Home

Historie den kalde krigen

Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som.

Den kalde krigen - Wikipedi

Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken. På den andre siden var USA, vesteuropeiske land og deres allierte, omtalt som Vestblokken HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad. Den kalde krigen: Jernteppet senket seg over Europa. Den kalde krigen Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. 5 minutte Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 1. 1945-1961, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av. Den kalde krigen var en indirekte konflikt kjempet mellom USA og Sovjetunionen som begynte i slutten av andre verdenskrig og varte i nesten hele halvdelen av det 20. århundre.. Denne konfrontasjonen fant sted innen politikk, vitenskap og teknologi, sport, militæret og det sosiale

Den kalde krigen Hovedartikkel: Den kalde krigen (1953-1962) Opprinnelsen til den kalde krigen. Krigstidsalliansen mellom USA og Sovjetunionen var en avstikker fra det normale russisk-amerikanske forholdet. Strategisk rivalisering mellom de enorme, utspredte landene går tilbake til 1890-årene da, etter et århundre med vennskap, amerikanerne og russerne ble rivaler over utviklingen av. Tysklands historie regnes gjerne fra kroningen av Otto I til tysk-romersk keiser i 962, selv om Tyskland ikke ble en nasjonalstat før samlingen i 1871. Kroningen av Otto 1 ble starten på Det tysk-romerske riket. Dette bestod av flere suverene fyrstedømmer og ble formelt oppløst i 1806. Etter oppløsningen begynte prosessen som førte til samlingen av Det tyske keiserriket i 1871 Historie ; Den kalde krigen Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Den kalde krigen. Av Gårby, 8. januar 2009 i Historie. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Gårby 14 Gårby 14 Medlemmer; 14 226 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 8. januar 2009. Marshallplanen. Du er her: Skole > Emnekatalogen > Historie > Den kalde krigen. Stiler under dette emnet: Men vi lever. Kort diktanalyse av diktet Men vi lever av Rolf Jacobsen. Bokmål Analyse/tolkning. Den kalde krigen. Prøvesvar fra en prøve i 10. klasse. Bokmål Annet. Den.

Den kalde krigen - Store norske leksiko

 1. Hei! I historien vg 3 har vi om de kalde krigen. Vi skal blant annet peke på sentrale drivkrefter bak den kalde krigen og på årsaker til at den kalde krigen gikk over. Dette er ikke en innlevering, men jeg ønsker å forstå. På sentrale drivkrefter har jeg svart: ideologi (demokrati vs. Kommunisme)..
 2. Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. kart kapittel 19. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.
 3. I boka Øst, vest, nord, sør (Universitetsforlaget 2004) deler historikeren Geir Lundestad den kalde krigen inn i faser etter graden av spenningsnivå mellom supermaktene. Her følger en oversikt over fasene, med eksempler på sentrale hendelser innenfor hver fase: 1. Den kalde krigen i Europa, 1945-49. Trumandoktrinen (1947
 4. Utviklingen av den kalde krigen gjorde at både USA og Sovjetunionen i økende grad forsøkte å profilere seg som antikolonialistiske makter. Begge ønsket å vinne støtte fra den såkalte tredje verden. En antikolonialistisk retorikk fra begge supermaktene bidro til en enda raskere avkolonialisering, og FN ble et viktig forum for dette
 5. Nærlesning: Kan denne kilden brukes til å fortelle oss noe om den kalde krigen? I så fall: Hva? Skriv ett eller to spørsmål dere har lurt på mens dere leste kilden eller som dere lurer på nå etter å ha lest den. Finn svaret på spørsmålene dere har stilt ved å søke i www.norgeshistorie.no sine artikler eller google
 6. gspolitikkens grenseland: Nord-Norge i den kalde krigen 1947-70, Universitetet i Tromsø: avhandling 2007 Helge Danielsen, «Making Friends at Court: Slow and Indirect Media in US Public Diplomacy in Norway, 1950-1965», Contemporary European History 2009, 18: 179-198 Frode Liland, De som elsket Amerika: kollektive forestillinger om Amerika i.
 7. Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. U2-affæren. Bruk nettressursene, og eventuelle andre kilder, til å svare på spørsmålene: 1. Hva menes med U2-affæren? 2. På hvilken måte berørte denne hendelsen Norge? 3. Hvordan påvirket.

Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962 Den kalde krigen var en flere tiår lang periode med et spenningsforhold mellom øst og vest, med Sovjetunionen og USA som supermakter på hver side. Dette spenningsforholdet startet etter avslutningen av andre verdenskrig og var til tider så spent, at man fryktet en ny verdenskrig Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve

Alle tiders historie: Den kalde krigen

Disse sidene inneholder sammendrag av kjente historikere fra den kalde krigen. Disse akademikerne og forfatterne har publisert betydelige verk som har lagt til historiografi om den kalde krigen, så vel som vår forståelse av hendelsene i 1945-91.Disse sammendragene er undersøkt og satt sammen av Alpha History-forfattere Etter den andre verdskrigen og fram til 1990-talet konkurrerte USA og Sovjetunionen om å ha størst påverknad på den internasjonale politikken. Begge landa støtta opprør og krigar i andre land, men var aldri i krig med kvarandre. Situasjonen har difor vorte kalla den kalde krigen Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010

Den kalde krigen historienet

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - de første årene

 1. Den kanskje aller viktigeste faktoren som førte til utløsningen av den kalde krigen var den amerikanske frykten for kommunistangrep. I USA kaldte de redselen for kommunismen den røde frykten eller The Red Scare
 2. Denne formiddagen hadde vi samlet elleve militærflygere fra den kalde krigen i museet. Sammen representerte flygerne alle de fire tiårene av den kalde krigen. Flygerne var samlet for å delta på krigsuken museet gjennomførte for de 60 lærerstudentene på Samfunnsfag 2, Universitetet i Stavanger
 3. Norsk Luftfartsmuseum samler inn dokumentasjon fra den kalde krigen /etterkrigstida som et ledd i arbeidet med prosjektet Isfronten - Kald krig Opplevelser.I den nye utstillingen ønsker vi å gi gjenstander og historiske fakta liv gjennom ekte opplevelser fra mennesker som har opplevd denne tida
 4. Fra 1910 til 1945 var Korea japansk koloni - etter 2. verdenskrig mistet Japan halvøya til USA og Sovjetunionen - Korea ble delt - Sovjetunionen i nord og USA i sør. Nord-Korea ble kommunistisk - USA støttet en diktator i sør Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen Kim I
 5. Den kalde krigen varte fra slutten av andre verdenskrig i 1945 til 1991 da Sovjetunionen ble oppløst. Noen ganger snakker man om to kalde kriger. Den første fra 1945 til 1960. Den andre fra tidlig på 1980-tallet til 1991. Perioden imellom, med relativ avspenning, regnes i så fall ikke som en kald krig. Atomvåpenkappløpet pågikk i hele.
 6. Filed under Den kalde krigen, Europahistorie, Moderne tid, Politisk historie, Svensk historie, Verdenshistorie Tagged as Dag Hammerskjöld , Den kalde krigen , FN , Sverige 07/05/2013 · 8:44 a

NRK TV - Kald kri

 1. UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før
 2. Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. Inneholder stikkord og sammendrag. Sovjetunionen USA Hva var den kalde krigen? Årsaker til den kalde krigen: Peioden mellom 1945 - 1950 Peioden mellom 1950 - 1962 Peioden mellom 1963 - 1979 Perioden mellom 1979 - 1985 Pedioden mellom 1985 - 1991 Den kalde krigen 1945 - 1989.
 3. utter)
 4. Den kalde krigen - de første åra. I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991. Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden
 5. NATO og Norge under den kalde krigen. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene

De 8 viktigste årsakene og konsekvensene av den kalde krigen

Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen Solidaritet, den frie fagbevegelsen i Polen. Grunnlagt i 1980 og ledet av Lech Walesa. Sovjetunionens indre imperium, områder som var innlemmet i Sovjetunionen som delrepublikker. Sovjetunionens ytre imperium, kommunistlandene i Øst-Europa som var under sovjetisk kontroll. Stasi, det hemmelige politiet i Øst-Tyskland under den kalde krigen

«Den kalde krigen - og Vestfold» viser litt av den utrygge virkeligheten folk levde i på den tiden. Boken tar deg med inn i en epoke fra vår nære historie, som var preget av frykt og mistenksomhet, spionasje og overvåking, våpenkappløp og atomtrussel Mennene som fikk den kalde krigen på kroppen er det lett å overse i den store sammenhengen da de ofte kommer i skyggen av storpolitikken og det overordnete bildet. Her ser vi flygere og mannskaper fra 330 skvadron fotografert en gang mellom 1946 - 1950 Den kalde krigen. Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969 Her er Omvendt undervisning: Den kalde krigen. Perspektiver; Elev; perspektiver ressursbank; 16 Den kalde krigen; Filmer; Omvendt undervisning: Den kalde krigen

Historie Vg2 og Vg3 - Min familie i krigens dager - NDLA

USAs historie (1945-1964) - Wikipedi

Historie. Kapittel 1 - Norge blir et velferdssamfunn. Kapittel 2 - Den kalde krigen. Kapittel 3 - Avkolonisering og maktkamp. Kapittel 4 - Sammen for en bedre verden. Kapittel 5 - Det konfliktfylte Midtøsten. Kapittel 6 - Økonomi og makt. Samfunnskunnskap. Kapittel 1 - Kritisk lesing av kilder Tida etter den kalde krigen. I 1985 overtok Gorbatsjov styringen av Sovjetunionen, høsten 1989 falt de kommunistiske regimene i Øst-Europa sammen med Berlin-muren, Tyskland ble samlet til én stat året etter, og ved årsskiftet 1991/1992 ble Sovjetunionen oppløst Ved å isolere og analysere historien om den kalde krigen i mindre segmenter, kan studentene bedre forstå hvordan konflikten mellom det kommunistiske øst og demokratiske Vesten kom til å skissere amerikansk historie for det neste halve århundre. Student Aktiviteter for Den kalde krigen: 1945-1962 Inkluder

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen – de første årene

Den kalde krigen var også preget av et intenst våpenkappløp. I den spenningsfylte periode - fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet - brukte både USA og Sovjetunionen 70-80 milliarder kroner hver på våpen. Begge landene hadde tilgang til atomvåpen,. Gjør rede for den kalde krigen, og drøft påstanden: Det er USA som må få æren for at den ble avsluttet: Innledning Det er mange årsaker til andre verdenskrig, men jeg mener at den største årsaken ligger i kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte

Kald krig. Praha, Tsjekkoslovakia 1968. Tropper fra Warszawapakten invaderer byen for å slå ned opprøret mot Sovjetunionen. Hvordan kunne supermaktene USA og Sovjetunionen sammen holde verden i et jerngrep i nærmere 50 år? Hvorfor kaller vi konflikten mellom disse supermaktene den kalde krigen (406)Etter hvert som den kalde krigen hardnet til, tok flere og flere orde for at Norge måtte velge side og inngå i et forpliktende forsvarssamarbeid med land i den vestlige leiren. Flere forhold gjorde at Norge valgte å slutte seg til den vestlige forsvarsalliansen som var under planlegging Rett etter at krigen var avsluttet, begynte dette samarbeidet å rakne. Denne perioden vi nå går inn i kaller vi den Kalde Krigen. Perioden strekker seg fra 1945 til 1991. Konflikten fikk navnet Kald Krig fordi det aldri ble direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Europa blir delt mellom øst og vest

Hvorfor blir perioden 1945 - 1989 kalt Den kalde krigen? ? Det var mange snørike vintre ? USA og Sovjetunionen samarbeidet om et nedkjølingsprogram ? Fordi krigen ble utført vinterstid ? Fordi det ikke var en ordentlig krig, men en psykologisk krig; Hva er slagordet til NATO?: ? En for alle, alle for en Myndighetene anbefalte folk å lagre nok mat til to ukers forbruk. Ble det krig, ville tilgangen til mat bli regulert. Befolkningen ville få rasjoneringskort som de var avhengige av for å få lov til å kjøpe mat. Rasjoneringskortene var ferdig trykt, og lå lagret ute hos kommunene. Bak i telefonkatalogene ble innbyggerne informert om sivilforsvarets utflyttingsplaner. Hadde det blitt krig. Historie, Krig, S1:E3 Den kalde krigens strategiske sentrum flyttes til havområdene utenfor vår egen stuedør, hvor enorme rikdommer i havet står på spill. Og en ung Arne Treholt kastes inn i et storpolitisk drama når havgrensen mellom Norge og Sovjetunionen skal avklares Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014)

Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de » Fatale militærflyulykker under den kalde krigen», noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor [ Den kalde krigen er noe jeg sliter med å forstå meg på, og jeg føler at jeg har et relativt stort hull i allmennkunnskapen på grunn av det. Noe som kan oppsummere den for meg, så enkelt som mulig? Tenk at jeg er en 10-åring som spør. Vitenskap, historie, natur og milj. Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om. den kalde krigen . 7 . å ha større potensial for å skape en autentisk formidling. Alternativ 3b vurderes som like godt eller bedre enn alternativ 2 på de viktigste kriteriene «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for fjernsyn. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang

den kalde krigen . En analyse av endringer og kontinuitet i norsk utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk i nordområdene fra under den kalde krigen til etter den kalde krigen. Eivind Fjærvoll. Masteroppgave i historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie UNIVERSITETET I OSLO. Våren 201 Gjennomgang av den kalde krigen, viktige hendelser og personer. Vi er innom de mest sentrale konfliktene og sauser det sammen med populærkultur og påvirkningen av denne. - Lytt til Episode 12 - Kald krig fra Den gang da - Historie og samfunn direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig Den kalde krigen var en lang periode med internasjonal spenning, som utspilte seg i 1945 og varte til 1991. Det var preget av intens rivalisering og sporadisk konfrontasjon mellom USA, Sovjetunionen og deres allierte. Uttrykket 'kald krig' ble skapt av forfatter George Orwell, som i oktober 1945 spådde en periode med fryktelig stabilitet der mektige nasjoner eller allianseblokker, som hver.

Tysklands historie - Store norske leksiko

Under får du en oversikt over temaet filmer den kalde krigen. Filmserien inneholder 26 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer den kalde krigen. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer den kalde krigen som er stemt frem av brukerne på filmfront.no Vår pris 69,-. Med et brol loftet Atlasraketten seg sakte og majestetisk fra bakken. Aret var 1958, og USA hadde fatt sitt forste interkontinentale vapen. Raketten var. Den kalde krigen. Historie All Verdens Historie. Med et brol loftet Atlasraketten seg sakte og majestetisk fra bakken. Aret var 1958, og USA hadde fatt sitt forste interkontinentale vapen. Raketten var et direkte mottrekk til russernes langtrekkende R-7-rakett, og. Den kalde krigen lammet effektiviteten i Sikkerhetsrådet ettersom ulike forslag som kom opp svært ofte ikke vant frem når enten USA på den ene siden eller Sovjetunionen på den andre gjorde bruk av vetoretten sin. Den kalde krigen varte fra 1945 og fram til Sovjetunionen ble oppløst i 1991

Vikingtiden – en introduksjon til vikingenes verden

Den kalde krigen - Historie - Diskusjon

Den kalde krigen - Daria

 1. Historie for VG3 søndag 8. desember 2013. Den Kalde Krigen Den Kalde Krigen allierte hadde klart etter samarbeid med Sovjetunionen å beseire Nazi- Tyskland i 1945. Det skulle allikevel ikke ta lang tid før de to supermaktene USA og Sovjetunionen skulle befinne seg i strupen på hverandre
 2. Da den kalde krigen kom, med bl.a. den kommunistiske maktovertakelsen i Tjekkoslovakia i 1948, var den politiske situasjonen i Europa uoversiktelig og folk flest var bekymret. I denne situasjonen kom Norge med i Nato og Forsvaret ble styrket. I et intervju forteller Bjørn Norli en nesten ukjent historie
 3. Lag korte oversikter over hendelser under den kalde krigen som: Berlinblokaden, Koreakrigen, oppstanden i Ungarn, U2-krisen i 1960, Berlinmuren, sputniksjokket, invasjonsforsøket i Bay of Pigs på Cuba, Cubakrisen, Prahavåren, invasjonen i Tsjekkoslovakia 1968, Vietnamkrigen, krigen i Afghanistan fra 1979, glasnost og perestrojka
 4. Den kalde krigen (...) er den første som har satset domenet i verden, og selv de omkringliggende plass, den første han har møtt, over interesser og lidenskaper to oprifter automatiske og universell godhet , Kommentarer André Fontaine, i sin bok Den kalde krigs historie

Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig Skriv et svar til: Den kalde krigen. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og.

Den kalde krigen - årsaker - Historie - Diskusjon

Dette er et svært omfattende tema, og vi kan ikke se på alt som skjedde. Her vil det kun være en kort oppsummering av hva som skjedde, før vi skal se på kommunismen idag og etterfølger av alt som har skjedd tidligere i historien. Den kalde krigen var en krig mellom de demokratiske liberalistene Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig.Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som ved. Den kalde krigen var en maktkamp mellom verdens største maktinnehavere, Nordpolen og Sørpolen. Krigen må for all del ikke forveksles med Skaldekrigen Som betyr The Shrimp war Som ble styrt av Buhtler. Krigen blir kalt for den kalde krigen for det var isti Etter den 2. verdenskrig fikk vi den kalde krigen som en reaksjon av den forrige krigen. USA og Sovjetunionen var i allianse mot Tyskland under den 2. verdenskrigen og de greide å vinne. Men rett etter krigens slutt oppsto den kalde krigen

FNs historie - FN-sambande

Play this game to review World History. Når foregikk den kalde krigen Undervisningsopplegg i historie, Den kalde krigen Den kalde krigen er en lang og innholdsrik periode å jobbe med for elevene. Det er mye som skjer i ulike deler av verden, og de skal skaffe seg både oversikt og forståelse for hvorfor utviklingen etter andre verdenskrig finner sted

Kald krig - Norgeshistori

jepp, går nok bra! takk ja, ut i krig... Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Koreakrigen og den kalde krigen. Da Japan kapitulerte i 1945, var Sovjetunionen i ferd med å overta store deler av Japansk okkupert territorium i Nord-Øst-Asia. USA og Sovjet ble enige om å dele Korea-halvøya, som hadde vært okkupert av Japan fra 1910. USA tok kontroll over den sørlige, og Sovjet den nordlige delen av halvøya

USA i norsk opinion ved begynnelsen av den kalde krigen

 1. Begynnelsen av den kalde krigen var en stor feil for hele verden, fordi den varede fra 1945 til 1991 inkludert og krevde ufattelige utgifter til menneskelige og materielle ressurser. Det er absolutt ubrukelig å bruke tiden på å prøve å finne ut hvem som skal klandre og hvem som har rett, fordi landene som deltar i denne krigen, er like ansvarlige for det som skjedde
 2. Atombombens historie. 16. juli 1945 ble den første prøvesprengningen av atomvåpen utført i New Mexico i USA. 6. august samme år brukte USA for første gang atombomben i krig. Bomben ble sluppet over byen Hiroshima i Japan. Tre dager etter slapp USA enda en atombombe over Japan, denne gangen over byen Nagasaki
 3. Innlegg om den kalde krigen skrevet av hannemartinsen. Vi har akkurat avslutta emnet den kalde krigen på vg3. Når vi begynner på historien etter 1945, er kulturuttrykkene enklere å forstå enn før den andre verdenskrigen, om de får litt hjelp av læreren
Når begynte soldater å bruke bajonetter? | HistorienetHistorisk tidslinje: Andre verdenskrig | Historienet

Start studying Den kalde krigen Pensum 10.klasse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Erlend og Jan Helge er hekta på den kalde krigen Historie; Av Per Langevei. Publisert: 15. oktober 2020, kl. 22:30 Sist oppdatert: 16. oktober 2020, kl. 09:45. Populære bussturer ble avlyst. Lagde ni dokumentarfilmer i stedet. Til toppen Utgitt av. Nasjonene, formål og historie av Warszawapakten, den kommunistiske Øst Block fiende av den demokratiske vestlige Block under den kalde krigen

Knust på én time | HistorienetSyfilis kom på moten | Historienet

Stoltenberg: - Den kalde krigen er historie og bør forbli det. Del. Les Mer. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg sier forsvarsalliansen ikke vil ha en ny kald krig og vil oppsøke konstruktiv dialog med Russland. Relaterte videoer. 2:39 - Russland har ikke glemt den kalde krigen Den kalde krigen -og Vestfold. 1948-1991. 1,3 k liker dette. Den kalde krigen og Vestfold 1948-1991 utgis 8. november 2016. Her deler vi hendelser..

Den kalde krigen er en anbefalt artikkel, noe som betyr at den blir ansett som spesielt lesverdig og til inspirasjon for andre artikler. Den kalde krigen har vært utvalgt artikkel og var på Wikipedias forside uke 45, 2009 Historien sier at den kalde krigen endte med murens fall og Gorbatsjov til regjeringen, men i dag er det enda et anstrengt forhold mellom USA og Russland, nå når Russland bryter lover og tar tilbake gaven til Ukraina, halvøya Krim og de har enda atomvåpen som kan gjøre stor skade Bodø er faktisk den eneste plassen på vår jord hvor det er rusleavstand mellom flyterminalen og byens hovedgate. Og denne beskrivelsen er faktisk ikke en Eidesk overdrivelse. Historier fra den kalde krigen er et innsamlingsprosjekt igangsatt av Norsk Luftfartsmuseum og et ledd i arbeidet med en utstilling om perioden fra 1945 til 1990 Dokumentar, Historie. Tyskland og den kalde krigen. Deutschland im Kalten Krieg. Tyskland. Striden mellom øst og vest i etterkrigstida var både politisk, militær, økonomisk og kulturell. Med Tysklands kapitulasjon i 1945 starter supermaktenes kamp for ideologisk herredømme,.

«Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang Årsaker til den kalde krigen. Årsaker til Sovjetunionens fall Flere undervisningstips og ressurser til kapitlet finner dere her. I Perspektivers kildepakke finner du kilder med oppgaver som også dreier seg om den kalde krigen. Hvis du ikke har fått tilgang til Perspektivers kildepakke, kan du få det her Den kalde krigen er en lang, vond historie som tross alt endte ganske godt. Men det gikk ikke av seg selv, det var på grunn av hardt arbeid og til dels umenneskelige oppofrelser. Og det virker rimelig.

21 fakta om indianere | HistorienetHva drev vikingene med i fritiden? | HistorienetHva spiste egypterne i oldtiden? | HistorienetAlle tiders historie: MiddelalderenMarshallplanen – Wikipedia
 • Prada marfa tavla.
 • Fedme i usa.
 • Google maps coordinates funny.
 • Ns en iso 9001:2015 pdf.
 • Portabel projektor.
 • Antilope arter.
 • Nomaden zu pferd verkaufspferde.
 • Agencia tributaria notificaciones.
 • Leseforståelse oppgaver 1 trinn.
 • Trommekurs barn oslo.
 • Haukeliseter yr.
 • Pris keramikkovn.
 • Udendørs sauna brugt.
 • Rush backstage.
 • Juletre av pinner.
 • Android jeder homescreen eigenes hintergrundbild.
 • Vest telemark bunad blå.
 • Bandura's observational learning.
 • Instax mini 8 rosa.
 • Rush backstage.
 • Fjerne ildsted.
 • Weather forecast los angeles december 2017.
 • Hva betyr fleksibel.
 • Drikkepakker rccl.
 • Ledende kryssord.
 • Tonjer etiketter.
 • Yellow python.
 • Menneskeverd forklaring.
 • Join go to meeting.
 • Charlize theron august theron.
 • American horror story season 3 cast.
 • Mm regn i timen.
 • Øyekontakt under samtale.
 • Billige flasker.
 • After job party bonn termine 2017.
 • Omgangssyken engelsk.
 • Blues brothers tour 2017.
 • Hvorfor ble det jordskjelv i haiti.
 • Mountainbike karte wienerwald.
 • Stavsro rjukan.
 • Rett til studielån.