Home

Argumenter for å skyte ulv

FOR OG IMOT: Skyte eller skåne ulven

 1. Skyte eller skåne ulven? Her er noen argumenter for og imot felling av ulv. 2016 er det dokumentert at 91 hunder er blitt drept av ulv eller blitt avlivet etter å ha blitt angrepet av ulv
 2. Jeg har vanskelig for å forstå engasjementet for å skyte flere ulv i norsk natur. 22.12.2016. VG mener: Galt å frede Hedmark-ulven
 3. DEBATT Debatt: Ulv og sau Ulven har ikke skylda for at Norge gror igjen, det har regjeringa Det er en skam at 47 ulv skal skytes, mener Anna Kvam i Grønn Ungdom
 4. Inne i sona er beitenæringen i ferd med å bli avviklet helt, og trykket er også stort i randsonene. Sauebønder i Rendalen alene kan ha mistet 500 sauer denne sommeren på grunn av ulv
 5. Det er mange argumenter, både for og imot ulv i Norge. Et av hovedargumentene for å beholde ulven er at den er utrydningstruet. Det er et faktum, og kan ikke skyves under teppet. Det kan derimot bønder, og vi synes det hadde vært en god ide, med et stort teppe som dekket alle bøndene. Dette ville være en god løsning for alle parter
 6. Debatten om hvorvidt ulv bør skytes eller ikke har rast den siste tiden. Lederen for Senterungdommen, Sandra Borch, har flere ganger tatt til orde for å skyte ulven i Østmarka
 7. Hvis en ulv befinner seg utenfor denne ulvesonen, blir det som regel raskt innvilget tillatelse til å skyte den. I lisensfellingsperioden 2017/2018 ble det gitt tillatelse til å skyte 50 ulver i Norge, av en total bestand på maksimalt 84 ulver. 27 ulver ble skutt. Året etter ble 26 ulver skutt i lisensfelling

FJERN ULVEN: Senterpartiets Emilie Enger Mehl synes ikke ulv har noe i norsk natur å gjøre. Det er steile fonter i synet på om ulven har livets rett i den norske naturen eller ikke Forslag om å skyte inntil 60 ulver ble utsatt Flertallet i rovviltnemndene ville egentlig skyte mellom 50 og 60 ulver i vinter. Men fordi noen av ulvene er på grensa til Sverige, må de bli enig. Ved å fjerne ulven fra landskapet tar man bort noe helt vesentlig som går langt ut over å fjerne en art, biologisk og økologisk sett. Dette handler om samspillet mellom natur og kultur, om frykten som forsvinner, alle fortellingene og kulturen, alle opplevelsene og symbolene i landskapet som minnet om ulvens forekomst - Alle norske ulver må skytes, dette går ikke Sauebønder og jegere møter miljøministeren midt i ulveland på Finnskogen. - SAMME HVERT ÅR: Dette bildet av en ulvedrept sau i Merete Furubergs.

VG mener: Det må skytes ulv! - V

Er ulven så skummel at vi bør skyte de siste vi har? DEBATT: 31 ulv ble skutt forrige jaktår, men ulven har vi ikke klart å ta helt knekken på ennå. Frykten for den skumle ulven som både spiser din bestemor, blåser ned huset ditt og som spiser hele familien din, er reell. Jeg tror på dem som synes det er skummelt med ulv Naturvernforbundet klaget i dag på vedtaket om å skyte 17 ulver inne i ulvesonen. - Klima- og miljøminister Ola Elvestuen må si nei til all ulvejakt i ulvesonen. Det finnes ikke biologisk eller juridisk grunnlag for å skyte tre stabile og forutsigbare ulvefamilier innenfor ulvesonen, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet Hvis man allikevel skal rette så mye fokus mot ulven er den største tragedien i denne saken at det å skyte rovdyr ikke er det beste tiltaket for å unngå beiteskader Ulvevenner frykter at jegere misbruker nødvergerett til å skyte fredet ulv. Berit Lind i Foreningen våre rovdyr overrakte leder for Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V), 30.000 underskrifter og argumenter for å sikre ulven gode livsbetingelser i Norge Det finnes flere årsaker til at at noen ønsker å redusere ulvebestanden i Norge. En årsak er at ulven årlig dreper og skader mange sau. Argumentet er derfor at ulven må vike for sauenæringa fordi belastningen på sauebønder og befolkning forøvrig i, og i randen av ulvesonen er for stor

samarbeide med Norges jeger- og fiskerforbund om å utvikle informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv. Jegere og rettighetshavere kan til en viss grad kompensere for tilstedeværelse av ulv ved å endre jaktstrategi, slik at jaktuttaket ikke blir redusert i like stort omfang - For å ta ulven som eksempel: Den blir jakta på som bare det. Det er mange som ikke skal ha mye for å skyte en ulv, sier Karo-line Jakobsen. Hun og kollegen mener det blir for mye oppmerksomhet rundt sau som blir tatt av rovdyr, i for-hold til de som dør en naturlig død

Debatt: ;Ulv og sau - Ulven har ikke skylda for at Norge

 1. Samfunnsforskning om rovviltkonfliktene har for det meste prøvd å forklare motstridende holdninger til rovdyr. I en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) settes det spørsmålstegn ved konfliktperspektivet som enerådende plattform for studier av menneskers forhold til ulven
 2. Steinar Lem er ikke enig i Haaviks argumenter, fordi han mener ulvehatere da vil framprovosere angrep med sine hunder for å få tillatelse til å skyte ulv. - Hadde vi hatt 1000 ulver, så hadde Haaviks forslag vært forståelig, men vi har bare 11-14 ulver her i landet, sier han
 3. ologien kalles «a crime of dissent» I en ny avhandling fra Sverige viser Erica von Essen at en følelse av avmakt (som ikke bare gjelder temaet viltforvaltning, men kanskje hele livssituasjonen til grupper av bygdefolk) kan utløse et behov for å yte motstand mot makta Jobbet med ulv i ti år
 4. Vanligvis er det ikke lov å skyte ulv i dette området. Ulvesonen i Norge. Det er rundt 70 ulver her i landet. I Norge er ulven regnet som en truet art. Vi skal ha ulv i Norge. Det har politikerne bestemt. På denne gården i Hedmark har de drevet med sau i 150 år. Gården i Rendal i Hedmark
 5. Argumenter for å skyte ulv - Ulven har ingenting i norsk natur å gjør . Det er ikke bare at sau og andre dyr blir revet i stykker, men bønder må legge ned fordi det er helt umulig å drive når vi har ulven,. At ulv derimot ser på sau som mat og hunder som fiender, er en annen sak
 6. Men foreløpig trenger ikke ulven slike argumenter. Vi har ikke kommet dit at vern av ulv og de andre store rovdyra må begrunnes i en antroposentrisk etikk. Rovdyrvernet handler om artenes iboende rett til overlevelse, deres egenverdi og en respekt for at de hører naturlig hjemme i norsk natur
 7. Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar. Oppgave 28. Skriv inn argumenter MOT at vi skal ha ulv i Norge

At ulv derimot ser på sau som mat og hunder som fiender, er en annen sak. Her har vi likevel rause erstatningsordninger i Norge, og når vi klarer å leve med rovfugler i lufta, spekkhoggere i havet, isbjørner på Svalbard og bjørn, jerv og gaupe i skogen vår, tåler vi saktens noen få ulver også Ulven er et rovdyr som trekker til seg turister, og det kan gi inntekter til bygdesamfunn. Dessverre er det også slik at mange bønder opplever økonomisk tap fordi ulven dreper sau. Det er viktig å ha en toppredator som ulven for å opprettholde et sunt økosystem. På den annen side kan for mange ulv Les også: Det handler ikke om ulven, men om å bli tatt på alvor; De fleste synes likevel at det er uakseptabelt å skyte ulv uten tillatelse. Deltakerne svarte på hvor enige de var i å skyte ulv ulovlig på en skala fra én til fem. To av tre synes det er uakseptabelt. Halvparten synes det er helt uakseptabelt Hans argumenter er ikke kunnskapsbasert, og det viser at han som statsråd ikke tør å overprøve nemndene som overbyr hverandre i sette skyhøye kvoter, sier Håpnes. Kan skyte ulven neste uk Ulveflokken rev i stykker elghunden under los i elgjakta. Jegeren fikk beskjed på Facebook om å gå og skyte seg. Pøblene må skjerpe seg. Ulv er politikk, og ikke religion å drive korstog ut fra

Selv har Sundby hatt ulv i sitt nærområde siden 1996, og han mener det er mange argumenter som drukner i debatten om sau og beitedyr, men som må tas med i det store bildet, som for eksempel jakt og jaktutleie, utøvelse av friluftsliv og utmark, samt hvordan det er å leve med ulv og hvor rettferdig det er at en liten del av befolkningen i et begrenset geografisk område skal ta hele. Virker som man mener det ikke er noe problem å skyte ulver, når man syns de er litt for mange.Er ulv mindre verdifullt enn en hund? Er det ikke omtrent det samme?Man ville vel neppe gå rundt og skyte hunder. Det er dødssynd fordi de er sånne dyr de er, intelligente og fine og sånt.Er ikke dette e..

47 ulv skal skytes, og det skulle bare mangle! - Ytrin

 1. Skyte eller skåne ulven? Regjeringen gir tillatelse for felling av én av de tre ulveflokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene ønsket å felle. Her er noen argumenter for og imot felling av ulv. Av Maria Rud Halvorsen Publisert: 8 måneder side
 2. Morsomt å anklage bønder for å ikke bry seg om dyra sine. Akkurat som om ulveromantikerne bryr seg en døyt om sauer. De synes det er helt greit om hundrevis av sau rives ihjel så lenge den stakkars stakkars ulven kan få lov til å bo i norske skoger. De bryr seg om at ulven skal ha det bra, bonden bryr seg om at sauene skal ha det bra
 3. Han advarer sauebønder mot å skyte etter ulven og skjule seg bak nødvergeretten.- Det er gitt en liten nødvergerett, men den gjelder kun dersom ulven angriper bondens saueflokk. Da kan denne retten brukes, men det er bare bonden selv som da kan skyte etter ulven, sier Holme.Han opplyser at nødvergeretten ble innskjerpet i 1993
 4. - Ap, H, Frp, Sp og Krf står bak en regelrett nedslakting av ulv i Norge. Danmark, Tyskland og flere europeiske land har en mer tilrettelagt politikk for ulv enn Norge. Stortingets største partier la ansvarligheten til side, og vi har nå en rådende politikk der norske ulvestammen risikerer å bli nærmest utryddet, sier Elvestuen
 5. dre enn 11 500 menn og kvinner med gevær seg til tjeneste for å skyte 16 ulv, som man da hadde lagt ut for lisensjakt. Internasjonale medier merket seg denne voldsomme lysten til å skyte utrydningstruede arter

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien (Canidae). Arten omtales også som holarktisk ulv, spesielt i vitenskapelig sammenheng, fordi den utelukkende er knyttet til den holarktiske faunasonen.Ulv tilhører hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten. Ulv, canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, Ved begynnelsen av 1970-årene var den norske ulvebestanden så liten at man tvilte på at den var stor nok til å kunne opprettholde en fortsatt produksjon. Man mente lenge at ulven var utdødd her i landet Den første stortingsmeldingen om ulv ble publisert i sommer, og den slår fast at Norge har juridisk forpliktelse til å bevare ulven. Likevel er det nå vedtatt en politikk med uttalt mål om å holde denne arten på et minimum - fortsatt i kategorien kritisk truet på rødlista I dag har Erik Øien, fylkesleder for Sør-Trøndelag Natur og Ungdom, på trykk et innlegg i avisa Sør-Trøndelag. Her tar han til ordet for at vi også må ha ulv i norsk natur, og tar et oppgjøre med forslaget fra Senterpartiet om å skyte all ulv

I HA 9. november har avisen publisert WWFs planer om å saksøke Staten for å redde 26 ulver som det er gitt tillatelse til at skal skytes utenfor ulvesona. I tillegg er det foreslått å skyte 24 ulver innenfor sona En genetisk viktig ulv i Innlandet er mistenkt for å ha angrepet kyr i Rendalen. Miljødirektoratet sier at terskelen for å felle ulven er høyere enn vanlig. Vidar Seljevoll i viltseksjonen i direktoratet sier til Nationen at det i dag ikke foreligger noen etablert praksis for en slik ulv i Norge som kan antyde hvor lista ligger Som innbygger i et distrikt med behagelig lavt nivå av ulver i naturen er dette en sak jeg betrakter litt fra utsiden, uten spesielt sterke meninger om den. Men det er likevel en interessant sak ikke minst fordi den klarer å skape en artig hurlumhei av sterke meninger og emosjoner, selv fra.. Det er lovbestemt at ulv normalt bare kan skytes for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein m.m. eller for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av.

Noen gode argumenter for å ta ut så mye ulv som det er lagt opp til i årets jakt, finnes ikke når bestanden samtidig er truet av utryddelse, lød argumentasjonen. Totalfredet - Ulven har vært totalfredet siden 1970-tallet. Ved fare for stor skade er det så en begrenset adgang til å felle rovvilt Til dere som mener vi skal skyte ulv fordi vi ikke har noen nytte av den: Eier dere ingen respekt for naturen? Har vi noen som helst rett til å skyte alt vi ikke kan nyttitggjøre oss av?? Debatten om hvorvidt ulven er en trussel mot mennesker er det dummeste jeg leser. Joda, sjansen for et angrep er der, men den er så utrolig liten

Ulv i Norge - for eller imot? - Daria

Ulven vekker mange følelser hos oss mennesker, og en del av disse følelsene er frykt. Mange mennesker som bor i områder med ulv, er bekymret for barna sine og er redde for å bevege seg i utmarka. Som oftest vil ulven forsøke å unngå mennesker, men det kan oppstå situasjoner hvor den kan opptre truende overfor mennesker Her får de skyte én ulv Ulv: Det ble gitt tillatelse til å skyte én ulv. Nå er klagesaken avgjort. Foto: Jan Arne Sandholtbråten. Bjørn Inge Salberg Rødfoss Ansvarlig redaktør. Publisert: 13 mai, 2020 09:35 Oppdatert: 13 mai, 2020 09:35. Tillatelsen til ulvejakta gjelder fram til 19. mai klokka 12 Skal ulven i den sør-Skandinaviske ulvebestanden ha en framtid må man gi ulven østfra, Finland og Russland, muligheten til å komme seg sørover. Nye gener trengs. Er man istand til å skyte ulven for å drepe, kan man også skyte for å bedøve og flytte dyrene. Myndighetene må snarlig fremlegg Ulven har eksistert i lange tider i Norge, og man ønsker å beholde tradisjonen med at ulven lusker rundt omkring i de mørke skogene våre. Når det gjelder politiske beslutninger, er situasjonen den at Klima- og miljøverndepartementet i fjor i desember vedtok at bare 15 ulver skulle felles Når ulven ser linen vil den normalt snu. Målet er å lage en sirkel rundt området ulven er i, slik at vi vet at den er innenfor linen. Krevende terreng. Dragmyrhaug forteller at linen som ble satt ut på lørdag var rundt ni kilometer. - Det er en omfattende jobb. i tillegg var dette i ulendt terreng, og med mye snø som er tung å bevege seg i

ylkesmannen i Innlandet har ifølge flere aviser i regionen gitt tillatelse til å skyte en ulv som skal være observert i Elverum torsdag — Kommer de inn på gårdsplassen eller innpå folk, synes jeg det er helt greit å skyte dem. De er ikke verneverdige. Noe ulv må vi tåle, men russisk ulv skal ikke ha fortrinnsrett på norske gårdsplasser slik de har der jeg kommer fra, sier skogeieren og politikeren fra Åsnes til VG Det er nå gitt tillatelse til å skyte én ulv. Flere jegere er nå ute og jakter ulven.Foto: Dyrepark. Ulven herjer videre - storstilt jakt pågår. EIDSVOLL. Tre sauer er døde og fem er skadet etter nytt ulveangrep. Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter

Video: Ulv Oslo Hvorfor skal ulven drepes? - Nettavise

Ulv i Norge - WW

dyrevelferdsmessige argumenter på forhånd av departementet var vurdert til mindre viktige enn behovet for å komme med nye tiltak - da tiltak for å imøtekomme stortingsflertallets ønske om å skyte flere ulver rent generelt. NOAH mener det å på forhånd tilsidesette viktige samfunnsmessige interesser som etikk o Gir grønt lys til å skyte ulv som beveger seg i Indre Østfold Artikkeltags. Lokale nyheter; Ulv; Rovdyr; Av Øyvind Henningsen. Publisert: 27. oktober 2020, kl. 12:17 Sist oppdatert: 27. oktober 2020, kl. 12:46. I fjor ville svenskene ikke skyte Rømskog-flokken. I år er svaret ja. Til. Denne ulven ble skutt av en elgjeger som satt på post og som hadde lisens til å skyte ulven. (©NTB) Klikk for kommentarer. Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver.. Hans argumenter er ikke kunnskapsbasert, og det viser at han som statsråd ikke tør å overprøve nemndene som overbyr hverandre i sette skyhøye kvoter, sier Håpnes. - Urimelig krav Også dyrevernsorganisasjonen NOAH er misfornøyd ulvevedtaket Utvider tillatelse til å skyte ulv: Jaktleder ønsker tips. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Rektorer i barneskolene:- Uansvarlig å drive med så lite penger. De har vært på turné kloden rundt på 2000-tallet. Nå gjør de comeback

- Ulven har ingenting i norsk natur å gjør

Ulv: For halvannen uke siden ble en ulv observert i Øvrebø. Foto: Privat Gir tillatelse til å skyte ulv i Vennesla. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Venndøl smittet etter utenlandsreise. Koronaen ble et spark bak. Elev. Vil skyte ulv når som helst. Videre forselår de i følge Oppland Arbeiderblad konkrete tiltak for å unngå det samme neste sommer. Inkludert at ulv tillates skutt umiddelbart: Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter

Ulv i Norge - Siste nytt - NR

Samtidig ber Landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene slik at skade på husdyr og bufe unngås i størst mulig grad når dyrene i disse dager slippes på beite. RØDT Dette partiet har ingen vedtak i sitt program vedrørende rovvilt Flertall for å sette ut ulv i Colorado etter folkeavstemning. På 8. november 2020 Av Svein Egil Hatlevik. Delstaten er delt på midten i spørsmål om ulv. På 6. november 2020 Av Svein Egil Hatlevik. Lars Gangås i SNO forteller om forskjellen mellom å skyte jerv på jobb og å skyte jerv på fritida De hevder at ulven ødelegger livsgrunnlaget for folk på bygdene. Ulven tar alle sauene deres, og spiser opp elgen som de jakter på. I tillegg er folk redde for å ferdes i skog og mark fordi man er redde for å bli angrepet av ulv. Jeg vil med respekt å melde hevde at dette er misinformasjon Denne uken er det gitt løyve til å skyte ulv på skadefelling både i Hedmark og Trøndelag. Publisert: Nationen skriver at Fylkesmannen onsdag innvilget en tillatelse til skadefelling av én ulv i kommunene Holtålen og Midtre Gauldal, Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter

Derfor trenger vi ulv i Norge - Aftenposte

Foreningen Våre Rovdyr er en landsomfattende frivillig organisasjon som ble stiftet i 1986. Vi jobber for å bevare rovdyrene i Norge, og for at det skal bygges opp livskraftige bestander av rovdyr i sitt naturlige miljø Det åpner for nye, harde slag om hvordan ulv og andre rovdyr skal forvaltes. - Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet går inn for å svekke loven, sier SVs Lars Haltbrekken. Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10-12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus Ber om å skyte ulven I går ble det observert en svømmende ulv i Seljord. (SNO) nødt til å kartlegge for direktoratet hvor ulven befinner seg, og da eventuelt rigge til en ulvejakt, om det skulle bli bestemt. Oppdaget på tunet. Varden fikk tips om ulven mandag morgen av en leser som satte kaffen i vrangstrupen Stortinget har behandlet regjeringens melding om Ulv i norsk natur, bestandsmål for ulv og ulvesone. Det ble vedtatt at område 2, 3 og 7 i dagens ulvesone skal tas ut, for øvrig skal ulvesonen videreføres som i dag. Videre ble det vedtatt at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4-6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller.

- Alle norske ulver må skytes, dette går ikk

Motargumenter for ulv. Hjem Logg inn. Valutaer: NOK $ USD - US Dollar € EUR - Euro £ GBP - GB Pound; Kr SEK - Swedish Krona; Nkr NOK - Norwegian Krone; Dkr DKK - Danish Krone; nær; Handlekurv: 0 Produkt (er) --Nkr0.00. Du har ingen varer i handlekurven. Logg inn; Opprett konto; Hjem; Butikk. Fantastiske. Ulv har drept sau og to lam. Nå skal et jaktlag jakte på den. En sau og to lam ble funnet drept av en ulv i Åseral tirsdag. Fylkesmannen i Agder har gitt fellingstillatelse, og nå skal et jaktlag forsøke å felle den Det det derimot skrives mye om i Norge, er ulven. Eller rettere sagt, det skrives mye om de som i mot ulven. Mediene plager oss ikke nevneverdig med fakta om ulven, men de liker å skrive om dramaet rundt ulven. Ingen pressedekning. 26. oktober 2019 holdt NOAH sin markering for naturmangfoldet og for vern av de ville dyrene i Norge

Er ulven så skummel at vi bør skyte de siste vi har

Større aksept for å skyte rovfugl enn ulv og bjørn. Selv om spørreskjemaet for det meste handlet om ulv, var det også et par spørsmål om holdninger til de andre store rovdyrene. Jegerne ble nemlig også spurt om hva de ville gjort dersom en jaktkamerat feller store rovdyr ulovlig Mange tror at ulven er utrydningstruet, men det er i ikke sant. Noen land har noen ulver i reservat, i Oslo er de også mange som har demonstrer mot å skyte ulv og mange som vil at ulven skal bli skutt. Noen steder i Norge er det til og med ulv på skoleveien, det kan sette barn i fare. Det er mange som har bedt om å få lov til å skyte ulv

Ulv - naturvernforbundet

Ulven står altså for omlag 1 prosent av tapene. Men i media er det tegnet et bilde av at ulven er en stor trussel mot sauenæringen. Iveren etter å skyte ulv står ikke i et proporsjonalt forhold til den skade ulven forvolder. Det er ingen hemmelighet at mange jegere og skogeiere ikke ønsker ulv fordi ulven tar endel elg, rådyr og annet. - Kommer de inn på gårdsplassen eller innpå folk, synes jeg det er helt greit å skyte dem. De er ikke verneverdige. Noe ulv må vi tåle, men russisk ulv skal ikke ha fortrinnsrett på norske gårdsplasser slik de har der jeg kommer fra, sier skogeieren og politikeren fra Åsnes til VG - Flertallet for ulv. NOAH-lederen mener kommentarfeltene gir et feilaktig bilde av hvordan folk flest på bygda ser på ulvens plass i naturen. - Senterpartiet har vært med på å skape et bilde av at ulven er uønsket av folk på bygda. Det stemmer ikke. Undersøkelser fra NINA viser at flertallet faktisk er for ulv

Ulv, NOAH La ulven lev

Regjeringen foreslår i stor grad å videreføre dagens bestandsmål og ulvesone, men med visse tilpasninger basert på erfaringene med rovviltforliket fra 2011. I stortingsmeldingen Ulv i norsk natur - bestandsmål for ulv og ulvesone ønsker Regjeringen å... Argumenter for å investere i ulike produkter, løsninger og tjenester; Vi som jobber med IT-sikkerhet filtrerer så godt vi kan, og rådgir på best mulig måte. Vi prøver å passe oss for å selge på frykt, og unngå følelsen av sensasjonspressen, men lykkes vi? Vi er nok litt gutten som ropte ulv, ulv vi også. Bit deg i hvert fall merke.

- Loven som skulle verne hunder truer ulve

Ulv etablerer seg i flokker som kan produsere årlige valpekull. En flokk vil opptre i et område og markere eierskap for dette reviret. I Norge har Stortinget fastsatt en ulvesone hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall ungekull, i forvaltningen kalt ynglinger avstå fra å skyte hvis ikke situasjonen er god nok. Til feltløypa er det utviklet egne figurer for ulv, jerv og gaupe. Alle treffområder er godkjent av veterinær. Feltløypa skal settes opp med gitte avstander og mål, og gjennomføres som beskrevet. Når vi nå ser at interessen for å delta på lisensfelling av ulv øker, så har vi laget e Ulven skyte- og øvingsfelt. MO Vest. FUTURA RAPPORT 367/2012. FUTURA ved Øystein Valdem. 051012 Støykartlegging Ulven skyte- og øvingsfelt.docx ii. INNHOLD Argumenter mot å skyte kalv. Bondeorganisasjonane står som vanleg med lua i handa og finn seg i det meste. Øydelegg du ein ulv, eit udyr som er farleg både for folk og fe, blir du fengsla. Øydelegg du ein heil hjortestamme, får du lønsauke og hederleg omtale Sekretariatet har foreslått å skyte alle ulvene i revirene, til sammen 16 dyr. Totalt foreslås det å skyte 28 dyr i Norge. Hovedgrunnlaget til skyting innenfor ulvesonen er at ulver har brukt disse områdene «over lang tid, noe som har medført en belastning for deler av lokalbefolkningen»

- Dette er noe vi har jobbet for lenge. Vi er helt nødt til å begrense antallet ulv i Norge, både av hensyn til husdyr og folk. Jeg er svært glad for at man nå gjør det lettere å felle ulv, sier Ørsal Johansen, som er FrPs landbrukspolitiske talsmann Mot å skyte Oslo-ulven. Oslo-ulven må få være i fred selv om de kommer inn på folk. Av Stine Strander Tirsdag 26.02 2013. Del. Det sier Høyres rovdyrtalskvinne til VG. En annen Høyrepolitiker vil skyte ulvene, men rovdyrtalskvinnen sier det er ok å ha ulv i Oslo. Del. Flere saker Nå konkurrerer partiene om å skyte flest mulig av en art som tross alt er på rødlisten. Det er helt feilaktig miljøpolitikk. - Da jeg våknet i dag kom jeg over en nyhetssak om at den amerikanske skuespilleren Megan Fox skal ha krevd væpnet vakt mot ulv da hun besøkte Norge i sommer De foreslår å skyte 43 ulver i løpet av jakta. Tre flokker er blant disse. Flere klaget på rådene, ifølge NTB. - Dette er en vanskelig sak, skrev Atle Hamar i et innlegg i avisa Nationen. Han er fra Venstre. Norge skal følge flere lover om rovvilt. Samtidig er det Stortinget som bestemmer. Partiene i regjeringen er også uenige om ulv Graden av aksept for å skyte ulv ulovlig ble delt i fem kategorier, fra «Fullstendig uakseptabelt» til «Fullstendig akseptabelt». I tillegg kommer «Vet ikke» som egen kategori. Hvis verdiene 1 og 2 er uttrykk for oppfatningen om at ulovlig avliving av ulv er uakseptabelt, ser vi at et klart flertall (67 prosent) slutter seg til dette synet

 • Karneval i rio.
 • Oldtimer kaufen in österreich.
 • Haugesund turistforening hytter.
 • Resonanz warnsveld.
 • Yamaha mt 125 wheel size.
 • Rachel green outfits.
 • Taxi gifhorn bahnhof.
 • Mount everest irvine.
 • Historie den kalde krigen.
 • Wbg brandenburg an der havel.
 • Kryptographische hashfunktionen java.
 • Norsk bokser mann.
 • Ariens gressklipper test.
 • Css band.
 • Moomin wikipedia.
 • Veggur.
 • 1968 bok.
 • Bilpute barn jula.
 • Bmx kola shop.
 • Svart muggsopp kjøleskap.
 • La gaceta nicaragua.
 • Axel gb.
 • Tierfilme für kleinkinder.
 • Previsioni meteo.
 • Emosjon vs følelser.
 • Wochenspiegel austragen verdienst.
 • Mtb schneckenlohe 2017 ergebnisse.
 • Nasjonalt våpenregister.
 • Klm ungdomsbillett.
 • Atticus finch californication.
 • Frankfurter buchmesse hallenplan 2017.
 • Baby urolig etter vaksine.
 • Biltema tapeter.
 • My little pony test.
 • Betongolje.
 • Vvd netherlands.
 • Urfjellet sykkylven.
 • Jula hønefoss.
 • Vidar villa sanger.
 • Shera danese bilder.
 • Endret luktesans.