoen = i dag d.m. denne måneden e.l. eller. I forkortelser som DNB, DBS, NSB, BBS uttales bokstavene hver for seg, og disse er altså ikke akronymer. Hakkespettbevegelsen i Donald finner vi mange av dem, som UFFAMEG (Udadlelig fin forvalter av makt, edelmot og godhet) og GRRR (Glimrende, raseren og råfin rekordhund) Definisjoner og forkortelser . Branncellebegrensende bygningsdel: Vegg-, gulv-, tak- og etasjeskiller med tilhørende dører, porter, vinduer, luker med videre som er bygget for å hindre spredningen av brann i et gitt antall minutter - 30, 60 og 90 minutter

I statstjenesten er «Med hilsen» oftest godt nok, og i f.eks. vedtak er det ikke alltid noen hilsen i det hele tatt. Her kan man følge tradisjonen der man arbeider, om ikke noe annet er vedtatt. Forkortelsen «Mvh.» er neppe vennligere enn bare «Hilsen». Skal man først være ekstra vennlig, kan man koste på seg å skrive ordet fullt ut Oversigt over almindeligt brugte danske forkortelser. Her finder du en liste med mere end 750 forkortelser på dansk Når man skal komme med dessuten, ellers, videre, samt, pluss, både og Aspekt Bergenstesten Bestemthet Bindeord Bokstaver Demonstrativ Determinativ Eiendomspreposisjoner Eventyr Flertall Flervalg Forkortelser Genitiv Genus Geografi Gradbøying Historie Hjelpeverb Infinitiv Interjeksjoner Jobbsøking Kondisjonalis Kongruens. Forkortelser og forklaringer. al = alen brmnr - brannmatrikkelnummer brnr = bruksnummer capt./kap. = kapittel d. = død m.v. = med videre mth = med hensvn til no = nummer oldn = oldnorsk pag. = pagina = side pam = på andre måter s. = side sal. salig/avdø

Forkortelser kan på en gang være praktiske og dødirriterende. De er naturligvis praktiske, fordi de er korte og sparer derved forfatteren både tid og plads. Den tid, som forfatteren sparer, skal læseren dog sommetider bruge på at forstå forkortelserne i en tekst. med videre - N - NB (nb.). EFTA har handelsavtale både med EU og enkeltland. EORI: Economic Operator Registration and Identification EU: (European Union).Den største tollunionen i Europa er EU og består av 27 medlemsland. EU status: Varer som er i fri sirkulasjon innen EU. EU-status (Fellesskapsstatus) er en avgiftsmessig status og må ikke forveksles med EU-opprinnelse Med hovedregelen om at forkortelser skal inneholde punktum, bør vi derfor trå varsomt. Her er et eksempel på hvorfor: En s. tekst full av forkortelser vsa. bl.a. en s. tekst uten såk. forkortelser e.l., er veldig forskjellig. Skriv istf. en tekst med div. hele ord, m.a.o. godt norsk og fl. lange ord. Oversatt

Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket. Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form.. Forkortelser har vært brukt gjennom alle tider. Det går et skille mellom forkortelse og sammentrekning som er hyppig brukt i gamle manuskripter og tidlige trykte bøker hvor bokstaver er. osv. er en forkortelse for uttrykket som ofte brukes hvor flere forhold impliseres: «og så videre». Denne forkortelsen er lovlig å bruke i norsk rettskriving, og dermed lovlig på eksamener og lignende. Det skrives «osv»

Andre forkortelser, som dækker over mere generelle udtryk, skrives med småt og benyttes kun i skrift. Eksempler: osv. står for og så videre s. står for side (efterfulgt af nummer) kr. står for kroner (med beløb foran eller bagefter) - Kr. kan også stå for Kirke i bynavne; frk. står for Frøken (benyttes kun ved navngivning OSV kan vise til: . osv., en forkortelse for uttrykket som ofte brukes hvor flere forhold impliseres: «og så videre».Denne forkortelsen er lovlig å bruke i norsk rettskriving, og dermed lovlig på eksamener og lignende. Det skrives «osv». med punktum etterpå, siden det er en forkortelse.; Offshore Supply Vessel, forsyningsski Forkortelser på nettet. Vi har samlet en lang række danske forkortelser og udenlandske eller tekniske forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er forkortelserne uddybet. Ordbogen med forkortelser vokser løbende, nå vi støder på nye forkortelser Systemet som knelte som en konfirmant foran presten og som gang på gang sviktet oss alle og er like stabilt som Mannen, skal faktisk være med videre i PNP. Stig Kolstad, politimann, skriver om forkortelsene

Forkortelser - Språkråde

Forkortelser: M - Korrekturavdelingen

 1. Hovedregelen er at de fleste forkortelser bruker punktum, men det gjelder ikke initialord som NRK, for mål (cm), vekt (kg) og mynt (kr). Setter man sammen en forkortelse med et annet ord skal det være en bindestrek mellom forkortelsen og det følgende ordet, som tv-program. I bruk med genetiv får initialord en liten s, som for eksempel NHOs
 2. Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag.Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket
 3. otransferase, leverenzym - forhøyede verdier kan være et tegn på skadelig alkoholbruk, leverbetennelse med mer ALAT - Alanin a
 4. Ordliste med ord relatert til slektsforskning. Inneholder ord man ofte finner i kirkeb ker, ulike slektskapsforhold og forklaring p andre relevante ord innen genealogi. dinSlekt.no vil være nede for vedlikehold mellom kl 14:00 og 18:00, torsdag 19. februar 2015
 5. Ved universitetet bruker man en rekke uttrykk og forkortelser som ofte er ukjent før man entrer universitetet. I tillegg bruker man ofte forkortelser når man bruker disse begrepene. Dette kan fort føles forvirrende den første tiden som student. Derfor har jeg forsøkt å lage en ordbok som forklarer ofte brukte begreper du kommer til
 6. menheng med det pågående arbeid innen CEN med standarder innenfor Facilities Management, hvor representanter fra Norge deltar aktivt. Utviklingen av standarder og definisjoner innen bygg- og eiendomsfotvaltning vil utvikle seg videre. Spesielt ser vi en videre økning av internasjonale standarder som vi må ta inn over oss. Det vil derfo
 7. Forkortelse abbreviation abbreviated words — er forkortet staving av ord eller en gruppe av ord. Alle språk er mettet med akronymer, og vi er så vant til dem som bruker dem overalt. Og hvis noen av dem er kjent for oss selv fra ung alder, da vi møter med noen livslang. Forkortelser vet er nødvendig fordi noen av dem er ikke bare enkel, men også ganske viktige kutt som vil være nyttig i.

A. ABS - AntiBlockierSystem. ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder. aids - acquired immune deficiency syndrome. AM - Amplitude Modulation. AM - ante meridiem («før middag»). Ap - Arbeiderpartiet. ASCII - American Standard Code for Information Interchange. AS - aksjeselskap. AUD - australsk dollar. B. BGN - bulgarsk lev. bh - brystholder. BI. Norsk: ·Forkortelse for og så videre / og så vidare.··Forkortelse for og så videre Det er nå det deles ut CERT. Forkortelse for Certification og som til slutt kan være med på å gi tittelen Norsk Champion. CERT'et deles vanligvis ut til 1.plassen. Hvis denne er fullcertet etter gjeldende regler går CERT'et videre til 2.plassen. Er denne også fullcertet går det videre til 3.plassen osv Med hensyn på brukes vel i matematikk (løs ligningen med hensyn på x), men jeg kan ikke huske å ha sett forkortelsen noen gang. Vet heller ikke om uttrykket egentlig er korrekt, men det er i hvert fall utbredt. Er egentlig ikke så glad i sånne forkortelser, riktige eller ikke. Mht, ift, og så videre.. med vennlig hilsen nr. nummer o.l. og lignende osv. og så videre pga. på grunn av pkt. punkt: Se pkt. 3 i rapporten. s.d. se denne/dette Du finner flere forkortelser hos Korrekturavdelingen. Title: Noen vanlige

Hvad er HIV? - Patienthåndbogen på sundhed

Videre har vi også hørt om betydningen av trygge og tilgivende veier, dvs. hvor f.eks. omgivelsene er utformet for å volde minst mulig skade ved avkjørsel osv. Vi har også tilgivende biler, dvs. hvor førerhjelpsystemer som dem nevnt ovenfor, og annet, bidrar til å avverge ulykker eller til å redusere skadeomfanget når ulykker inntreffer For eksempel i denne tittelen: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek

Hva betyr m.v.? - Språk - VG Nett Debat

MSIS er en forkortelse for Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Dette er et landsomfattende helseregister som drives av Folkehelseinstituttet. Reglene om MSIS finnes i en egen forskrift som er gitt med hjemmel i blant annet smittevernloven og helseregisterloven. Formålet med meldingssystemet er: å beskrive forekomst og utbredelse av smittsomme sykdommer å bidra til å oppklare. Masteroppgave Selvstendig arbeid med veiledning i avslutningen av en mastergrad. Masteroppgaven skal ha et omfang på minimum 30 og ikke mer enn 60 studiepoeng. MH er forkortelsen for Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dette fakultetet ligger på samme område som St. Olavs hospital på Øya. NV står for Fakultet for naturvitenskap En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, en tilstand der muskelvevet i høyre hjertekammer over tid erstattes med en blanding av bindevev og fettvev Byggesaksforskriften er kortnavnet for Forskrift om byggesak. Ofte bruker dokumenter og skjemaer bare forkortelsen SAK10 (hvor 10-tallet angir årstallet gjeldende hovedversjon ble vedtatt). Formålet med forskriften er å utfylle plan- og bygningslovens regler på ulike områder, og sikre at utforming og behandlingen av søknader skjer i tråd med lovens formål

Da bør lese videre - GK ser etter en strategisk innkjøper med et strategisk blikk, kommersiell teft og resultatfokus. Konserndirektør HR GK Gruppen er i en spennende fase med implementering av ny konsernstrategi, G-Kraft, og med ny konsernledelse Roflmao - En forkortelse for det engelske uttrykket «rolling on floor laughing my ass off», altså å ligge på gulvet og ha latterkrampe. OMG - En forkortelse for «oh my god». Hooke - Noen definerer hooking som klining, mens andre forbinder det med andre seksuelle relasjoner - bortsett fra sex osv. og så videre. Kan også være o.s.v. Generel Dansk forkortelse Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige sprog. Få svar på hvad forkortelsen betyder og hvordan forkortelser skrives korrek Sv: Forkortelser Hei hei! Du er ikke den første som blir forvirret over alle forkortelsene. Det er spesielt inne hos prøverne disse ligger, og derfor har de også laget sin egen tråd der de forklarer hva de ulike betyr. Sjekk her! Lykke til med prøvingen

Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir

Ja, når er det vanlig at de begynner og lære og lese forkortelser på skolen? Andreklassingen her har mye av det i leseleksen. Noen eksempler: bl.a.,.. Guiden er ment for deg som representerer et firma som skal starte med import av varer til Norge. Den gir deg hovedreglene i forbindelse med import og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene I digital markedsføring er det et hav av forkortelser. I vår hverdag har vi med disse forkortelsene å gjøre hele tiden. Det kommer stadig nye og noen blir gamle så oversikten under skal vi forsøke å holde oppdatert

 1. Forumet har brukere med forskjellig utgangspunkt, kunnskap, interesse osv. :idea: Hva med å lage en klistret post med nettop oversikt over ord og forkortelser? :idea: Selv er jeg over snitter interessert, for meg var det helt naturlig å kalle krona for knotten. Men ble rettledet etter..
 2. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt Sjældne ord Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der.
 3. Korrekt forkortelse av Nord universitet er Nord. Videre arbeid: Utarbeidelse av Bruk av profilelementer skal inntil videre gjøres i samarbeid med designansvarlig ved trykkeriet. Utvikling av visuell profil er en tidkrevende prosess, og den må systematiseres slik at endelig visuell.
 4. Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre et tverrfaglig samarbeid, Vi følger her Inger videre i sitt møte med hjelpeapparatet vedrørende etablering av Individuell plan for hennes datter Inga. Helsesøster Sofie er koordinator, og har innkalt til et første møte i ansvarsgruppen
Suzuki med villedende markedsføring - DinSide

Forkortelser og akronymer DinOrdbo

 1. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til I forbindelse med forkortelse. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Folkeskolens prøve i samfundsfag. Samfundsfag. Læs mere. SE MERE. 2 0 . U. Her følger to videoer om Med videre forkortelse. Med mere forkortelse
 2. Han oppdaget at elevene tok sms-språket med seg inn i skolen. Forkortelser, utelatelser og grammati­kalske krumspring fra sms-språket lurte seg inn i alle skriftlige oppgaver, til lærernes fortvilelse. Dialekt. Også norske elever har lagt seg til slike vaner. og i videre studier
 3. Her får du en kort introduksjon til «foreningsretten» med en oversikt over de viktigste rettsreglene som gjelder. Kort og noe upresist kan en si at foreninger er personsammenslutninger uten eiere. Foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. I Norge har vi ingen generell foreningslov, og derfor heller ikke en legaldefinisjon om hva en forening [
 4. LIS-leger. I samsvar med Tidsskriftets praksis kan forkortelsen LIS ikke brukes stående alene. Alternativet er heller å skrive lege i spesialisering helt ut. Der det er behov for å forkorte, kan man skrive LIS-lege.Ved omtale av ordninger som er knyttet til leger i spesialisering, kan man skrive LIS-stilling, LIS-tjeneste, LIS-kurs osv.. Dersom man vil presisere at man skriver om leger i.
 5. SOFT er en engelsk forkortelse som står for «Strengths» (sterke sider), «Opportunities» (muligheter), «Faults» (svakheter) og «Threats» (trusler). Se filmen om SOFT-analyse før du leser videre: Arbeidsbetingelser. I forbindelse med en SOFT-analyse er det er viktig at du gjør deg kjent med arbeidsbetingelsene
 6. I forbindelse med store beløp, med energi og med størrelser i elektronikk og datautstyr er det ofte bruk for store tall; million, milliard, billion, billiard er aktuelle tall. For små tall er også milliondel, milliarddel, billiondel eller billiarddel blant de som brukes mye
 7. Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for skal det være punktum mellom hvert ledd når forkortelsene ellers ville kunne forveksles med ord eller andre forkortelser. (og så videre) pga. (på grunn av) Det skal ikke være punktum ved.

Definisjoner og forkortelser - bfobrann

Sopra Steria tildeles Lilla Hansen-prisen av

Kan jeg skrive «Med vennlig hilsen»

 1. Utarbeides videre p oppfordring. Gard Str m. Oppdatert 22.08.2018. Tips: (Standard i de fleste programmer). S k: N r du er inne i det dokumentet du vil s ke i, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [F]. Zoom inn/ut: Er skriften for liten, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [+] gjentatte ganger
 2. Forkortelse: Ord: Betydning: ang. angående: om, som gjelder: AS: aksjeselskap: en type firma: avd. avdeling: seksjon: bl.a. blant annet 'among other ' ca. cirk
 3. ologien, noe som skaper unødvendig forvirring ( 9 )
 4. Forkortelsen etc. (fra latin et cetera) betyr og så videre. Etc. er mest brukt i uformell eller teknisk skriving for å foreslå den logiske fortsettelsen av en liste. En periode (punktum) hører etter c i etc
 5. Fordi forkortelser er nødvendigvis kort og det er bare så mange brev, mange forkortelser kommer til å stå for flere ting. Bla gjennom noen referanse av medisinske forkortelser, vil det ikke ta lang tid å finne en eneste forkortelse med mer enn en håndfull av betydninger. Dette kan, og dessverre ikke føre til forvirring om medisiner
 6. Jeg bare tenkte at vi kunne dele de forkortelsene vi har med hverandre Trur dere kan de fleste og hvis det er noen dere vil adde så er det bare å gjøre det. Sikker noen jeg har glemt Er noen stygge ord men, men. Skriv hva de betyr. Omg= Oh my god Omfg = Oh my fucking god Lo= Laughing out Rofl= Rolling on floor laughin

Oversigt over forkortelser - Grafisk Litteratu

Bindeord - Topp nors

For lengre tid ble bruken av forkortelser på russisk ansett som en dårlig form og ble brukt ganske sjelden. Men i de siste hundre årene har forkortelser blitt en integrert del av språket, en aktiv måte for ordproduksjon. Spesielt ofte kan de bli funnet i virksomheten og vitenskapelig stil. Det er enda et helt lovverk som inneholder reglene for forkortelse av ord og en liste over allment. Fly- og rejsebranchen er generelt spækket med forkortelser af forskellig art og reglen synes at være at man gerne skal lave forkortelser for absolut ALT. Her er nogle af de mest brugte F - First C/J Jeg tænkte blot ikke videre over det, da den jo altid siger det samme som i screendumpet

Du kan opprette definerte navn for å representere celler, celle områder, formler, konstanter eller Excel for nettet tabeller. Et navn er en beskrivende forkortelse som gjør det lettere å forstå hensikten med en cellereferanse, konstant, formel eller tabell, som alle kan være vanskelige å forstå ved første øyekast Hva betyr MOA står for i tekst I sum, MOA er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan MOA brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder. Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikte Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo *Forkortelsene vi bruker på Bim *----- IH - artificial insemination husband. Inseminering. Sædcellene føres opp i livmor/eggleder via skjeden,.gjennom et rør AID - artificial insemination donor- Samme som AIH, men med donor istedetfor ektemann. Det er ikke forbudt i Norge for kvinner som er gift med en mann Bruken av forkortelser i språkets organisasjonsstruktur: etc. [etsetera] (og så videre), NB [enbi] (notat). Forkortede ord som brukes i uformell tale: TV [tivi] (TV), Case [case] (koffert). Hvis du er interessert i den fullstendige versjonen av engelske forkortelser og oversetter dem, vil dette bidra til studiet av engelsk LED er en forkortelse for Light Emitting Diode. En TV med LED-panel er egentlig en videreutvikling av LCD-TV-er, som er gjort mer strømbesparende og energieffektive. Selvsagt er også bildekvaliteten blitt bedre. Pikslene i denne typer TV-er sender ikke ut eget lys, men reflekterer lys fra siden eller bakfra

Hva står det egentlig på etiketten – SteroiderHva er et RAID – og hvorfor er det viktig for din bedrift

Forkortelser og forklaringe

Mange nye navn og forkortelser? Slik er politidistriktene organisert Geografiske driftsenheter, Den geografiske driftsenheten er videre delt inn i lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med korrekt bruk av tid mener vi at man bør unngå meklinger til langt ut på morgenkvisten - Vår forkortelse har fått negative konnotasjoner

Detox Restart Juice - Virker det

Forkortelser - Syntaksi

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyring og kontroll av bevegelser med hastigheter, posisjoner, retninger og tilstandssensorer på maskiner. Nasjonal og internasjonal industri setter høye krav til kvalitet, standardisering, prosedyrer, kontroll og dokumentasjon Begrepet er mer vanlig i Storbritannia, Irland og Australia, hvor et selskap med begrenset aksjer er vanligvis gjenkjennelig med forkortelsen Ltd, som i Smith Brothers, Ltd. I USA, kan selskapet bruke en lignende forkortelse eller kan betraktes som et aksjeselskap, som har begrenset ansvar i kraft av sin grunnleggende struktur EBITA (forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) er en ikke anerkjent GAAP (General Accepted Accounting Principle) metrisk målemetode som måler et selskaps operasjonelle styrke Hiv er en forkortelse humant immunsviktvirus. En person som er smittet med hiv, har hivinfeksjon. Hivinfeksjonen kan være asymptomatisk (ikke symptomgivende) eller symptomgivende. Vi ber videre om at egenandelstaket reduseres når ny egenandelsordning etableres

Begrepsforklaring: Forkortelser, ord og uttrykk - bring

Forkortelser i skrift (abbreviaturer). Deler av middelalderens høyt utviklede forkortelsessystem finnes ennå i skrift fra cirka 1600. Senere opptrer forkortelser mest i faste sammenhenger, ved mynt, mål og vekt, titler og så videre Se illustrasjon. P.Ø.S./K.J De fleste datakyndige vil gjenkjenne PC og XP og hvis du bor i Østra i Møre og Romsdal kan du få forkortelsen UP på skiltet. Overraskende nok har Statens Vegvesen også tatt med politisk ukorrekte forkortelser som HJ, KZ og SS, forkortelser som alle er knyttet til de dystre sidene ved andre verdenskrig Anden lovgivning, herunder bekendtgørelser og direktiver, der anvendes i teksten, er citeret med type, nr., dato og fulde navn første gang den nævnes i et afsnit, samt angivelse af den fremtidige forkortelse i parentes efter henvisningen. Alm. forkortelser. Følgende almindelige forkortelser anvendes i Ligningsvejledningen Med helelektriske modeller på vei i alle segmenter ligger alt til rette for å bygge videre på dette. Når vi samtidig vet at det er bekreftet elbiler fra AMG og Maybach, og en elektrisk variant av legenden G-Klasse er det grunn til å være optimistisk på vegne av norske kunder, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen Deler videre til andre sosiale medier; Ser på venners bilder, filmer og stories. Følger kjendiser og bedrifter de liker; Sender meldinger privat eller i grupper; Snakk med barna dine om at de bør starte opp med en privat og ikke offentlig profil, slik at de velger hvem som får se det de legger ut at deres bilder kan spres videre av.

WoW ordliste, Forkortelser for ord i WoW Logg inn for å følge dette . Følgere 0. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environment, Social and (Corporate) Governence, på enkelt norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse. Det er ingen tvil om at 2019 ble det store klimaåret, med klima-demonstrasjoner verden over, men nå med korona-situasjonen ser vi økende fokus på de to andre faktorene: S og G Hvis du tar en årsenhet på heltid vil du være i forelesninger med andre studenter som tar bachelorstudier, og du vil ha mulighet til å være med på alle studentaktivitetene på BI. Når du har fullført en årsenhet vil du få en tittel på CVen, enten bedriftsøkonom eller markedsøkonom Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. HMS-forskriften kalles også internkontrollforskriften Forkortelser med forklaringer. Både handlere og samlere benytter forkortelser når en snakker om kvaliteten på en mynt. I våre lister vil du også finne kombinasjonene f. eks 1/1+ eller 1+/01 som betegne en kvalitet mellom disse to. Videre benytter vi bokstavene: sv (svak), g (god) eller n (nær) foran kvalitets angivelsen

Ikke la forkortelser ødelegge teksten di

Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen. Det ble høsten 2002 vedtatt i Stortinget at Åsa-alternativet skal legges til grunn for det videre arbeidet med Ringeriksbanen. Dette alternativet er dyrere å bygge en linjen over Kroksund, men vil gi færre miljøkonflikter Forbundet kunne ikke leve med hva forkortelsen betyr på internett. Choue sier at World Taekwondo er avhengige av å utvike seg videre for å forbli relevant for et yngre og mer moderne publikum AU skal arbeide for å fremme allmennmedisinen innen grunnutdanningen og fremme videre- og etterutdanningen for allmennmedisinen, herunder stimulere til og koordinere kurs for allmennleger, bruk av god pedagogikk og fremme allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling

forkortelse - Store norske leksiko

Rehabilitering av en idrettsskade har som mål å få utøveren tilbake til ønsket aktivitetsnivå. Smerte og eventuell hevelse må behandles, og utøveren må gjenetablere bevegelighet, styrke, stabilitet, teknikk, koordinasjon og utholdenhet. Rehabiliteringen kan inndeles i tre faser; akuttfasen, rehabiliteringsfasen og treningsfasen. Fasene overlapper ofte hverandre Forbundet kunne ikke leve med hva forkortelsen betyr på internett. Nå har de endret navn. - Vår forkortelse har fått negative konnotasjoner. Taekwondo har vært på OL-programmet siden 2000. Her er kroaten Filip Grgic i aksjon under Rio-OL. Foto: REUTER

 • Mål på grillhytte.
 • Pris pr snus.
 • Boeing 367 80.
 • Grundsicherung 2018 rente.
 • Docking iphone.
 • Inngrodd tånegl operasjon sykemelding.
 • Høy musikk på dagtid.
 • Aalborg universitet esbjerg.
 • Intra kjøkkenkum.
 • Kinderhotel kärnten winter.
 • Fråga kjell.
 • Glosetyggeren 7.
 • Bonobo silver.
 • The red nose day actually.
 • Manchester city sponsor.
 • Macdonald ålesund.
 • Qtem academic partners.
 • Salaby 2018.
 • Sluttet selskap.
 • Babysense 7.
 • Ziegler nichols 2.
 • Einwohner bayern 2018.
 • Portkatheter oberarm.
 • Stimuli respons modell.
 • Selbstverteidigung memmingen.
 • Kipa katalog.
 • Billig giftering.
 • Gamlebyen hotell.
 • Lysaker stasjon buss.
 • Radio hamburg wetterradar.
 • Vis a vis salzburg öffnungszeiten.
 • Hsg blomberg e jugend.
 • Doi number apa.
 • Saksbehandler nav lønn.
 • Dolomiten bilder kostenlos.
 • Jona bok i bibelen.
 • Who owns tencent.
 • Regionale nachrichten brandenburg.
 • Viking jol.
 • Huseiernes landsforbund utleie.
 • Sportvereine pirna.