Home

Idrettsfag eller studiespesialisering

Hei! Jeg skal søke på VGS, men så vil familien min at jeg får så mye av de teoretiske fagene som mulig. Derfor kommer jeg mest sannsynlig til å gå studiespesialisering. Personlig er jeg ikke skolelei derfor vil jeg også ha studiekompetanse, men jeg har lyst på enten Media eller idrett, men jeg er.. Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag. Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3. De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk) Studiespesialisering eller idrettsfag. Av AnonymBruker, Mars 3, 2012 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 372 800 14 213 707 AnonymBruker. Anonym; 7 372 800 14 213 707 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Mars 3, 201 Idrettsfag gir generell studiekompetanse slik at du har mulighet til høyre utdanning etter videregående skole. Er du glad i aktivitet og idrett så vil idrettsfag gi deg tre spennende, varierte og lærerike år. Les mer om utdanningsprogrammet Idrettsfag på vilbli.no. Video om idrettsfag på Bjerke vgs Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, men også teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger

Med idrettsfag får du generell studiekompetanse, og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli: fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener; lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og hels Her kan du kombinere enten toppidrett eller breddeidrett med teoretisk skolegang. Hverdagen byr på utfordringer og utvikling innen egen idrett, turer og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjoner. Idrettslinja samarbeider med en rekke ulike lokale idrettslag og andre aktører i lokalt næringsliv. Idrettsfag gir generell studiekompetans Er du glad i idrett og trening? Er du også interessert i idrettsteori og andre teoretiske fag? Da kan idrettsfag være noe for deg. Utdanningsprogram for idrettsfag gir en idrettsfaglig opplæring og generell studiekompetanse

Idrettsfag (Fag- og timefordeling Studiespesialisering. Studiekompetanse . Se Samordnaopptak.no for å finne ut hva som skal til for å få studiekompetanse. For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se Utdanning.no eller vilbli.no. Fra skoleåret 2020-21 innføres det nye utdanningsprogram. (S) Opplæring i skole (B ja, du får generell studiekompetanse fra alle de studieforberedende utdanningsprogrammene, som både idrettsfag og studiespesialisering er en del av! Så for å søke som politi, så er det akkurat det samme om du har gått idrettsfag eller studiespesialisering, begge gir generell studiekompetanse som du trenger for å komme inn Det som skiller studiespesialisering med toppidrett fra vanlig idrettsfag er at det ikke er idrettsfag inkludert, som for eksempel aktivitetslære, idrett og samfunn eller breddeidrett. Disse fagene er tatt ut for å frigjøre tid til din egen satsing. Toppidrett legges inn som et fag allerede fra vg1 og følger deg til vg3 Studiespesialisering med toppidrett håndball eller fotball Du får generell studiekompetanse og i tillegg mulighet for studiekompetanse med realfag/spesiell studiekompetanse. Tilbudet vil være for aktive fotballspillere og håndballspillere som søker skoleplass på studiespesialisering eller idrettsfag

Idrettsfag gir generell studiekompetanse slik at du har mulighet til høyre utdanning etter videregående skole. men du kan også velge mellom enten breddeidrett eller flere valgfrie programfag fra studiespesialisering. Her er mulighetene mange. Vi har god søking,. Du har mulighet til å velge faget breddeidrett i Vg1, Vg2 og Vg3 når du går på idrettsfag, og i Vg2 og Vg3 hvis du går på studiespesialisering. Dette er faget for deg som er glad idrett og som liker å holde på med varierte idrettsaktiviteter. På breddeidrett tilbyr vi et variert utvalg av idrettsaktiviteter Han har jobbet med idrettsfag i 30 år, og mener det er flere årsaker til at idrettsfag blir mer og mer populært. - Det er en egen variant av studiespesialisering der timeplanen er lagt til rette for at eleven skal kunne få tid til å trene også, sier Vold Da er studiespesialisering med toppidrett noe for deg. På Dønski tilrettelegger vi for å kunne trene opp mot egen idrett fem timer i uken i treningsgrupper med god oppfølging av toppidrettslæ Elevene som ønsker dette tilbudet kan velge mellom å gå idrettsfag med toppidrett eller studiespesialiserende med toppidrett Idrettsfag. vg1 Idrettsfag vg2 Idrettsfag vg3 Idrettsfag. Medier og kommunikasjon. vg3 Medier og kommunikasjon. Studiespesialisering (med eller uten forskerfag eller musikk) vg1 Studiespesialisering vg2 Studiespesialisering vg3 Studiespesialisering vg3 Påbygging . Yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk

Dersom dere har tid kan det være en idé å spørre elevene om de kjenner noen som går studiespesialisering, slik at dere kan invitere han eller henne til å komme til klassen og fortelle hvordan det er å gå dette utdanningsprogrammet. Det trenger ikke å ta en hel time De som har toppidrett velger en fordypningsidrett: Langrenn, skiskyting, skyting, fotball eller multisport. Utdanningsprogrammet idrettsfag gir deg generell studiekompetanse til høyere utdanning. Du kan oppnå spesiell studiekompetanse ved å valge bestemte fag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Skal vi klare å sørge for at flere elever fullfører videregående opplæring, enten studiespesialisering eller yrkesfag, trenger vi blant annet dette, og ikke låse oss fast i satte strukturer og gammeldags silotenkning. Derfor stilte jeg spørsmål om dette i fylkestingets spørretime i Drammen 13. februar Idrettsfag ved Selbu vgs - Her kan du kombinere yrkesfag og idrettsfag eller studiespesialisering (både realfag eller samfunnsfaglig retning) og idrettsfag. - Her forlenger du utdanningen med 1 år for å få full studiekompetanse og tid til å satse på din idrett

Utdanningsprogrammet Idrettsfag passer for deg som liker å være i aktivitet og er motivert for å utforske et bredt utvalg av idretter. For å gå Toppidrett i Vg1 søker du enten Studiespesialisering (SSP) eller Idrett på Frogn videregående skole Idrettsfag. Alpintur for Vg2-elever Asker vgs . Elevene får faginformasjon i klassens egne timer, enten digitalt i form av filmsnutter fra de forskjellige fagene og/eller fysisk av faglærer. friluftsliv eller programfag fra studiespesialisering. Oppbygging og gjennomføring Der søker du Dønski idrettsfag - toppidrett eller Dønski studiespesialisering Deretter sender du dette skjemaet (skjema vil bli lagt ut) til anew@viken.no med litt mer informasjon om deg selv Publisert 05.08.2020 09.5 Hvis du søker VG1, søk vanlig studiespesialisering på vigo.no, så får du et brev hjem hvor du skal krysse av for om du ønsker toppidrett eller breddeidrett - fitness. Hvis du søker VG2 eller VG3, velger du bare breddeidrett - fitness som ett av dine programfag Studiespesialisering med toppidrett håndball/fotball. som du finner til høyre på siden eller direkte link her: Ekstra søknadsskjema toppidrett (PDF) Ekstra søknadsskjema (PDF, Det er læreplanen i toppidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag som følges

Idrettsfag vs Studiespesialisering? noen erfaringer

Naturbruk - KVS Lyngdal

Studiespesialisering Studiespesialisering med toppidrett Teknologi- og industrifag (Teknikk og industriell produksjon) god i én eller flere idretter På idrettsfag får du tre år med godt sosialt fellesskap Utdanningsprogram for idrettsfag er et utdanningsprogram i videregående skole.Programmet er treårig og fører fram til generell studiekompetanse som kvalifiserer til studier på høyskoler og universitet.. Sentrale fag innenfor utdanningsprogrammet er programfagene treningslære, aktivitetslære, treningsledelse og idrett og samfunn.I tillegg finnes de valgfrie programfagene toppidrett. Idrettsfag er utdanningsprogrammet for deg som ønsker mye aktivitet i skolehverdagen, og for deg som liker idrett. Idrettsfag gir deg generell studiekompetanse, lederutdanning og en god idrettslig plattform

Hei. Det er nå snart tid for å søke på VGS, og dilemmaet mitt er; skal jeg gå toppfotball eller allmen. Begge linjene er på Tromsdalen VGS i tromsø. Jeg elsker å spille fotball, og trener mange ganger i uken, og er nok blandt de tjue beste i kretsen. Har dog ikke spilt for kretslaget til tromsø.. Sjå forøvrig meir om programområdet Idrettsfag og dei aktuelle programfaga i presentasjonen under. Innhald. Dei felles allmenne faga (fellesfaga) er dei same som på studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 tek du fordjuping i idrettsfag i staden for til dømes språkfag eller realfag. Skigymnas. Stranda vidaregåande skule har status som skigymnas Studiespesialisering. Utdanningsprogram for studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter fagvalg. Programmets målsetting er at du får de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet

Idrettsfag Videregående opplæring - vilbli

Elevane på studiespesialisering har eigen arbeidsplass til bruk i fritimar/studietimar. Programområde og programfag (Vg2 og Vg3): I løpet av første året (Vg1) må elevane velje kva programområde dei vil halde fram med på Vg2 og Vg3 (Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi).Dei kan velje til saman 30 timar per veke med programfag innafor desse programområda i Vg2 og Vg3 (dvs. 15.

· idrettsfag · studiespesialisering med toppidrett · ordinær studiespesialisering. Vi tilbyr toppidrett som programfag i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrettselever får en tilpasset timeplan som innebærer at de kan trene om morgenen to ganger i uka Noen studier stiller spesielle krav til fagkombinasjoner (spesiell studiekompetanse) eller har opptaksprøve. Sola vgs har 4 Vg1-klasser på Studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 må du velge programområdet realfag eller språk, samfunn- og økonomifag E-sport med medier og kommunikasjon eller studiespesialisering Hvis du ikke ønsker å gå på idrettsfag, så kan du søke Vg1 studiespesialisering eller medier og kommunikasjon med e-sport. Du vil da ha mulighet til å ha e-sport i 5 timer i uken Studiespesialisering er den naturlige veien til generell studiekompetanse som du må ha for å strukturert og selvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller regne. Hva lærer du? Du velger Vi kan også tilby 5 timer idrettsfag på Vg2 og Vg3. Skoleåret 2019/2020 tilbyr.

Idrettsfag. Liker du å trene og holde deg i aktivitet, samtidig som du ønsker å få generell studiekompetanse? Synes du at trening gir deg mestringsfølelse og energi, eller er du toppidrettsutøver? Da kan idrettsfag være noe for deg Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETTSFAG (vgs-1).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 114 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 99 studiesteder. Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen IDRETTSFAG (vgs-1)

Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Avhengig av fagvalgene dine, lærer du: Har du spørsmål om dette tilbudet, ta gjerne kontakt med Stian Bomo som er avdelingsleder for idrettsfag Idrettsfag. Vg1 Idrettsfag; Vg2 Idrettsfag; Vg3 Idrettsfag; Utstyr og bokliste; Maritime fag. Vg2 Maritime fag; Utstyr og bokliste; Naturbruk. Vg1 Naturbruk; Vg2 Fiske og fangst; Utstyr og bokliste; Studiespesialiserende. Vg1 Studiespesialisering; Vg2 Studiespesialisering; Vg3 Studiespesialisering; Utstyr og bokliste; Restaurant- og matfag. Vg1. Idrettsfag er et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett, og til deg som ikke har noen planer om å bli profesjonell idrettsutøver, men som ønsker en alternativ vei til studiekompetanse. Velger du idrettsfag, må du være innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden Kvifor Idrettsfag? Om du vil prestere på landets høgste nivå, eller berre er veldig glad i å trene mot ein bestemt idrett, er Voss gymnas skulen for deg. Me fokuserer på progresjon i trening over tid. Me trenar for å kunne trene enda meir. I treningsarbeidet vert dette tilpassa idretten du fordjupar deg i Fagtilbudet vårt er unikt. Elevene kan velge spennende fagkombinasjoner fra studiespesialisering, idrettsfag og musikk/dans/drama. Elever fra ST kan for eksempel velge programfagene toppidrett fotball/håndball, lederutvikling, friluftsliv eller musikk

Studiespesialiserende utdanningsprogram holder hovedsakelig til i blokk G og er administrert av avdeling for idrettsfag, studiespesialisering og service og samferdsel. Generell studiekompetanse Skolen tilbyr påbygging til generell studiekompetanse for de som er ferdige med Vg1 og Vg2 yrkesfag I 1. klasse har vi stort fokus på relasjonsbygging; vi reiser tidlig på tur og klassen blir fort godt kjent. Ukeplanen består av 23 timer studieretningsfag og 12 timer idrettsfag. Du vil ha 2 timer trening hver dag. I tillegg til å spesialisere deg på topp eller bredde, vil klassen ha ulike emner i aktivitetslære, som orientering, volleyball, håndball, friidrett, svø.

Elevrådet

Fullført grunnskole eller tilsvarende. Hvorfor ta dette faget? Faget kan inngå som valgfritt programfag innen studiespesialisering og idrettsfag, og kan tilpasses til individuell toppidrett i ulike disipliner. Om faget Faget er inndelt i hovedområdene treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling Utdanningsdirektoratet mener at ordningen bare kan gjelde elever som kommer fra Vg1 studiespesialisering, og ikke fra de andre studieforberedende utdanningsprogrammene som musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, idrettsfag og kunst, og design og arkitektur Studiespesialisering (ST) Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse

Velger du idrettsfag bør du være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. Felles programfag på idrettsfag er treningsledelse, idrett og samfunn, treningslære og aktivitetslære. Du kan velge fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett og friluftsliv Studiespesialisering eller Idrettsfag. Toppidrettstilbodet i handball er eit tilbod for begge studietilbod Studiespesialisering, men elevar som søkjer seg inn på Vg1 idrettsfag vil i tillegg til dette programfaget ha 196 timar per skuleår med idrettsrelaterte fag som studiespesialiserande elevar ikkje vil få ta del i Elever på Vg1 salg, service og reiseliv, Vg1 idrettsfag, Vg1 studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel får tilsendt et brev fredag 14.august eller mandag 17.august med invitasjon til velkomstsamtale med kontaktlærer. Velkomstsamtalene avholdes i løpet av tirsdag 18.8 og onsdag 19.8, og tidspunktet for samtalen opplyses i det tilsendte brevet

Regler for valg av fremmedspråk. Hvis du skal begynne på studiespesialisering, idrett eller musikk på Sortland må du velge ett av fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk (i tillegg til engelsk som alle må ha).. Hvis du har fullført spansk i ungdomsskolen, kan du enten få videreopplæring (nivå II) i spansk eller begynneropplæring (nivå I) i fransk eller tysk studiespesialisering og/eller idrettsfag, og må ha erfaring fra undervisning i videregående skole Kvalitetsorientert innstilling i forhold til pedagogisk tilnærming og ressursforvaltning Personlige egenskaper som god formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet Studiespesialisering Du får prøve ut lærdom både teoretisk og praktisk, enten ved hjelp av forsøk, undersøkelser eller observasjoner i naturen eller i samfunnet rundt deg. Vi jobber mye med muntlige framlegg og fagskriving i alle fag. I tillegg kan du velge et programfag fra idrettsfag: Toppidrett 1

Studiespesialisering eller idrettsfag - Karriere

 1. VGS Narvik - Idrettsfag. Idrettsfagelever har en unik mulighet til å drive med sin idrett i skoletiden, samtidig som det gjennomføres studieforberedende utdannelse. Elevene har i snitt 3 treningsøkter i uken. Vi har et breddetilbud hvor vi tilbyr grunnleggende trening som er viktig for alle idrettene
 2. Vg3 Studiespesialisering. Inntakskrav • Vg2 realfag eller tilsvarende til Vg3 realfag • Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi eller tilsvarende til Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi. Vg 3 Realfag Vg 3 Språk, samfunnsfag og økonom
 3. Studiespesialisering. Studiespesialisering; Idrettsfag. Idrettsfag; Service og samferdsel. Vg2 IKT-servicefag; STO. Særskilt tilrettelagt opplæring; Helse- og oppvekstfag. Vg1 Helse og oppvekst; Vg2 Barne og ungdomsarbeider; Vg2 Helsearbeiderfag; Teknikk og industriell produksjon. Vg1 TIP; Vg2 Arbeidsmaskiner; Vg3 Anleggsmaskinmekaniker; Bygg.
 4. Studiespesialisering med idrettsfag ; en studie av hvilke yrkesvalg og karriereveier elever ved idrettsfag velger, og hvilket utbytte elever og samfunnet har av dette utdanningsprogrammet. Fuglestad, Baard. Master thesis
 5. Undersøkelser viser at om idrettsfag ikke var en mulighet så ville guttene valgt yrkesfag, og jentene vanlig studiespesialisering. Da gutter som velger idrettsfag ofte har bedre karakterer enn de som velger yrkesfag, kommer idrettsfagsguttene til å ta opp plassene til de mange yrkesfagelevene, siden yrkesfag har lite studieplasser

Hvorfor velge idrettsfag? - Bjerke Videregåend

Studiespesialisering Idrettsfag Påbygg Universitetslinjen Samarbeid med UiB Idrettsfag gir derfor et godt grunnlag for å trene seg selv eller andre. Det blir flere idrettsfag og timer i idrettsfag, både i teoretiske og praktiske idrettsfag, fra VG1 til VG2 og til VG3 Studiespesialisering. Studiespesialisering med entreprenørskap. Påbygg til generell studiekompetanse. Utdanningsprogrammet Idrettsfag gir generell studiekompetanse og anledning til studier ved høgskoler og universitet. eller eller eller Toppidrett Toppidrett Toppidrett Kontaktpersonar. Eva. På studiespesialisering blir du ikke ferdig utdannet i vidergående til et bestemt yrke, men du får de beste forutsetningene til å gå videre på en høyere utdanning. Velger du fag fra Språk, samfunnsfag og økonomi som fordypning, får du generell studiekompetanse, og kan utdanne deg til de fleste yrker, som f.eks sykepleier, lærer, psykolog, jurist, økonom osv Studiekompetanse, det faglige grunnlaget som kreves for opptak til studier ved universitet eller høyskole. Fullført og bestått 3-årig utdanning fra ett av følgende tre utdanningsprogrammer i videregående opplæring gir generell studiekompetanse: studiespesialisering; musikk, dans og drama; idrettsfag. Utdanningsprogrammene for naturbruk og medier og kommunikasjon gir generell. 5 timer i uken. Her velger du normalt sett mellom breddeidrett eller toppidrett. Du kan også velge å ta et av programfagene som skolen tilbyr så lenge det passer med timeplanen på idrettsfag. Toppidrett - er for deg som satser på din idrett. Treningene er på mandager og onsdager fra kl 0815

Idrettsfag utdanning

Vg3-elever på utdanningsprogram for idrettsfag skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. Når det gjelder yrkesfaglige utdanningsprogram, skal vg2-elever opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 071, 1 611, 2 597 eller 4 412 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar

Idrettsfag og studiespesialisering. Idrettsfag informasjon 1800 -1830 - 1900 Studiespesialisering informasjon 1800 - 1830 - 1900 Stands Kantina, åpent 1800 - 2000 24.1 2019 har vi åpent hus på.. Det er hardest konkurranse om plassene på Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 idrettsfag ved noen skoler. Det er små endringer i inntakskravet til Vg1 studiespesialisering sammenlignet med fjoråret. Men det er litt vanskeligere å få plass på Vg1 idrettsfag i år Datamaterialet har blitt hentet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med åtte jenter i alderen 18-19 år, som var elever på studiespesialisering og idrettsfag ved en videregående skole på Østlandet. Data ble videre analysert ved hjelp av Braun & Clarke (2006) sine seks steg for temasentrert analyse Utdanningsprogram for idrettsfag er et skoletilbud som gir deg muligheten til å kombinere utdanning med trening og idrett. Hopp til innhold; Hopp til søk Lesehjelp Valgfri programfag - breddeidrett, lederutvikling, friluftsliv eller programfag fra studiespesialisering.

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag - Kragerø videregående skole

Idrettsfag - St. Olav videregående skol

 1. Studiespesialisering gir stor valfridom innan høgare utdanning seinare Godt klassemiljø Undervisning saman med elevar frå idrettsfag og yrkes- og studiekompetanse (YSK) i ulike fag gjer at du blir kjend med mange
 2. Studiespesialisering er for deg som trives på skolebenken, sikter deg inn på en spesiell utdanning eller yrke som krever realfagsfordypning, eller for deg som ikke vet hva du skal bli, men gjerne vil ha alle muligheter åpne
 3. Denne gode tradisjonen ble også videreført med kunnskapsløftet, det vil altså si felles klasser for idrettsfag og studiespesialisering, men på grunn av praktiske problemer i forhold til timeplanen har det blitt slutt med dette i Vg2 og Vg3. I Vg1 er det derimot fortsatt felles klasser for idrett og studiespesialisering

Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet både alene og sammen med andre. Du bør også like å arbeide med teoretiske fag. Vi håper du er en sosial person, fordi vi skal på mange turer sammen og du bør derfor like å omgås andre under alle slags forhold Studiespesialisering Studiespesialiserende utdanningsprogram holder hovedsakelig til i blokk G og er administrert av avdeling for idrettsfag, studiespesialisering og service og samferdsel. Generell studiekompetans Studiespesialisering. International Baccalaureate . Kurs for voksne. Søke til skolen. Vi tilbyr også et ekstra idrettsfag for deg som vil ha mer fysisk aktivitet inn i skoledagen, se link til venstre. Spjelkavik videregående skole Nedre Langhaugen 32 6011 Ålesun

Idrettsfag - Utdanningstilbud - Atlanten VG

Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019. Vis enkel innførsel «Alle har en mening om kroppen»: En kvalitativ studie om kropp og opplevd kroppsbilde blant jenter på studiespesialisering og idrettsfag på videregående skol Utstyrsstipend er meint å hjelpe til å dekkje skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du kan få 1 071, 1 1611, 2 597 eller 4 412 kroner i stipend, avhengig av kva for utdanningsprogram du tek I Vg1 (idrettsfag og studiespesialisering) må alle ha 5 timer matematikk. Du kan velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matematikk. Du vil få en grundig veiledning om matematikkfaget når du begynner på skolen før du skal velge. Dette vil også bli tema på det første møtet med foresatte i høst. STUDIESPESIALISERING MED IDRET Bodin videregående skole og maritime fagskole har elektrofag, service og samferdsel, studiespesialisering, Idrettsfag, design og håndverk, medier og kommunikasjon, kunst, design og håndverk, forskerlinje helse og oppvekst Idrettsfag med toppidrett. Idrettsfag med toppidrett Du deltar i treningsgruppene sammen med de som går på andre studieretninger. Her velger du å spesialisere deg på enten fotball, håndball eller andre ulike idretter. Hovedinnhold i timene vil være trening rettet mot spesialidretten din. Nyttige linker. vilbli.no. Valgfritt programfa

Sotra vgsNy timeplan - Porsgrunn videregående skole

Vg1 Idrettsfag utdanning

Du må derfor bruke 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Annen info: Med Vg1 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, fra idrettsfag, musikk, dans og drama eller studiespesialisering med formgivingsfag skal du ha totalt 100 timer over tre år Studiespesialisering. International Baccalaureate . Kurs for voksne. Søke til skolen. Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering > Programfag i programområdet for Idrettsfag > Breddeidrett 1. Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Programfag i programområdet for realfag. Læreplaner Studiespesialisering. Musikk, dans og drama. Medium og kommunikasjon. Kunst, design og arkitektur. Påbygging. eit fag frå eit anna programområde eller eitt av faga frå utdanningsprogramma idrettsfag eller musikk. Programfag ved Volda vgs. 2014-2015 Alle programfaga har 5 veketimar. Realfag: Matematikk R1, Matematikk S1, Fysikk 1,.

Idrettsfag (Fag- og timefordeling) Videregående

I tillegg til å ta studiespesialisering kan du velje ulike praktiske idrettsfag. Nokre tilbyr me frå VG1, andre frå VG2. Toppidrett fotball, toppidrett volleyball, og friluftsliv er døme på slike fag. I friluftsliv i 2. klasse får elevane til dømes prøva seg på telemark-køyring Vi gir inntil 10 fotballspillere hvert år et tilbud innen faget Toppidrett på utdanningsprogram idrettsfag. Asker Fotball bidrar med trenerkrefter i tillegg til skolens lærere. Se søknad toppidrett fotball. Tilbudet gis primært til elever som velger utdanningsprogram for idrettsfag med program Toppidrett Velkommen til Lørenskog vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Studiespesialisering med teknologi og innovasjon. Idrettsfag. Kva er påbygging? Kva er idrettsfag? Utdanningsprogrammet for idrettsfag er eit tilbod til den som ønskjer å kombinere studieførebuande utdanning med idrett på høgt nivå. 112 Framandspråk I eller II. 140 Matematikk, praktisk eller teoretisk. 140 Naturfag Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Voksenopplæring. arkitekt, lege, tannlege eller veterinær. På det andre året kan elevene velge mellom følgende programfag innen realfag: Geofag, fysikk, biologi, kjemi, matematikk S og matematikk R. I tillegg til fellesfagene for studiespesialisering velger du 15 timer programfag på VG2 og 15 timer.

Til Rjukan for å lære om Telemarks industrihistorieFlotte elevarbeid fra praksiskurset! - Porsgrunn

23. mai fikk Studiespesialisering og Idrettsfag besøk fra Amerika og fra Fulbright Norway. Rosthaug videregående har hatt et veldig godt samarbeid med Fulbright Norway og deres Roving Scholar Program siden 2010 Utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Studiespesialisering, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon og Tekniske allmenne fag Postadresse: Langmyrvegen 83, 6415 Molde Telefon: 71 24 33 00 Telefaks: 71 24 33 9 Studieretning for idrettsfag er et 3-årig løp som gir deg generell studiekompetanse, og dermed et godt grunnlag for studier ved universiteter og høgskoler. Gjennom teori og praksis får du også et bredt grunnlag for å utvikle deg idrettslig, og for at du kan ta på deg instruksjons- og lederoppgaver i organisert idrett og friluftsliv Rektor Margrethe Hammer Mobæk Telefon: 480 52 584 E-post: margrethe.hammer.mobaek@hedmark.org Assisterende rektor, avdelingsleder studiespesialisering Kari Synøve Bakken Telefon: 995 77 585 E-post: kari.bakken@hedmark.org Leder kantine og renhold Ann Kristin Holen Telefon: 996 17 134 E-post: ann.kristin.holen@hedmark.org Leder elevtjenesten Marianne F. Hoberg Telefon: 473 52 445 E-post. Trysil vidergående- tilbyr a lpin toppidrett med studiespesialisering eller alpin toppidrett med idrettsfag.Skolen legger til rette for at utøvere skal kunne kombinere satsing på alpint med utdannelse, gjennom vårt samarbeid med Snowteam Vi tilbyr også byggfag med toppidrett alpint.. Tryvis . Wang Toppidrett Romerike- tilbyr alpin toppidrett med oppstart høsten 202

 • Skruf original.
 • Faten tar praten.
 • Cool emoji copy and paste.
 • Resonanz warnsveld.
 • Barbour oilskin.
 • Norsjø kabelpark.
 • Flugger rabat.
 • Holdt på kryssord.
 • Новости украина россия вводит войска.
 • Glosetyggeren 7.
 • Aqualand water park arenal.
 • Ireland facts english.
 • Messi house address.
 • 10 geheimnisse über disney.
 • Fjærjakke.
 • Saksbehandler nav lønn.
 • Cool movie posters.
 • Ytringsfrihet snl.
 • John fogerty norway 2018.
 • Enkel kokoskake.
 • Bmw x5 2013.
 • Ana de armas y su hijo.
 • Norske sanger for eldre.
 • Artefaktmacht auf andere waffe.
 • Nm sykkel sandefjord.
 • Snl utopi.
 • Minions cupcakes.
 • Orrefors vas siluett.
 • Engelsk vg2 yrkesfag privatist.
 • Kyros babylon.
 • Container 40 fot.
 • Bærum kommune innbyggere.
 • Competence call center berlin.
 • Thor ragnarok online free.
 • A rhesus negativ alien.
 • Hartsfield jackson atlanta international airport.
 • Utvaske kryssord.
 • Solformørkelse 2015.
 • Stratford upon avon map.
 • Berlin für verliebte tipps.
 • Saksbehandler nav lønn.